İşçi Davaları

Kadın İşçinin Evlenmesi Halinde Kıdem Tazminatı

Kural olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi halinde işçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi mümkün değildir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. İşte yazımızın konusu olan Kadın işçilere evlenmeleri halinde tanınan bu istisnai hükümdür. 

Kıdem Tazminatına ilişkin esaslar 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesinin yollamasıyla 1475 sayılı Yasanın yürürlükte bulunan 14. maddesinde düzenlenmiştir.

Anılan yasa maddesinin 1. fıkrasında bayan işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanabileceği hükme bağlanmıştır.

Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece bayan eşe tanınmış olup, erkek işçinin böyle bir hakkı bulunmamaktadır. Evlilik öncesinde bu hakkın kullanılması mümkün olmayıp, fesih hakkı resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.

Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkının kullanması halinde kıdem tazminatı talep hakkı doğar. Feshin tek taraflı bir işlem olması ve hüküm ile sonuçlarını doğurması nedeniyle, işverence kabul edilmesi gerekmez. Aynı zamanda kadın işçinin evlenme nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işverene ihbar öneli tanıması zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Yasakoyucu söz konusu hükümle çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği hallerde aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevlerine öncelik vermesi yönünde bayan işçiye hak tanınmıştır. Söz konusu nedene dayalı olarak feshin işverene bildirilmesi üzerine işçiye kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işçinin İş Mahkemesi’ne müracaatla Kıdem Tazminatına yönelik İş Davası açması pekala mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu