Aile (Boşanma) Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davasında, Nafakaya ilişkin düzenlemenin olmaması veya tarafların bu konuda anlaşamamış olması halinde Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle bu yazımızı  dikkatle okumalısınız.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin en kısa sürede ve en ekonomik şekilde boşanmalarını sağlayan bir boşanma davası türüdür. Diğer boşanma davalarına nazaran avantajları hakkında detaylı bilgi için Anlaşmalı Boşanma Davası konulu yazımızı inceleyiniz.

Anlaşmalı boşanma davasının avantajlarını öğrendiniz, Eşiniz ile oturup iki medeni birey olarak anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiniz. Çocukların kimde kalacağına, çocuk yanında bulunmayan eşin hangi günlerde hangi saatler arasında görüşeceğine karar verdiniz. evde kimin kalacağına kimin gideceğine karar verdiniz. Yeterli mi? Hayır!

Anlaşmalı boşanma için eşlerin :

 1. Boşanma konusunda,
 2. Çocukların durumu konusunda,
 3. Boşanmanın mali sonuçları konusunda,

hem fikir olmaları ve bu iradelerini “Boşanma Sözleşmesi” ya da “Boşanma Protokolü” diye isimlendirilen yazılı düzenleme ile mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Boşanmanın mali sonuçlarını:

 1. Nafaka
 2. Maddi Tazminat
 3. Manevi Tazminat

şeklinde sıralayabiliriz.

Bu yazımızda boşanmanın mali sonuçlarından  Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafakaya ilişkin düzenlemeleri inceleyeceğiz. Nafaka konusunda protokolde bir  düzenleme bulunmaz ise ya da taraflar nafaka konusunda anlaşamaz iseler Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmez.

Yazımızın daha iyi anlaşılabilmesi için, Nafaka Nedir? Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakası konulu yazılarımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Boşanma Protokolünde Nafakaya İlişkin Neler Olmalıdır?

Protokolde Nafakaya İlişkin Neler Olmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma Davasının temelini oluşturan Boşanma Protokolünde mutlaka ama mutlaka nafakaya ilişkin düzenleme bulunmalıdır. Bu düzenleme net bir şekilde belirlenmelidir..

Konunun tam olarak anlaşılabilmesi için Nafaka konusundaki bazı kavramları bilmemiz lazım.

Nafaka Yükümlüsü : Nafakayı ödemekle yükümlü bulunan kişiyi ifade eder. Nafakayı kim ödeyecektir? Nafakayı ödemekle yükümlü tutulacak eş hangisidir?

Nafaka Alacaklısı : Nafaka kimin için verilecektir? Eş için mi, çocuklar için mi? Hangi Çocuklar İçin?

Nafaka Türü : Nafaka çocuk için ise İştirak Nafakası, Eş için ödenecek ise Yoksulluk Nafakası olarak isimlendirilecektir.

Nafaka Miktarı : Her bir nafaka türü ve her bir nafaka alacaklısı için ayrı ayrı ve net bir şekilde belirlenecektir.

Protokol ayrıca bir açıklamaya gerek duyulmasızın net ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde farklı yorumlara ve tevillere açık bir düzenleme olması halinde sıkıntılar ve yeni uyuşmazlıklar oluşacaktır.

Bir başka deyişle Protokolü incelediğimizde, Nafakaya ilişkin düzenleme içerisinde nafakayı kim ödeyecek? Nafaka kimin için ödenecek? Hangi tür nafaka ödenecek? Nafaka ne kadar olacak? sorularının tam ve net bir şekilde cevaplanmış olması gerekir

Şimdi örneklerle Protokolde Nafakaya ilişkin düzenlemelerin ne şekilde olacağını anlatalım.

Örnek 1: Eşlerden (A), diğer eş (B) ye aylık 100 TL. yoksulluk nafakası ödeyecektir.

Örnek 2: Eşlerden (A) Müşterek Çocuk C yararına kullanılmak üzere aylık 150 TL. iştirak nafakasını, diğer eş (B) ye ödeyecektir.

