Tazminat Davaları

Topluluk halinde yaşayan bireylerin/kişilerin, birbiriyle etkileşimleri sonucunda, birbirlerine iyi ya da kötü şekilde etki ederler. Bunun sonucunda ortaya “fayda” ve “zarar” kavramları çıkar.

Tazminat Hukuku’nun ve Tazminat Yargılamasının konusunu kişilerin bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan zararların kim ya da kimler tarafından, ne şekilde, ne ölçüde ve hangi tür zararlarının giderileceği oluşturmaktadır.

Örneğin bir trafik kazası sonucunda kişilerin aracında maddi zarar oluşabileceği gibi, trafik kazası sonucunda ölüm ya da bedensel güç kaybı ortaya çıkabilir. İşte burada ortaya çıkan zararın kim tarafından giderileceği, kusurlu tarafın hangisi olduğu, hangi ölçüde ve hangi eylemi nedeniyle kusuru bulunduğu, bu eylem neticesinde kişinin ortaya çıkan maddi zararının neler olduğu ve bu zararın ne şekilde giderileceği hususları tazminat hukukunun konularından bazılarıdır.

Ancak tazminat denilince sadece trafik kazaları ya da diğer kazalar şeklinde anlamamak gerekir.

Bazen kişilerin kasten gerçekleştirdiği eylemler ya da işlemler neticesinde de zararlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin bir kişinin kapısını kıran kişi bu zararı karşılamakla yükümlü tutulacaktır. Başka bir örnek vermek gerekirse bir kişiyi öldüren ya da yaralayan kişinin ölenin yakınlarının destekten yoksun kalması yaralanan kişinin ise sakat kalması, çalışamaması, hayatı boyunca bu şekilde yaşamak zorunda kalması gibi durumlarda ortada zarar bulunduğundan bu zararların giderilmesi de tazminat hukukunun ve tazminat davalarının konusunu oluşturmaktadır.

Ancak zararı sadece maddi zararlar olarak kabul etmemek gerekir. Bazen gerçekleştirilen hukuka aykırı eylem neticesinde kişilerin kişilik haklarının ihlali gündeme gelebilir. Örneğin kişiye hakaret suçunu işleyen kişi aynı zamanda mağdurun dava açması halinde manevi zararlarının gidermek yükümlülüğüne tabi tutulacaktır.

Bütün bu açıklamalardan sadece kişilerin eylemlerinin zarara yol açtığını söylemek hatalı olacaktır. Bazen hukuka aykırı eylemi hukuka aykırı işlemi idare dediğimiz devletin yaptırım gücünü kullanması neticesinde ortaya çıkması da muhtemeldir.

Örneğin bir işyeri işletiyorsunuz. Ancak belediye tarafından yol-kazı çalışması neticesinde işyerinize su baskını nedeniyle zararlar ortaya çıkabilmektedir. Ya da elektrik direğinin yıkılarak işyerinize zarar vermesi halinde burada zarardan sorumlu olan kişi idare dir. Meydana gelen zarar nedeniyle İdare Mahkemesi’nde “Tam Yargı Davası” açılması gerekmektedir.

Ya da bir işyerinde işçi olarak çalışmakta iken, işverenin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması neticesinde iş kazasının oluşması ve bunun sonucunda ortaya zarar çıkması halinde işveren bu zararı gidermekle yükümlü tutulacaktır.

Görüldüğü üzere tazminat hukuku çok geniş ve bir çok hukuk dalı ile iç içe geçmiş kapsamlı bir alandır. Çoğu zaman Tazminat hukukunun, Ceza Hukuku ile, İş Hukuku ile, İdare Hukuku ile, Eşya Hukuku ile, Aile Hukuku ile iç içe geçtiğini görmekteyiz. Bu da Tazminat Hukuku’nun çok teknik ve kapsamlı bir alan olduğunu ortaya koymaktadır.

O halde Tazminatı, zararın giderilmesi şeklinde tanımlamak mümkündür.
Maddi tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda ya da tesis edilen hukuka aykırı bir işlem neticesinde, kişilerin uğradığı maddi zararların giderilmesini ifade eder. 

Manevi Tazminat ise hukuka aykırı bir eylem sonucunda ya da tesis edilen hukuka aykırı bir işlem neticesinde, kişilerin duyduğu elem ve ızdırap nedeniyle manevi zararların giderilmesini ifade eder.

Burada şunu da ifade etmek gerekir ki maddi ve manevi tazminat davalarının birlikte açılması mümkün olduğu gibi ayrı ayrı açılması da mümkündür.

Tecrübeli ve iyi bir tazminat avukatı sizin için çok karmaşık ve dağınık verileri ele alarak hukuki sorunlarınızı en kısa sürede ve en kısa yoldan çözüme ulaştırarak size yardımcı olacaktır. 

Duruşmalara katılmanıza  gerek kalmadan, sizi temsilen duruşmalara katılmak suretiyle, süreci, takip ederek lehinize neticeye bağlamaya çalışacaktır.

Hukuk büromuzun temel çalışma alanlarından birisi de Tazminat Davaları ve Tazminat Hukuku’ndan kaynaklanan davalardır. Sitemizde Tazminat Hukuku’na ilişkin bir çok yazıyı siz değerli ziyaretçilerimizin incelemesine sunmuş bulunmaktayız.

Başa dön tuşu