Miras Davaları

Diğer tüm canlılar ile aynı kaderi paylaşan insanlar da; doğdukları gibi öleceklerdir. Ancak modern hukukta olduğu gibi hukukumuzda da ölüme ayrıca bir anlam ve hukuki sonuç bağlanmıştır. Bu da kişinin ölümü halinde; bir başkasına devredebildiği tüm mal ve haklarının mirasçılarına kendiliğinden intikal etmesi devrolunmasıdır.

Miras Hukuku bir kişinin ölümü halinde ya da ölümü gibi sonuç doğuran hallerde(hakkında gaiplik kararı verilmesi, ölüm karinesinin varlığı vs.)kişinin mülkiyetinde bulunan ve bir başkasına devri mümkün olan haklarının ne olacağını, bu hakların kimlere hangi koşullarda ve ne oranda devredileceğini düzenleyen kurallar bütünüdür.

İşte miras hukuku bu hakların intikali konusunda ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla kanun koyucu tarafından düzenlenen kurallardan oluşmaktadır.

Uygulamada bir çok kez sorunlara neden olan Miras davaları Medeni Hukuk içerisinde önemli bir yere sahiptir. Mirasçılar arasındaki uyuşmazlıklar çok çeşitli olup miras hukukuna ilişkin bir çok dava türü mevcuttur.

Hukuk Büromuz, Miras Hukukuna ilişkin davalarda müvekkillerine açılan ya da açılacak davalarda haklarını korumak adına temsil ettiği gibi dava açılmadan önce hukuki danışmanlık faaliyetleri ile de hizmet vermektedir.

 

Başa dön tuşu