Gaziantep Avukat Ali DENİZ Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Gaziantep Avukat Ali Deniz Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Avukat Ali Deniz tarafından 2010 yılında kurulan Hukuk ve Avukatlık Büromuz, Dinamik ve konularında uzman kadrosuyla, profesyonel, meslek kuralları ve etik ilkelerinden hiçbir şekilde ödün vermeden, karşılıklı güvene dayalı, güncel ve güvenilir bilgi ile müvekkillerine en hızlı, en nitelikli ve hedefe en kısa sürede ulaştıracak çözümler üretmeyi amaçlayan, bu amacına ulaşmak için teknolojinin tüm imkanlarını kullanan Gaziantep ilinde faaliyet gösteren bir hukuk ve avukat bürosudur.

Lokasyon olarak Hukuk Büromuz, Gaziantep Adalet Sarayı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi ile Gaziantep E ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının bulunduğu yerleşkenin hemen yanı başında yer almaktadır.

Avukat Ali DENİZ, bir çok hukuk dalındaki dava ve işlere bakmakta olup, çalışmalarını beş temel hukuk alanında yoğunlaştırmış ve uzmanlaşmıştır. Bunları kısaca belirtmek gerekirse;

Boşanma Avukatı olarak        :

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan Aile Hukukunun alanına giren dava ve işlemler (Boşanma Davası, Velayet Davası, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet Eşyası Alacağı Davaları, Eşya Alacağı Davası, Mal Rejimi Tasfiyesine ilişkin davalar vs. )

Gaziantep Avukat Ali Deniz Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimizin  boşanma davaları ve diğer Aile Hukuku kapsamında yer alan davalarda müvekkillerine davada temsil ile dava öncesinde ve dava sonrasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza Avukatı olarak  :

Başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere diğer özel ceza yasalarında düzenlenen ve suç tipine uygun fiilin (suçun) gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmiş ise uygulanacak yaptırımın (cezanın) ne olacağı konusundaki yargısal faaliyetleri içeren Ceza Muhakemesinin alanına giren Ağır Ceza mahkemelerinde, Asliye Ceza Mahkemelerinde davalara ceza davaları demekteyiz. Ancak ceza avukatlığı sadece ceza davaları ile sınırlı bir avukatlık alanı değildir. Çünkü dava ceza yargılama sürecinin sadece bir kısmını ifade eder. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki avukatın hukuki yardımına en fazla ihtiyaç duyulan alan ceza yargılamasıdır. Ceza avukatı, daha soruşturma aşamasında arama, el koyma, gözaltı, tutuklama veya yakalama gibi ceza hukukuna özgü koruma tedbirleri sırasında hazır bulunmak ve gerekli müdahalelerde bulunmak, delilleri toplamak ya da toplanmasını sağlamak, yargılamaya iştirak ederek müvekkilinin haklarını korumak, müvekkil aleyhine karar tesis edilmesi halinde kanun yollarına başvurmak gibi hayati nitelikli müdahaleleri yapmak durumundadır.

Tazminat Avukatı olarak       :

Haksız fiil olarak nitelenen hukuka aykırı fiil nedeniyle kişilerin uğramış olduğu zararların giderilmesine yönelik, zarar veren kişiye yöneltilen dava ve işlerde müvekkillerimize hukuki yardım ve davada temsil hizmeti vermekteyiz. Trafik kazasından kaynaklanan Bedensel Güç Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminat, Ölüm nedeniyle Destekten yoksun kalma tazminatı, Doktor (Tıp) hatasından kaynaklanan (Malpraktis) davaları, Kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminatı, Yayın yoluyla işlenen fiiller nedeniyle manevi tazminat vs. Dava ve işler

İş Hukuku (Dava) Avukatı olarak      :

İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm dava ve işlerde hukuki danışmanlık ve davada temsil hizmeti vermekteyiz. Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı, Senelik izin ücreti, Ulusal Bayram ve Tatil günlerindeki çalışmalara ilişkin ücret alacağı, Sosyal Hak Alacakları, İşe İade Davaları, Tespit Davaları, Kurum İşleminin İptali davaları vs.

İdari Dava ve Vergi Dava Avukatı olarak :

Kişilerin devlet ile ilişkileri nedeniyle idare tarafından tesis edilen işlemin konu, şekil, yetki ve amaç gibi unsurları açısından hukuka aykırılık teşkil eden işlemlerin iptali, Atama ve Nakil İşlemleri, Memur Disiplin İşlemleri, İmar Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Vergi Uyuşmazlıklarına ilişin dava ve işlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yine Gümrük Kanunu’ndan kaynaklan vergisel ve cezai işlemlere karşı açılan davalara da bakmaktadır.

Başa dön tuşu