2 hafta önce

  Evlilik Sözleşmesi Nedir? Ne Değildir?

  Evlilik Sözleşmesi: Zaman zaman müvekkillerimizden ve hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerden Evlilik sözleşmesi yapmak istedikleri yönünde talepler geliyor. Nasıl…
  2 hafta önce

  Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Karar Nedir?

  Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı): Cumhuriyet savcısının bir suç ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada, suçun işlendiğine dair yeterli…
  3 hafta önce

  Boşanma Davasında Yemin Teklif Edilebilir Mi?

  Boşanma Davasında Yemin: Boşanma davalarında sıklıkla gerek müvekkil görüşmelerimizde gerekse duruşma esnasında müvekkil ya da diğer tarafın “Eğer doğruyu söylüyorsa…
  3 hafta önce

  Adli Kontrol Nedir?

  Adli Kontrol Nedir? Bir suç nedeniyle yürütülen soruşturmada, tutuklama nedenlerinin varlığı halinde, şüpheli ya da sanığı tutuklayarak özgürlüğünden yoksun kılmak…
  Şubat 22, 2020

  Boşanma Davasında Son Duruşma

  Daha önceki yazılarımızda boşanma davasının “Yazılı Yargılama Usulü”ne tabi olduğunu ve yazılı yargılama usülünde yargılamanın beş aşamada gerçekleştiğini belirtmiştik. Bu…
  Ocak 16, 2020

  Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

  Boşanma davası aşamasında müvekkillerimizin hemen hemen hepsinde geleceğe yönelik kaygılar görmekteyiz. Sonuçta kimse boşanmak için evlenmemiştir ve evlenirken de  boşanma…
  Aralık 22, 2019

  Boşanma Dilekçesi ve Yapılan İşlemler

  Dava Dilekçesi Nedir? Hukuk Yargılama Sistemimizde bir mahkemenin ya da hakimin kendiliğinden bir uyuşmazlığı ele alıp çözüme bağlaması ve uyuşmazlığa…
  Aralık 4, 2019

  Boşanma Davasında İlk Duruşma

  Boşanma Davasında İlk Duruşma : Ön İnceleme Duruşması Boşanma davanızı açtınız ya da size karşı açılan boşanma davasında cevap dilekçesi…
  Kasım 10, 2019

  Yargıtay Onama Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

  Yargıtay Onama Kararına Karşı Ne Yapmalıyım? Sanık olarak yargılandığınız ya da şikayetçi olduğunuz bir ceza davasında mahkemece verilen kararın Temyiz…
  Kasım 4, 2019

  Boşanma Sürecine İlişkin 12 Altın Kural

  Boşanma sürecinde iseniz; bu yazıyı mutlaka sabırla sonuna kadar okuyunuz. Yıllarca boşanma avukatı olarak mesleğimi ifa ederken karşılaştığım ve kesinlikle…

  Sık Sorulan Sorular

  Gaziantep Avukat Ali Deniz Kimdir?

  Gaziantep Avukatıdır. Deniz Hukuk Bürosu’nun kurucusu ve yönetici avukatıdır. Aynı zamanda alideniz.av.tr web sitesinin sahibidir.

  Gaziantep İlindeki bürosunda, Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, Tazminat Avukatı, İş Hukuku Avukatı, İdari Dava Avukatı olarak faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır

  Boşanma Avukatı Olarak Hizmetleriniz Nelerdir?

  Boşanma Avukatı denilince akla ilk etapta boşanma davalarına bakan avukat gelmektedir.

  Ancak Boşanma Avukatı ile kastedilen Türk Medeni Kanunu’muzun Aile Hukukuna İlişkin Davaların tümü konusunda uzmanlaşmış ve bu dava türlerinde ihtisaslaşmış avukattır.

  Bu yönüyle Boşanma Avukatı olarak hizmet verdiğimiz boşanma dava türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Zina Nedenine Dayalı Boşanma Davası

  • Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davası
  • Onur Kırıcı ve Pek Kötü Muamele Nedenine Dayalı Boşanma Davası
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedenine Dayalı Boşanma Davası
  • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Boşanma Davası (Şiddetli Geçimsizlik, Anlaşmalı Boşanma vs.)
  • Eylemli (Fiili) Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma Davası
  • Anlaşmalı Boşanma Davası

  Ayrıca bu davalar ile birlikte ya da bağımsız olarak :

  • Velayet Davaları, (Velayetin Değiştirilmesi, Kaldırılması)
  • Nafaka (Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası)
  • Kişisel İlişki (Çocuk ile kişisel ilişki kurulması, kişisel ilişkinin kaldırılması davası, kişisel ilişkinin değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi davası vs.)
  • Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat,
  • Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat,
  • Ziynet Eşyası Alacağı Davası
  • Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Davalar

  hizmet verdiğimiz dava türlerinden sadece bir kısmıdır

  Ceza Avukatı Olarak Hizmetleriniz Nelerdir?

  Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki avukatın hukuki yardımına en fazla ihtiyaç duyulan alan ceza yargılamasıdır.Ceza Avukatı olmaksızın sağlıklı bir ceza yargılamasından söz edilemez.

  Ceza avukatı olarak, daha soruşturma aşamasında arama, el koyma, gözaltı, tutuklama, yakalama gibi ceza tedbirleri sırasında yine Polis ya da Jandarma ifade alma sırasında hazır bulunma ve ifadeye katılma işleminden başlayarak ceza yargılaması sonuna kadar müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki yardımı sağlamakta, müvekkillerimizin haklarını korumak, adil yargılama haklarının güvence altına alınması ve savunma haklarının kısıtlanmaması adına tüm işlemleri yürütmekteyiz.

  Baktığınız Diğer Dava Türleri Hangileridir?

  Hukuk Büromuz sadece boşanma ve ceza davalarına bakmamakta bu dava türlerinin yanı sıra Tazminat Avukatı, İdari Dava Avukatı ve İş Hukuku Avukatı olarak müvekkillerine davada temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

  Tazminat Avukatı olarak Hizmetlerimiz:

  Tazminat Avukatı dediğimizde, kişilerin haksız fiil olarak nitelediğimiz (hukuka aykırı olan) eylemleri nedeniyle mağdurun uğramış olduğu zararları tazmin edilmesi için dava açılması, davada temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatı ifade etmekteyiz.

  Bu zararın mutlaka maddi olması gerekmez çoğu zaman maddi tazminat yanında manevi tazminatlarda gündeme gelmektedir.

  Tazminat avukatı olarak baktığımız dava türlerinden bir kısmı:

  • Trafik kazasından kaynaklanan Bedensel Güç Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat,
  • Trafik kazasından kaynaklanan Bedensel Güç Kaybı Nedeniyle Manevi Tazminat,
  • Ölüm nedeniyle Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Ölüm nedeniyle Manevi Tazminat
  • Doktor (Tıp) hatasından kaynaklanan (Malpraktis) davaları,
  • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminatı,
  • Yayın yoluyla işlenen fiiller nedeniyle manevi tazminat vs.

  Dava ve işlerdir. 

  İş Hukuku (Dava) Avukatı Olarak Hizmetlerimiz:

  Toplumda, “işçi avukatı“, “iş davası avukatı” olarak da bilinen “İş Hukuku Avukatı“, İş davalarına bakar.

  İş davaları ise işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm dava ve işleri ifade eder.

  Bu itibarla, Deniz Hukuk Bürosu olarak: İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı, Ücret Alacağı, Senelik izin ücreti, Sosyal Hak Alacakları,Ulusal Bayram ve Tatil günlerindeki çalışmalara ilişkin ücret alacağı davaları ile İşe İade Davaları, Tespit Davaları, Kurum İşleminin İptali davaları vs. dava türlerinde davada temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  İdari Dava Avukatı olarak Hizmetlerimiz:

  İdare dediğimiz kamu gücünü kullanan devlet kurum ve kuruluşlarca tesis edilen işlemler ile gerçekleştirilen eylemler açısından bu işlemlerin iptali veya bu gerçekleştirilen eylemler nedeniyle doğan zararın tazmini için açılan dava türlerine İdari Dava demekteyiz.

  İdari davalara bakan ve idari davalar konusunda uzmanlaşmış avukatlara İdari Dava Avukatı denilmektedir.

  İdari Dava Avukatı olarak, idare tarafından tesis edilen işlemin konu, şekil, yetki ve amaç gibi unsurları açısından hukuka aykırılık teşkil eden işlemlerin iptali, Atama ve Nakil İşlemleri, Memur Disiplin İşlemleri, İmar Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Vergi Uyuşmazlıklarına ilişin dava ve işlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Gaziantep Avukatı Derken?

  Her avukat mesleki faaliyetini yerine getirirken bir Avukatlık Bürosu açmak zorundadır. Avukatın, avukatlık bürosunu açtığı ildeki Baroya kayıtlı olması ve Avukatlık Levhasında kaydının bulunması gerekmektedir.

  Avukat Ali Deniz Gaziantep Barosuna kayıtlı bir avukattır. Dolayısıyla Gaziantep Avukatıdır.

  Diğer illerde aynı isimde avukatların bulunması İnternet ortamında bir karışıklığa neden olunmaması adına “Gaziantep Avukatı Ali Deniz” şeklinde ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

  Sadece Gaziantep İlindeki Davalara Mı Bakıyorsunuz?

  Avukat Ali Deniz, Deniz Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatıdır.Büromuzda konusunda uzman avukatlar, katipler ve diğer yardımcı personelden oluşan bir ekibimiz bulunmaktadır.

  Hukuk Büromuz Gaziantep ilinde olsa da Türkiye’nin bir çok ilinde ve ilçesinde avukatlığını üstlendiğimiz davalar bulunmaktadır.

  Ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile Türkiye’deki tüm illerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

  Başa dön tuşu