Örnek 3: Eşlerden (A) Müşterek Çocuk C için aylık 150 TL. , müşterek çocuk (D) için aylık 200 TL: iştirak nafakasını, çocuklar yararına kullanılmak üzere diğer eş (B) ye ödeyecektir.

bu örneklerden de anlaşılacağı üzere nafaka yükümlüsü eş, nafaka alacaklıları, nafakanın miktarı ve nafakanın türleri net bir şekilde belirlenmelidir.

Protokolde nafaka düzenlemesi yapılırken bu şekilde açık ve net bir şekilde hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstememek.

Eşler Karşılıklı Olarak Nafaka İstemiyor İse Ne Yapılmalı?

Eğer eşler yoksulluk nafakası istemiyor ise, protokolde bu husus net bir şekilde belirlenmelidir.

Bizim kanaatimize göre sadece yoksulluk nafakası için değil aynı zamanda tedbir nafakası için de bu şekilde bir ifadenin yer alması gerekir. Aksi bir durum ciddi mağduriyete sebebiyet verecek niteliktedir.

Bu açıklamalar ışığında protokolde ayrı bir madde olarak:

“Eşler karşılıklı olarak tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmemektedirler.”

şeklindeki bir ifade yeterli olacaktır.

Ancak!

Çocuklar için nafaka istenmemesi hususunda hakimin çok dikkatli bir şekilde protokolü ve eşlerin iradesini incelemesi gerekmektedir. Çünkü tedbir nafakasına ilişkin açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere;

Hakim çocuğun bakımı, barınması, eğitimi için gerekli tedbirleri re’sen yani kendiliğinden, hiçbir talep olmasa da tespit edip karara bağlamak zorundadır.

Çocuğun nafaka almaması halinde çocuk ile  ve çocuğun yanında bulunduğu eşin ciddi anlamda ekonomik zorluklar yaşayacağı, çocukların bakımının ve eğitiminin diğer eşin nafaka ödemeksizin karşılanmayacağının anlaşılması halinde bize göre mahkemece yapılması gereken; bu yöndeki protokolü kabul etmeyip duruşmada tarafların iradesine uygun olarak düzenleme yapılmasıdır.

Hakimin böyle bir yetkisi var mıdır? Tabi ki! Çünkü anlaşmalı boşanma davasında protokolün bulunması yeterli olmayıp, söz konusu protokolün hakim tarafından uygun bulunması zorunluluğu vardır. Hakim tarafından uygun bulunmaması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka Ne Kadar Olmalıdır?

Taraflar Nafaka Miktarını Nasıl Belirler?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar protokolü hazırlarken nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise ne miktarda ödeneceği konusunu kendi aralarında müzakere ederek belirler.

Burada nafaka miktarının belirlenmesi tamamiyle taraf iradeleri ile gerçekleşecektir.

Yoksa mahkemece duruşmada “X TL. nafaka” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır.

Çünkü Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin kanun maddelerini incelediğimizde taraflara “siz kendi aranızda anlaşın, protokolünüze göre sizi boşayalım” denilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ne Kadar Olmalıdır?

Eşler birbirlerini en iyi tanıyan kişiler kabul edilir. Dolayısıyla nafakayı ödeyecek eşin maddi durumu, nafaka alacaklılarının ihtiyaçları nazara alınarak uygun bir nafakanın belirlenmesi gerekir.

Burada asgari ücretle geçinen birisinin aylık 1500 TL. nafaka ödemesini istemek gerçekçi olmadığı gibi diğer eşin ekonomik anlamda çöküşünü istemek ile eşdeğerdir.

Eşler oturup, çocuklar için ödenecek miktarı, eş için ödenecek miktarı, nafaka yükümlüsü eşin geliri ile orantılı şekilde bir şekilde birlikte kararlaştıracaklardır.

Şunu sakın unutmayın! Eşiniz ile boşanıyorsunuz, çocuklarınız ile değil! Bu nedenle müşterek çocuklar açısından çocuklarınızın geleceğini göz önünde bulundurarak bir iştirak nafakası kararlaştırmalısınız.

Boşanma Davasında Acele Karar Vermeyin.

Sakın “Ceketimi Alır Giderim” Demeyin!

Anlaşmalı boşanma davasında en sık yapılan hatalardan bir tanesi de “hiçbir şey istemiyorum, yeter ki boşanalım, ceketimi alır çıkarım!” şeklindeki acele ile verilen kararlardır.

İnsanoğlu acıdan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle çoğu zaman aceleci olarak verilen kararlar “Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak” deyimi ile ifade edilen daha ağır mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Nafaka alacaklısı olan, nafakaya ihtiyacı olan, nafaka olmaksızın hayatını idame ettirmesi zor olan eşin bir anlık öfke, kızgınlık, aceleci karar ile “ben nafaka istemiyorum” şeklinde protokole imza atması halinde bir daha nafaka isteme hakkı bulunmayacaktır.Yahut “önce boşanayım daha sonra nafaka talep ederim” şeklinde bir şansınız da bulunmamaktadır. Bu konuyu aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağız.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstemediğini Beyan Eden Eş, Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası İsteyebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasına esas olan protokolde eşlerden biri “nafaka istemediğini” beyan etmiş ise söz konusu bu beyan hukuksal anlamda bir feragat beyanıdır. Yani yoksulluk nafakası isteme hakkından feragat etmektedir.

Yoksulluk nafakasından feragat eden tarafın artık bir daha yoksulluk nafakası talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ile artık bu hususta daha önceden var olan tartışmalar sona ermiş eşlerin boşanma davasından yoksulluk nafakasından feragat etmesi halinde bir daha yoksulluk nafakası talep edemeyeceği, bu taleple açılacak davanın reddine karar verileceği şeklinde içtihatta bulunmuştur.

Anlaşmalı boşanma davalarında görüldüğü üzere bir çok teknik ve hukuki sonuçları bulunan konular bulunmaktadır. Bu nedenle önce sakin olun, aceleci davranmayın ve Boşanma Avukatınızın hukuki yardımı olmadan boşanmayın!

İlgili Makaleler

19 Yorum

 1. Selamun aleykum ben esimle bosandim davayı eşim açtı anlaşmalı bosandik 2000 TL nafaka hakki aldı boşanma sebebini aile içi geçimsizlik diye belirtmiş fakat maddi sıkıntı dan dolayı bosandik benden aldığı nafaka maasimin yarısından fazlası ve ben çok zor durumda borclarimi ödemenin derdindeyim cebime kuruş dahi kalmıyor icra geldi maasima çok caresizim ne yapmam gerekiyor nafaka kanununun ön gördüğü nafakayi ödemek istiyorum imzaladim evet fakat bilerziklerinin tazminatını isteyeceğini söyledi imzalamazsam tazminatı ödeyecek gücüm yok maddi sebepten dolayı ayrıldık.tesekkur ederim cevabınızı bekliyorum

  1. Merhaba,
   Nafaka değişen koşullarda değiştirilmesi mümkün olan kararlardandır. Dolayısıyla koşullarınızın değiştiğini mahkemeye arzederek nafakanın azaltılması davası açmanız pekala mümkün.
   Bir boşanma avukatına müracaat ederek hukuki yardımından istifade etmeli, koşulların uyması halinde nafakanın azaltılması için yeni bir dava açmalısınız.
   Esenlikler dileriz.

 2. Merhaba, eşimle boşanmak üzereyim. İşsizim. Ne nafakası ödemek zorundayım ve ne kadar? Bankada param var ve borsada oynayıp para kazanmaya çalışıyorum.
  Teşekkürler

  1. Merhaba, eşimle boşanmak üzereyim.1 oğlum var 5 yaşında. İşsizim. Ne nafakası ödemek zorundayım ve ne kadar? Bankada param var ve borsada oynayıp para kazanmaya çalışıyorum.
   Teşekkürler

   1. Merhaba Deniz Bey,
    Paranız olsa da olmasa da çocuk için iştirak nafakası ve eşinizin koşulları var ise yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü olacaksınız.
    Ne kadar nafaka ödenmesi gerektiği hususu her somut olayın özelliğine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna bağlı olarak değişmektedir.
    Boşanma avukatı ile görüşmeniz halinde detaylı bilgiye sahip olacaksınız.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 3. Eşimle anlasmali boşanacaz üç cocumuzvar ikisi bende biri esimde kalacak nekadar nafaka öderim ve sonradan bana nafaka davası acabilirmi ben işsizin çalışmıyorum belfitim var ikicocumun vilayetini ben alacam .şimdiden çok sağolun

  1. Anlaşmalı boşanma davasında nafaka miktarını hakim belirlemez.
   Nafaka miktarını diğer hususlarda olduğu gibi siz yani eşlerin belirlemesi gerekmektedir. Nafaka miktarı konusunda bir uyuşmazlık olduğunda dava artık anlaşmalı boşanma olarak değil çekişmeli boşanma olarak görülür.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Boşanma davalarında iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası diye ikili bir ayırım vardır. İştirak nafakası çocuk için yoksulluk nafakası ise eş için ödenen nafakadır. Yoksulluk nafakasını talep etmediğini beyan eden kişi daha sonra yoksulluk nafakası talep edemez. İştirak nafakası ise çocuğa ilişkin olduğundan boşanma davasından sonra iştirak nafakası talep edilmesi mümkündür.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 4. Slm iki cocugumuz var bosanma karari aldik askeri ucretliyim esime ve iki cocuguma otalama nekadar odeme cikar 7 ve 12 yas cocuklarim esim isten ayrildi yeni tesekkurler

  1. Merhaba,
   Bu konuda kısaca şunu söylemek istiyorum. Nafaka miktarının tayininde tarafların gelir durumu, sosyal ve ekonomik durumları, çocukların yaşı ve eğitim durumu nazara alınarak bir karar verilir. Dolayısıyla genel geçer bir nafaka miktarı bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için sitemizde tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası makalelerini inceleyiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. Merhaba! Ben esimden bosanacagim ve 2 yasinda oglum var velayeti annesine verirler dimi ve esim 7 8 bin maas aliyor bana ne kadar nafaka düşer

  1. Merhaba,
   İki yaşındaki çocuğun velayeti çok olağan dışı bir durum olmadığı müddetçe anneye verilmesi çocuğun yüksek menfaatinedir. Boşanma davasını mutlaka bir boşanma avukatı ile birlikte açmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 6. Bide düğünde takilan altinlarimi alabiliormuyym yani talep edebilirmiyim ben araba almasi icin verdim fakat kendisi kumar oynayip bankadan yüklü bir miktar para cekmis ona ytrdi

  1. Ziynet eşyası alacağını talep etmeniz de mümkün. Ama dediğimiz gibi bir boşanma avukatı aracılığıyla yol almalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 7. Merhaba,öncelikle iyi günler dilerim.
  Anlaşmalı boşanmalarda velayet sahibi çocuklarla birlikte başka bir şehre taşınabilir mi?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Tabi ki. Boşanma neticesinde taraflar ayrı yaşama hakkına sahip olduklarından dilediği yerde yerleşme kararı alabilir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. Iyi günler. Eşim ile anlaşmalı bosanmaya karar verdik kendisi için nafaka istemedigini fakat çocuk icin odenen iştirak nafakasını 1000tl talep edecegini soyledi bu arada 7 aylik cocugmuz var ben asgari ücretle çalışan biriyim tutarin beni çok zorlayacagini söylediğim halde ücreti düşürmeye yanasmamakta. Konu ile ilgili ne yapabilirim bilgi verebilirseniz sevinirim.

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarı tarafların ortak iradesine göre belirlenir.
   Eğer nafaka miktarı konusunda anlaşamaz iseniz bu takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.
   Hukuki danışmanlık için mesai saatleri içerisinde büromuzun iletişim araçlarından bize ulaşabilirsiniz.
   https://www.alideniz.av.tr/iletisim-ve-adres-bilgilerimiz/
   Esenlikler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı