Aile (Boşanma) Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

İçindekiler

Anlaşmalı Boşanma Davasında, Nafakaya ilişkin düzenlemenin olmaması veya tarafların bu konuda anlaşamamış olması halinde Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle bu yazımızı  dikkatle okumalısınız.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin en kısa sürede ve en ekonomik şekilde boşanmalarını sağlayan bir boşanma davası türüdür. Diğer boşanma davalarına nazaran avantajları hakkında detaylı bilgi için Anlaşmalı Boşanma Davası konulu yazımızı inceleyiniz.

Anlaşmalı boşanma davasının avantajlarını öğrendiniz, Eşiniz ile oturup iki medeni birey olarak anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiniz. Çocukların kimde kalacağına, çocuk yanında bulunmayan eşin hangi günlerde hangi saatler arasında görüşeceğine karar verdiniz. evde kimin kalacağına kimin gideceğine karar verdiniz. Yeterli mi? Hayır!

Anlaşmalı boşanma için eşlerin :

 1. Boşanma konusunda,
 2. Çocukların durumu konusunda,
 3. Boşanmanın mali sonuçları konusunda,

hem fikir olmaları ve bu iradelerini “Boşanma Sözleşmesi” ya da “Boşanma Protokolü” diye isimlendirilen yazılı düzenleme ile mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Boşanmanın mali sonuçlarını:

 1. Nafaka
 2. Maddi Tazminat
 3. Manevi Tazminat

şeklinde sıralayabiliriz.

Bu yazımızda boşanmanın mali sonuçlarından  Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafakaya ilişkin düzenlemeleri inceleyeceğiz. Nafaka konusunda protokolde bir  düzenleme bulunmaz ise ya da taraflar nafaka konusunda anlaşamaz iseler Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmez.

Yazımızın daha iyi anlaşılabilmesi için, Nafaka Nedir? Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakası konulu yazılarımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Boşanma Protokolünde Nafakaya İlişkin Neler Olmalıdır?

Protokolde Nafakaya İlişkin Neler Olmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma Davasının temelini oluşturan Boşanma Protokolünde mutlaka ama mutlaka nafakaya ilişkin düzenleme bulunmalıdır. Bu düzenleme net bir şekilde belirlenmelidir..

Konunun tam olarak anlaşılabilmesi için Nafaka konusundaki bazı kavramları bilmemiz lazım.

Nafaka Yükümlüsü : Nafakayı ödemekle yükümlü bulunan kişiyi ifade eder. Nafakayı kim ödeyecektir? Nafakayı ödemekle yükümlü tutulacak eş hangisidir?

Nafaka Alacaklısı : Nafaka kimin için verilecektir? Eş için mi, çocuklar için mi? Hangi Çocuklar İçin?

Nafaka Türü : Nafaka çocuk için ise İştirak Nafakası, Eş için ödenecek ise Yoksulluk Nafakası olarak isimlendirilecektir.

Nafaka Miktarı : Her bir nafaka türü ve her bir nafaka alacaklısı için ayrı ayrı ve net bir şekilde belirlenecektir.

Protokol ayrıca bir açıklamaya gerek duyulmasızın net ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde farklı yorumlara ve tevillere açık bir düzenleme olması halinde sıkıntılar ve yeni uyuşmazlıklar oluşacaktır.

Bir başka deyişle Protokolü incelediğimizde, Nafakaya ilişkin düzenleme içerisinde nafakayı kim ödeyecek? Nafaka kimin için ödenecek? Hangi tür nafaka ödenecek? Nafaka ne kadar olacak? sorularının tam ve net bir şekilde cevaplanmış olması gerekir

Şimdi örneklerle Protokolde Nafakaya ilişkin düzenlemelerin ne şekilde olacağını anlatalım.

Örnek 1: Eşlerden (A), diğer eş (B) ye aylık 100 TL. yoksulluk nafakası ödeyecektir.

Örnek 2: Eşlerden (A) Müşterek Çocuk C yararına kullanılmak üzere aylık 150 TL. iştirak nafakasını, diğer eş (B) ye ödeyecektir.

Örnek 3: Eşlerden (A) Müşterek Çocuk C için aylık 150 TL. , müşterek çocuk (D) için aylık 200 TL: iştirak nafakasını, çocuklar yararına kullanılmak üzere diğer eş (B) ye ödeyecektir.

bu örneklerden de anlaşılacağı üzere nafaka yükümlüsü eş, nafaka alacaklıları, nafakanın miktarı ve nafakanın türleri net bir şekilde belirlenmelidir.

Protokolde nafaka düzenlemesi yapılırken bu şekilde açık ve net bir şekilde hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstememek.

Eşler Karşılıklı Olarak Nafaka İstemiyor İse Ne Yapılmalı?

Eğer eşler yoksulluk nafakası istemiyor ise, protokolde bu husus net bir şekilde belirlenmelidir.

Bizim kanaatimize göre sadece yoksulluk nafakası için değil aynı zamanda tedbir nafakası için de bu şekilde bir ifadenin yer alması gerekir. Aksi bir durum ciddi mağduriyete sebebiyet verecek niteliktedir.

Bu açıklamalar ışığında protokolde ayrı bir madde olarak:

“Eşler karşılıklı olarak tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmemektedirler.”

şeklindeki bir ifade yeterli olacaktır.

Ancak!

Çocuklar için nafaka istenmemesi hususunda hakimin çok dikkatli bir şekilde protokolü ve eşlerin iradesini incelemesi gerekmektedir. Çünkü tedbir nafakasına ilişkin açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere;

Hakim çocuğun bakımı, barınması, eğitimi için gerekli tedbirleri re’sen yani kendiliğinden, hiçbir talep olmasa da tespit edip karara bağlamak zorundadır.

Çocuğun nafaka almaması halinde çocuk ile  ve çocuğun yanında bulunduğu eşin ciddi anlamda ekonomik zorluklar yaşayacağı, çocukların bakımının ve eğitiminin diğer eşin nafaka ödemeksizin karşılanmayacağının anlaşılması halinde bize göre mahkemece yapılması gereken; bu yöndeki protokolü kabul etmeyip duruşmada tarafların iradesine uygun olarak düzenleme yapılmasıdır.

Hakimin böyle bir yetkisi var mıdır? Tabi ki! Çünkü anlaşmalı boşanma davasında protokolün bulunması yeterli olmayıp, söz konusu protokolün hakim tarafından uygun bulunması zorunluluğu vardır. Hakim tarafından uygun bulunmaması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka Ne Kadar Olmalıdır?

Taraflar Nafaka Miktarını Nasıl Belirler?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar protokolü hazırlarken nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise ne miktarda ödeneceği konusunu kendi aralarında müzakere ederek belirler.

Burada nafaka miktarının belirlenmesi tamamiyle taraf iradeleri ile gerçekleşecektir.

Yoksa mahkemece duruşmada “X TL. nafaka” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır.

Çünkü Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin kanun maddelerini incelediğimizde taraflara “siz kendi aranızda anlaşın, protokolünüze göre sizi boşayalım” denilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ne Kadar Olmalıdır?

Eşler birbirlerini en iyi tanıyan kişiler kabul edilir. Dolayısıyla nafakayı ödeyecek eşin maddi durumu, nafaka alacaklılarının ihtiyaçları nazara alınarak uygun bir nafakanın belirlenmesi gerekir.

Burada asgari ücretle geçinen birisinin aylık 1500 TL. nafaka ödemesini istemek gerçekçi olmadığı gibi diğer eşin ekonomik anlamda çöküşünü istemek ile eşdeğerdir.

Eşler oturup, çocuklar için ödenecek miktarı, eş için ödenecek miktarı, nafaka yükümlüsü eşin geliri ile orantılı şekilde bir şekilde birlikte kararlaştıracaklardır.

Şunu sakın unutmayın! Eşiniz ile boşanıyorsunuz, çocuklarınız ile değil! Bu nedenle müşterek çocuklar açısından çocuklarınızın geleceğini göz önünde bulundurarak bir iştirak nafakası kararlaştırmalısınız.

Boşanma Davasında Acele Karar Vermeyin.

Sakın “Ceketimi Alır Giderim” Demeyin!

Anlaşmalı boşanma davasında en sık yapılan hatalardan bir tanesi de “hiçbir şey istemiyorum, yeter ki boşanalım, ceketimi alır çıkarım!” şeklindeki acele ile verilen kararlardır.

İnsanoğlu acıdan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle çoğu zaman aceleci olarak verilen kararlar “Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak” deyimi ile ifade edilen daha ağır mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Nafaka alacaklısı olan, nafakaya ihtiyacı olan, nafaka olmaksızın hayatını idame ettirmesi zor olan eşin bir anlık öfke, kızgınlık, aceleci karar ile “ben nafaka istemiyorum” şeklinde protokole imza atması halinde bir daha nafaka isteme hakkı bulunmayacaktır.Yahut “önce boşanayım daha sonra nafaka talep ederim” şeklinde bir şansınız da bulunmamaktadır. Bu konuyu aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağız.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstemediğini Beyan Eden Eş, Boşanmadan Sonra Yoksulluk Nafakası İsteyebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasına esas olan protokolde eşlerden biri “nafaka istemediğini” beyan etmiş ise söz konusu bu beyan hukuksal anlamda bir feragat beyanıdır. Yani yoksulluk nafakası isteme hakkından feragat etmektedir.

Yoksulluk nafakasından feragat eden tarafın artık bir daha yoksulluk nafakası talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ile artık bu hususta daha önceden var olan tartışmalar sona ermiş eşlerin boşanma davasından yoksulluk nafakasından feragat etmesi halinde bir daha yoksulluk nafakası talep edemeyeceği, bu taleple açılacak davanın reddine karar verileceği şeklinde içtihatta bulunmuştur.

Anlaşmalı boşanma davalarında görüldüğü üzere bir çok teknik ve hukuki sonuçları bulunan konular bulunmaktadır. Bu nedenle önce sakin olun, aceleci davranmayın ve Boşanma Avukatınızın hukuki yardımı olmadan boşanmayın!

İlgili Makaleler

127 Yorum

 1. Selamun aleykum ben esimle bosandim davayı eşim açtı anlaşmalı bosandik 2000 TL nafaka hakki aldı boşanma sebebini aile içi geçimsizlik diye belirtmiş fakat maddi sıkıntı dan dolayı bosandik benden aldığı nafaka maasimin yarısından fazlası ve ben çok zor durumda borclarimi ödemenin derdindeyim cebime kuruş dahi kalmıyor icra geldi maasima çok caresizim ne yapmam gerekiyor nafaka kanununun ön gördüğü nafakayi ödemek istiyorum imzaladim evet fakat bilerziklerinin tazminatını isteyeceğini söyledi imzalamazsam tazminatı ödeyecek gücüm yok maddi sebepten dolayı ayrıldık.tesekkur ederim cevabınızı bekliyorum

  1. Merhaba,
   Nafaka değişen koşullarda değiştirilmesi mümkün olan kararlardandır. Dolayısıyla koşullarınızın değiştiğini mahkemeye arzederek nafakanın azaltılması davası açmanız pekala mümkün.
   Bir boşanma avukatına müracaat ederek hukuki yardımından istifade etmeli, koşulların uyması halinde nafakanın azaltılması için yeni bir dava açmalısınız.
   Esenlikler dileriz.

 2. Merhaba, eşimle boşanmak üzereyim. İşsizim. Ne nafakası ödemek zorundayım ve ne kadar? Bankada param var ve borsada oynayıp para kazanmaya çalışıyorum.
  Teşekkürler

  1. Merhaba, eşimle boşanmak üzereyim.1 oğlum var 5 yaşında. İşsizim. Ne nafakası ödemek zorundayım ve ne kadar? Bankada param var ve borsada oynayıp para kazanmaya çalışıyorum.
   Teşekkürler

   1. Merhaba Deniz Bey,
    Paranız olsa da olmasa da çocuk için iştirak nafakası ve eşinizin koşulları var ise yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü olacaksınız.
    Ne kadar nafaka ödenmesi gerektiği hususu her somut olayın özelliğine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna bağlı olarak değişmektedir.
    Boşanma avukatı ile görüşmeniz halinde detaylı bilgiye sahip olacaksınız.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 3. Eşimle anlasmali boşanacaz üç cocumuzvar ikisi bende biri esimde kalacak nekadar nafaka öderim ve sonradan bana nafaka davası acabilirmi ben işsizin çalışmıyorum belfitim var ikicocumun vilayetini ben alacam .şimdiden çok sağolun

  1. Anlaşmalı boşanma davasında nafaka miktarını hakim belirlemez.
   Nafaka miktarını diğer hususlarda olduğu gibi siz yani eşlerin belirlemesi gerekmektedir. Nafaka miktarı konusunda bir uyuşmazlık olduğunda dava artık anlaşmalı boşanma olarak değil çekişmeli boşanma olarak görülür.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Boşanma davalarında iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası diye ikili bir ayırım vardır. İştirak nafakası çocuk için yoksulluk nafakası ise eş için ödenen nafakadır. Yoksulluk nafakasını talep etmediğini beyan eden kişi daha sonra yoksulluk nafakası talep edemez. İştirak nafakası ise çocuğa ilişkin olduğundan boşanma davasından sonra iştirak nafakası talep edilmesi mümkündür.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 4. Slm iki cocugumuz var bosanma karari aldik askeri ucretliyim esime ve iki cocuguma otalama nekadar odeme cikar 7 ve 12 yas cocuklarim esim isten ayrildi yeni tesekkurler

  1. Merhaba,
   Bu konuda kısaca şunu söylemek istiyorum. Nafaka miktarının tayininde tarafların gelir durumu, sosyal ve ekonomik durumları, çocukların yaşı ve eğitim durumu nazara alınarak bir karar verilir. Dolayısıyla genel geçer bir nafaka miktarı bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için sitemizde tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası makalelerini inceleyiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhaba Ali Bey: “İştirak nafakası ise çocuğa ilişkin olduğundan boşanma davasından sonra iştirak nafakası talep edilmesi mümkündür.” Evlilik protokolü yapan eşler bu belirttiğiniz durumu protokolde madde olarak ilave ettiğinde ileride yasanabilecek boşanma davasından sonra açılacak işttirak nafakası davasına engel olurmu? Bu durumu protokole eşler konuşarak aralarında boşanma sonrası yeniden iştirak davasına gerek olmadığının protokole işlenmesi iştirak nafası davasının engellenmesini sağlarmı? Teşekkür ederim

   1. İbrahim bey merhaba,
    Aile hukukunun VIP üyesi yani en ayrıcalık unsuru çocuklardır. Çocuklar ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması bakımı, gözetimi, ihtiyaçları açısından gerekli tüm tedbirleri alması Aile Mahkemesi Hakimi’ne kanunkoyucu tarafından emrolunmuştur.
    Bu yönü ile iştirak nafakası her zaman talep edilebilir.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. Merhaba! Ben esimden bosanacagim ve 2 yasinda oglum var velayeti annesine verirler dimi ve esim 7 8 bin maas aliyor bana ne kadar nafaka düşer

  1. Merhaba,
   İki yaşındaki çocuğun velayeti çok olağan dışı bir durum olmadığı müddetçe anneye verilmesi çocuğun yüksek menfaatinedir. Boşanma davasını mutlaka bir boşanma avukatı ile birlikte açmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Selam. Eşimden ayrılalı 4 yıl oldu emekliyim maaşımdan 3.300tl kesinti oluyor 1 yıllık birikmiş nafaka borcum var kısacası ana parayı ödersem borcum faiziyle birlikte bitermi teşekkürler

   1. Nafaka yükümlülüğü periyodik olarak devam eden bir yükümlülüktür. Her ay yenilenen bir borç olduğundan ödemeye devam edeceksiniz.
    İyi günler ve esenlikler dilerim.

 6. Bide düğünde takilan altinlarimi alabiliormuyym yani talep edebilirmiyim ben araba almasi icin verdim fakat kendisi kumar oynayip bankadan yüklü bir miktar para cekmis ona ytrdi

  1. Ziynet eşyası alacağını talep etmeniz de mümkün. Ama dediğimiz gibi bir boşanma avukatı aracılığıyla yol almalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhaba deniz bey ben eşimle ayrılacağız 3 çocuğum var 6yaşında 10 yaşında ve 15 yaşında anlaşamıyoruz çocukları oda istiyor bende onun evi var sigortalı çalışıyor ama ben kiraya çıkacağım ve sadece sigortalı askeri ücretle çalışıyorum bu durumda çocuklarımı bana verirmi mahkeme

 7. Merhaba,öncelikle iyi günler dilerim.
  Anlaşmalı boşanmalarda velayet sahibi çocuklarla birlikte başka bir şehre taşınabilir mi?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Tabi ki. Boşanma neticesinde taraflar ayrı yaşama hakkına sahip olduklarından dilediği yerde yerleşme kararı alabilir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 8. Iyi günler. Eşim ile anlaşmalı bosanmaya karar verdik kendisi için nafaka istemedigini fakat çocuk icin odenen iştirak nafakasını 1000tl talep edecegini soyledi bu arada 7 aylik cocugmuz var ben asgari ücretle çalışan biriyim tutarin beni çok zorlayacagini söylediğim halde ücreti düşürmeye yanasmamakta. Konu ile ilgili ne yapabilirim bilgi verebilirseniz sevinirim.

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarı tarafların ortak iradesine göre belirlenir.
   Eğer nafaka miktarı konusunda anlaşamaz iseniz bu takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.
   Hukuki danışmanlık için mesai saatleri içerisinde büromuzun iletişim araçlarından bize ulaşabilirsiniz.
   https://www.alideniz.av.tr/iletisim-ve-adres-bilgilerimiz/
   Esenlikler dileriz.

 9. ben 4 aylik evliyim aldatildim instgrm uzerindn esimin uygunsz msjlarini yakaladim hepsinin ekranini aldm yazismalarin mahkeme de kullansam delil olarak ne kadar nafaka alabilrim .

  1. Merhaba,
   Nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre belirlenen bir husus olup size bir rakam söyleyebilmemiz mümkün değildir.
   Yapmanız gereken en kısa zamanda bir boşanma avukatı ile görüşmek olacaktır.
   iyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Ali bey merhaba kızım eşinden boşanıyor 2 çoçuğu var erkek çoçuğun velayeti babasında kızın velayeti annesinde olacak kızımın kocası ilerde erkek çoçuğu için nafaka talep edebilirmi

   2. Ali bey merhaba kızım eşinden boşanıyor 2 çoçuğu var erkek çoçuğun velayeti babasında kızın velayeti annesinde olacak kızımın kocası ilerde erkek çoçuğu için nafaka talep edebilirmi

  2. Ali bey selam eşimle 15 yıl önce anlaşmalı boşandık nafaka 15 yıldır ödemedi ve ben bu konuda çok mağdur edildim kendisi işsiz ama ailesinin durumu iyi nafaka davası açmayı düşünüyorum bu mümkünmü ve nafaka ödenir mi 15 yıllık teşekkür ederim her ay 1.500 TL diye protokolde var

 10. Abim eşiyle boşancak 3 yaşında bir kızı var eşi internet üzerinden aylık 2 bin para kazanıyor . ama abim çalışmıyor bile. Vereceği nafaka nasıl olur ?

  1. Merhaba,
   Çalışmaya engel fiziksel bir engeli bulunmayan babanın müşterek çocuk için nafaka ödeme yükümlülüğü devam eder.
   Nafakanın miktarını ise tarafların sosyal ve ekonomik durumunu tespit eden hakim takdir eder.
   Şu halde ağabeyinizin nafaka yükümlülüğü bulunmaktadır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 11. Eşimle boşanmak üzereyiz 5 yıllık evliyim ve çocuğum yok nafaka almak ve tazminat davası açmak istiyorm ayrıca düğünde takılan ziynet eşyaları ev için sattım ama ev buzim değil kayınvalidem üstüne sırf mal alamayım diye eşimin üstünde sadece araba kayıtlı ve dükyanı var ama kiracı dava açarsam herhangi bi mal alabilme şansım var mı

  1. Merhaba,
   Boşanma davası ile birlikte velayet ve nafaka taleplerinin ileri sürülebilmesi mümkündür.Ziynet eşyası alacağı davası ise kural olarak ayrı bir dava şeklinde görülmesi gerekir.
   Ancak mal rejiminin tasfiyesi hususu mutlaka ayrı bir dava şeklinde açılmalı.
   Görüldüğü üzere ortada farklı rejimlere tabi tutulmuş üç davadan bahsetmektesiniz. Hangi malların tasfiyeye tabi tutulacağı hususu başta mal rejiminin türü, malların edinme tarihleri ve şekilleri olmak üzere bir çok kritere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
   Bu itibarla boşanma avukatına müracaat ederek durumunuzu tüm detayları ile anlatmalı ve birlikte hareket etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 12. İyi günler eşimle anlaşamıyoruz 6 yaşında Bi kızım var ve 5 aylık hamileyim ne kadar nafaka öder bana acaba teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Nafaka hususu tarafların sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak değerlendirilen ve miktarı hakim tarafından takdir edilen bir yükümlülüktür. Asgari ücretli bir kişinin çocuklarına ödeyeceği nafaka ile bir avukatın ödeyeceği nafaka miktarı, siz de takdir edersiniz ki aynı olmayacaktır.
   Bu itibarla maddi durumunuzun bulunması halinde bir boşanma avukatına müracaat ederek, eğer maddi durumunuz yok ise barodan ücretsiz avukat talep ederek görevlendirilen bu avukat ile birlikte durumunuzu değerlendirebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 13. Merhabalar eşimden boşanmak istiyorum. Boşanma sebebimiz aile içi geçimsizlik. Ağız kavgası ettik. Sonra kapı önüne koydum annenin evine git işime yaramıyorsun dedim. Ablasıyla bir olup şikayet etti darp etmediğim halde. Bir kere 30 gün uzaklaştırma aldım. Sonra çocuğumuz hatırına barıştım. Kavga etmemizin sebebi ev işlerini yapmaması (yemek, temizlik vs) yapmadığında bende yapsın diye laf vuruyorum. Yapmama konusunda direniyor ben hizmetçin değilim diye zıtlaşıyor bende küfür ettim yapmıyorsan ne s. yarıyorsun dedim. Benden izin almadan anneme götür beni dedi. O sinirle S. git bir daha gelme o zaman dedim. Gitmekten vazgeçti polisi ararım diye tehdit etti. Bende kimi ararsan ara dedim. Şikayetçi oldu. 30 gün kötü söz söylememe kararı aldım. Akşama kadar çalışıp evi geçindirmek için uğraşırken birde bunun ev işlerini yapmaması, kadınlık görevlerini yerine getirmemesiyle daha fazla uğraşmak istemiyorum. 2,5 yaşında oğlumuz var. Ne yapmalıyım ?

