İş Davaları

İş (İşçi) Davaları :

İş Hukuku Davaları (İşçi Davaları) uzmanlık alanlarımızdan bir tanesidir.

İş Davaları denildiğinde genel olarak işçi ile işveren arasında gerçekleşen ve işçilik alacaklarına ilişkin  hukuki uyuşmazlıklar akla gelmektedir. Ancak iş davaları sadece işçi ile işveren arasındaki davalardan ibaret olmadığı gibi her zaman bir alacak talebi de zorunlu değildir.

İşçilik Alacakları:

İş akdi (sözleşmesi) ile birlikte işçi ile işveren arasında iki tarafa yükümlülük yükleyen bir hukuksal ilişki ortaya çıkmaktadır. İşçinin yükümlülüğü işveren tarafından kendisine verilen işleri yapmak, işverenin yükümlülüğü işçinin bu iş karşılığında ücretinin ödenmesidir. Ancak yükümlülükler bunlardan ibaret de değildir. İşveren iş hukukundan kaynaklanan işçinin tüm haklarını tam olarak vermekle, işçi ise işini tam, eksiksiz, gerekli dikkat ve özeni göstererek yapmak ve işveren aleyhinde herhangi bir girişimde bulunmamak şeklindeki yan yükümlülükler bulunmaktadır.

İşçilik alacaklarına ilişkin hukuki uyuşmazlıkları (dava/talep) türlerini Feshe Bağlı İşçilik Alacakları ile Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacakları olmak üzere iki kategoride incelemekteyiz.

Feshe Bağlı İşçilik Alacakları :

İş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda ve diğer koşullarının da bulunması halinde işçi tarafından talep edilebilen işçilik alacaklarıdır. Burada ön koşul iş sözleşmesinin sona ermiş olmasıdır. İş sözleşmesi devam ederken işçinin bu alacaklarını talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Kötü Niyet Tazminatı gibi işçilik alacakları feshe bağlı işçilik alacaklarıdır. Bu yönüyle örneğin iş sözleşmesi sona ermemiş ise işçi kıdem tazminatı ya da yıllık izin ücreti talepli bir dava açması halinde iş sözleşmesi halen devam ettiğinden bahisle davası red edilecektir.

Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacakları:

Bu işçilik alacakları iş sözleşmesi sona ermiş olsun ya da olmasın, işçi halen iş akdi ile hizmet görmeye devam etse dahi işverene karşı bu taleplerini dava yoluyla talep edebilir.

Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacaklarına örnek olarak: İşçilik Ücret Alacağı, Fazla Mesai (Çalışma) Ücret Alacağı, İkramiye Alacağı, Ulusal Bayram ve Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmalar Nedeniyle Ücret Alacağı, Hafta Tatili Ücreti gibi ücretler feshe bağlı olmayan, işçiler tarafından işveren aleyhine iş sözleşmesi devam ederken açabilecekleri dava türleridir.

Ancak her iş davasının muhakkak bir alacak talebi içermesi gerekmemektedir. Bazen bir tespit davası açılması da mümkündür.

Örneğin Hizmet Tespiti davalarında kural olarak işçinin çalışma süresinin tespiti ve tescili istenir.

Veya feshin geçersizliğinin tespiti istenerek İşe İade İstemine yönelik dava açılabilir.

İş Hukukuna ilişkin bir çok dava türü olup bu dava türleri ile işçilerin hak ve alacaklarına ilişkin Web sitemizde bir çok yazıya ulaşmanız mümkündür. Detaylı bilgi için bize ulaşabilir ve sitemizin blog bölümünden sizler için hazırladığımız yazılara ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu