Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanma Davasını İlk Kim Açmalıdır?

Boşanma davasını ilk kim açmalıdır? Kimin önce dava açması gerektiğini merak ediyorsunuz. Bu yazı, boşanma davasını ilk kimin açması gerektiği konusundaki yaygın yanlışları ve bilinmesi gereken doğruları ele yer alıyor. Okuyucuya “boşanma davasında ilk hamleyi yapmanın avantajları hakkında stratejik ve kapsamlı bir perspektif sunar. Yazımızda doğru bilinen yanlışları aydınlatıyor ve bu süreçte bulunanların bir karar vermesine yardımcı oluyoruz.

Boşanma davası, davacı eşin “Bu evlilik benim için artık çekilmez hal aldı, fiilen ve manen benim için bitti. Hukuken sona erdirilmesini istiyorum” şeklindeki iradesinin mahkemeye yansımış halidir.

Belki de insan hayatında verilen, en travmatik, en acı ve en zorlu kararlardan bir tanesi boşanma davası açmaya karar verilmesidir. Bu kararı verecek kişi ise davacının bizzat kendisidir.

Böylesi hassas ve önemli bir karar verilmesi aşamasında kendisine, mesleğine ve müvekkiline saygısı bulunan hiçbir boşanma avukatı kararınıza dahil olmayacak, boşanma ya da boşanmama konusunda telkinlerde bulunmayacaktır.

Bu konuda fikrimi soran tüm müvekkillerime aynı cevabı vermekteyim. Biz sizin adınıza karar veremeyiz! Bu evliliğin yürüyüp yürümeyeceğini siz bilebilirsiniz. Siz boşanma konusunda tam ve kesin bir karara vardıktan sonra size yardımcı olabiliriz.

Ancak eğer boşanma konusunda kesin ve tam bir karara vardıysanız, davayı ilk olarak siz açmalısınız.

Bu yazımızda “Boşanma davasını önce ben mi açayım, yoksa onun açmasını mı bekleyeyim?” sorusuna cevap vermek ve diğer eşin önce dava açması halindeki dezavantajları ve diğer eşin dava açmasını bekleme süresinde yaşanacak hak kayıpları konularına açıklık getirmek istiyoruz.

Boşanma Davasını İlk Önce Kim Açmalıdır?

“Boşanma Davasını İlk Açan Kişi Haksızdır” Saçmalığı:

Hukukumuzda Anlaşmalı Boşanma davası dışındaki tüm boşanma türlerinde kusur aranmaktadır. Davacının dayandığı boşanma sebebi ne olursa olsun, boşanmaya sebebiyet veren olayı ve bu olayda davacının kusurlu olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Dolayısı ile bir kişi boşanma davası açıyor ise, “boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı kusurludur” demek istemektedir.

Tam kusurlu eşin dava açma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü boşanma aynı zamanda bir haktır. Kimse kendi kusuruyla kendi lehine haklar kazanamaz.

Davacı “Sayın hakim ben eşimi aldattım, zina ettim bu nedenle boşanmamıza karar verilsin” diyemez. Dava açma hakkı kusursuz ya da az kusurlu eşe aittir.

Eşinizin tam kusurlu olduğunu düşünüyorsanız, eşinizin dava açamayacağını, açsa bile kusurunun ispatlanması halinde boşanma davasının red ile sonuçlanacağını bilmenizde fayda var. Eğer boşanma davası red ile sonuçlanır ise siz de boşanamamış olacaksınız..

Esasen boşanma davasında kusursuz ya da az kusurlu eşin dava açması gerekmektedir. Çünkü ancak bu şekilde bir boşanma kararı verilebilecektir. Amacınız boşanma ise boşanma davasını siz açmalısınız!

“Boşanma davasını ilk açan haksızdır” şeklindeki sözler tek cümle ile safsatadan ibarettir.

Özel Boşanma Sebeplerinde Süreleri Kaçırmayın:

Boşanma davalarında boşanma nedenleri “özel boşanma sebepleri” ve “genel boşanma sebepleri” olarak ikili bir ayrıma tabi tutulur.

Özel boşanma sebeplerini:

 1. Terk
 2. Hayata Kast
 3. Pek Kötü Muamele
 4. Suç İşleme
 5. Haysiyetsiz Hayat Sürme
 6. Zina (Aldatma)

şeklinde sıralayabiliriz.

Kanun genel boşanma sebeplerinin aksine,  özel sebeplerin varlığı halinde mahkeme hakimine bu evliliğin sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda bir takdir yetkisi vermemiştir.

Eşlerden bir tanesinin diğer eşe tükürmesi boşanma sebebi midir? Mahkeme hakimi tarafları dinler, söz konusu eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun diğer eş açısından boşanma sebebi olup olmadığını somut olayın özellikleri ve tarafların tutumuna davranışlarına bakarak evliliği sona erdirip erdirmeyeceğine karar verir.

Ama özel boşanma sebebi var ise; örneğin eşlerden bir tanesi zina eder ise, diğer eş zina nedenine dayalı dava açıp zinayı ispatlarsa mahkeme hakimi artık davacı eş için bu evliliğin sona erdirilip erdirilmeyeceğini araştırmayacak zina olgusunun ispatlanması halinde boşanmaya karar vermek zorundadır.

Ancak özel boşanma sebepleri belirli bir süreye tabidir.Yani özel bir boşanma sebebini öğrenen eşin bu sebebe dayalı olarak dava açma süreleri kanunen belirtilmiştir. Bu süreler geçtikten sonra artık özel sebebe dayalı dava açılması halinde davası reddolunacaktır.

Yukarıdaki örnekten yola çıktığımızda eşinin zina ettiğini öğrenen diğer eşin 6 ay içinde zina nedenine dayalı olarak dava açması gerekir. (Türk Medeni Kanunu md. 160) Eğer zina nedenine dayalı olarak davayı 6 ay içinde açmamış ise açtığı dava sadece zinaya dayalı ise davası reddolunacaktır.

Şu halde özellikle özel boşanma sebeplerinden bir tanesine dayanan eşin mutlaka ama mutlaka 6 ay içinde ve önce dava açması gerekmektedir. Diğer eşin dava açmasını beklemesi halinde bu süre dolacak ve dava açma hakkını kaybedecektir.

Boşanma Davasını İlk Önce Açan Avantajlıdır?

Yetkili Mahkemeyi Belirleme İmkanını Kaçırmayın

Boşanma davalarında yetkili mahkeme coğrafi olarak davaya hangi mahkemenin bakacağını ifade eder.

Boşanma davaları

 1. Tarafların en son 6 ay beraber yaşadıkları yer Aile Mahkemesi’nde
 2. Davacının yerleşim yeri Aile Mahkemesinde,
 3. Davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesinde

görülebilir. Burada yetkili mahkemeyi boşanma davasını hangi taraf açmış ise o belirleyecektir.

Örneğin eşiniz ile  evlenip Gaziantep’e yerleşmiş burada iki yıl evli kaldıktan sonra ayrılma kararı alarak siz İstanbul’a yerleştiniz eşiniz ise Hakkari’ye yerleşti diyelim. Bu durumda;

 • Davanın Gaziantep ilinde
 • İstanbul İlinde
 • Hakkari ilinde açılması mümkündür.

Şu halde eğer karşı tarafın davayı Hakkari’de açması halinde siz İstanbul’da hayatınıza devam ederken Hakkari’deki davayı nasıl takip edebilirsiniz?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarındaki dava süreci bir yılı aşmakta iken bu çok ciddi emek, zaman ve ekonomik külfetler getirecektir.

İşte özellikle yetkili mahkemenin belirlenmesi konusunda seçim hakkı davayı açana ait olduğu için davayı takip etme konusunda avantajlı olmak için davayı ilk önce sizin açmanız büyük önem arz etmektedir.

Evliliğin Çekilmez Hal Aldığının İspatı

Bir haksız (kusurlu) eylemin gerçekleşmesi üzerine uzun bir süre sessiz kalınması, söz konusu eyleme rıza gösterildiği ya da affedildiği anlamına gelebilmektedir.

Eşinizin sizin için çok önemli bir konuda boşanma sebebini tespit etmeniz ve  boşanma sebebi haline getirilmeyip dava açılmaksızın beklenilmesi halinde; özellikle ortak yaşama ara verilmemesi ya da ortak yaşama ara verildikten sonra tekrar ortak yaşamın kurulması halinde artık dava konusu edilemez.

Örneğin eşinizin karşı cinsten birisi ile mesajlaştığını görmeniz üzerine sessiz kalmanız, dava konusu etmemeniz ortak yaşama son vermeden yaşamınıza devam etmeniz halinde söz konusu eyleme rıza gösterdiğiniz ya da affettiğiniz anlamına gelir.

Bir başka örnek olarak, eşiniz size hakaret etti ve ortak konuttan ayrıldınız ya ayrılmak zorunda kaldınız. Daha sonra araya aracıların girmesi ya da çocuklarınızın huzuru için tekrar şans vermek adına ortak hayatın yeniden kurulması  (eve tekrar dönmeniz) halinde artık bu hakaret eylemini dava konusu etmeniz mümkün değildir.

Sonuç olarak, boşanma davaları herkesin bir fikir sahibi olduğu ancak sadece boşanma avukatlarının uzmanı olduğu bir alandır. Dolayısıyla kulaktan dolma, yanlış bilgiler ile hareket ederseniz çok ciddi mağduriyetler ile karşılaşırsınız.

Boşanma Davasını İlk Kim Açmalıdır?

Yukarıda yaptığımız tüm açıklamalar ışığında, boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur sorusuna cevap verebiliriz. Boşanmaya karar veren eşlerin,

 • Yetkili mahkemeyi belirleme,
 • Özel boşanma sebeplerinde süreyi kaçırma riskini ortadan kaldırma,
 • Özel boşanma sebeplerinde uzun süre sessiz kalınarak, çekilmez hal alma iddianızı çürütmeme,

adına boşanma davasını diğer eşten önce açmalarında avantaj ve fayda bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

143 Yorum

 1. Karşılık lı anlaşmazlıktan ve kadının sürekli erkeği rencide edici sözünden dolayı hakaretinde. Dolayı boşanmak istiyor bu konuda ne yapmalıyız bu arada 450 grm altınımızda kızda bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum

  1. Salih Bey Merhaba,
   Boşanma avukatına müracaatla boşanmaya sebebiyet veren eylemleri belirtmek suretiyle boşanma davası açılmalıdır.
   Altınların “kız”da olduğunu belirtmişsiniz. Burada düğünde takılan ziynet eşyalarının kadına ait olduğu hususunu belirtmekte fayda görüyorum. Ancak siz boşanma avukatınız ile görüştüğünüz zaman büyük ihtimalle sorularınızın cevabını alabileceksiniz.
   Esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar. Bende boşanmak üzereyim 1 yıllık evliyim ailesi yüzünden boşanıyoruz ama ben 100 gram bileziğimi düğünden hemen sonra araba almak için verdim araba alındı ama mahkemede ben nasıl kanıtlayabilirim

    1. Merhaba,
     Aile Mahkemelerinde yemin ve ikrar dışındaki delillerin tamamı kullanılabilir. Ziynet eşyası alacağı yönünden şahitleriniz (tanıklar) veya diğer hukuki delillerin tümü ile iddianızı ispatlayabilirsiniz.
     Bir boşanma avukatına müracaat ederek somut veriler üzerinden bir değerlendirme yapmalısınız.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