  1. Merhaba,
   Yazdıklarınızdan bir kaç hususu alıntılamak istiyorum.
   “…Sonra kapı önüne koydum annenin evine git işime yaramıyorsun dedim…”
   “…bende yapsın diye laf vuruyorum…”
   “…bende küfür ettim yapmıyorsan ne s. yarıyorsun dedim…”
   bunlar sadece sizin yazdıklarınızdan seçkiler.
   eşinize ilişkin olarak ise yazdıklarınızdan alıntıladığımızda sadece “…Kavga etmemizin sebebi ev işlerini yapmaması…”
   şeklinde.
   Bulunduğunuz yerde bir boşanma avukatına müracaat ederek tüm alternatiflerinizi değerlendirerek koşullarının bulunması halinde dava açabilirsiniz.
   Ancak kadını kapı önüne koyma, babasının evine gönderme, laf vurma ve küfür etme kadın açısından geçerli ve yeterli bir boşanma sebebi olduğunu bilmelisiniz.
   İyi günler dileriz.

 14. Merhaba iyi günler ben eşimden fiziksel şiddet ve onurumuz zedeliyecek sözel şiddet görüyorum ayrıca bir kaç kere beni aldattığını gördüm (ama bunu kanıtlamak için delil yok) 19 yıldır evliyim 3 tane çocuğum var çocuklarımın 2 si büyük ben küçük kızımı almak istiyorum yanıma ve eşimden boşanmak istiyorum eşimin evi arabası var maaşı ve maddi durumu orta düzeyde biz ikimiz de boşanmak istiyoruz boşanma davasını ben açtığımda durum neyi gösterebilir ve ben ne kadar nafaka alabilirim lütfen bana bu konuda bilgi verirmisiniz?

  1. Merhaba,
   Sitemizde genel nitelikli bilgi verilmekte olup, bir boşanma avukatınıza müracaat etmenizi tavsiye ediyoruz. Boşanma avukatınız ile birlikte durumunuza uygun nafaka miktarı ve çocuğunuz velayeti konusunu değerlendirebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Merhabalar Ali bey,eşimle anlaşmalı boşanma sürecindeyiz.uc çocuğumuz var.dilekcede nafaka talep etmedim.cok pişman oldum ailemin yanindayim ve maddi sıkıntılarımız oluyor boşanma sırasında hakim nafaka talep edip etmeyeceğimi soracak ve ben çocuklarım için isteyeceğim karşı tarafta kabul ederse ilk celsede boşanma gerceklesir mı bir mahkeme daha uzar mı?aydınlatırsanız sevinirim.simdiden tşk ediyorum ..

   1. Merhaba,
    Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma iradesi ve boşanmanın sonucu olan fer’i diye nitelendirdiğimiz tüm hususlarda tarafların anlaşmış olması gerekir.
    Bu hususların başında ise nafaka gelir.
    Eğer taraflar arasında nafaka konusunda bir uyuşmazlık var ise anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Duruşmada karşı taraf sizin nafaka talebinizi kabul etmemesi halinde davanız anlaşmalı boşanma davasından çekişmeli boşanma davasına dönüşür.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 15. Merhabalar,
  Eşim ile anlaşmalı olarak boşanmayı düşünüyoruz ama benim aklıma takılan çok soru var…Eşim yurt dışına çalışmaya gidecek eğer giderse nafaka olayı nasıl olacak 3 çoçuğum var ve her birine 500 tl nafaka vermek istiyor velayetleri bende olacak çoçukların şayet yurt dışına giderse ve oranın vatandaşı olursa nafaka nasıl olacak bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

  1. Elif hanım merhaba,
   Anlaşmalı boşanma dahi olsa boşanma sürecinizi bir avukat yardımıyla yönetmelisiniz. Ancak şunu belirtmekte fayda görüyorum hangi ülke olduğunu belirtmemişsiniz ancak nafaka alacaklarının tahsili hususunda uluslararası sözleşmelere Türkiye taraftır. Bu yönüyle avukatınız ile söz konusu alacakların ödenmemesi halinde dahi tahsil edebilmeniz mümkündür.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 16. Merhaba; Kızım eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Eski eşi anlaşma protokolü ve hakim kararı ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuk için tapuda üzerine kayıtlı evi vermeyi , ayda 6200 tl iştirak nafakası ödemeyi kabul etti. Aradan 1 yıl geçmesine karşın çocuklarının üzerine tapu tahsisi yapmadı ve evi sattı. Şimdide nafakayı ödemiyor. Davalar açıldı. Eski eş salgın hastalık, ekonomik durgunluk gibi nedenlerle inşaat şirketini kapattığını, iflas ettiğini beyan ederek nafakanın her çocuk için 750 tl toplam 1500 lira ödeyebileceğini söyleyerek nafaka indirimi davası açtı. Kızımın geliri 6.000 lira, kirada oturuyor, İki çocuk için bakıcısı var ve çocukların anaokulu gibi masrafları vb. masrafları 10.500 lira. Mahkeme acaba 6200 liradan, 1500 liraya azaltılması gibi bir karar verir mi? Bunun makul bir ölçüsü var mıdır? Saygılarımla

  1. Merhaba,
   Nafaka miktarı değişen koşullara göre arttırılıp azaltılabilir. Tarafların değişen koşullar sonucu oluşan yeni mali durumları nazara alınarak yeniden değerlendirilebilir. Ancak ne ölçüde olacağı nafaka miktarının ne olacağı sorunu ise dosyaya yansıyacak deliller ile değerlendirilebilir.

 17. Merhabalar boşanmak üzereyim asgari ücretle çalışıyorum evim kira nafaka ne kadar olur benden toplu para talep edebilirim mi

  1. Mustafa Bey merhaba,
   Nafaka miktarının hakim tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre belirleneceğini bir çok yazımızda paylaşmıştır.
   Nafaka miktarını hakim belirler. Toplu olarak değil aylık olarak belirlenir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 18. Sayın Ali bey ben 25 yıllık evliyim. Eşimle yaklaşık 2 yıldır aynı odayı paylaşmıyoruz. Bu süreçte pisikolojiktir dedim iş stresi dedim bende onla birlikte salonda yan kanepede yattım. Günlük yaşantımız da gayet uyumluyuz birlikte onun projeleri üzerinde çalışıyoruz, ev işleri, yemek vs vs birlikte yapıyoruz. Herkesin uyumlu gördüğü mutlu sayılacak bir evliliğimiz vardı süreç içinde ben surat asmışım o konuşmamış bu hale gelmişiz. Eşim iş kolik ve kalan zamandada akşam 22 den sonra tv ye kitleniyor. Ses olmadan uyuyamıyorum dedi yatak odasına tv aldım yine gelmedi. İyi niyetli farklı günlerde bir kaç defa burada üşüyecen, burada belimiz tutulacak kalk yerine yat dedim, sinirlenmeye başladım biz arkadaş değiliz dedim cevap yine yok en son gece 23 de ben yarın bir müddet adanaya kızımın yanına gidecem dedim. zaten kafaya koymuştun dedi. Biz arkadaş değiliz dedim oda sert bir dille senle yatmayacam odaya gelmeyecem deyince bende sesler yükselmesin diye ve sinirle tamam hesabı kitabı keseriz aha şimdi gidiyom dedim evden çantamı hazırladım ve sabah 4-5 gibi çıktım. Adanaya gidip kızımla 5-6 gün kaldım sonrasında telefon ve mesajlaşmalar ile ikimizde inatçıyız restleştik boşanalım dedim kızdırmak için birikimlerimiz vs dedim ertesi gün ankaraya döndüm. Eve girdim konuşamadık ve önüme kalem defteri koydu hesabı çıkar bankaya oradanda avukata gideriz dedi. Ve aynen uyguladık av. Protokol yazdı. O an avukata Bile eşimi sevdiğimi boşanmak istemediğimi dile getirdim Sonrasında eşime pişmanlıklarımı evliliğimizi bitirmek istemediğimi özürlerimi düzeltebileceğimizi defalarca dile getirdim. Sorunların üstesinden geliriz diyorum fakat o istemediğim bişeyi nasıl çözecez diyor bu arada aile terapisi, psikolog vs yanaşmıyor istemediğim bişeyi nasıl çözecekler falan diyor ve aşırı geriliyor. Eşim Dava açınca Boşanmak istemediğimi beyan edersem sonuç ne olur. Benim son davranışlarım beni haksız yaparmı yoksa haklı mı yapar. dava düşer mi? Boşanma için darp, hakaret, aldatma, maddi sorun vs hiç bir gerekçe yok. Sadece bahsettiğim olay ve tartışma yaşanmıştır. Eşimi seviyorum düzetme çabası ve yaklaşımı gösteriyorum. İyi bir eş olduğum eşimi sevdiğim konusuna tanıdığım herkes şahittir. Boşanmak istemezsem sonuç ne olur. Ona göre bir yol çizecem ve avukat tutacağım. Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Boşanma davaları vaka davalarıdır. Yani olayların incelendiği, olayların boşanma sebebi sayılıp sayılmayacağı hususunun değerlendirildiği ve bu boşanma sebebinin evlilik birliğini temelinden sarsılmasına neden olacak nitelikte olup olmadığı hususlarının irdelendiği vakıalardır.
   Bir boşanma avukatına müracaat ederek detaylı bir mülakat ve ön görüşmenizi yaparak sorunları birlikte değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Avukatınızın size soracağı sorular ve birlikte değerlendirmeniz gereken bir çok soru olduğunu gördüğünüzde ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 19. Sayın Ali Bey
  Ben 3 senedir evliyim 7 aylık bir kızım var eşimle anlaşmalı boşanacaz çocuk benim yanımda kalacak anlaşma da ne kendim için nede çocuk için hiç bir talepte bulunmadım ve istemiyorum da mahkeme hakimi istememe rağmen çocuğa nafaka bağlayabilirmi eğer böyle bir yetkisi var isede itiraz edebilirmiyim. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Selma hanım,
   Kendiniz için nafaka istemeyebilirsiniz. Ancak çocuk için nafaka kanun tarafından hakime emredilen bir yükümlülüktür. Yani mahkeme çocuk için nafaka verilmesini gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorsa yani sizin ekonomik durumunuz çok iyi değil ise bu durumda nafakaya hükmedecektir.
   Ancak burada itiraz etmek yerine nafakayı tahsil etmemeyi düşünebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 20. Merhabalar size bir sorum olacaktı eşimle anlaşmalı olarak boşandık bizim davamiz davayi açtıktan tam bir yil sonra sonuçlandı yoksulluk nafakasi ve tazminat istemedim sadece bir çocuğum var ve ona iştirak nafakası ödüyor davanın açılıp sonuçlanma gününe kadar birikmiş iştirak nafakasi vardi ama ödemeyeceğini söyledi bende tamam dedim simdi bu birikmis nafakayi alabilmek icin dava acabilirmiyim bosanali 1 buçuk sene oldu simdiden teşekkür ederim iyi günler

  1. Merhaba,
   Mahkeme kararında iştirak nafakasına ilişkin hüküm var ise icra takibi başlatarak tahsil edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. Mrb eşimden anlasmali bir sekilde bosanali 2 sene oldu hiç nafaka ödemedi ve cocugunuda arayıp sormadı nafaka istediğimde çocuğu göstermediğini söyleyeceğini söylüyor dava açsam geçmiş nafakaları alabilirmiyim birde ewlenildiginde nafaka kesiliyormu ..

  1. Merhaba,
   Sorunuzda nafakanın ne nafakası olduğunu belirtmemişsiniz. Bu nedenle iki ihtimale göre de cevaplandırmaya çalışacağım.
   Nafaka borcu mahkeme kararında açıkça belirtilmiş ise artık ortada ilama bağlı yani mahkeme kararına bağlı bir alacak söz konusudur. Bu borcun ödenmemesi halinde icra takibi yapılmalıdır. İcra takibine rağmen borcun ödenmemesi halinde eşiniz hakkında icra ceza mahkemesinde nafaka yükümlülüğünün ihlali nedeniyle 3 ay hapsen tazyik cezası ile cezalandırılması söz konusu olabilecektir.
   Evlenme halinde nafakanın kesilip kesilmeyeceği hususunda ise,
   Eğer nafaka iştirak yani çocuk için verilen bir nafaka ise evlenme ile nafaka yükümlülüğü ortadan kalkmaz çocuğun reşit olmasına yani 18 yaşını ikmal etmesine kadar devam eder.
   Eğer nafaka yoksulluk nafakası yani sizin için kararlaştırılan bir nafaka ise siz evleninceye kadar devam eder. Evlenince artık nafaka yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak herhalükarda siz evleninceye kadar birikmiş yoksulluk nafakasını alep edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 22. iyi gunler ben eşimden ayrılmak istiyorum 2 kızımız var biri 8 dıger 4,5 yasında şiddetli gecimsizlik var ve ev işleri benim ilgisi alakası cok fazla yok iki 4 sefer beni evden kovdu cocuklar bu olaylardan cok etkileniyor ayrılalım dıyorum zora sokuyor beni sürekli ayrılmııyor cekişmeli olmasın istiyorum ama kabul etmiyor beni ailem rezil etti i,ftiralar attı bana nafaka vermek kabul ediyorum oda biilyor cocuklar magdur etmeyecegimi nafaka hariç te yardımcı olacagımı ama kabul etmıyor eve gidip geliyorum ama 2 yıldır yatagımız bile ayrı aramızda hersey bitti

 23. Merhaba. Eşimle protokol yapıp boşandık tazminat davası ve nafaka istemedi. Çocuğun velayeti ne karşılık. Şimdi nafaka davası açmış. Nafaka alabilir mi.

 24. Merhaba Ali bey, Ben 5 aydır evliyim,evliligim tam pandemi dönemine geldi ve eşim ücretsiz izne çıkartıldı(tamamen ücretsiz)ben bu dönemde 5 ay evi gecindirdim fakat sonradan öğrendim ki eşimin kumar bağımlılığı varmış,elimizdeki parayi ve ailesinin destek için gönderdigi paraları oraya harcadi bunları benden büyük bir psikolojik baskı yaparak aldı, ayrica evlilik öncesi ona kredi çıkmadığı için ben kredi çektim ve evi de ben kurdum,şimdi ben de ücretsiz izne cikartildim ve eşim İstanbul’da gecinemeyecegimiz için memleketine ailesinin yanına taşınmak istiyor fakat ben gitmek istemiyorum,gelirsen gel gelmezsen bosaniriz diyor,bu durumda ben ne tür bir dava acmaliyim,çünkü hem terk ediyor hem de bütün borclarla beni bırakıp gidiyor,yardimci olursaniz sevinirim.

  1. Ayşe hanım merhaba,
   Bir boşanma avukatına müracaat ederek hukuki yardımından faydalanınız.

 25. merhaba ali bey ben evleneli 9ay oldu eşim ilk evlendiğimz günden beri beni devamlı aldatıyor devamlı kadınlarla konuşmalarını yakalıyorum instagramda beni köye getirdi hergün işçi gibi kullanıyorlar 1dakika evimde dinlenmeme müsade etmiyorlar beni işçi olarak almışlar resmen ailesiyle aynı bahçedeiz herşeyime karışıyor annesi eşim para da vermiyor sözlü şiddeti de çok fazla bana dışardeyken bie çirkin çirkin resimler gönderiyor yanımda çok pis konuşuyor ayrılmak istiyorum şuan çalımıyorum maddi haklarım nelerdir altınlarımıda aldı vermiyor napabilirm yardımcı olur musunuz lütfen..

  1. Betül hanım merhaba,
   bir boşanma avukatına müracaat ediniz. Maddi olanaklarınız imkan vermiyor ise bu takdirde barodan ücretsiz avukat görevlendirilmesini talep ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Canan hanım merhaba,
   Ne dilekçesi verdiğiniz, hangi mahkemeye verdiğiniz, hangi taleplerde bulunduğunuz, davanızın ne olduğu ve hangi aşamada olduğunu bilemediğimiz için soruya sağlıklı cevap veremeyiz.
   Mahkeme kalemine müracaat ederek dosyanız hakkında bilgi alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 26. Merhabalar öncelikle ben eşimle anlaşmalı boşanmak istıyorum 10 yaşinda 1 kızım var eşimden boşandıktan sonra kendi babası öldügü için babasının emekli maaşi eşime baglanacak otomatik olarak bu ben mahkemede gerekce gösterebilirmiyim ve kızımı ben yanıma almak istıyorum verirmi acaba üzerime kayıtlı birseyim yok işçiyim çalışıyorum ve nezamana kadar nafaka öderim

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davasında nafakanın ödenip ödenmeyeceği ne miktarda kime ödeneceği, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği hakim tarafından belirlenmez. Bu konuların dava açılmadan önce eşler tarafından belirlenmiş ve her iki taraf açısından kabul edilmiş olması gerekir. Adı üstünde “anlaşmalı” eğer anlaşma yok ise çekişmeli boşanmaya dönüşür.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 27. Merhaba eşim diş hekimi özel bir klinik te çalışıyor ben 8000 tl maaş alıyorum ancak borçlarımizda var aylik 3000 kredi oduyorum kredi karti kira ev gideri derken bisey kalmiyor Allah herkese hayırlı eş ve evlat versin evliliğim 2 buçuk yıl oldu boşanmanız sonucunda nafaka öder miyim eşim çalıştığı için odersem ne kadar nafaka öderim bu neye göre belirleniyor ayrıca çocuk yok teşekkürler

  1. Kenan bey merhaba,
   Eşlerin kendileri için istemiş oldukları nafaka türüne “Yoksulluk Nafakası” denilir. Boşanma ile yoksulluğa düşme ihtimali bulunan kişi için yoksulluk nafakası verilir. Ancak anladığım kadarıyla eşinizin düzenli bir geliri bulunmakta ve ülkemiz şartlarında sizin ve eşinizin maaşı arasında ciddi bir fark bulunmamakta.
   Diğer detayları bilmemekle beraber boşanma halinde eşiniz için nafaka ödenmemelidir. Ancak bunun için iki tarafın sosyo-ekonomik durumunun dosyaya tam olarak yansıtılması gerekmektedir.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

  1. Sevda hanım merhaba,
   Boşandığınızı belirtmişsiniz. Boşanma ilamında nafakanın hangi tarihten itibaren ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sizin yapmanız gereken şey boşanma kararında yazılan tarih dava tarihinden ya da karar tarihinden itibaren ise karar ile icra dairesine nafakanın ödenmesi konusunda icra takibi için müracaat etmek olacaktır.
   Bir avukatın hukuki yardımından yararlanın.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 28. Merhaba ben 7 ay önce eşimden anlaşmalı olarak boşandım iştirak nafakası olarak 3 çocuğuma bin tl nafaka veriyorum iki ay önce eşim benden toplu para istedi senden birdaha nafaka istemeyecem dedi bende borç bulup 50 bin tl hesabına havale yaptım şimdi ise nafakamı yatırmazsan seni şikayet ederim diyor bu konuda ne yapmalıyım banka dekontu elimde eğer şikayet ederse ne gibi sorun olur kendimi bu dekontla savunabilirmiyim

  1. Aydın bey merhaba,
   İcra dairesine giderek dosya hesabının çıkarılmasını isteyiniz. Ödediğiniz meblağ bu dosya hesabından fazla ya da eşit ise şikayet hakkı yoktur. Ancak daha az çıkar ise veya bundan sonraki ödemeleri yapmaz iseniz bu takdirde nafaka yükümlülüğünün ihlali oluşur şikayet hakkı bulunmaktadır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 29. Ali bey kusura bakmayın eski eşim daha şikayet etmedi edecekmiş. Fazla veya eşit konusunu anlamadım biz daha boşanalı 7 ay oldu benden suana kadar aldığı 60 bin lira ama benim iştirak nafakam aylık bin lira. Yanı benden toplu aldığı 50 bin bunu aylığa bölsem 50 ay vermemem gerekir artışları saymazsak tabi doğru mu anladım yorumlarınız için teşekkürler

  1. Doğru anlamışsınız Aydın Bey.
   Şikayet halinde toplu şekilde ödeme yaptığınızı beyan edeceksiniz

 30. Merhabalar, 5 aylık evliyim ve anlaşamadığımız için boşanmak istiyorum. Benim için maddi yaptırımları neler olabilir? Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  İyi akşamlar.

  1. Ali bey merhaba,
   Anlaşamadığınızdan dolayı boşanmak istediğinizi belirtmişsiniz. Anlaşamamak şeklinde bir boşanma sebebi bulunmamaktadır. Boşanma için eşin kusurlu olması kusurlu davranışlarda bulunması ve kusurlu davranışları ispatlamanız gerekmektedir.
   Boşanmada yaptırım yoktur. Sadece eşlerin hakları bulunmaktadır. Dolayısıyla eşinizin boşanma davasında sahip olduğu haklar açısından “Boşanma Davasında Kadının Hakları” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 31. Ali bey iyi akşamlar peki ben Boşanmak İstiyorum adım Ali eşim beni 17 yıldır aldatıyorumus inan saf eşek halindeyim keza çocuklar benim mi onuda bilmem için DNA testi yaptirdim 3 çocuk var kusgcu öldürcek beni ama hep bir sabır çektim Rabbime hiç bir kötü düşünce de olmadım allah’ından bulsun dedim diyorum ben bu durumda nafka verirmyim bilmek istiyorum naisl bir yol izlemem lazım

  1. Merhaba,
   Sorunuz pek anlaşılmıyor. DNA testi sonucu nedir? Çocuklar kimin yanında kalmaktadır?
   Bir çok değişken bulunduğundan konusunda uzman bir boşanma avukatına müracaat etmeli ve hukuki yardımından faydalanmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 32. Merhaba ali bey ben 17 aylik evliyim es evi terk etti dava açacağını söyledi ben şunu öğrenmek isterim çocuk yok ben pandemiden dolayi işsizim kendi çalışıyor benden nafaka talep edebilirmi tazminat yada nafaka üstüme hicbirseyimde yok bir iki avukata sordum sizede sormak isterim avukatlar bise alamaz siz aslinda anlasmali yapmaniz en uygunu dendi ancak karsi taraf para koparma derdinde teşekkürler

  1. Orçun Bey,
   Sitemizde hukuki danışmanlık kapsamı dışında kalan genel bilgiler paylaşılmaktadır.
   Sorunuz hukuki danışmanlık kapsamında kaldığı için bir boşanma avukatına doğrudan müracaat etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar iki çocuğum var eşim işi iyi ve çocuklarla bizi mağdur ediyo boşanmak istiyorum .

    1. Merhabalar nafaka almak istiyorum iki çocuğum için çalıştığı halde zor durumda birakiyo boşanma davası açtığımda nafaka alabirmiyom iki cocgumada biri 8 yaşında diğeri 2 bucuk

     1. Bir boşanma avukatına müracaat ediniz. Çocuklarınız için nafaka alabilirsiniz.

 33. Merhaba ben 1 yillik evlıgım eski esimle bosanalı 2 sene oldu 6 yasinda bi oğlum var bosanirken protokol ile bosandik ben hiç bir talepte bulunmadım iştirak nafakasida yoksulluk nafakasida gerekçeli kararimda bu sékilde oldu şimdi pişman oldum babası oğlumu görmek istemiyo çok nadir aliyo bende bu adama tekrar istirak nafaksı açmak istiyorum bu mümkünmu simdiden tesekkur ederim

  1. Selma Hanım Merhaba,
   İştirak nafakası için dava açabilirsiniz. Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 34. Merhabalar ben karımla nikahı kiydim yanlız daha düğün olmadığı için aynı evin içine giremedik anlaşamıyoruz ve ben boşanmayı düşünüyorum . Askeri personelim nafaka vermek zoruma gider daha haneme bile girmemiş birine ne yapmalıyım anlaşmalı bosansak para odermiyim kendisine teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma için gerekli olan minimum süre 1 yıldır. Bu bir yıllık evlilik süresi dolmadan anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir. Ancak bir yıllık süre dolmadan da boşanmanız mümkün. Bir boşanma avukatına müracaat etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 35. Merhaba 2018 te eşimden anlaşmalı olarak boşandık çocuk için iştirak nafakasını kabul ettim yanlız bir birimizden bir şey talep 5-Taraflarca karşılıklı olarak birbirlerinden tedbir ve yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, ziynet ve eşya alacağı ve mal rejiminden kaynaklanan (katkı payı, katılma alacağı, değer artış payı alacağı) talepleri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığı
  davayargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davaci vekilinin Mahkememize sunduğu 05/1/2018 tarihli dava dilekçesinde Özetle: tarafların 2015 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden iki tane müşterek çocuklarının olduğunu, evliliklerinin son zamanlarda aralarinda anlaşmazlikların arttığıni. müşterek çocukları ayşenin velayetinin müvekkiline, diğer müşterek çocuk Sema nın velayetinin ise davalıya verilmesini, Semanur için aylık 250,00 TL istirak nafakası ödemeyi kabi ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat taleplerinin bulunmadığığından bundan sonra birlikte yaşamalarının mümkün olmadığını belirterek anlaşmalarına uygun olarak boşanmalarına karar verilmesi talebiyle bu dava açılmıştir. :05/11/2018 : 05/12/2018 ettiğini, tedbir, iştirak Davaci katılmış olduğu 29/11/2018 tarihli duruşmada da aynı beyanlarını tekrar cimis. davalı ise katılmış olduğu aynı tarihli duruşma sırasında, davacı eşi tarafından açılan bosanm davasının tüm sonuçlarını kabul ettiğini, müşterek çocuk Ecrin Rabia’nın velayetinin davacıya verilmesini, diğer müşterek çocuk Semanur’un velayetinin ise kendisine verilmesini, Semanur içiri aylık 250,00 TL iştirak nafakast talebinin olduğunu, kendisi için tedbir, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talebinin olmadığını belirterek anlaşımalarına uygun olarak boşanmaya karar verilmesini istemiştir. Dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde de; dava konusunun şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası olup, dosyaya ekli nüfus aile kayıt tablosuna göre, tarafların 06/11/2015 tarihinde evlendikleri, bu evliliklerinden 23/12/2015 doğumlu Eerin Rabia ve 01/01/2017 doğumlu Semanur isminde iki tane müşterek çocuklarının olduğu, davaci tarafindan açılan boşanma davasımın, duruşma sırasında davalı tarafından, tüm sonuçlarıyla bizzat kabul edilmesi ve eşlerin boşanma, velayet ve boşanmanın her türlü şahsi ve mali sonuçlari konusunda da anlaşımalarn nedeniyle. TMK’nun 166/3. maddesi gereğince, evlilik birliği, ortak hayata sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsilmiş sayılacağından, davacı tarafça açılan davanm kabulü ile taraflann bosanmaları yönünde karar verilmesi gerekmiş ve aşagıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere Davaci tarafindan açılan boşanma bana dava açtı kısaca yoksulluk nafakası 25 12 2018 kesinleşmiş karar tam aradan 24ay geçti davada sonuç ne olur davacı dilekçesinde eşim nafaka vermek istememiştir çalışacağım ı düşündüğüm için istemedim 2yıldır işim yok annenin yanında kalıyorum cocuğuma bakacak kimse yok demiş

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı genel nitelikli hukuki bilgi paylaşımıdır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatın ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunması yasaktır. Disiplin cezası gerektiren bir eylemdir.
   Bu nedenle, hukuki danışmanlık kapsamında kalan sorunuza yasal mevzuat gereği cevap veremeyiz.
   Danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz ücretlidir.
   Danışmanlık ya da dilekçe hizmeti almak isterseniz. Sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 36. Merhaba Ali Bey ben anlaşmalı olarak eşimden boşandım.Anlaşmada 2 yıl nafaka ödeyecektim 1 yıldır ödemekteyim eski eşim yeniden evlilik yapıyor ben 2 yılı doldurmak zorunda mıyım yoksa nafaka düşermi

  1. Merhaba,
   Hayır. Eşin yeniden evlenmesi halinde eşiniz için ödediğiniz yoksulluk nafakası yükümlülüğü ortadan kalkar.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 37. Merhaba. Eşimle 2020 nisanda anlaşmalı boşandık. 2 kızım. Var 1500 tl ödüyor aslında hiç ödemedi. Çocuklara harcadığı yemek parasını bile kesiyor. Aylık 1000 tl veriyor. Ödemeyide elden yapıyor. Bu ödemeyide sabit 1500 vermesi için ne yapmalıyım. Çocuklarım 22 ve 19 yaşındalar. Teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Bir avukata müracaat ederek nafakaya ilişkin mahkeme kararını icra takibine konu edebilirsiniz. Bu takdirde avukatınız yapılan ödemeleri mahsup ederek bir takip talebi hazırlayacaktır. İcra takibini müteakip yine ödenmemesi halinde bu takdirde nafaka yükümlülüğünün ihlali gündeme gelecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 38. Merhaba Ali bey ben 11 yıl önce anlaşmalı boşandık tek celsede ben hep para gönderdim benden sonra 2 defa evlendi ayrıldı Bana nafaka davası açacakmış 13 yaşında kızım var nafaka hakkı varmı teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Kendisi için hayır, kızınız için evet.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 39. Merhaba esim 2011 de bosandi su an kızına 550 TL nafaka ödüyor mahkeme kararinda artışla ilgili herhangi bir karar yok ama biz maaş zammına gore artırıyoruz ve simdi nafakayi massa gelen zama gore sabitlemek için dava açmak istiyoruz nasil bir yol izlememiz gerekiyor

 40. Slm Ali bey ben Arif Yılmaz eşimle anlaşmalı ayrildik biz 4 ay oldu 50 bin maddi manevi tazminat vede 750 çocuklar a nafaka odecegim anlaşmalı ayrildik şimdi eşim evim için tekrar dava açacağım diyor açabilirim i saygılar tşkler

  1. Bu yüzden protokolün mutlaka bir boşanma avukatı ile hazırlanması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Bir daha dava tehdidi altında kalmamak için anlaşmalı da olsa çekişmeli de olsa mutlaka bir boşanma avukatına ihtiyaç vardır.
   Dosyanızı görmeden bir şey söylememiz mümkün değil

 41. Merhaba ali bey, annem ile babam anlaşmalı boşandı.. mahkeme babamın anneme nafaka ödemesini kararlaştırdı.. fakat kendisi 2 aydır nafaka ödemiyor ve kendisi ödemeyeceğini, bunun yanında adını yada soyadını değiştireceğini ve bundan kaçaçağını söylemiş.. ayriyetten kendisi emekli.. ve emeklilik durumunu da bozmuş.. bir işe girerek kendini emeklilikten çıkarmış.. ve daha sonra çalışmamış.. size sormak istediğim.. böyle birşeyin olması mümkün mü..? Bu gibi durumlar da neler yapılması gerekiyor..? Şimdiden teşekkürler kolay gelsin..

 42. Merhaba ali bey eşimle anlaşmalı boşanmak isiyorum 4 yıllık evliyim 5 aylık çocuğum var ben çalışmıyorum eşim devlet memuru aynı anda hem yoksulluk nafakası hemde çocuk için iştirak nafakasi alabilir miyim ?

 43. Merhaba iyi çalışmalar
  Eşimle yaklaşık 2 senedir evliyiz eşimle bir türlü aynı frekansı yakalayamadık birbirimizi anlayamadığımıza karar verdik ve anlaşmalı boşanmaya karar verdik henüz çoçuk yok aramızda nafaka istemediğini söyledi anlaşmalı boşanma protokolüne istemediğini belirtip
  Tazminat olarak mihir içinde 80000 tl vererek anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek istiyorum anlaşıp boşanma işlemi gerçekleştikten sonra tekrar mahkemeye verebilir mi süreç olarak nasıl bir yol izliyebilirim teşekkür ederim

 44. Merhaba,

  Eşimle boşanma aşamasındayiz ilk önce anlaşma olarak kabul ettim ama ben başından beri boşanmak istemiyorum mahkeme düşünme süresi verdi eşim sinirli bir şekilde bütün haklarımi Alaçam dedi kendisi sigortalı avukat yanında calisyor kendisi nafaka bağlanır mı? Bide çocuklar için vereceğim nafakayı çocukların hesabına yatırmak istiyorum kendi adına veya kendi borclarini odemesin diye ona vermek istemiyorum mahkeme çekişmeli ye giderse ne kadar sürer mahkeme süresi bide geriye dönük nafaka oduyecekmiyim kusura bakmayın biraz fazla soru sordum konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum

 45. Ali Bey merhaba ben 32 yaşındayım 2 yıllık evliyim çocuğum yok ayrılma kararı aldık sebebi ise görücü usülü evlendiğim için epilepsi hastası olduğunu evlilik sonrası farketmem ve sürecin dayanılmaz hale gelmesi ailesi rahatsızlığını bilerek saklamış sonradan öğrendik bu durumda nafaka durumu oluşur mu

 46. Eşimle 6 yıllık evliyiz 1 çocuğumuz var ve ikinciye hamileyim eşimin eski eşi çocuk nafakasında artırım yapmak istiyor . Biz zaten zar zor geçiniyoruz böyle bir hakkı var mı ?

 47. Eşimle anlaşmalı olarak ayrıldık 8 ay oldu 3 bin tl nafaka ödüyorum fakat şu anda birçok kredi borcum var elime beş kuruş para kalmıyor sürekli eksiye düşüyorum nafaka indirim davasını hemen açabilir miyim

 48. Eşimle anlaşmalı boşanmamızda 3 çocugumun velayeti bendedir şu anda en küçük kızım (2 yaşında) onun velayetini istiyor kardeşlerinden ayırırlar mı böyle bişey mümkün müdür

 49. Mrb ali bey.eşimle anlaşmalı boşanıyoruz. Kayınvalidem avukata gidip aile mahkemesine sunulmak üzere.bi kağıt verdi imzalamak için tarafların herhangi bir maddi ve manevi tazminat istemi bulunmamaktadır diyor sonradan istek olurmubide çalışmıyorum iştirak nafakası 1000 lira yazılmış. Çok fazla gücüm yetmez imza atmazsam ne olur

 50. Merhabalar ali bey ben eşimle boşalmalı 6 yıl oldu anlaşarak ayrıldık kendisi için nafaka istemedi ama mahkeme çocuk için 250 tl nafaka istedi.
  Ama ben ayrıldığından beri ödeme yapmadım şimdi ödeme yapmak istiyorum maaşımı çocuğuma aktara bilirmiyim.
  Teşekkür ederim

 51. Merhabalar ali bey ben eşimle boşalmalı 6 yıl oldu anlaşarak ayrıldık kendisi için nafaka istemedi ama mahkeme çocuk için 250 tl nafaka istedi.
  Ama ben ayrıldığından beri ödeme yapmadım şimdi ödeme yapmak istiyorum maaşımı çocuğuma aktara bilirmiyim.
  Teşekkür ederim

 52. Merhabalar Ali Bey,
  Eşimle ayrılalı 4 yıl oldu boşanma (anlaşma protokolünde)350 + 350: 700 iki çocuk için iştirak nafakası ödeyeceğim ifadesi var. herhangi bir zamdan bahsedilmemiş,ceketimi aldım çıktım,her şeyimi bıraktım,fakat karşı taraf (bayan) her yıl nafaka artırım davası açıyor.ve bu da bana çok külfet oluyor, karşı tarafın avukat parasını da ödüyorum,ben öğretmenim, yeniden evlendim,bunun için ne yapılabilinir.teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Eğer anlaşmalı boşanma için protokolü bir avukat aracılığıyla hazırlamış olsaydınız böyle bir problem ile karşılaşmayacaktınız. Bu aşamada açılan mahkemede mahkemece iştirak nafakasının her yıl ÜFE oranında arttırılmasını talep ediniz. Böylece her yıl dava ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

 53. merhaba eşim ile 4 yıl önce anlaşmalı olarak boşandık protokole göre aylık 1200 tl yalnızca çocuğa iştirak nafakası bağlandı ve her yıl 100 tl artış olacak tı , ama şu anda bana 3500 tl nafaka arttırım davası açmış böyle bir rakam mümkünmüdür ? benim işim eski eşimle ayrıldığımdan beri aynı yani gelirimde bir artış olmadı ve evlendim , ayrıca maaşıma da haciz koydurdu nafaka oradan gönderiliyor , eğer 3500 tl olursa maaşım tamamı o tarafa gidecek ve bana hiçbirşey kalmayack böyle bir şey mümkün mü ?
  yardımlarınızı rica ederim.

  1. Merhaba,
   Nafaka arttırımı tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklik veya sizin olayınızda müşterek çocuğun ihtiyaçları, paranın alım gücü vs. koşullar dikkate alınarak sonuca baağlanır.
   Bir boşanma avukatı ile görüşünüz.

 54. Merhaba ali bey ben eşimden 7 yıl önce battığım için boşandım. Aylık 2 bin TL nafaka ile anlaşmalı boşandık. Bu vakte kadar elden veriyordum fakat 3-4 aydır ödeme yapamıyorum işsiz kaldığım için. Oda bana geriye dönük alacakları için dava açmış fakat üzerime hiçbir mal mülk gelir yok. Ne yapmamı önerirsiniz?

  1. Bu nedenle bütün müvekkillerimize ısrarla nafakanın elden değil, banka ya da ptt yolu ile ödenmesini tavsiye ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu