Miras Hukuku

Veraset İlamı: Mirasçılık Belgesi

Veraset İlamı Nedir?

Veraset İlamı, bir kişinin ölümü üzerine mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaşılacağını belirlemek için kullanılan bir resmi belgedir. Bir kişi hayatını kaybettiğinde, kanunen mirasçılarının belirlenmesi ve mirasın dağıtılması gerekmektedir. Bu nedenle, Veraset İlamı önemlidir ve mirasçıların haklarını korumak amacıyla kullanılır.

Eski dilde Veraset İlamı olarak ifade edilen bu belge günümüz Türkçesinde ve uygulamasında Veraset İlamı olarak kullanılmaktadır.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset İlamını alabilmek için iki yoldan birisini izleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine giderek Veraset İlamı isteminizi içerir dilekçe ile Veraset İlamının tarafınıza verilmesini talep edebilirsiniz.

Ya da bulunduğunuz yerdeki bir Notere giderek Veraset İlamının çıkartılmasını talep edebilirsiniz.

Noterden Veraset İlamı almak daha kolay ve daha hızlı olduğu için genel olarak daha fazla tercih edilmektedir.

Veraset İlamını Kimler Talep Edebilir?

Kural olarak : Veraset İlamını sadece yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar talep edebilir.

Bazı dava ve işlerde mahkemeden ve ilgili kurumun verdiği yetkiye dayalı olarak mirasçı olmayanlar da talep edebilir.

Örneğin, açtığınız bir davada davalı tarafın ölmüş olması ihtimalinde avukatınız, mirasçıları davaya dahil etmek için mahkemeden alacağı yetki ile birlikte Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamının çıkartılmasını talep edebilecektir.

Bazen de bir borçlunun vefatı durumunda İcra Müdürlüğünden alınan bir yetki ile Alacaklı vekili tarafından borçlunun mirasçılarına karşı takibe devam edebilmek için Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edilebilecektir.

Noterden veraset ilamı nasıl alınır?

Noterden Veraset İlamını Nasıl Alabilirsiniz?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çoğu zaman Noterden Veraset İlamı alabilmek çok daha kolay ve hızlı bir yol.

Ancak Noterliklerden Veraset İlamı alamadığınız durumlar da var. Bu durumları aşağıda birlikte inceleyelim.

Veraset İlamı’nın Noterlik tarafından verilemeyeceği durumlar:

1- Miras Bırakan ile Veraset İlamı talep eden kişinin

  1. a) Soybağının tespit edilememesi,
  2. b) Soybağının olması ancak yasal Mirasçısı olmaması,

2- Miras Bırakan kişinin,

  1. a) Vasiyetnamesi bulunması,
  2. b) 04/04/1926 tarihinden önce vefat etmiş olması,
  3. c) 23/11/1990 tarihinden önce vefat etmiş ve eşinin sağ olması,

3- Miras Bırakan kişinin ya da mirasçılardan herhangi birinin,

  1. a) Mirasçılarından herhangi biri ile aynı gün vefat etmiş olması,
  2. b) ‘GAİP’ olması,
  3. c) Evlatlık olması,
  4. d) Vatandaşlıktan çıkarılmış ya da birden çok vatandaşlığa sahip olması,

hallerinde Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmekten başka çareniz yok. Yapmanız gereken Veraset İlamı İstemi içerir dilekçeniz ile Bulunduğunuz yer Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmek olacaktır.

Eğer yukarıdakilerden hiçbirisi size ya da mirasbırakanınıza uymuyor ise bu takdirde  Noterden Veraset ilamı alabilirsiniz. Ama bazı belgelere ihtiyaç var.

Noterden Veraset İlamı Alabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yukarıda belirtilen koşullardan hiçbirisi uymuyorsa bu takdirde aşağıdaki belgeleri hazırlayın ve Notere gidin.

Kimlik belgesi

T.C. No olmalı, Kimlik belgesinde fotoğraf ya da belgenin kendisinde tahrifat, kırık, yırtık olmamalı

Temsilen başvuru yapılıyor ise Vekaletname ya da Mahkeme Kararı,

Eğer bu işleri bir avukat yürütüyor ise bu takdirde avukatınızın sizden aldığı bir vekaletname olmalı. Ya da yukarıda da belirttiğimiz üzere mahkeme ya da icra müdürlüğünden verilmiş bir ara kararı şeklindeki yetki belgesinin olması gerekir.  Bu arada Miras bırakan kişinin T.C. Kimlik numarasını bilmiyorsanız panik yok! Noterlikte miras bırakanın T.C. kimlik numarasını bulabilirsiniz.

Başvuru Formu

Giderken form götürmenize gerek yok! Zaten noterlikte bulunuyor. Doldurup imzalamanız kafi!

Hepsi bu kadar! Noterlikte belgeniz hazırlanacak, onaylanacak, mühürlenecek ve tarafınıza verilecektir.

Mahkemeden veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi)

Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Noterden veraset ilamı alamadığınız zamanlarda ya da doğrudan mahkemeden veraset ilamı almak isterseniz yapmanız gerekenler şunlar.

Veraset İlamı İstemi (Dilekçesi)

Veraset İlamı istemi, mahkemeden tarafınıza miras bırakan tarafından bırakılan malların kimlere ne oranda paylaştırılacağına dair karar verilmesini talep etmektir. Çok zor bir şey değil her yerde bulabilirsiniz. Hatta size Veraset İlamı Dilekçe Örneği için

Kimlik Belgesi Eklemeyi Unutmayın!

Dilekçeniz ekinde mutlaka kimlik belgesi fotokopisi bulunsun.

Dilekçenizi Mahkemeye Teslim Edin

Veraset İlamı istemini hazırladınız. Sonra da Sulh Hukuk Mahkemesine götürmelisiniz.  Genelde adliyelerde Hukuk Ön bürosu vardır. Burada gerekli harçları yatırdıktan sonra dilekçeniz ilgili mahkemeye gönderilecektir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde Veraset ilamı ne kadar Sürede Çıkar?

Genel olarak mahkemenin yoğunluğu bu sürecin ne kadar uzayacağı konusunda belirleyici faktördür. Ama merak etmeyin çok uzun sürmüyor. Kimi zaman ertesi gün kimi zaman bir haftayı buluyor.

Bizden tavsiye, dilekçenizi teslim ettikten sonra mahkeme kaleminden ne zaman karar çıkacağını sorun! En azından tahmini bir süre alırsınız.

Veraset İlamı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Mahkeme ilamlarının bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Bu nedenle Veraset İlamının bir geçerlilik süresi yoktur.

Mirasçılık Belgesi - Veraset İlamı Ne İşe Yarar

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Birisi kim olduğunuzu sorduğunda kimliğinizi göstererek ispatlayabilirsiniz. Peki bir taşınır ya da taşınmaz malın miras olarak size kaldığı durumlarda bunun mirasçısı olduğunuzu nasıl ispatlarsınız?

İşte mirasbırakan yakınınızın size miras olarak bıraktığı mallarda mirasçı olup olmadığınız, sizden başka mirasçıların bulunup bulunmadığını, mirasçıların hangi oranda mirasçı olduğunu belirleyen ve ispat etmeye yarayan belge Veraset İlamıdır.

Biraz daha somutlaştıralım isterseniz!

1- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mirasçı olduğunu ispatlamak için Veraset İlamı sunmanız gerekir.

2- Size kalan miras mallarının üzerine devir ve tescili için Veraset İlamı istenecektir.

3- Eğer bir şirket hissesi ya da şirketin tamamı size miras olarak kalmış ise, şirketin hisse devirleri ve diğer işlemleri için Veraset İlamına ihtiyaç var.

4- Mirasbırakan yakınınızın tarafı olduğu işlere taraf olmak için Veraset İlamı aranır. Örneğin, miras bırakan yakınınızın bankada parası var ise almak, ya da borçları, kredileri vs. işlemleri var ise Veraset İlamını sunmak zorundasınız.

5-Miras bırakanın tarafı olduğu dava ve işler açısından da Veraset İlamına ihtiyaç vardır. Örneğin, miras bırakanınızın bir alacak için dava açtığı durumlarda, davaya sizin devam edebilmeniz için Veraset İlamı gerekir.

Umarım açıklayıcı olmuştur.

Veraset İlamı İçin Tüm Mirasçılar Gerekli Mi?

Aksine! Sadece bir mirasçının başvurusu üzerine düzenlenecek bir Veraset İlamına tüm mirasçılar kullanabilirler. Çünkü Veraset İlamında tüm mirasçılar ve miras payları yer alacaktır. Bu nedenle müracaatın ya da istemin kimin tarafından yapıldığının pratikte hiçbir farkı bulunmamaktadır.

E- Devletten Veraset İlamı Alınır Mı?

Veraset İlamı sadece Sulh Hukuk Mahkemesinden ya da Noterden alınabilen çok önemli bir belgedir. Bu nedenle günümüz açısından e-devlet üzerinden alınması mümkün değildir.

Ama şunu belirtmekte fayda var. Eğer daha önce siz ya da başka bir mirasçı veraset ilamı almış ise bu takdirde ev devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Eğer bir Veraset İlamı var ise o zaman sizin başvuru yapmanıza gerek kalmayacaktır. Şu an için Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen Veraset ilamları için geçerlidir. Bunun için yapmanız gereken e-devlete giriyorsunuz. Arama bölümüne “Veraset İlamı Sorgula” yazıp sonucu inceliyorsunuz.

Veraset İlamı İptal Edilebilir Mi?

Evet. Her ne kadar mahkeme kararı ile ya da noter belgesi ile Veraset İlamı düzenlense de, Veraset İlamının iptali her zaman mümkündür.

Ancak bu durumda Veraset İlamının iptali istemi ile dava açılması gerekecektir. Bu davaya ilişkin olarak ileride ayrıntılı olarak açıklama yapacağız.

Veraset İlamı Sık Sorulan Sorular ve Kısa Cevaplar

Veraset İlamı Nasıl Çıkar?

Veraset ilamı, mahkemeye verilen dilekçe üzerine, mahkemece verilen karar ile neticelenir. Veraset ilamında mirasçıların miras oranları belirlenir.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı nasıl çıkarılır? İki seçeneğiniz var. Birincisi Noterden mirasçılık belgesi, ikincisi Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı alabilirsiniz. Her ikisi de aynı işlevi görmektedir.

Veraset İlamı Sorgulama Nasıl Yapılır?

E devlet üzerinden arama bölümüne “Veraset ilamı sorgulama” şeklinde yazıp aramanız halinde mevcut veraset ilamlarınız çıkacaktır. Ancak bunun için Sulh Hukuk mahkemesinden verilmiş bir veraset ilamının bulunması zorunludur.

Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar?

İşbu yazı tarihi itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan veraset ilamına ilişkin dava harç ve masrafları aşağıdaki gibidir.

BAŞVURMA HARCI : 123,60 TL
PEŞİN HARÇ           : 269,85 TL
GİDER AVANSI          : 565,00 TL

olmak üzere toplam 958,45 TL. dir.

Ölümden Sonra Veraset İlamı Süresi Var Mıdır?

Veraset ilamının alınması konusunda herhangi bir süre bulunmamaktadır. Buradaki süreden kastettiğimiz zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü sürenin bulunmadığıdır.

Ancak, gerek reddi miras ya da miras bırakanın borçlarının temerrüde düşmemesi adına hızlı şekilde hareket edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı ya Notere müracaat ederek alınır. Ya da Sulh Hukuk Mahkemesine Veraset ilamı istemli dilekçe ile müracaat edilerek alınır.

Başa dön tuşu