  2. Eşim sürekli bana şiddet uyguladı 2 kızım var 12 ve 9 yaşında. 2019 yılında bir dava açtım ancak araya girenler ve kizlarim için tekrar barıştım.yalniz 2018 ya da 2019 şu galiba eşim yine beni dovmustu ve Antep’te sığınma evine 2 kızımla gittim. Sürekli döver hakaret eder. En son 1 buçuk ay önce sopayla tekmeyle dövdü ve yanıma birini koydu telefonu aldı sonra 3 gün sonra komşusu için tekrar vurdu.pazar günü dolaptaki şu şişelerini yüzüme fırlatıp tükürdü yüzüme ve evlencem dedi ben de kizlarimla kaçarak Alanya’daki kendi kardesimin evine geldim.jandarma ve Alanya adliyesine cumhuriyet savciligina dilekçe ifade verdim 1 ay tedbir aldım kızlarla kendime. Napabilirim maddi açıdan bunca yıl eşime bagliydim ama ailem sürekli destek maddi manevi çocuklarıma bakabilirim çünkü sadece 1bucuk 2 yıldır eşim kızlara bana biraz bakiyo ama evde erzak bitse kızar kuaför e gidip kas bile aldiramam kızar ondan sonra bakımsız asker arkadaşım diye küçümser hakaret eder kız kardeşim yıllardır para yollar bana

 2. 4 aylik evliyim esim tarafindan 2 ay once darp edildim ve ayni sekilde 4 cu ayimizdada darp edildim agza alinmayacak kufurler ve sozler soyledi. Bosanma davasini Kim acmali bayan oldugu icin karsilik vermedim ama Beni her defasinda kavgaya itiyor.

  1. Boşanma davasını boşanma davası açmaya hakkı olan kişi açmalıdır. Yani bu durumda siz açmalısınız.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 3. 8.5 senelik evliyim eşimden ilk günden itibaren bir sürü sıkıntımız oldu ailesinden dolayı 1.5 aydır küsüm eşimle kardeşine kefil olmuş benden habersiz ki bu ilk değil kaç kez uyardım kefil olma diye en sonunda icralık oldu ama üstümde ev ve araba var vermek istemiyorum onları çocuğu zaten ben alacam bitti diyor bana hem suçlu hem güçlü ama boşanma kağıdını alıp getirmiyor ne yapmam lazım boşanmak için benmi gitmeliyim

  1. Merhaba,
   En kısa zamanda bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz. Boşanma sebebine dayanan kişinin ilk olarak dava açması gerekir.
   İyi günler ve esenlikler.

  2. Merhaba, 4 yıllık evli 2 aylık hamileyim. Planlayarak hamile kaldım. Aramızda çok büyük sorunlarımız yoktu. Geçen hafta eşimin annesi şehir dışından misafirliğe geldi. Hizmette hürmette saygıda bir gelin olarak ödün vermedim. Ancak geldiğinin üçüncü günü, eşimle bi ara çamaşır as kavgası yaparken, o bana bağırıp ben ona bağırırken, kayınvalidem araya girdi ve “ bana bak bu çocuğa yüklenme, alır onu memleketine götürürüm “ dedi. Buyur kapı orda istiyorsanız götürün dedim.sonra o anda tatsızlık büyümesin diye ben hamile olduğumu söyledim . Bir hafta sonra ise yine şiddetli bi kavga oldu. Kayınvalidem yine “oğlumu alır giderim, o çocuğu aldır, yeter artık kukla etmişsin, gerizekalı,aptal, kapasitesiz” dedi. Ben de susmadım karşılık verdim. “Sen git kendine bir koca bul uğraşma bizimle” dedim. Sonra hamile halimle sinirlendim evi terk ettim, aynı şehirdeki annemlere geldim. O da akşamına annesini alıp memleketine bayram tatiline gitmiş. Bu süreçte eşim bana hiç ne oldu diye sormadı. Aramadı. Beni merak etmedi. Abimle haber göndermiş, artık aynı evde duramayız , ben boşanma davası açıcam diye. Durumu öğrenince ben kendisiyle iletişime geçtim. Aynı evde artık olamayız, o bebeğe yazık olur onu aldır, dava açıcam ben dedi.. Bu durumda boşanma davasını açmaya hakkı olan annesine laf saydığım için o mu? Yoksa annesi ve eşi arasında annesini tercih edip arayı bulmayıp bi de bebeğin istenmediğini gören bende mi hak? O açaa hangi gerekçelerle açabilir davayı?

   1. Merhaba,
    Her iki tarafın da kusuru olduğu için her iki taraf açısından boşanma sebebi var sayılabilir.
    Dolayısıyla iki taraf da dava açabilir.
    Ayrıntılı bilgi için bir avukata müracaat ediniz.

    1. Peki kusur oranı kimde daha yüksek çıkar sizce bu olayda? Hamile eşini 10 gün boyunca aramayan ilgilenmeyen bir eş var maalesef

 4. Hiç bir ücret ödemeden emaneten alınan bir gayrımenkul eşlerin boşanmasında mal paylaşımına dahil olurum..

  1. İrfan bey merhaba,
   Taşınmazın edinme şeklini tapu kayıtlarından tespit etmekteyiz.
   Taşınmaz eğer satış yolu ile devir edilmiş ise bu takdirde ücretsiz verildiği hususu ispatı zor bir husustur.
   Taşınmaz tapuda bağış şeklinde devredilmiş is bu takdirde diğer koşulların oluşması halinde paylaşıma tabi olmaz.
   Ancak anladığım kadarıyla bir başkasına ait taşınmazı tapuda satış gibi göstererek devir almışsınız.
   Bir boşanma avukatına müracaat ederek detaylı bir şekilde bilgi almanızı öneririm.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

  2. Biz 6 aylık evliyiz son 3 ay içerisinde çok mağdur oldum evin ihtiyaçlarını o alır onun dışında bana harçlık bırakmaz evin ihtiyaclarini bile o ne isterse onu alır benim istediklerimi de çoğu zaman almaz kendisinin marketi var ve sürekli parasının olmadığını söylüyor ben inanmıyorum bunun dışında sürekli ailenin evine git deyip duruyor her tartismamizda ve ayriyeten yasaklı madde de kullanıyor ve asla bırakmayacağını söylüyor evin icine de getirdi yetmiyormuş gibi daha önce boşanma konusu açıldığında anlasmali bosanmak istedigini söyledi benden isteklerimi sordu bende düğünde takılan altinlarimi istedim bunun sonucunda anlasmayacagini altinlarin kendisinin olduğunu söylüyor bir an önce kurtulmak istiyorum bu adam maddi manevi tazminat alabilir miyim evlendigimiz için farklı sehirde oturuyoruz ben daha önce oturduğum ailemin yaşadığı sehirde dava açsam olur mu yardimci olun lütfen fiziksel olmasa bile psikolojik siddet görüyorum aynı evin içinde benimle konuşmayı kisacasi kocalik görevini hicbir sekilde yapmiyor ac birakmakla korkutuyor dava açsam maddi manevi tazminat ve altınlarımi alabilir miyim

 5. merhabalar. tam 27 yıllık evliyim ve kocam bana defalarca şiddet uyguladı şahitlerim var bu konuda bize hakaret küfür edip sonra bizi kışkırtıp ses kayıtları alıyor mahkemede delil diyor bize bir kere bile doğruyu söylemiyor artık yeter bizden para kaçırıyor evden kovdu ve elime kart verip kartım çalındı diye bankasını arayıp ihbarda bulundu ve daha niceleri artık dayanamıyorum ev onun üstüne bizden gizli hesabında parası olduğunu öğrendik ne etmeli bilmiyorum yardımcı olur musunuz teşekkür

 6. Mrb.. 1. Yillik evliyim Esimin Ailesi duqunde torba acarak takilari topladilar ayrica nisan kina ve duqunde siyasi propaganda yaptilar slogan atip baytak actilar yapmamalari icin cok dil doktum ama dinlemediler beni hep asireti ve ailesi ile tehdit ediyor en ufak seyde iftira atip evden qidiyor bosanmak istiyorum onlarda biz avukatla hallederiz seni surundururuz diyorlar ne yapmaliyim. Simdiden tsk ederim ilqi ve alakaniz icin.

  1. Ben 2 yıl 8 aylık evliyim eşim bu Çarşamba günü evi terk etti 8 aylık çocuğuda bıraktı ulaşmayi birçok kez denedik ama hepiniz aileside dahil herkez benim için bitti ben burda rahatım beni rahatsız etmeyin dedi ve bunların hepsinin wp den attığı sesli mesajlarda var ne yapmamız gerekiyor ve çocuğun velayeti bana yani babasına verilir mi..

 7. Eşim beni cocuk olmuyor diye boşanmak istedi ve ailesiyle hep zaman geçirmek istedi ailesine beni ezdirdi cocuk oluncada cocuguma annesinin bakıcagını söyledi 2 senelik evliyim 3 aylık evliyken ailesi yatak odama kadar girip karıştırdı üzğntğden epilepsi hastası oldum çalışıyordum paramı alıp ailesine verdi ve borçsuz arabamı satarak herşeyimi aldım ailesinin alt kattaki evinw yaptırdıgı borçlarıda dügğn paramızla ödediler takılarım eşimin dükkan açmak istemesiyle gitti ve 1 ayda battıgını söyledi borçsuz gittim ve evdekieşyalarımızın hepsini çalışarak ödedim annemin evine getirip ailesiyle hep birlikte olmazsam boşanacagını söyledi magdurum napmam gerekiyor

 8. 1 bucuk senedir cocuk tedavisi gördüm sorun yok diyorlardı ama cocuk olmadı aşılama yaptırdık ve tutmadıgı gün ailemi sürekli birlikte olmaya kabul etmiyorsan boşanalım dedi annemin evindeyim ve annesi epilepsi hastası ve coxugum olmadıgı için rencide edici kelimeler kullandı allahta sana bütğn hastalıkları vermiş dedi cocugun tutmadıgını ögrendigi gibi annemin evine getirdi bütğn emegim eşyalarım herşeyim o evde nabacagım

  1. Merhaba,
   Maddi durumunuz kötü ise bulunduğunuz ildeki baroya müracaat ile avukat görevlendirilmesini isteyiniz. Maddi durumunuz var ise bir avukata müracaat edin.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

  2. Merhaba Ali Bey,
   Ben erkek arkadaşımla sözlendikten sonra nikah yaptık ama bu nikahı erkek tarafı istediği için yaptık imam nikahı kıyılabilmesi için ama resmi nikah yaptıktan sonra imam nikahı kıyılmadı gerek kalmadı dediler . Nikahtan sonra kayınvalide beni sürekli temizliğe çağırıyordu cam silmeye, tül yıkamaya,evini temizlettirmeye vs bende yapmak zorunda olmadığım için gitmek istemiyordum . Ben gitmeyince gelip anneme babama şikayet ediyordu hakaret ediyordu benim ruh hastası olduğumu tedavi görmem gerektiğini söylüyordu . Şakayla karışık incitici laf söylüyordu bizi küçümseyip aşağılayıcı bi şekilde konuşuyordu alay eder gibi hiç tanımadığım annem için bana bazı şeyler söylüyordu zoruma gidiyordu. Herşeyde hep kendilerini doğru, haklı buluyorlardı. Biz hep haksızdık suçluyduk yanlışdık onlara göre ve bu durum benim erkek arkadaşımla olan ilişkimize de yansıyordu. Artık oda bana bazı incitici laflar söylüyordu. Ve ben bu durumu git gide kaldıramamaya başladım onlar yüzünden intihar teşebbüsünde bulundum benimle yine alay ettiler onlar yüzünden değil de kendi ailem yüzünden intihar ettiğimi söylediler. Daha sonra kayınvalidenin benim hakkımda orda burda konuştuğunu duydum söylediği şeyler kulağıma geldi. Olaylar böyleyken erkek arkadaşım benimle ayrılmak istediğini
   ‌ evlilikten soğuduğunu söyledi bende inatla bende ayrılamazsın dedim sonuçta kaybetmiş olduğum bi bekaretim vardı . Oda ısrarla ayrılmak istediğini söyledi. Daha sonra babası yurtdışından geldiğinde bizi konuşmaya çağırdılar orda da sürekli hep beni suçluyorlardı herşeyde beni haksız buluyorlardı tartışma büyüğünce erkek arkadaşım herkesin içinde benim bakire olmadığımı iddia etti o an yerin dibine girmiştim herkesin içinde kendi ailesinin önünde benim ailemin önünde bana çok büyük bi iftira atmıştı. Ben ne yapacağımı bilemeden ortamı ağlayarak terk etmiştim. Zaten o aksamdan sonra kimse kimseyle görüşmedi. Aradan bi kaç ay geçtikten sonra avukat arkadaşı babamı aramış işte bu işi aramızda sessiz sedasız halledelim kimse duymasın gibisinden babamda boşanacak olan kimse onu arayın beni niye arıyorsunuz avukat da sizde babasısınız sizinle konuşalım demiş daha sonrasında babamda telefonu kapatmış. Bu konuşmada yılbaşından önce oluyor . Simdi Ali bey cevap vereceğinizi umarak size sormak istiyorum ben bu durumda ne yapmalıyım nasıl bi yol izlemeliyim ben bu kişiden hem boşanmak istiyorum hemde maddi manevi tazminat haklarımın hepsini almak istiyorum birde bende nişanda takılan altınlar var onları geri alırlar mı. Dava açmak istiyorum ama bazı büyüklerim sana attıkları iftirayı kabul mu edeceksin diye soruyorlar sizce dava açmak suçluluğu haksızlığı kabul etmek midir? Son 1 yıldır psikolojim inanın çok bozuldu önceden insanlar düğün ne zaman diye sorarken şimdi ise ne zaman boşanıyorsun diye soruyorlar. Yıkıldım yıprandım psikolojim yerle bir oldu canıma kastettim bu insanlar yüzünden ailemle bile aram açıldı. Allah rızası için nolur bi cevap verin nasıl bir yol izlemem gerekir.

 9. Eşimden bosanmak üzereyim 4 aylik bebegim var bebegim kücuk calisamiyorum çocuğu istemedigini hic bir masrafini karsilamayacagini ifade etti nafaka alabilir miyim

  1. Gül hanım,
   Boşanma sonucunda nafakaya hükmedilmesi için tarafların rızasına ya da iznine gerek bulunmamaktadır. Mahkemece çocuk için nafakaya hükmedilmesi kanun tarafından hakime yüklenen bir yükümlülüktür. Dolayısıyla eşinizin ben nafaka ödemem söylemlerinin hiçbir hukuki değeri bulunmamaktadır.
   Mahkemece nafakaya hükmedilecek ve eşiniz bunu ödemek zorunda kalacaktır. Ödemediği takdirde tazyik hapsi ile cezalandırılacaktır.
   Hemen bir boşanma avukatına müracaat edin.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Eşim bir yıldır yurt dışında kaçak kampta kalıyor 3 çocuğum var herşeyin mal varlığını anesini üstüne yapıp gitti çocuklara bakmıyor ne yapmalıyım çok Zor durumdayım

 10. Ortak konut olarak kullanılan ev bosanildigi taktirde kadına mi erkeğe mi verilir.
  Evin tapusu yok , tapu sahibi tarlayı parselleyip sattı ve ara sözleşme adında bi kağıt imzalattı bu kâğıtta da benim imzam var. Ben mahkemede bu kâğıda dayanarak evimi isteyebilirmiyim?

 11. Boşanma davam var iki darp raporum var eşimle gecen sene kavga ettik bana küfğrler etti öldürmeye kalktı ama sonra barıştık o sıra msj yoluyla bır sürü küfüf içeren kelimeler sarf ettim şimdi davaya eski zamanı öne sürüyor mahkeme barısmak istediğim için düşer mi veya eski msj lardan dolayı haksız mı düşerim

  1. 20 yıllık evliyim.15 yaşında bir kızım var.evim ve arabamı karımın üstüne yaptım.is yerimden kalma vergi ve sgk borçlarımı var.onlarida yapilandirdim ödüyorum.hic bir şekilde kavgamız dönüşümüz olmadı.arada sırada ufak tartışmalar disinda.gecen eşim gel konuşalım dedi.sohbet ederken benden soğuduğuna ve artık istemediğini söyledi.hayatinda biri olmadığı konusunda yemin etti.zaten 3-5 yıldır yorgunum falan diyerek benden kaçıyordu.son derece özgür,istediği yere giden,rahat biri.evimi ve ailemi hiç ihmal etmedim ve aldatmadım.ne yapmalıyım.

 12. Merhaba bende 7 yıldır evliyim çekişmeli devam ediyor davamız yalnız kendisi her türlü ayağı var öyle söyliyim 2,5 yıldır ayrıyız avukatım bir kaç mahk çıktık yeni çalışma hayatına girdin güvenlikçi olarak çalışıyorum ailesinin durumu iyi kendisi onların yanında çalışıyor ama Bağkur yatırılıyor şimdi ben ne nafaka hiç bir şey veremem diyor bir şeyim yok diyor ama ben yeni çalışmaya başladım halen nafaka alabilecekmiyim çocuklar için ve o kalkıp benden nafaka isteyemez değil mi bide size sorayım dedim ?

 13. Merhaba Ali Bey eşim ile 14 yıllık bir evliliğimiz vardı bu süre içerisinde eşimi 2 şer sene ara ile 3 kez başkalarıyla internet üzerinden mesajlarını yakaladim ilk yakaladigimda dava açmıştım ama ailemin araya girmesi ile affettim 2. Yakaldığımda 3 çocuğumuz olduğu için yine affettim ama 3 yani bukez çekişmeli boşanma davası açtım Messenger’ın üzerinden yazişmalar hagla elimde önceki olaydada kendi adına hat almıştı 3 cocugumda benim yanımda suan beni çok mağdur etti ve ailesiyle yaşıyor ben çocuklarımı vermek istemiyorum arabam var onun üzerinde onuda almak istiyorum o kusurlu olduğu icin çocukları yasal olarak benden alabilirmi maddi manevi tazminat acabilirmi ne gibi hakları var nasıl bir yol izlemeletmeliyim.

 14. Merhaba Ali Bey,
  Ben erkek arkadaşımla sözlendikten sonra nikah yaptık ama bu nikahı erkek tarafı istediği için yaptık imam nikahı kıyılabilmesi için ama resmi nikah yaptıktan sonra imam nikahı kıyılmadı gerek kalmadı dediler . Nikahtan sonra kayınvalide beni sürekli temizliğe çağırıyordu cam silmeye, tül yıkamaya,evini temizlettirmeye vs bende yapmak zorunda olmadığım için gitmek istemiyordum . Ben gitmeyince gelip anneme babama şikayet ediyordu hakaret ediyordu benim ruh hastası olduğumu tedavi görmem gerektiğini söylüyordu . Şakayla karışık incitici laf söylüyordu bizi küçümseyip aşağılayıcı bi şekilde konuşuyordu alay eder gibi hiç tanımadığım annem için bana bazı şeyler söylüyordu zoruma gidiyordu. Herşeyde hep kendilerini doğru, haklı buluyorlardı. Biz hep haksızdık suçluyduk yanlışdık onlara göre ve bu durum benim erkek arkadaşımla olan ilişkimize de yansıyordu. Artık oda bana bazı incitici laflar söylüyordu. Ve ben bu durumu git gide kaldıramamaya başladım onlar yüzünden intihar teşebbüsünde bulundum benimle yine alay ettiler onlar yüzünden değil de kendi ailem yüzünden intihar ettiğimi söylediler. Daha sonra kayınvalidenin benim hakkımda orda burda konuştuğunu duydum söylediği şeyler kulağıma geldi. Olaylar böyleyken erkek arkadaşım benimle ayrılmak istediğini
  ‌ evlilikten soğuduğunu söyledi bende inatla bende ayrılamazsın dedim sonuçta kaybetmiş olduğum bi bekaretim vardı . Oda ısrarla ayrılmak istediğini söyledi. Daha sonra babası yurtdışından geldiğinde bizi konuşmaya çağırdılar orda da sürekli hep beni suçluyorlardı herşeyde beni haksız buluyorlardı tartışma büyüğünce erkek arkadaşım herkesin içinde benim bakire olmadığımı iddia etti o an yerin dibine girmiştim herkesin içinde kendi ailesinin önünde benim ailemin önünde bana çok büyük bi iftira atmıştı. Ben ne yapacağımı bilemeden ortamı ağlayarak terk etmiştim. Zaten o aksamdan sonra kimse kimseyle görüşmedi. Aradan bi kaç ay geçtikten sonra avukat arkadaşı babamı aramış işte bu işi aramızda sessiz sedasız halledelim kimse duymasın gibisinden babamda boşanacak olan kimse onu arayın beni niye arıyorsunuz avukat da sizde babasısınız sizinle konuşalım demiş daha sonrasında babamda telefonu kapatmış. Bu konuşmada yılbaşından önce oluyor . Simdi Ali bey cevap vereceğinizi umarak size sormak istiyorum ben bu durumda ne yapmalıyım nasıl bi yol izlemeliyim ben bu kişiden hem boşanmak istiyorum hemde maddi manevi tazminat haklarımın hepsini almak istiyorum birde bende nişanda takılan altınlar var onları geri alırlar mı. Dava açmak istiyorum ama bazı büyüklerim sana attıkları iftirayı kabul mu edeceksin diye soruyorlar sizce dava açmak suçluluğu haksızlığı kabul etmek midir? Son 1 yıldır psikolojim inanın çok bozuldu önceden insanlar düğün ne zaman diye sorarken şimdi ise ne zaman boşanıyorsun diye soruyorlar. Yıkıldım yıprandım psikolojim yerle bir oldu canıma kastettim bu insanlar yüzünden ailemle bile aram açıldı. Allah rızası için nolur bi cevap verin nasıl bir yol izlemem gerekir.

  1. Merhaba,
   Öncelikle ortada resmi bir nikah söz konusu olduğundan düğün olmasa da siz evlisiniz. Yazımızda da belirttiğimiz üzere eğer haklı olduğunuzu düşünüyorsanız davayı ilk siz açmalısınız.
   Ancak davayı mutlaka ama mutlaka bir boşanma avukatı aracılığıyla açmalısınız. Burada anlattıklarınızı detaylı bir şekilde bir boşanma avukatı ile paylaşırsanız sahip olduğunuz tüm haklara kavuşabilirsiniz.
   Sahip olduğunuz haklar ile ilgili olarak https://www.alideniz.av.tr/bosanan-kadinin-haklari-nelerdir/ yazımızı inceleyiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 15. Merhaba Ali bey
  Ben 3 senelik evliyim evliliğimizin ilk 1 sene güzel geçiyordu sonrasında durduk yere sürekli hep şiddet uygulamaya başladı evimize sosyal politikalardan geldiler şikayetçi olmamadım korkudan çünkü sürekli tehdit ediyordu polise gidemezsin öldürürüm seni diye 3 senenin sonunda Trabzon’a taşındık 8 aylık hamileydim oğlum karnımdayken boğazımı sıktı şiddet uyguladı ara sıra gene uyguluyor ne yapmalıyım

  1. Dilara hanım merhaba,
   Kolluk kuvvetlerinden (polis, jandarma) yardım isteyebilirsiniz. Gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Merhaba Ali Bey . Ben 5 yıllık sevdiğim adamla 2 yıldır evliğim ailesiyle beraber evde kalıyorduk ve ben eşimden memnunken ailesi icin boşanmak istiyorum ailesi eşimi bırakmıyor onu sürekli tehtit ediyor ben doğum yaptıktan sonra bebeğim 12 günlükken ailesinin bana yaptıkları haksızlıklar yüzünden evi terk ettim şuan bebeğim 7 aylık eşim bebeğime bakmıyor maddi anlamda cok zor durumdayım boşanmak istiyorum sırf ailesi icin boşanmayı ben acsam bana ne gecer ailesininde ceza alma gibi bir hak varmıdır tşk ederm …

  1. Hümeyra hanım merhaba,
   Boşanma davası ile birlikte müşterek çocuk ve kendiniz için tedbir nafakası isteyebilirsiniz. Boşanma davasının konusu eşinizin ailesini cezalandırmak değildir. Bu nedenle, boşanma, nafaka, tazminat, velayet ve diğer haklarınızı talep edebilirsiniz.
   Eğer maddi imkanınız var ise araştırıp bulacağınız bir boşanma avukatı ile; maddi imkanınız bulunmuyor ise baroya adli yardım talebi ile müracaat ederek görevlendirilecek bir avukat aracılığıyla hareket ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 17. Merhaba Ali bey . Ben 2 yıllık evliyim . Ve eşimin bana haksızlık yaptığı icin evi terk etmeye zorunda bırakıldım yeni doğum yapmıştım eşim bebeğimi sadece 12 gün gördü ve şuan bebeğim 7 aylık eşimin ailesi eşimin bebeğini yada maddi bir ihtiyacını hal etmesine izin vermiyor beni boşanmaya mecbur bırakıyorlar benim ne gibi bir hakkım olur onlarda ve ailesi ceza alabilirmi ?

  1. Derya hanım merhaba,
   Sorunuz net değil. Karşı taraf ne ödeyecek? sorunuzu netleştirerek detaylandırırsanız yardımcı olabiliriz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar ,13 senelik evliyim eşim. 1 ay önce evi terk etti .Boşanacağını söyledi ,evlilik ona göre değilmiş.Evi terk ettiği için bir belge almalı mıyım ,alacaksam nereden almalıyım ,onun dava açmasını bekliyorum nasıl bir yol izlemeliyim ,teşekkürler

  1. Merhaba,
   Gelen yorumların sayısı ve dava yoğunluğumuz nedeniyle yorumlara cevap vermekte gecikmeler yaşanmaktadır. Sorunuza cevap verilmiştir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 18. Eşimle ailemin zoruyla evlendim. Çok ağladım, istemedim ama eşim ve ailesi bu durumdan habersiz. 11 yıllık evliyim.Hicbir zaman ısınamadım. Ama bunu eşime yansıtmadım pek. Son iki senedir benim içimde pek birşey kalmadı. Daha fazla ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Aklımdan boşanma fikri geçiyor. Ona bunu hiç söylemedim. Eşim de, ailesi de iyi insanlar ama herşey iyi olmalarıyla yetmiyor işte. Zaten aşk durumu hiç olmadı. Içimde sevgi, heyecan kalmadı. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Sizce söylemeli miyim istemeyerek evlendiğimi. Dava açarsam suçlu durumda mi olurum?

  1. Tuğba hanım merhaba,
   Boşanma sebepleri kanunda yazılı bulunan sebeplerden oluşmaktadır. Sevgim kalmadı ya da artık sevmiyorum şeklinde bir boşanma türü bulunmamaktadır. Boşanma sebepleri bulunmalı boşanma sebepleri eşinizin kusurlu hareketlerinden kaynaklanmalıdır. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında tarafların niçin boşandıkları veya hangi sebeplere dayandıkları hususları hakim tarafından yargılama konusu edilmez.
   Anlaşmalı boşanma imkanınız var ise eşiniz ile anlaşarak boşanabilirsiniz. Size tavsiyem bir boşanma avukatının hukuki yardımından yararlanmanız olacaktır.
   iyi günler ve esenlikler dileriz.

 19. Merhaba Ali bey ben 16 senelik evliyim 15 yaşında ikizlerim var. Bir sene önce Antalya taşındık eşimin işi dolayısıyla. Bugüne kadar kaynanamgilin yaptıklarına kızsamda, gönüllensemde hep gittim. Ama bu sefer ankaraya geldiğimizde gitmek istemedim. Eniştem rahatsız oldugu için apar topar geldik. Eşim bizi bırakıp geri döndü. Bir hafta sonra almaya gelirken telefonda ailesine gitmek istemiyoruz diye yanımıza gelmeden annesigile gitti.iki gün sonra kardeşime gidip boşuyacagım diyerek antalyaya geri döndü.Kızıyla yazışıp kızının a. S. Dedi. Evlatlıktan reddetti.paranız varmı diye hiç sormadı. Bir buçuk aydır dün geldi hiç gönül almadan götürmeye kalktı. Çocuklarda bende gitmedik. Kızına döverim seni konuşma dinlemiyorum böyle şeyler söyledi.ben boşanmak istiyorum ama dava açmadan gidip eşyalarımı alsam sıkıntı yaşarmıyım? Hava soguyor yanımızda kışlık hiç kıyafetimiz yok.uzak bir yer gitmişken bütün alacağım eşyalarımı almak istiyorum sorun yaşarmıyım dava süresince

  1. Sevil hanım merhaba,
   Kişisel eşyalarınızı almanız hususunda hiçbir problem teşkil etmeyecektir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Sevil hanım merhaba,
   Makalemizde boşanma davasını ilk kim açmalıdır hususunda detaylı açıklamada bulunduk. Boşanma davasını ilk açan kişinin avantajları davalı olmanın olumsuzluklarını detaylı bir şekilde açıklamış bulunmaktayız.
   Kararınızı kendiniz vermelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 20. Ali bey merhaba
  9yillik evliliğin var ama sürekli tartışma yaşıyoruz. Aileler kaynaklı özellikle benim ailemi istemediği için bende ailesini istemiyorum. Bana sürekli olarak her tartışmada boşanalım diyor fakat benim açmamı ve mahkemede seninle olan herşeyi anlatacağım diyor. Bana ağza alınmayacak kelimeler kullanıyor. Tel engellemek zorunda kaldım mailden yazıyor bu kezde. Anlaşmalı boşanalım dedim. 2011yilinda evlendim ve 256gr mehirimi ev almak için eşime verdim bu vesile ile ev aldık. Eşim memurken işinden oldu ve 4yil sgk siz işlerde çalıştı kötü günler geçirdik. Ve ben bir firmada çalışmaya başladım maaşım gayet iyiydi. Rencide olmasın diye aldığım maaşımı sürekli hesabına havale ettim. Hesaplamaları o yaptı. Gecen yıl 40bin tl araba aldık ve birikmiş paramızdan 15bin tl ciktik maaşım onda olduğu için kendine ve bana kalan paralardan küçük birikimler yapıyordu kendide araba almak için 20bin çıkış yaptı. Daha sonra evde olan paradan kullandı. Ve benim maaşım geldiği zaman arabaya extra masraflar yaptı. Anlaşmalı boşanmak istediğimde 256 gr altın vererek ve protokolde beni kötüleyen iddalar atarak bir dilekçe çıkarmış imzalamalı istedi. Oysa ev ve araba ve evde olan birçok şey evlendikten sonra alındı. Ikiye bölünmesini istedim kabul etmedi. Bana hala mail adresimde sen altın istedin vereceğim imzala diyor. Süreç uzun olmasın die anlaş.ali boşanmak istiyorum. Mümkün müdür?

  1. Ece hanım merhaba,
   Anlaşmalı boşanma bir tercihtir. Eğer haklarınızı alabiliyorsanız anlaşmalı boşanma protokolündeki hükümler sizin menfaatinize ise imzalar ve anlaşmalı olarak boşanırsınız.
   Ancak anladığım kadarıyla ortada edinilmiş malların akıbeti hakkında bir uyuşmazlığınız var. Bir boşanma avukatına müracaat ile bu hususu aydınlığa kavuşturmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. Merhaba esim benden sürekli ters iliski istiyor bu yuzden bosanmak istiyorum 2 yasinda kizim var tek celsede bosanir miyim ve kizimin velayetini kime verirler

  1. Esra hanım merhaba,
   Normal olmayan cinsel ilişkiye zorlama “cinsel şiddet” oluşturur. Bu nedenle ispatlanması halinde boşanmaya karar verilir
   Kızınızın yaşı itibariyle velayeti anneye verilecektir.
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

   1. Yatak ilişkisi nasıl ispatlanir kii..bi ri inkar edecek ..biri öyle oldu yaşandı diyecek..böyle bi durumda ne olur?

 22. Merhaba ali bey ben 1yıldır aldatılıyorum iki çocugum var eşim 5aydırda bizi terketti başka biriyle yaşıyor boşanmada ne talebim hakkım olur yardımcı olun lütfen

  1. Tuğba hanım merhaba,
   En az iki seçeneğiniz var. Terk Nedenine dayalı ya da Zina sebebiyle dava açabilmeniz mümkündür. Bu nedenle bir boşanma avukatına müracaat ederek durumunuza göre yol haritası çizebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 23. Merhabalar. 17 yıllık evliyim. 2 çocuğum var aldatıldım. Herşey ortaya çıktı bunun üzerine eşim gidip boşanma davası açtı. Çekişmeli ben boşanmak istemiyorum dava devam ediyor. Eşime yıpranma ve zina davasını boşanma davamızın devam etmesi sürecinde açabilirm iyim. ALDATILMAMA DAİR ELİMDE RESİM VE VİDYOLAR VAR

 24. Merhaba,
  Eşim(kadın) benim yanımda 2 eski sevgilisini aradı, ve uzun uzun konuştu, ayrıca bana sen erkekmisin diye hakaretlerde bulundu, bende bunun üzerine takip etmek için eve kamera koydum. kamera kayıtlarında aile sırlarını önune gelene anlattıgını farkettım, ayrıca yıne kayırlarda bana kufur hakaret ve tehdıtlerı mevcut , daha sonra sevgılısının ona cektıgı “nasıl oldugunu merak edıyorum mesajını gördüm” tüm bu deliller mahkeme de kullanılabilir mi ? ben sevgılılerı ıle gorusuyor mu diye tespit etmek isterken diğer olumsuzlukları da tespit etmiş oldum. bu olaylardan sonra evi terkettim

  1. Merhaba,
   Güven sarsıcı hareketler. Boşanma sebebiniz var. Bir boşanma avukatına müracaat etmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 25. Merhabalar ali bey ben ablam icin yazmak istedim 7 yillik evli 2 cocugu var ablamin eşi siddet uygulayıp ailesi ablamın iki çocuğunu ondan habersiz eşyalarını herseyini alıp başka bir şehire gittiler çocuklar 3.5 biri 5 yaşında aile baskısı yüzünden ablam davayı açmadı ve 5 aydır çocuklarını görmüyor çocuklarını habersiz alması suç mu ve boşanma davasını açmıyor karşı taraf sizce ne yapması lazım ablamın davayı kimin açması daha iyi ve çocuklar küçük olduklari için velayet kimde kalır şimdiden çok teşekürler

  1. Merhabalar,
   Boşanma davasını ilk açanın avantajları yazımızda detaylı şekilde anlatılmıştır. Ayrıca velayet hususundaki yazımızı da inceleyebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 26. Merhaba Ali Bey,4 yıllık evliyim.Hakaret, aşağılama ve evden kovmalara dayanamayarak evi terk etmek zorunda bırakıldım.İki yıldır ayrı yaşıyorum fakat 3-4 kez şans verip eve döndüm.Ayni şeyler tekrar tekrar olunca evi son kez ters edip çekişmeli boşanma davası açtım.Avukatim var fakat ceza avukatı kendisi.Ara ara döndüğüm için hakaret aşağılama evden kovma fiilleri sebebiyle açtığım dava sizce red mi olur ?
  Teşekkürler

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 27. Merhaba Ali Bey evden kovulma sebebiyle evi terk etmek zorunda bırakıldım, ihtarname ile geri döndüm ve tekrar kovuldum terk etmeye zorlandım.Dava açtım evden kovulma sebebiyle actigim davam reddedilir mi ?
  Teşekkürler

   1. Eşim bana sürekli olarak hakaret ediyordu, asagiliyordu,evden kovuyordu.Ben de evi terk ettim mecburen.Ara ara barışmalarimiz oldu ama aynı şeyler sürekli tekrarlaninca tekrar terk edip davayı açtım.Evliligin temelinden sarsılması konusu ile

 28. Merhabalar,iyi çalışmalar.
  Eşimle 1 buçuk senedir evliyiz.
  Evlendiğimizden beri annesinin sürekli aramızı bozmaya çalışması sürekli dolduruşa getirmeye çalışmaktadır.Gerek lousaligimda bana yaşattığı durumlardan dolayı eşimin ameliyatindan önce eşimin koynunda yatması ve bana agiza alinmicak hakaretler ve bıçakla yürümesinden dolayı evliliğimiz de hep sorunlar çıkıyor ve birbirimize olan saygı ve sevgiyi yitirdik üstüne eşimin bütün altınlarla aldığımız arabayı satıp benden gizli ailesinin bulunduğu konumda evlenmeden önce aldığı fakat düğününüzde toplanan parayla kapattığı kredi borcu uzerine olan evin tapusunu annesinin üzerine vermiştir beni ve çocuğumuzu değil daha çok ailesini düşünüyor her hangi bir kavgada hep onları savunuyor beraberliğimizi sürdürmek istemiyorum fakat davayı ilk ben mi acmaliyim? Takilarimi alabilir miyim bebeğim 1 yaşında velayeti bende mi kalir

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 29. 2019 mart ayında evlendim eski bir askeri personelim evlenmeden önce hayalini kurduğum evimi arabamı arsa mı almıștım yani herseyim hazırdı.Evlilik icerisinde esimin asiri kiskancligi onu yalanlara itti ailesine ve cevresine kendini ispatlamak adeta hakli cikmak icin yalanlar soyluyordu her defasinda gözümden dusuyordu sonuçta yalan soyleyen insana nasil saygi duabilirim ki.. Esimle nasil bir konuyu tartisirsak tartisalim olay büyüyor ve esim hakliligini kabullendirebilmek adina surekli intihar etmeye kalkiyordu.. Hatta bir keresinde intihar edecegini soyleyip beni is yerinden defalarca ayagina kadar gel git yaptirmisti artik yoruldum dayanamiyorum sinirlerim öylesine bozuldu ki aklima her türlü seyler gelmeye basladi bir insan kocasina neden iftira atar ya vallahi anlamis degilim…Bu kişi yaptığı hic bir seyin sorumlulugunuda almiyor babasi 3 yil once vefat etmis kavga edince babam geldi kapida bekliyor diye bana sariliyor.. Bu ne demek… Sanki biz hic aci cekmedik sanki biz super bir hayat yasadik ben 5 yaşımdayken bizimkiler ayrilmis annemi tanimadim 23 yasima kadar su an 33 yasimdayim hala annemle aramiz soguk baba dersen alkolikdi 14 yasimda yanindan kactim tek basima calismaya basladim.. yani bizde sıkıntılar yasadik ama hic bir olayda acilarima siginmadim bu kadinlarin derdi nedir esitsek ona göre yașayin yok gucluyseniz dik durun nedir bu tavirlariniz.. Simdi ben bosanmak istiyorum fakat evimin yarısını bu yuvayi yoktan yere bozan bu sizofreni hastasina verirsem ben kendime nasil hakim olayim altinlarin cogunu ben aldim onun ailesinden gelen pek bir sey yok simdi altinlar nasil onun hakki oluyor.. Cevabiniz icin simdiden tesekkur ediyorum

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 30. Ali Bey merhaba eşimin öfke problemi var ve ben 1 aylığına ailemin yanına kafa dinlemeye geldim. Fakat bu süreç içinde yine birşeylere öfkelenip tekrar eve gelme eşyalarını gönderirim şeklinde mesajlar attı. ben de memur olduğum için tayin istedim ve tayin çıktıktan sonra davamı açmayı düşünüyorum.
  1. Ben farklı bir ilde dava açarsam şahitlerimin yazılı beyanları yeterli olur mu?
  2. Eğer davayı karşı taraf açarsa terk edildim diyerek. mesajlar davanın reddi için yeterli olur mu?

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 31. Merhabalar, 31 yılllık evliyim. Darp hakaret ve aldatma nedeni ile esime bosanma davası acacagim, fakat nafaka alabilir miyim bunu ogrenmek ıstiyorum. Ev hanimiyim hic calismadim.

  1. Merhaba,
   Çekişmeli boşanma davası açacaksınız bu nedenle mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz. Detayları avukatınızdan alabilirsiniz.

 32. Mrb bişe sorucaktım ben eşim beni karnım da cocukla dışarı attı ailesinin aklına uyarak elimde 5 krş para yok dava acamıyorum karşı taraf buna rağmen benden ayrılmak istiyor davayı o acacak ben nasıl tazminat alabilirim biraz yardımcı olabilir misiniz lütfen

  1. Merhaba,
   Dava açacak ve avukatlık ücreti ödeyecek ekonomik durumunuz yok ise bulunduğunuz şehirdeki Baroya müracaat ediniz. Size adli yardım kapsamında ücretsiz avukat görevlendirilmesini talep ediniz.

 33. Merhaba ortak bir evimiz var ben memurum ancak karşı taraf nafakada doğru düzgün vermiyor bütün sorumluluk masraflar bana kalıyor zina için avukat talep etsem kabul edilir mi birde mal paylaşımı davasını ben mi acmaliyim.

 34. Iyi gunler 5 yillik evliyim kacarak evlilik yasadik esimin ailesi tarafindan hakaret cok isittim esim beni degilde ailesini hep secti dugun kuruldu dugun videosunu bozdular yine hic bisey demedi esim . Esimin annesigil esime dugun parani biriktryrz diyerek hel parasini almislar ama dugu de eve alinana salon yatak odasi birchnu esim ödedi ve suan surekli anlasmazligimiz var annesigil yuzunden surekli tartsma oluyr bende artik kaldiramiyrum iftiraalri yalanlari cok detay var ama ben bosanmak istesem nasil bi yol izlemeliyim yardimci olurmusunz hak talep edebilirmiyim ispatlayabilirmiyim nasil ispatlamalyim .

  1. Bulunduğunuz ilde bir Boşanma Avukatına müracaat ediniz. Gerekli görüşmeleri yaparak durumunuzu değerlendiriniz. Eğer avukat tutacak maddi durumunuz yok ise bulunduğunuz ildeki Baro ya müracaat ederek Adli Yardım kapsamında ücretsiz avukat görevlendirilmesini talep ediniz.

   1. Merhabalar
    Annem boşanmak istiyor ama hayatı köyde geçmiş bir kadın olarak korkuyor. Babam anneme daha önce kuma getirdi biz küçük olduğumuz ve gidecek yeri olmadığı için çaresizce kabul etmek zorunda kaldı. O kadın 1 buçuk yıl bizimle aynı evde kaldı. Şimdi yine aynı şeyi yaşatmaya çalışıyor. Sürekli birileriyle mesajlaşıp konuşuyor, açıkça aldatıyor. Anneme olan davranışları da çok saygısızca maalesef. babam boşanmadan aynı şeyleri yapmaya devam etmek istiyor.Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemeliyiz. Şahit olan bir çok kişi var. Başka ne gibi şeylere ihtiyacımız olur yardımcı olur musunuz lütfen?

    1. Merhaba,
     Boşanma çocuklara değil eşlere tanınan bir haktır. Öncelikle annenizin boşanma iradesinin olup olmadığını bakılmalı. Diğer yandan zina sebebiyle boşanma davası açmak için kanunda yer alan ve hak kaybına sebebiyet veren süreler sizin anlatımınıza göre aşılmış durumda yani zina sebebiyle annenizin dava açma şansı bulunmamaktadır. Ancak bu durum ve babanızın bir başkası ile mesajlaşması yine boşanma sebebi sayılacaktır.
     Detaylı bilgi için sizin değil (!) annenizin bir boşanma avukatına müracaat etmesi lazım.

 35. merhaba ben eşimi 2 kes boşanma davası açtım yeniden barıştık ve davalar kabadi üçüncüyü acicam hakim kararını etkiler mi ve karşı taraf acısa 4 yaşında oğlumun geçici velyetini alimi

 36. Ali bey Merhaba,
  1 yıl nişanli kaldım 2 yıldır da evliyim 1 çocugumuz var eşimle nisanlilik suresinde de ufak tefek sorunlardan dolayi anlasmazliklar vardi evlenince gecer diye sabrettim ve evlendik her iki tarafta da kusurlar vardi hakli ya da haksiz oldugum zamanlarda hep yapici davrandim o da ayni sekilde ama artik yuz goz olduk birbirimize saygimizi yitirdik bu zamana kadar asla ayrilmak istemedik ama en son hakaretler ve kufurlerle tartisma buyudu ve rencide edici asagilayici davranisindan oturu 1 kere tokat attim ve evi terk etti.
  Eşim boşanma davası açacak ne gibi haklarım var ve ne yapmam gerektigi konusunda yardımcı olabilir misiniz.

 37. Merhaba eşimden boşanmak istiyorum 3.5 yaşında iki kızımız var eşim ayrıldıktan sonra zor alırsın diye tehtid ediyor nafakada vermem diyor o zaman kötülük neymiş görürsün diyor yalan ifade bile vereceğinden şüpheleniyorum çocukları almak için kötü davranıyor dövüyor bile diyebilir benim için ne yapmam gerekiyor?

 38. Merhaba Ali Bey,
  Elim ile 6 şendir evliyiz 4 yaşında kızım 2 yaşında ikiz oğullarımız var. Eşim beni aldatıyor. Aslında 1,5 senedir aldatıyormuş ben yeni öğrendim. Ve boşanmak istiyoruz ben maddi durumum hep iyiydi ama eşim benle evlendikten sonra kliniğini açtı benim paramla şimdi maddi durumu benim kadar olmasada iyi eğer boşanırsak hem benim paramla aldığı kliniği bende çocuklarımın veleyatini alabilirmiyim ayrıca eşim benden daha az çalışmasına rağmen çocuklarla daha az ilgileniyor hizmetlimiz şahit geçen gün kızıma Tokat atmaya çalıştı durduk yere elini ben tuttum aynı zamanda kızım düştüğünde anne değil baba diye ağlıyor boşanırsak çocuklarımın velayatini alabilir miyim ( sadece klinik ve onun arabası eşimin üzerine )

 39. 16 yıllık evliyim çocuğumuz olmadı.benim rahatsizligim sebebiyle ve eşimin ailesi üstüme kuma getirmek istiyor. Ben boşanmak istedigimi söylediğimde izin vermiyorlar ayrilmama. Davayı ben açsam nafaka alabilir miyim ayrıca maddi olarak hiç bir desteğim yok çalışmıyorum da. Eşim çocuğum olmadigi için bana tazminat davası açabilir mi

 40. Merhabalar, 11 yıllık evliyim, 17 yıldır beraberiz. Evlendiğimizde ilk 3-5 yıl iyiydi ondan sonra eşim çocuğa bana ilgisiz davranmaya, sürekli dışarı çıkmaya başladı. Defalarca telefonda internette mesajlaşmalar yakaladım her seferinde bir daha olmayacak dedi. Defalarca boşanalım dedim hep oyaladı oyaladı.. geçen hafta iş seyahatine gittim dedi geldiğinde benzin fişlerinden ve otel faturasından Antalya’ya tatile gittiğini öğrendim, bunu ona ‘gözlerime bak ve bu hafta nerdeydin söyle’ diye sorduğumda yine bana yalan söyledi. Ben evleneli hiç çalışmadım bir çocuğumuz var onla ilgileniyorum. Eşim şu anda şirket sahibi, kazancı geliri hayli iyi, milyonlar değerinde.. yaşadığımız ev dışında bütün gayrimenkuller ve arabalar şirketin üstüne kayıtlı. Boşanma davası açınca her şeyden hak talep edebilir miyim acaba? Her şey evlendikten sonra edinildi ama kendi adına değil şirket adına, şirket de sadece onun adına kayıtlı. Bir de kendi şirket avukatı var boşanma davası için o avukata güvenebilir miyim, yoksa kendim bir avukatla görüşmeli miyim onu bilmiyorum. Anlaşmalı boşanma davası için sahip olunan varlığın yarısını talep etme gibi bir hakkım var mı ve bunu alabilir miyim? Ayrıca cinsel hayatımız neredeyse yok gibi, aynı yatakta ili yabancı gibiyiz, evde olduğu zamanlar da hiç yakınlık sohbet sevgi huzur yok. Kendi hayatını yaşayan bekar bir insan gibi istediği zaman eve gelip istediği zaman gidiyor.

 41. Ali bey merhaba 1 aylık evliyim eşim Amerika’da yaşıyor çifte vatandaş Türkiye de evlendik eşimin 3. Benim 1. Evliliğim eşim boşanmak istediğini yakınlarıma beyan etmiş fakat benimle iletişim kurmuyor..dava açması halinde nasıl bir yol izlemeliyim.. haklarım neler eski eşleri ile beni sürekli mukayese edip sende onlar gibisin şeklinde ithamlarda bulunuyor bununla beraber eski eşleri hakkında hoş olmayan kelimeler sarf ettiği halde beni mukayese ediyor yeni bir evlilik olduğu için düzelir ümidi ile bir yandan toparlama isteğim varken diğer yandan gururum kırıldığı için boşanma isteğini desteklemek istiyorum..böyle bir durumda haklarım neler

  1. Merhaba ali bey eşimle boşnma kararı aldık anlasmlı olrak araba için altınları bozduk kalanı için ihtiyaç kredisi çektim kredi benim araba onun üzerine bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim.ayrıca benden habersiz kredi çekmiş bitcoinde batırmış bunu da ortak mı ödeyeceğiz. Bilgi verirseniz sevinirim.

 42. Selam ali bey adim Bülent gemilerde çalışıyorum gemiye gidince 4 yada 5 ay evden uzak kalıyorum eşimle 17 yıllık evliyız 1 kız. 16 yaşında 8 yaşında erkek çoçuklarımız var eşim artık ben seni sevmiyorum diyor boşanmak istiyor başka bir nedeni yok aldatma parasız birakma dayak şiddet yok aksine tüm ailesi bile karşı çıkıyor sakın boşanma diyorlar ona. Ama kimseyi dinlemiyor ailesini bile siliyor seni sevmiyorum dan başka bir sebep sunamıyor ben boşanmak istemiyorum bu dava. Ne kadar sürer ve nasıl sonuçlanır sanki kendisinin psikolojik sorunları var gibi Dr gitmek istemiyor

 43. Selamünaleyküm, eşimle yaşadığımız sıkıntılardan dolayı , eşimin ailesi tarafından bana boşanma davası açtılar. Sonradan aile büyükleri devreye girerek boşanma davasının parasını ödedim. Davayı geri çektiler. Dava kapandı. 2018 de yaşandı. Eşimin sürekli olarak beni terslemesi çocuklarımın yanında beni rencide etmesi kavgaların olması evlilik çekilmez bir durum hal aldı. Ben boşanma davası açsam. Bana ne gibi külfeti olur.

 44. Merhabalar Ali bey babam vefat ettiği için annem ve bir ufak kardeşimle beraber yaşıyoruz ancak eşim evi tamamen onlardan uzak olmak için ayırmak istiyor ben boşanmak istemiyorum iki çocuğum var çünkü ama o sırf ev ayrı olsun diye boşanmayı bile göze aldı çünkü boşanırsam çocukları da talep eder mahkemede de nafaka alırım keyfime göre yaşarım diyor hatta nafaka miktarı artsın diye çocukları mahkemede isteyeceğini söyledi ama şimdi daha mahkeme sürecine girmediğimiz için masraf yapmamak için gel çocuklarını al diye mesaj atıp duruyor o boşanma davasını açsa çocukları alabilir mi ve nafaka talep edebilir mi 6 yıllık evliyiz ve annemi ayırmadığım için mahkemede kusurlu olur muyum bide nafaka alsa ne kadar bi süre nafaka alabilir

 45. Eşimle çekişmeli olarak bosandık esim barodan avukat tuttu fakat mahkeme avukat ücretini benim ödememi taleo etmiş asgeri ücretle calşlmaktayım ve borçluyum bu ücreti ödemek zırundamıyım yardımcı olursanuz sevinirim ücret 4080 tl

  1. Merhaba,
   Yargılama giderleri arasında yer alan avukatlık ücreti, davada haksız çıkan tarafa yüklenir. Bu nedenle mahkeme kararında geçen avukatlık ücretini ödemekle yükümlüsünüz.

 46. Merhabalar ben 3 yıllık evliyim bu sürede çogu kez hamileliğim dahil şiddet gördüm hakaret azarlama itip kakma yalanlar girdi araya her kavgada beni babamın evine yollamaya başladı Suan yine yolladı ve bana. 3 ay gelmeyeceksen deyip 100 lira parayla gönderdi ve heryerden engelledi artık boşanmak istiyorum ama ben evliligimzde psikolojik tedavi gördüm bunu öne sürüp çocuğumu benden alabilirim 2 yaşında kızımız var.

  1. Merhaba,
   Psikolojik tedavinize konu hastalığınız, çocuk için tehlike ya da tehdit oluşturmuyor ise buna dayanarak çocuğun velayeti sizden alınamaz.

 47. Merhaba, annem ve babam 25 yıllık evliler annem evliliğin ilk günü de dahil olmak üzere dayak yiyor. Belli aralıklarla bizde çocukluktan beri dayak yiyoruz. Dayak yeme sebebimiz bazen tırnağımızın uzun olması bazen baba eve gelince oturuyor olmamız oluyordu. O zamanlar aldatma da vardı bizim yanımızda annemi dövüp asil kadın değilsin, sen kadın bile değilsin, senden tiksiniyorum küfürler vs edip darp ediyordu. Annem biz küçüğüz diye boşanmak istemiyordu. Annesi babası yaşamadığı içinde nereye giderim kafasındaydı. Ben bu dayaklarla büyüdüm, hep sustuk. Bu süreç içinde aldatmalar dayaklar devam ediyordu. Bazen biz kusur işlemediğimizde kız kardeşim bir şey yaptığında sıra dayağına çekiyordu. Boy sırasına geçin deyip kemerle ellerimize vuruyordu elimizi açmayınca tokat ve kemerle bacaklarımıza vuruyordu. Biz büyüdük kız kardeşimin psikolojisi daha ayrı bozuldu kendini yanlış yollara ve insanlara güvenerek toparlamak istedi. Sevgilisinin olduğunu görünce onu gece yarısı öldürüyordu boğarak. Bende hem üniversite okuyordum hem çalışıyordum üniversite masrafım için. Gece seslere uyandık. Elinden aldık kızı. Kızı zorla kızlık testine götürttü annemle. Annem mecbur kaldı. Eğer kız değilse eve almam o. kızını diyordu. Kız kardeşim ilişki yaşamamıştı ama bu olayı asla atamadı ve psikoljisi iyice bozuldu buna dair sosyal güvenlikle bir sürü psikologla görüştü belgeler var. Aynı zamanda aynı süreçte bizi ailesine de ezdiriyordu. Annem sigara kullanıyordu evlenmeden önce de kullanıyormuş. Biz küçükken bir kaç kere bizi sokaga atmıstı annemi yakalayıp sürekli sigara kullanan kadın fahişedir diyordu. Özür dilerim bu kelimeleri kullandığım için. İki yıl önce ben üniversite sondayken annemi evde sigara içerken yakalamış darp etmiş ve bıçakla zorla evden çıkarıp dayıma bırakmış gitmiş eve geldiğimde annem hakkında yalanlar söyledi. Bende bana da bir şey yapmasın biraz zaman geçsin diye sustum ama 1 hafta dayandık kardeşlerimle bekar dayıma gittik. Orada 3 ay kaldık. ben gece çalıştım eve ekmek getirdim ve sabah okula gittim. O süreçte herkes gelip kadınsın hepimiz yasıyoruz evi terk etmek nedir diye anneme gelip zorluyorlardı bir gün yine geldiler bende evdeyken bizi ağlayarak eve götürdüler. Babam yemin etmiş bir daha dövmeyeceğim vs diye. Annemde inanmış gittiğimiz günün ertesi günü yine dayak yedim. Ben onu öpmek istemedim diye. Sonrasında bende yorulduğum için katlandım. Sustum, susmak zorundaydım. Bu yıl 12 şubatta köye gittiler annemi yakalamış kız kardeşimle sigara içerken hem annemi dövmüş hem kardeşimi balkondan atmaya çalışmış ben çalıştığım için evdeydim. Köyde kapıya koymuş annem aradı söyledi. Sabret anne dedim. Eve geldiler köyden. Ben ve kız kardeşlerimi odaya aldı kendi yatak odalarını anlattı bizim midemiz bulandı anlatma dedik anlattı. Ben bu kadından tiksiniyorum yapamıyor vs de dedi bende boşan o zaman dedi ben gidiyorum dedi evi terk etti erkek kardeşimi odaya aldı konuştu onu da aldı bavulla çıktılar evden. O ay ki maaşımı aldığı için bir şey yapamadım. Diğer ayı bekledik o soğuk evde diğer ay ben borç aldım arkadaşlardan ve maaşımı aldım. Taşındık oradan çünkü tehtid ediyordu. Kalçanızı şunu yapacağım sizi öldürecem annenizi seçtiniz diye telefondan. Bende korkup polise gittim şikayet ettim uzaklaştırma aldık annemle ben 3 ay. O ara evimizi dayımlara yakın taşıdık. Annemle mahkemeye gittik boşanma davası için ama annemin üstüne babasından mal gözüktüğü için bize ücretsiz avukat veremediler. O malı hiç bir şekilde kullanamıyoruz çünkü 11 kişiye ait bizi engelli ve imza yetkisi olmadığı için mal bölünemiyor. Bu yüzden zaten evi zor geçindirdiğim için avukata para veremeyiz şuan diye 1 yıldır ayrılar. Ara sıra akrabalar geliyordu götürmek için en sonunda yatak odalarını anlattım ve bir daha gelmediler. Biz ne yapacağız bilmiyorum. Üzerindeki malları amcalarımın üstüne almış biz boşanırsak malı gitmesin anneme diye. Onca malı vardı şuan hiç bir şeyi yok gözüküyor. Bu işten nasıl çıkarız? 25 yıl dayak, köy işleri, psikolojik şiddet, daha nicesine maruz kalmış annemin bir kazak ile bu yaşında kalmasına gönlüm razı değil. Biz ne yapmalıyız? Lütfen bir akıl verin. Şimdiden teşekkür ederim.

 48. Merhaba 13 yıl önce evlendim eşime ailem tarafından 100 gr bilezik takılmıştı evlendikten sonra bilezikleri bozdurarak ev eşyası almıştık eşim çekişmeli boşanma davası açtı bilezikleride istiyor bilezikler ile alınan tüm eşyaları kendisine verdim bu durumda bilezikleri yapmam gerektiğine karar verirmi mahkeme

 49. Merhaba! Eşim ile 1.5 yıllık evliyiz boşanma kararı aldık 6 aşlık bir bebeğimiz var eşim çocuğu istemediğini ve kendi isteği ile bebeği bana bırakacağını söylüyor bu konuda bana attığı msjlar ve kendi el yazısı ile yazıp imzaladığı kağıt var mahkeme bu durumda bebeğin velayetini bana verirmi acaba ?

 50. slm 21 yıllık evliyim çokkez kavgalı bi hayatımız oldu en son cuma akşamı kendisinin bilgisi dahilinde kız arkadaşlarımla yemeğe gitmiştim saat 12 de aradı beni ve bu saat kaç gelme git dedi kapıyı kilitliyorum dedi ve 40 dk sonra eve geldiğimde hakikaten kapıyı kilitlemişti neyse açtı ve başladık tartışmaya bana onu aldattığıma dair imalarda bulundu hep git dava aç açmazsan malları devredicem dedi ve kızımı vermeyeceğini söyledi elinde geçmişe dair belgeler olduğunu bu sebeple kızımı alamayacağımı söyledi sorum şu; burada benim ne gibi bi hak kaybım olur ve oturduğumuz evi devredebilirmi ve çok eskiye dayalı elinde olduğunu söylediği belgeleri (güya onu aldatmışım) şimdi delil olarak sunabilirmi

 51. Ben eşimle 18 yıldır evliyim son 4 yıldır eşim beni evli bir kadınla aldatıyor ve bana surekli şizofrensin diye hakaretler ediyor sadece watsapta surekli olarak görüştükleri için elimde kanıt yoktu telefonuna dokunmama izin vermiyordu bu gece telefonu na bakmak istediğimi söyledim kadının numarasının onda kayıtlı olduğunu gordum fakat hala umursamaz bır şekilde beni yalanlıyor,çok kez şiddet ve psikolojik şiddete maruz kaldım kimsem olmadığı için çok rahat davranıyor ne yapmam gerekiyor

 52. Merhaba ben 7 senedir evliyim ve kocamın beni ablamla aldattıgını öğrendim şüphelerim vardı ama kanıtım yoktu ve kendisi bana iyiraf etti pişman oldugunu söyledi ama mesajlarıını falan hep silmiş ama telefon görüşmelrini gördüm uzun uzun öğrendikten sonra alkollüü olup onun etkisiyle konuştum ettim dedi nasıl itiraf ettiğine gelicek olursal ona enson mesaj atıyor ablamın kocası görünce mecburen bana itiraf ediyor 3 çocugum var nasıl bir yol izlemeliyim

 53. Merhaba ben 1 yil senedir evliyim ve eşim le ailemi yani annemi babami görmek istediğim için tartışma yaşadık sonra el kaldirmalar hakaretler kufurler küçük düşürücü sözler arkasi kesilmedi sonrada beni babamin evine getirdi cocugumla beraber ve altinlarimi nakit para mı aldı elimden ve hep benim.kredi kartiyla alış-veriş yapiyorduk taksitler var kredi borcu yaptı şimdi ödemeyeceğini söylüyor benim bir gelirim de yok magdur etti beni esyalarimida vermiyor sen ilk davayi ac diyor nasıl bir yol.izlemeliyim hak talep edebilirmiyim kart borcumu ödemesini istiyorum velayeti istyorum bebegim daha 2 aylık.

 54. Merhabalar 9 yıllık evliyim 2 çocuğumuz var eşim beni 1 yılı aşkın süredir aldatıyor 1 yıl önce mesajlarını yakaladım hala elimde mevcut 1 yıldır huzursuzuz aile evlilik denen birşey kalmadı hem maddi hem manevi olarak beni mağdur etti hala ediyor ve hala o kadınla görüşmeye devam ediyor altınlarım da ailesinde hala duruyor bütün haklarımı talep edebilir miyim zina üzerine dava açma hakkım var mıdır

 55. 7 aylık evliyim iki hafta önce kendisi boşanma kararı aldı. Eşyaları ve düğünde takılan altınlarla aldığımız arabayı kendi aramızda bölüştük ve anlaştık. Fakat bir yıl dolmadığı için anlaşmalı boşanma gerçekleştirmiyoruz. Bu sebepten ben ailemin evine yerleştim. Kendi aramızda herhangi bir protokol imzalamadık. Ailemin evine gelirken kendi rızasının olduğu mesajları da bulunmakta. Yinede anlaşmamıza rağmen evini terk etti diye dava açarsa bu mesajlar kanıt olarak kabul edilir mi ?

 56. Merhaba, 4 yıllık evliliğim de bir çok kez karşı cinsle msajlasmalar hatta sohbet odasinda sesli konusmalari vs yakaladım. Surekli olarak alkol kullanıp şiddet, hakaret, asagilama, kufürler kavga gürültü asla eksik olmuyor. Bir gelirim yok ilk cocugumdan sonra işten ayrıldım. 2 tane bebegim var biri 3 yaşına girecek digeri 1bucuk yasina. Cocuklarimi ver bana hemen bosanayim diyorum ama kabul etmiyor cocuklari alamazsin sen git burasi benim evim diyor cekilmez bir hayat sürüyor kısacası. Ne yapabilirim? Bilgi verebilir misiniz?

 57. Merhaba,Ben darp sonucu dava açtım fakat çekişmeli boşanma olarak dava devam ediyor.Bizim evimiz ipotekli fakat eşim taksitlerini ödemiyor.Evi nasıl satabiliriz?Bu konuda bana bir gösterebilirmisiniz lütfen?

 58. Bende bosanmak uzereyim dosyam suanda istinafta hakim bosanmamiza karar verdi esim itiraz ettigi icin bi ust mahkemeye gonderildi suanda istinafta dosyam ve davam ne zaman aciklanir acaba 31.12.2021 de gonderildi dosya

 59. Merhaba. evliliğimizin a2. yılında ayrılma kararı aldık bugün olmasa yarın mutlaka olacak olan bir şeyi sakin kafayla hayata geçireceğiz ve anlaşmalı boşanacağız. Sormak istediğim şey, anlaşmalı boşanma protokolünü internetteki örneğine göre düzenledim. İki satırlık normal bir dilekçe yazıp tek kendim imzalayıp bu protokolü eklemem yeterli olur mu?

 60. Merhaba ali bey ben iki aylık evliyim karım sürekli bahaneler bulup boşamak istiyordu sürekli alttan alıp evliliğimi sürdürdüm. 20 gün öncesi yine tartışma yaşandı ve 2 gün ailesine gitmek istedi bende problem yapmadım . Ben evde Yokken evden bi miktar altın ve para almış ve yatak odası kapısını kilitlemiş. Parayı ve altınları aldığını nasıl ispat ederim teşekkür ederim

 61. Merhaba. Eşimle aramızda problem olduğu için boşanmayı düşünüyorum. Bir konuda bilgi almak istiyorum. Düğünde takılan altınlarımız ve birikmişimizi verip eşimin kardeşiyle birlikte ev aldık. Fakat krediyi kardeşi çektiği için tapu onun üstüne. Krediyi birlikte ödüyoruz. Boşanma esnasında bundan bir hak talep edebilir miyim? Nasıl bir yol izlemem lazım?

 62. İki aylık evliyim eşimle bir tartışmamız oldu ben evden çıkıp gittim eve geldigimde eşim annesine gitmes eşim bana ben köye gitmem dedi bahçen var işçi turasin dedi bende ben yaparım çalışmıyorum dedim sende annen evi gitmez sin gidersen bana boşonma davası açarsın dedim altınları alım gitmiş ben evde yokken

 63. Ali bey merhaba 7 yıllık bı evliliğim var ama şiddetli geçimsizlik var esim sürekli iş değiştiriyor doğru düzgün bı iste calismiyor sürekli baskalariyla msjlasmalarini yakaladım ama hep affettim şuanda da yapıyor mu bilmiyorum çalışmadığı için evin ihtiyaclarini karşılamak için benim adıma kredi cektik ama odeyemedik ve icralık oldum yıllardır maasimda kesinti var ben artık çok yoruldum ve boşanmaya karar verdim nasıl bı yol izlemem lazım

  1. Merhaba,
   Bulunduğunuz ildeki bir boşanma avukatına müracaat etmeli. Durumu değerlendirmeli ve strateji belirlemelisiniz.

 64. Merhaba.
  Evli bir kadinin, ayrilma istemiyle kocasinin rizasi olmadan kendi basina ayri bir il ve eve tasinmasi suc teskil edermi?

  1. Neden suç ya da kusur teşkil etsin. Boşanma ile eşler ayrı yaşama hakkına sahip olurlar. Boşanma süresince eşlerin birlikte yaşamaları sizce de anlamsız olmaz mı?

 65. Merhaba.
  Evli bir bayan;
  esiyle mutlu degil ve bosanmak istiyor.
  Ama erkek bayani onu bosamak istemiyor, bosanirsada cocugu gostermemekle tehdit ediyor.
  Boyle bir durumda bayan evi terk edip tek basina baska bir eve cikarsa suc teskil edermi yada bayanin aleyhine bir durum ortaya cikmis olur mu?

  1. Boşanma davası açmakla tarafların ayrı yaşama hakkı ortaya çıkar. Diğer tüm durumlarda eşler birlikte yaşama yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Bu bir yükümlülük olup aksi durum diğer eş lehine, Terk Sebebiyle Boşanma davası açma hakkı verir.

 66. Merhaba Ali bey
  3 yıllık evliyim eşim son 1 yıldır hakaret ediyor sürekli kumar oynayıp borç ediyor üzerine tapulu olan bütün malları sattı evlendikten sonra ev aldık ben zinnet eşyalarımı verdim bir kısmında kredi çekti tapu eşimin adına banka ipotekli daire aile konut serhi koyduğum fakat sürekli borç ettiği için ziynet eşyalarımı var onları istiyor borçları için ben ise vermiyorum vermediğim gibi beni tehdit ediyor evin ödemesini yapmam icralık oluruz diye konut serhi koyulan ev icralık olunurmu birde bu konuda nerden bilgi destek alabilirim

  1. Merhaba Ali bey
   3 yıllık evliyim eşim son 1 yıldır hakaret ediyor sürekli kumar oynayıp borç ediyor üzerine tapulu olan bütün malları sattı evlendikten sonra ev aldık ben zinnet eşyalarımı verdim bir kısmında kredi çekti tapu eşimin adına banka ipotekli daire aile konut serhi koyduğum fakat sürekli borç ettiği için ziynet eşyalarımı var onları istiyor borçları için ben ise vermiyorum vermediğim gibi beni tehdit ediyor evin ödemesini yapmam icralık oluruz diye konut serhi koyulan ev icralık olunurmu birde bu konuda nerden bilgi destek alabilirim

 67. Evlenmeden önce almış oldugun taşınmaz evim vardı bor yarısından sonra kardeşim ece geçti oturdu ve kalan taksitlerini ödedi ve tapuyu babam üzerine yaptı Babamda kendi evini satarak kardeş payı miras gibi değerlendirip kardeşimin alacağı hakkı ve benim hakkımı bana verdi 30.000 tl eşi ve ailesi herkes bunu biliyor.
  55.000 tl evi aldım
  30.000 babam vermişti
  25.000 kıredi çekmiştim
  Yani evi alırken evin değerinin %60 kadarını babam vermişti sonrasında evi sattık ve boşanma aşamasjna geldik eşim şimdi babamın verdiği parayı inkar ediyor sana borç olarak vermemişti diyor evi 200.000 tl sattık %60 babam verdiği için babama vericem kalanını yarı yarıya bölüşelim diyorum ama kabul etmiyo
  Bu konuda eşimin talebi ne olmalı TEŞEKKÜR EDERİM

 68. Merhaba. Eşimle evlilik birliğim öncesinde edinmiş olduğum birikimim ve hali hazırda ki kazancım resmi olarak hiç benim üzerimde olmadı. Babamın üzerindeydi. Eşim bu durumu biliyor elinde hukuki yolla elde edilmemiş kayıtlar olabilir. kendisi kusurlu bosanma davası açtııgmda mal paylasımından kaynaklı bir hak talep edebilir mi ? Mal kaçırdıgımı iddia edebilir mi ederse bir sonuc elde eder mi ? ederse Babam borclu durumuna düşer mi ? teşekkürler

 69. Kasım ayında resmî nikah yaptık. Ocak ayında kına ve düğün yapacaktık.Fakat cenazemiz olduğu için 40 gün için iptal etmek zorunda kaldık. Kız tarafı bu durumda anlayış göstermediler ve mahkeme ile beni tehdit ettiler . Bu durumda ilk ben mi boşanma davasını açmalıyım yoksa onların açmasına mı izin vermeliyim. Ayrıca beni mahkeme süresinde nafaka tazminat vb. ne gibi şeyler bekliyor . Yardımcı olursanız sevinirim.

 70. merhaba 8 senelik.evliyim 3 yasinda bir cocugumuz var ama esim in eski esi ile gorusuyor arada cocuk falan yok.defalarca evliligime sans verdim oturup konustm ama eski esinn resmini yakaladm denize gittiklerini itiraf etti ozur diledi affettm bi cocugumuz var diye yeminler etti ama sonra baktm ki esim gorusmeye hala devam etmis gorusme kayitlari var 7 aylik hergun konusmuslar bunu yakaladim bana arkadasi oldugunu arayabilcegini benimde bunu kabuletcegimi soyledi.yani ne yaptiysam eski esiyle gorusmekten vazgecmiyor kuaforum salonm var ama annemi kaybettm cocuguma bakick kimsem yok yanimda goturuyorm ve fazla calisamiyirm maddi imkanm kotu dava acma ve nafaka hakkim varmidir bu durumda kendi psikolojimde bozuldu yiprandim tazminat hakkim varmidir

 71. daha once yazmistm esim eski esiyle gorusuyor 7aylik arama kayitlari mevcut elimde diye eski esine de bu yuzden tazminat davasi acma hakkim varmidir cunku evlendigimizden beri asla aramayi birakmadi hat degistirmistik farklli farkli numaralardan aradi sonunda gorusme devamliligi saglamis esimle napip edip..

 72. Merhaba ali bey Düğünde takılan altın bozulup araba alındı kendi ailemin taktığı altınlar dahil çekişmeli boşanma davasında geri alınabilir mi

 73. Merhaba, annem ve babam boşanmak istiyorlar
  Bu babamın 2. Evliliği babamın önceki evliliğinden 2 çocuğu var eski çocuklarına hala para göndermekte. Eski çocukları evli hatta onlar da çocuk sahibi, eski karısının fotoğraflarını vs. Beğenmekte anneme çok kez şiddet uyguladı ve evi terk etti şimdi de anneme ya ozür dile eve döneyim yada davayı sen aç yoksa kötü şeyler olur gibisinden tehtitte bulunuyor bütün hesaplarımızı vs donduracağını söylüyor
  Erkek kardeşim hep babamın tarafını tutuyor oda anneme şiddet uyguluyor mahkemede çocukların ifadesi alınır mı bilmiyorum ama alınırsa kardeşim babamı korumak için bunları inkar edecektir ne yapacağız bilmiyorum bu koşullarda nasıl bir yok izlememiz lazım?

 74. Merhaba Eşimle 20 senedir evliyim hep benim idaremle ve sabrımla bu güne geldik, ben artık boşanmak istiyorum ama eşim küçük bebeğimi yurda vermekle tehdit ediyor, büyük oğlum zaten benimle gelecek, eşim küçük bebeğimi benden alabilir mi ne yapmalıyım

 75. 36 yılık evliyiz ayrıılık dönemi yaşadık 2012 yılında mahkemeyi eşim açmıştı aldatma şiddet hakaret vardı raporlarımda vardı çekişmeli oldu haksız oldugu için rededildi dava bu süre zarfında üç cocugum vardı iki kız bir oglum büyük kızım çalışıyordu küçük kızım üvüversite birinci sınıf başlamıştı eşim sadece oglum ve ve bana tebdili nafaka ödüyordu kızıma okul yardımını kesmişti ancak 2 ncibsınıfa geçtiginde dava açtı az bir mebla bağlanmıştı oglum rahatsızlanınca doktorunda ricasıyla kocamında pişmanlıgıyla birleştik ama hala en küçük fırsata aldatmaya meyilli ve küfür hakaret 6 yıldır birlikteyiz ama artık yaşımdan dolayıda katlanamıyorum haklarım nedir bilmiyorum buna hizmetccilik etiğim yıllarımı sigortalı çalışsaydım emekli olurdum oglum bu sene ünüversite sınavına girecek oda büyüdü

 76. Ali bey merhaba verdiğiniz kamu hizmeti için teşekkürler.
  14 yıllık evliyim eşimle ilk seneden sonra şiddetli geçimsizliklerimiz oldu
  Hep benden birşeyler istedi örneğin arkadaşın olmayacak,dışarı çıkmayacaksın yani özgürlüğümü tamamen kısıtlayan istekleri oldu ve bende yuvam bozulmasın çocuklarım annesiz büyümesin diye katlandım.
  Evliliğimiz boyunca bir tek şey istedim kendisi hemşire çalıştığı yer yoğun ve kötü huylu arkadaşlarından etkilendiği için ordan ayrılmasını istedim.Eğer etmezse bu evlilliğin biteceğini söyledim.O arkadaşlarını seçti
  Bu durum çok zoruma gitti yabancı insanları ailesine tercih eden bir kadın.
  Size sorum eşimin verdiği karar aile bütünlüğünü bozuyor mu davayı ilk ben mi açmalıyım dediğim gibi ben onun bütün taleplerini karşılamıştım.Yaparken de amacım belirttiğim gibi ailem dağılmasın diye

 77. Ali bey merhabalar
  14 yıllık evliyim ilk yıl dışında şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz.Eşim benden özgürlüğümü kısıtlayan bir çok şey istedi bende evliliğim yürüsün Çocuklarım sıkıntı yaşamasın diye her istediğini yaptım.Evliliğimiz boyunca ondan sadece bir şey istedim Kendisi hemşire çalıştığı yer çok yoğun ve çevresinde istemediğim karımı yanlış yönelten arkadaşları var.Kendisinde sen mutlusun ama biz mutsusuz dedim burda çalışmamasını daha az yorulacağı bir yer seçmesini istedim.Fakat kendisi bunu kabul etmedi ve arkadaşlarını seçti.
  Eşimin davranışı aile bütünlüğünü bozan bir davranışmı davayı benmi açmalıyım

 78. Merhaba eşim yaklaşık 8,9ay önce habersiz bir şekilde 4yaşındaki çocuğumu alıp ailesinin yanına doğuya gitti yıllık iznimde çocuğumu görmeye gittim adreslerini bilmediğim için merkezi bir yerde buluşalım dediler ve gelmediler sen bana para yolla ben geleceğim dedi ve telefonlarımı engelledi nasıl bir yol izlemeliyim dava açarsam süreç nasıl olur çok uzarmı

 79. 6 yaşında oğlum var. Eşimin ailesinin oturduğu yer ve imkanları kötü, oğlumun okul, sağlık, sosyal hayatını devam ettirmeyecegi mahrum bir yer. Boşanma durumunda oğlumun velayetini nasıl alırım.

  1. Merhaba,
   Çocuğun velayeti konusunda en son değerlendirilecek husus tarafların ekonomik durumudur. Yani sırf ekonomik durumu kötü diye çocuğun velayeti size verilmez. Bu konuda bir boşanma avukatından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu