Vekaletname Bilgilerimiz

Türkiye’de vekaletnameler Noterler tarafından düzenlenir. Genel Vekaletname için Avukatınız bilgileri ve Kimlik Belgeleriniz ile Herhangi Bir Notere müracaat ederek vekaletname düzenlenmesini talep edebilirsiniz.

Boşanma Davaları, Tanıma ve Tenfiz Davaları gibi Dava Vekaletnameleri Özel Vekaletname olup bu vekaletnamenin düzenlenmesi için Notere gidilirken vesikalık fotoğraf götürülmesi gerekir.

Boşanma ya da Tanıma-Tenfiz Davaları için Vekaletname öncesinde Noter Ya da Konsolosluk görevlisine açacağınız davayı belirtmeniz gerekmektedir.

Yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları Vekaletnameleri Türk Konsolosluklarına müracaat ederek Vekaletname düzenlenmesini talep edebilirler. https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresinden Noterlik İşlemleri için en yakın Konsolosluktan Randevu talep edeceklerdir.

Gaziantep Avukat

Vekaletname İçin Bilgilerimiz :

Vekil                : Avukat Ali DENİZ

Adresi             : Zeytinli Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı (Yeni Adliye Karşısı) 79006 Sk. Hukukçular İş Merkezi Kat:1 D:104 Şehitkamil GAZİANTEP

Vergi Dairesi: Şehitkamil V.D.

T.C. No           : 60739403664

Barosu           : Gaziantep Barosu

Sicil No          : 1573

Başa dön tuşu