Aile (Boşanma) Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davasında, Nafakaya ilişkin düzenlemenin olmaması veya tarafların bu konuda anlaşamamış olması halinde Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle bu yazımızı  dikkatle okumalısınız.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin en kısa sürede ve en ekonomik şekilde boşanmalarını sağlayan bir boşanma davası türüdür. Diğer boşanma davalarına nazaran avantajları hakkında detaylı bilgi için Anlaşmalı Boşanma Davası konulu yazımızı inceleyiniz.

Anlaşmalı boşanma davasının avantajlarını öğrendiniz, Eşiniz ile oturup iki medeni birey olarak anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiniz. Çocukların kimde kalacağına, çocuk yanında bulunmayan eşin hangi günlerde hangi saatler arasında görüşeceğine karar verdiniz. evde kimin kalacağına kimin gideceğine karar verdiniz. Yeterli mi? Hayır!

Anlaşmalı boşanma için eşlerin :

 1. Boşanma konusunda,
 2. Çocukların durumu konusunda,
 3. Boşanmanın mali sonuçları konusunda,

hem fikir olmaları ve bu iradelerini “Boşanma Sözleşmesi” ya da “Boşanma Protokolü” diye isimlendirilen yazılı düzenleme ile mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Boşanmanın mali sonuçlarını:

 1. Nafaka
 2. Maddi Tazminat
 3. Manevi Tazminat

şeklinde sıralayabiliriz.

Bu yazımızda boşanmanın mali sonuçlarından  Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafakaya ilişkin düzenlemeleri inceleyeceğiz. Nafaka konusunda protokolde bir  düzenleme bulunmaz ise ya da taraflar nafaka konusunda anlaşamaz iseler Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmez.

Yazımızın daha iyi anlaşılabilmesi için, Nafaka Nedir? Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakası konulu yazılarımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Boşanma Protokolünde Nafakaya İlişkin Neler Olmalıdır?

Protokolde Nafakaya İlişkin Neler Olmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma Davasının temelini oluşturan Boşanma Protokolünde mutlaka ama mutlaka nafakaya ilişkin düzenleme bulunmalıdır. Bu düzenleme net bir şekilde belirlenmelidir..

Konunun tam olarak anlaşılabilmesi için Nafaka konusundaki bazı kavramları bilmemiz lazım.

Nafaka Yükümlüsü : Nafakayı ödemekle yükümlü bulunan kişiyi ifade eder. Nafakayı kim ödeyecektir? Nafakayı ödemekle yükümlü tutulacak eş hangisidir?

Nafaka Alacaklısı : Nafaka kimin için verilecektir? Eş için mi, çocuklar için mi? Hangi Çocuklar İçin?

Nafaka Türü : Nafaka çocuk için ise İştirak Nafakası, Eş için ödenecek ise Yoksulluk Nafakası olarak isimlendirilecektir.

Nafaka Miktarı : Her bir nafaka türü ve her bir nafaka alacaklısı için ayrı ayrı ve net bir şekilde belirlenecektir.

Protokol ayrıca bir açıklamaya gerek duyulmasızın net ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde farklı yorumlara ve tevillere açık bir düzenleme olması halinde sıkıntılar ve yeni uyuşmazlıklar oluşacaktır.

Bir başka deyişle Protokolü incelediğimizde, Nafakaya ilişkin düzenleme içerisinde nafakayı kim ödeyecek? Nafaka kimin için ödenecek? Hangi tür nafaka ödenecek? Nafaka ne kadar olacak? sorularının tam ve net bir şekilde cevaplanmış olması gerekir

Şimdi örneklerle Protokolde Nafakaya ilişkin düzenlemelerin ne şekilde olacağını anlatalım.

Örnek 1: Eşlerden (A), diğer eş (B) ye aylık 100 TL. yoksulluk nafakası ödeyecektir.

Örnek 2: Eşlerden (A) Müşterek Çocuk C yararına kullanılmak üzere aylık 150 TL. iştirak nafakasını, diğer eş (B) ye ödeyecektir.

Örnek 3: Eşlerden (A) Müşterek Çocuk C için aylık 150 TL. , müşterek çocuk (D) için aylık 200 TL: iştirak nafakasını, çocuklar yararına kullanılmak üzere diğer eş (B) ye ödeyecektir.

bu örneklerden de anlaşılacağı üzere nafaka yükümlüsü eş, nafaka alacaklıları, nafakanın miktarı ve nafakanın türleri net bir şekilde belirlenmelidir.

Protokolde nafaka düzenlemesi yapılırken bu şekilde açık ve net bir şekilde hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstememek.

Eşler Karşılıklı Olarak Nafaka İstemiyor İse Ne Yapılmalı?

Eğer eşler yoksulluk nafakası istemiyor ise, protokolde bu husus net bir şekilde belirlenmelidir.

Bizim kanaatimize göre sadece yoksulluk nafakası için değil aynı zamanda tedbir nafakası için de bu şekilde bir ifadenin yer alması gerekir. Aksi bir durum ciddi mağduriyete sebebiyet verecek niteliktedir.

Bu açıklamalar ışığında protokolde ayrı bir madde olarak:

“Eşler karşılıklı olarak tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmemektedirler.”

şeklindeki bir ifade yeterli olacaktır.

Ancak!

Çocuklar için nafaka istenmemesi hususunda hakimin çok dikkatli bir şekilde protokolü ve eşlerin iradesini incelemesi gerekmektedir. Çünkü tedbir nafakasına ilişkin açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere;

Hakim çocuğun bakımı, barınması, eğitimi için gerekli tedbirleri re’sen yani kendiliğinden, hiçbir talep olmasa da tespit edip karara bağlamak zorundadır.

Çocuğun nafaka almaması halinde çocuk ile  ve çocuğun yanında bulunduğu eşin ciddi anlamda ekonomik zorluklar yaşayacağı, çocukların bakımının ve eğitiminin diğer eşin nafaka ödemeksizin karşılanmayacağının anlaşılması halinde bize göre mahkemece yapılması gereken; bu yöndeki protokolü kabul etmeyip duruşmada tarafların iradesine uygun olarak düzenleme yapılmasıdır.

Hakimin böyle bir yetkisi var mıdır? Tabi ki! Çünkü anlaşmalı boşanma davasında protokolün bulunması yeterli olmayıp, söz konusu protokolün hakim tarafından uygun bulunması zorunluluğu vardır. Hakim tarafından uygun bulunmaması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka Ne Kadar Olmalıdır?

Taraflar Nafaka Miktarını Nasıl Belirler?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar protokolü hazırlarken nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise ne miktarda ödeneceği konusunu kendi aralarında müzakere ederek belirler.

Burada nafaka miktarının belirlenmesi tamamiyle taraf iradeleri ile gerçekleşecektir.

Yoksa mahkemece duruşmada “X TL. nafaka” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır.

Çünkü Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin kanun maddelerini incelediğimizde taraflara “siz kendi aranızda anlaşın, protokolünüze göre sizi boşayalım” denilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ne Kadar Olmalıdır?

Eşler birbirlerini en iyi tanıyan kişiler kabul edilir. Dolayısıyla nafakayı ödeyecek eşin maddi durumu, nafaka alacaklılarının ihtiyaçları nazara alınarak uygun bir nafakanın belirlenmesi gerekir.

Burada asgari ücretle geçinen birisinin aylık 1500 TL. nafaka ödemesini istemek gerçekçi olmadığı gibi diğer eşin ekonomik anlamda çöküşünü istemek ile eşdeğerdir.

Eşler oturup, çocuklar için ödenecek miktarı, eş için ödenecek miktarı, nafaka yükümlüsü eşin geliri ile orantılı şekilde bir şekilde birlikte kararlaştıracaklardır.

Şunu sakın unutmayın! Eşiniz ile boşanıyorsunuz, çocuklarınız ile değil! Bu nedenle müşterek çocuklar açısından çocuklarınızın geleceğini göz önünde bulundurarak bir iştirak nafakası kararlaştırmalısınız.

Boşanma Davasında Acele Karar Vermeyin.

Sakın “Ceketimi Alır Giderim” Demeyin!

Anlaşmalı boşanma davasında en sık yapılan hatalardan bir tanesi de “hiçbir şey istemiyorum, yeter ki boşanalım, ceketimi alır çıkarım!” şeklindeki acele ile verilen kararlardır.

İnsanoğlu acıdan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle çoğu zaman aceleci olarak verilen kararlar “Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak” deyimi ile ifade edilen daha ağır mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Nafaka alacaklısı olan, nafakaya ihtiyacı olan, nafaka olmaksızın hayatını idame ettirmesi zor olan eşin bir anlık öfke, kızgınlık, aceleci karar ile “ben nafaka istemiyorum” şeklinde protokole imza atması halinde bir daha nafaka isteme hakkı bulunmayacaktır.Yahut “önce boşanayım daha sonra nafaka talep ederim” şeklinde bir şansınız da bulunmamaktadır. Bu konuyu aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağız.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstemediğini Beyan Eden Eş, Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası İsteyebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasına esas olan protokolde eşlerden biri “nafaka istemediğini” beyan etmiş ise söz konusu bu beyan hukuksal anlamda bir feragat beyanıdır. Yani yoksulluk nafakası isteme hakkından feragat etmektedir.

Yoksulluk nafakasından feragat eden tarafın artık bir daha yoksulluk nafakası talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ile artık bu hususta daha önceden var olan tartışmalar sona ermiş eşlerin boşanma davasından yoksulluk nafakasından feragat etmesi halinde bir daha yoksulluk nafakası talep edemeyeceği, bu taleple açılacak davanın reddine karar verileceği şeklinde içtihatta bulunmuştur.

Anlaşmalı boşanma davalarında görüldüğü üzere bir çok teknik ve hukuki sonuçları bulunan konular bulunmaktadır. Bu nedenle önce sakin olun, aceleci davranmayın ve Boşanma Avukatınızın hukuki yardımı olmadan boşanmayın!

İlgili Makaleler

44 Yorum

 1. Selamun aleykum ben esimle bosandim davayı eşim açtı anlaşmalı bosandik 2000 TL nafaka hakki aldı boşanma sebebini aile içi geçimsizlik diye belirtmiş fakat maddi sıkıntı dan dolayı bosandik benden aldığı nafaka maasimin yarısından fazlası ve ben çok zor durumda borclarimi ödemenin derdindeyim cebime kuruş dahi kalmıyor icra geldi maasima çok caresizim ne yapmam gerekiyor nafaka kanununun ön gördüğü nafakayi ödemek istiyorum imzaladim evet fakat bilerziklerinin tazminatını isteyeceğini söyledi imzalamazsam tazminatı ödeyecek gücüm yok maddi sebepten dolayı ayrıldık.tesekkur ederim cevabınızı bekliyorum

  1. Merhaba,
   Nafaka değişen koşullarda değiştirilmesi mümkün olan kararlardandır. Dolayısıyla koşullarınızın değiştiğini mahkemeye arzederek nafakanın azaltılması davası açmanız pekala mümkün.
   Bir boşanma avukatına müracaat ederek hukuki yardımından istifade etmeli, koşulların uyması halinde nafakanın azaltılması için yeni bir dava açmalısınız.
   Esenlikler dileriz.

 2. Merhaba, eşimle boşanmak üzereyim. İşsizim. Ne nafakası ödemek zorundayım ve ne kadar? Bankada param var ve borsada oynayıp para kazanmaya çalışıyorum.
  Teşekkürler

  1. Merhaba, eşimle boşanmak üzereyim.1 oğlum var 5 yaşında. İşsizim. Ne nafakası ödemek zorundayım ve ne kadar? Bankada param var ve borsada oynayıp para kazanmaya çalışıyorum.
   Teşekkürler

   1. Merhaba Deniz Bey,
    Paranız olsa da olmasa da çocuk için iştirak nafakası ve eşinizin koşulları var ise yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü olacaksınız.
    Ne kadar nafaka ödenmesi gerektiği hususu her somut olayın özelliğine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna bağlı olarak değişmektedir.
    Boşanma avukatı ile görüşmeniz halinde detaylı bilgiye sahip olacaksınız.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 3. Eşimle anlasmali boşanacaz üç cocumuzvar ikisi bende biri esimde kalacak nekadar nafaka öderim ve sonradan bana nafaka davası acabilirmi ben işsizin çalışmıyorum belfitim var ikicocumun vilayetini ben alacam .şimdiden çok sağolun

  1. Anlaşmalı boşanma davasında nafaka miktarını hakim belirlemez.
   Nafaka miktarını diğer hususlarda olduğu gibi siz yani eşlerin belirlemesi gerekmektedir. Nafaka miktarı konusunda bir uyuşmazlık olduğunda dava artık anlaşmalı boşanma olarak değil çekişmeli boşanma olarak görülür.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Boşanma davalarında iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası diye ikili bir ayırım vardır. İştirak nafakası çocuk için yoksulluk nafakası ise eş için ödenen nafakadır. Yoksulluk nafakasını talep etmediğini beyan eden kişi daha sonra yoksulluk nafakası talep edemez. İştirak nafakası ise çocuğa ilişkin olduğundan boşanma davasından sonra iştirak nafakası talep edilmesi mümkündür.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 4. Slm iki cocugumuz var bosanma karari aldik askeri ucretliyim esime ve iki cocuguma otalama nekadar odeme cikar 7 ve 12 yas cocuklarim esim isten ayrildi yeni tesekkurler

  1. Merhaba,
   Bu konuda kısaca şunu söylemek istiyorum. Nafaka miktarının tayininde tarafların gelir durumu, sosyal ve ekonomik durumları, çocukların yaşı ve eğitim durumu nazara alınarak bir karar verilir. Dolayısıyla genel geçer bir nafaka miktarı bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için sitemizde tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası makalelerini inceleyiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. Merhaba! Ben esimden bosanacagim ve 2 yasinda oglum var velayeti annesine verirler dimi ve esim 7 8 bin maas aliyor bana ne kadar nafaka düşer

  1. Merhaba,
   İki yaşındaki çocuğun velayeti çok olağan dışı bir durum olmadığı müddetçe anneye verilmesi çocuğun yüksek menfaatinedir. Boşanma davasını mutlaka bir boşanma avukatı ile birlikte açmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Bide düğünde takilan altinlarimi alabiliormuyym yani talep edebilirmiyim ben araba almasi icin verdim fakat kendisi kumar oynayip bankadan yüklü bir miktar para cekmis ona ytrdi

  1. Ziynet eşyası alacağını talep etmeniz de mümkün. Ama dediğimiz gibi bir boşanma avukatı aracılığıyla yol almalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 7. Merhaba,öncelikle iyi günler dilerim.
  Anlaşmalı boşanmalarda velayet sahibi çocuklarla birlikte başka bir şehre taşınabilir mi?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Tabi ki. Boşanma neticesinde taraflar ayrı yaşama hakkına sahip olduklarından dilediği yerde yerleşme kararı alabilir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. Iyi günler. Eşim ile anlaşmalı bosanmaya karar verdik kendisi için nafaka istemedigini fakat çocuk icin odenen iştirak nafakasını 1000tl talep edecegini soyledi bu arada 7 aylik cocugmuz var ben asgari ücretle çalışan biriyim tutarin beni çok zorlayacagini söylediğim halde ücreti düşürmeye yanasmamakta. Konu ile ilgili ne yapabilirim bilgi verebilirseniz sevinirim.

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarı tarafların ortak iradesine göre belirlenir.
   Eğer nafaka miktarı konusunda anlaşamaz iseniz bu takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.
   Hukuki danışmanlık için mesai saatleri içerisinde büromuzun iletişim araçlarından bize ulaşabilirsiniz.
   https://www.alideniz.av.tr/iletisim-ve-adres-bilgilerimiz/
   Esenlikler dileriz.

 9. ben 4 aylik evliyim aldatildim instgrm uzerindn esimin uygunsz msjlarini yakaladim hepsinin ekranini aldm yazismalarin mahkeme de kullansam delil olarak ne kadar nafaka alabilrim .

  1. Merhaba,
   Nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre belirlenen bir husus olup size bir rakam söyleyebilmemiz mümkün değildir.
   Yapmanız gereken en kısa zamanda bir boşanma avukatı ile görüşmek olacaktır.
   iyi günler ve esenlikler dileriz.

 10. Abim eşiyle boşancak 3 yaşında bir kızı var eşi internet üzerinden aylık 2 bin para kazanıyor . ama abim çalışmıyor bile. Vereceği nafaka nasıl olur ?

  1. Merhaba,
   Çalışmaya engel fiziksel bir engeli bulunmayan babanın müşterek çocuk için nafaka ödeme yükümlülüğü devam eder.
   Nafakanın miktarını ise tarafların sosyal ve ekonomik durumunu tespit eden hakim takdir eder.
   Şu halde ağabeyinizin nafaka yükümlülüğü bulunmaktadır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 11. Eşimle boşanmak üzereyiz 5 yıllık evliyim ve çocuğum yok nafaka almak ve tazminat davası açmak istiyorm ayrıca düğünde takılan ziynet eşyaları ev için sattım ama ev buzim değil kayınvalidem üstüne sırf mal alamayım diye eşimin üstünde sadece araba kayıtlı ve dükyanı var ama kiracı dava açarsam herhangi bi mal alabilme şansım var mı

  1. Merhaba,
   Boşanma davası ile birlikte velayet ve nafaka taleplerinin ileri sürülebilmesi mümkündür.Ziynet eşyası alacağı davası ise kural olarak ayrı bir dava şeklinde görülmesi gerekir.
   Ancak mal rejiminin tasfiyesi hususu mutlaka ayrı bir dava şeklinde açılmalı.
   Görüldüğü üzere ortada farklı rejimlere tabi tutulmuş üç davadan bahsetmektesiniz. Hangi malların tasfiyeye tabi tutulacağı hususu başta mal rejiminin türü, malların edinme tarihleri ve şekilleri olmak üzere bir çok kritere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
   Bu itibarla boşanma avukatına müracaat ederek durumunuzu tüm detayları ile anlatmalı ve birlikte hareket etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Merhaba,
   Nafaka hususu tarafların sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak değerlendirilen ve miktarı hakim tarafından takdir edilen bir yükümlülüktür. Asgari ücretli bir kişinin çocuklarına ödeyeceği nafaka ile bir avukatın ödeyeceği nafaka miktarı, siz de takdir edersiniz ki aynı olmayacaktır.
   Bu itibarla maddi durumunuzun bulunması halinde bir boşanma avukatına müracaat ederek, eğer maddi durumunuz yok ise barodan ücretsiz avukat talep ederek görevlendirilen bu avukat ile birlikte durumunuzu değerlendirebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 12. Merhabalar eşimden boşanmak istiyorum. Boşanma sebebimiz aile içi geçimsizlik. Ağız kavgası ettik. Sonra kapı önüne koydum annenin evine git işime yaramıyorsun dedim. Ablasıyla bir olup şikayet etti darp etmediğim halde. Bir kere 30 gün uzaklaştırma aldım. Sonra çocuğumuz hatırına barıştım. Kavga etmemizin sebebi ev işlerini yapmaması (yemek, temizlik vs) yapmadığında bende yapsın diye laf vuruyorum. Yapmama konusunda direniyor ben hizmetçin değilim diye zıtlaşıyor bende küfür ettim yapmıyorsan ne s. yarıyorsun dedim. Benden izin almadan anneme götür beni dedi. O sinirle S. git bir daha gelme o zaman dedim. Gitmekten vazgeçti polisi ararım diye tehdit etti. Bende kimi ararsan ara dedim. Şikayetçi oldu. 30 gün kötü söz söylememe kararı aldım. Akşama kadar çalışıp evi geçindirmek için uğraşırken birde bunun ev işlerini yapmaması, kadınlık görevlerini yerine getirmemesiyle daha fazla uğraşmak istemiyorum. 2,5 yaşında oğlumuz var. Ne yapmalıyım ?

  1. Merhaba,
   Yazdıklarınızdan bir kaç hususu alıntılamak istiyorum.
   “…Sonra kapı önüne koydum annenin evine git işime yaramıyorsun dedim…”
   “…bende yapsın diye laf vuruyorum…”
   “…bende küfür ettim yapmıyorsan ne s. yarıyorsun dedim…”
   bunlar sadece sizin yazdıklarınızdan seçkiler.
   eşinize ilişkin olarak ise yazdıklarınızdan alıntıladığımızda sadece “…Kavga etmemizin sebebi ev işlerini yapmaması…”
   şeklinde.
   Bulunduğunuz yerde bir boşanma avukatına müracaat ederek tüm alternatiflerinizi değerlendirerek koşullarının bulunması halinde dava açabilirsiniz.
   Ancak kadını kapı önüne koyma, babasının evine gönderme, laf vurma ve küfür etme kadın açısından geçerli ve yeterli bir boşanma sebebi olduğunu bilmelisiniz.
   İyi günler dileriz.

 13. Merhaba iyi günler ben eşimden fiziksel şiddet ve onurumuz zedeliyecek sözel şiddet görüyorum ayrıca bir kaç kere beni aldattığını gördüm (ama bunu kanıtlamak için delil yok) 19 yıldır evliyim 3 tane çocuğum var çocuklarımın 2 si büyük ben küçük kızımı almak istiyorum yanıma ve eşimden boşanmak istiyorum eşimin evi arabası var maaşı ve maddi durumu orta düzeyde biz ikimiz de boşanmak istiyoruz boşanma davasını ben açtığımda durum neyi gösterebilir ve ben ne kadar nafaka alabilirim lütfen bana bu konuda bilgi verirmisiniz?

  1. Merhaba,
   Sitemizde genel nitelikli bilgi verilmekte olup, bir boşanma avukatınıza müracaat etmenizi tavsiye ediyoruz. Boşanma avukatınız ile birlikte durumunuza uygun nafaka miktarı ve çocuğunuz velayeti konusunu değerlendirebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 14. Merhabalar,
  Eşim ile anlaşmalı olarak boşanmayı düşünüyoruz ama benim aklıma takılan çok soru var…Eşim yurt dışına çalışmaya gidecek eğer giderse nafaka olayı nasıl olacak 3 çoçuğum var ve her birine 500 tl nafaka vermek istiyor velayetleri bende olacak çoçukların şayet yurt dışına giderse ve oranın vatandaşı olursa nafaka nasıl olacak bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

  1. Elif hanım merhaba,
   Anlaşmalı boşanma dahi olsa boşanma sürecinizi bir avukat yardımıyla yönetmelisiniz. Ancak şunu belirtmekte fayda görüyorum hangi ülke olduğunu belirtmemişsiniz ancak nafaka alacaklarının tahsili hususunda uluslararası sözleşmelere Türkiye taraftır. Bu yönüyle avukatınız ile söz konusu alacakların ödenmemesi halinde dahi tahsil edebilmeniz mümkündür.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 15. Merhaba; Kızım eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Eski eşi anlaşma protokolü ve hakim kararı ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuk için tapuda üzerine kayıtlı evi vermeyi , ayda 6200 tl iştirak nafakası ödemeyi kabul etti. Aradan 1 yıl geçmesine karşın çocuklarının üzerine tapu tahsisi yapmadı ve evi sattı. Şimdide nafakayı ödemiyor. Davalar açıldı. Eski eş salgın hastalık, ekonomik durgunluk gibi nedenlerle inşaat şirketini kapattığını, iflas ettiğini beyan ederek nafakanın her çocuk için 750 tl toplam 1500 lira ödeyebileceğini söyleyerek nafaka indirimi davası açtı. Kızımın geliri 6.000 lira, kirada oturuyor, İki çocuk için bakıcısı var ve çocukların anaokulu gibi masrafları vb. masrafları 10.500 lira. Mahkeme acaba 6200 liradan, 1500 liraya azaltılması gibi bir karar verir mi? Bunun makul bir ölçüsü var mıdır? Saygılarımla

 16. Merhabalar boşanmak üzereyim asgari ücretle çalışıyorum evim kira nafaka ne kadar olur benden toplu para talep edebilirim mi

  1. Mustafa Bey merhaba,
   Nafaka miktarının hakim tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre belirleneceğini bir çok yazımızda paylaşmıştır.
   Nafaka miktarını hakim belirler. Toplu olarak değil aylık olarak belirlenir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 17. Sayın Ali bey ben 25 yıllık evliyim. Eşimle yaklaşık 2 yıldır aynı odayı paylaşmıyoruz. Bu süreçte pisikolojiktir dedim iş stresi dedim bende onla birlikte salonda yan kanepede yattım. Günlük yaşantımız da gayet uyumluyuz birlikte onun projeleri üzerinde çalışıyoruz, ev işleri, yemek vs vs birlikte yapıyoruz. Herkesin uyumlu gördüğü mutlu sayılacak bir evliliğimiz vardı süreç içinde ben surat asmışım o konuşmamış bu hale gelmişiz. Eşim iş kolik ve kalan zamandada akşam 22 den sonra tv ye kitleniyor. Ses olmadan uyuyamıyorum dedi yatak odasına tv aldım yine gelmedi. İyi niyetli farklı günlerde bir kaç defa burada üşüyecen, burada belimiz tutulacak kalk yerine yat dedim, sinirlenmeye başladım biz arkadaş değiliz dedim cevap yine yok en son gece 23 de ben yarın bir müddet adanaya kızımın yanına gidecem dedim. zaten kafaya koymuştun dedi. Biz arkadaş değiliz dedim oda sert bir dille senle yatmayacam odaya gelmeyecem deyince bende sesler yükselmesin diye ve sinirle tamam hesabı kitabı keseriz aha şimdi gidiyom dedim evden çantamı hazırladım ve sabah 4-5 gibi çıktım. Adanaya gidip kızımla 5-6 gün kaldım sonrasında telefon ve mesajlaşmalar ile ikimizde inatçıyız restleştik boşanalım dedim kızdırmak için birikimlerimiz vs dedim ertesi gün ankaraya döndüm. Eve girdim konuşamadık ve önüme kalem defteri koydu hesabı çıkar bankaya oradanda avukata gideriz dedi. Ve aynen uyguladık av. Protokol yazdı. O an avukata Bile eşimi sevdiğimi boşanmak istemediğimi dile getirdim Sonrasında eşime pişmanlıklarımı evliliğimizi bitirmek istemediğimi özürlerimi düzeltebileceğimizi defalarca dile getirdim. Sorunların üstesinden geliriz diyorum fakat o istemediğim bişeyi nasıl çözecez diyor bu arada aile terapisi, psikolog vs yanaşmıyor istemediğim bişeyi nasıl çözecekler falan diyor ve aşırı geriliyor. Eşim Dava açınca Boşanmak istemediğimi beyan edersem sonuç ne olur. Benim son davranışlarım beni haksız yaparmı yoksa haklı mı yapar. dava düşer mi? Boşanma için darp, hakaret, aldatma, maddi sorun vs hiç bir gerekçe yok. Sadece bahsettiğim olay ve tartışma yaşanmıştır. Eşimi seviyorum düzetme çabası ve yaklaşımı gösteriyorum. İyi bir eş olduğum eşimi sevdiğim konusuna tanıdığım herkes şahittir. Boşanmak istemezsem sonuç ne olur. Ona göre bir yol çizecem ve avukat tutacağım. Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Boşanma davaları vaka davalarıdır. Yani olayların incelendiği, olayların boşanma sebebi sayılıp sayılmayacağı hususunun değerlendirildiği ve bu boşanma sebebinin evlilik birliğini temelinden sarsılmasına neden olacak nitelikte olup olmadığı hususlarının irdelendiği vakıalardır.
   Bir boşanma avukatına müracaat ederek detaylı bir mülakat ve ön görüşmenizi yaparak sorunları birlikte değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Avukatınızın size soracağı sorular ve birlikte değerlendirmeniz gereken bir çok soru olduğunu gördüğünüzde ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 18. Sayın Ali Bey
  Ben 3 senedir evliyim 7 aylık bir kızım var eşimle anlaşmalı boşanacaz çocuk benim yanımda kalacak anlaşma da ne kendim için nede çocuk için hiç bir talepte bulunmadım ve istemiyorum da mahkeme hakimi istememe rağmen çocuğa nafaka bağlayabilirmi eğer böyle bir yetkisi var isede itiraz edebilirmiyim. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Selma hanım,
   Kendiniz için nafaka istemeyebilirsiniz. Ancak çocuk için nafaka kanun tarafından hakime emredilen bir yükümlülüktür. Yani mahkeme çocuk için nafaka verilmesini gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorsa yani sizin ekonomik durumunuz çok iyi değil ise bu durumda nafakaya hükmedecektir.
   Ancak burada itiraz etmek yerine nafakayı tahsil etmemeyi düşünebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 19. Merhabalar size bir sorum olacaktı eşimle anlaşmalı olarak boşandık bizim davamiz davayi açtıktan tam bir yil sonra sonuçlandı yoksulluk nafakasi ve tazminat istemedim sadece bir çocuğum var ve ona iştirak nafakası ödüyor davanın açılıp sonuçlanma gününe kadar birikmiş iştirak nafakasi vardi ama ödemeyeceğini söyledi bende tamam dedim simdi bu birikmis nafakayi alabilmek icin dava acabilirmiyim bosanali 1 buçuk sene oldu simdiden teşekkür ederim iyi günler

  1. Merhaba,
   Mahkeme kararında iştirak nafakasına ilişkin hüküm var ise icra takibi başlatarak tahsil edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 20. Mrb eşimden anlasmali bir sekilde bosanali 2 sene oldu hiç nafaka ödemedi ve cocugunuda arayıp sormadı nafaka istediğimde çocuğu göstermediğini söyleyeceğini söylüyor dava açsam geçmiş nafakaları alabilirmiyim birde ewlenildiginde nafaka kesiliyormu ..

  1. Merhaba,
   Sorunuzda nafakanın ne nafakası olduğunu belirtmemişsiniz. Bu nedenle iki ihtimale göre de cevaplandırmaya çalışacağım.
   Nafaka borcu mahkeme kararında açıkça belirtilmiş ise artık ortada ilama bağlı yani mahkeme kararına bağlı bir alacak söz konusudur. Bu borcun ödenmemesi halinde icra takibi yapılmalıdır. İcra takibine rağmen borcun ödenmemesi halinde eşiniz hakkında icra ceza mahkemesinde nafaka yükümlülüğünün ihlali nedeniyle 3 ay hapsen tazyik cezası ile cezalandırılması söz konusu olabilecektir.
   Evlenme halinde nafakanın kesilip kesilmeyeceği hususunda ise,
   Eğer nafaka iştirak yani çocuk için verilen bir nafaka ise evlenme ile nafaka yükümlülüğü ortadan kalkmaz çocuğun reşit olmasına yani 18 yaşını ikmal etmesine kadar devam eder.
   Eğer nafaka yoksulluk nafakası yani sizin için kararlaştırılan bir nafaka ise siz evleninceye kadar devam eder. Evlenince artık nafaka yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak herhalükarda siz evleninceye kadar birikmiş yoksulluk nafakasını alep edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı