Aile (Boşanma) Hukuku
Trend

Boşanma Avukatı: “Boşanma Labirentinde Rehberiniz”

Boşanma davasında haklılığınız kadar, size boşanma sürecinde rehberlik edecek boşanma avukatınızın uzmanlığı, tecrübesi, iletişim becerisi ve yetkinliği davanızın sonucunu belirleyici bir unsurdur. 

Bu yazımız, “boşanmak istiyorum” diyen ve boşanma avukatı arayışında bulunan kişiler için yol gösterici bir rehber olacaktır. 

Boşanma Davası Avukatı Rehber

İçindekiler

Boşanma Labirenti ve Boşanma Avukatı

Boşanma sürecini çoğu müvekkilim bir labirente benzetmektedir. Boşanmaya karar vermek başlı başına bir çıkmazlar ağı oluşturur. Sürekli açmazlar ve çıkmazlar ile dolu bir labirent… Geceler boyu uykusuz kalır ve sürekli olarak “boşanmalı mıyım?”, “bu, benim başıma neden geldi?”, “çocuklarım ne olacak”, “Yeniden mutlu olabilir miyim” sorularına yanıt bulmaya çalışırsınız. 

Ancak bu süreç sadece duygusal ve psikolojik olarak değil aynı zamanda “şimdi ne yapacağım”, “nasıl geçineceğim”, “boşandıktan sonra nerede yaşayacağım”, “boşandıktan sonra ne olacak”, “boşanma sürecinde haklarım neler” gibi hukuki ve teknik konuları da düşünürsünüz. Boşanmanın duygusal ve psikolojik yükününe ek olarak, boşanma davasının hukuki ve teknik karmaşık süreci ile de baş etmek zorunda kalırsınız.

Siz yaşadığınız acı ve travmayı atlatırken,  hukuki ve teknik açıdan karmaşık “boşanma labirentinde” boşanma avukatınız yol göstericiniz, danışmanınız ve destekçiniz olsun. 

Boşanırken Yanınızda Kim Olmalı?

Boşanma sürecinde, doğru adım için sorulması gereken ilk soru “Boşanırken Yanımda Kim Olmalı?” dır. O zaman öncelikle boşanma avukatının ne olduğunu açıklayalım.  Sonrasında boşanma avukatının boşanma sürecindeki rolü, boşanma avukatı seçiminde dikkat etmeniz gerekenleri, boşanma avukatı ile ilk görüşmede ne yapılması gerektiği ve ne şekilde ilerlemeniz gerektiği konusunu irdeleyelim. Boşanma avukatından ne beklemeli ve neler talep edebileceğinizi sıralayalım.

Son olarak; ülkemizdeki ekonomik koşulları dikkate aldığımızda, avukatsız boşanmanın mümkün olup olmadığı ve avukatsız boşanmanın riskleri konusunu değerlendirelim.

Şuna inanın! Alanında uzman ve iyi bir boşanma avukatına ulaşmak iyi şans, talih ya da nasip meselesi değildir. Aşağıdaki açıklamaları ve yönergeleri takip ederek iyi bir boşanma avukatı tespit edebilir ile mağduriyet yaşamadan iyi bir sonuca ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı: başta boşanma davaları olmak üzere Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukukuna ilişkin dava ve işlerde uzmanlaşan ve çalışma alanını bu alanda yoğunlaştıran avukatı ifade eder.

Avukatlık Kanunu veya diğer mevzuatta “Boşanma Avukatı” şeklinde bir ayırım ya da statü bulunmamaktadır. Kendisini boşanma avukatı olarak ifade eden avukat, çalışma alanının ve uzmanlığının aile hukuku ve boşanma davaları olduğunu ifade etmek istemektedir.

Anlaşmalı boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Avukatı:

Bazı müvekkillerimiz tarafından “severek boşanmak” şeklinde ifade edilen bu boşanma türünde aslında severek değil, henüz aradaki saygıyı kaybetmeden boşanmak kastedilir. 

Boşanma davası iki ana unsurdan oluşur. Birincisi boşanma iradesi ikincisi ise boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumudur.  Boşanmanın mali sonuçları mal paylaşımı, nafaka, tazminat, ziynet eşyası alacağı ve eşya alacağıdır.

Boşanmanın çocuklara yönelik sonucu ise velayet, çocuk ile kişisel ilişki ve çocuk için nafakadır.

Anlaşmalı boşanma, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tarafların mutabık kaldığı, anlaşmaya vardığı bu şekildeki iradelerin protokole yansıdığı kısa sürede sonuçlanan bir boşanma türüdür.

Anlaşmalı boşanma avukatı, tarafların anlaşmalı boşanma için kanunda aranan koşulların var olup olmadığını inceler, tarafların iradelerinin birbirine uyumlu olup olmadığı konusunu taraflar ile müzakere ederek belirler. Tarafların ortak arzusuna ve kanunun emredici hükümlerine uygun boşanma protokolü hazırlayarak anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa sürede boşanmaya sağlar.

Anlaşmalı boşanma avukatı, tarafları boşanma ve boşanmanın hem mali hem de çocuklara ilişkin konularda aydınlatır. Taraflar arasındaki iradelerini; birbiri ile anlaşma ile sonuçlandırarak protokol hazırlar.

Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma protokolü, boşanma davasının manifestosudur. Her ne kadar anlaşmalı boşanma davasında görünürde kazanan ya da kaybeden yok ise de; protokoldeki en ufak bir hatanız hayat boyu yaşayacağınız mağduriyetlere sebebiyet verecektir. 

Çekişmeli Boşanma Avukatı:

Tarafların boşanmaya yönelik iradeleri ya da boşanmanın mali veya çocuklara ilişkin sonuçları konusunda taraflar arasında çekişme (anlaşamama) olması halinde açılan boşanma tiplerinin tamamına verilen genel bir addır.

Kısaca belirtmekte fayda var. Eğer bir boşanma davası anlaşmalı değil ise çekişmeli boşanmadır.

Çekişmeli boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davasının aksine uzun soluklu bir çalışmaya koyulur. Müvekkilinin boşanma sebeplerini, delillerini ve taleplerini dinleyerek bir dava dilekçesi hazırlar. Boşanma davası açar. Duruşma yapılır, tanıklar dinlenir, gerektiğinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılır.  Deliller toplanır. Sonrasında karar verilir.

Zina sebebiyle açılan boşanma davası, terk nedeniyle boşanma, hayata kast nedeniyle boşanma, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, pek kötü muamele nedeniyle boşanma, suç işleme nedeniyle boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma türlerinin tamamı çekişmeli boşanma davasıdır. 

Dedik ya çekişmeli boşanma davası uzun soluklu bir süreç,  o zaman kendinize şunu sorun! Yanınızda kim olmalı? 

çekişmeli boşanma avukatı

Boşanma Yolunda Güvende Misiniz? Boşanma Avukatının Yetkinliği:

Boşanma sürecindesiniz…. Elinizde telefon veya bilgisiyar başındasınız…Arama motorlarında harıl harıl aramalar yapıyorsunuz. “Uzman boşanma avukatı”, “Boşanma avukatı Ankara”, “Boşanma avukatı İstanbul”, “Gaziantep Boşanma Avukatı”, “Kahramanmaraş Boşanma Avukatı”, “En hızlı boşanma avukatı”, “Tuttuğunu koparan boşanma avukatı”, “dişli boşanma avukatı” vs.

Gülmeyin…Gerçekten de aramalar bu şekilde oluyor.

Ya da size bir avukat ismi veriliyor  “bu avukat arkadaşım” veya “amcamın oğlu” diye yönlendiriliyor. Ya da “bizim bir senet vardı icra takibimizde alacağımızı söke söke aldı” şeklinde referans verilerek yönlendirildiniz. (Evet gerçekten de avukatlar bu şekilde tanıtılıyor.)

Bazen de Uzman avukat diye elinize boşanma avukatı telefon numarası tutuşturuluyor.

Büyük ihtimalle farkındasınız ama yine de uyaralım!

Açacağınız boşanma davasında kazanma  ve taleplerinize ulaşma ihtimaliniz; doğru bir avukatla çalışmanız ile  büyük ölçüde doğru orantılıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere boşanma avukatı diye bir avukatlık branşı yok. Evet yok… Avukatlar  boşanma konusunda uzman olmak için bir uzmanlık sınavına da girmiyorlar.

Peki bir avukatın uzman bir boşanma avukatı olup olmadığını nasıl anlarsınız. Boşanma avukatının yetkinliğini yani boşanma hukuku alanındaki uzmanlığını nasıl anlarsınız.

1. Eğitim ve Lisans

Her avukat gibi, boşanma avukatının da Hukuk Fakültesinden mezun olması ve avukatlık stajını başarılı şekilde bitirerek Avukatlık ruhsatı alması gerekir. Yani sonuçta tüm avukatlar hukuk fakültesinden mezun ve stajını tamamlamıştır.

Ancak boşanma hukuku, daha doğrusu Aile hukuku çok geniş ve çok komplike bir alan olduğundan ve genel itibariyle Yüksek Yargı  içtihatları ile gelişmiş  bir alan olduğundan bu özelliklere sahip eğitimler (ileri eğitim) ve sertifikalara sahip olması gerekir.

Şöyle göz ucuyla avukatın ofisini bir tarayın bakalım…

2. Tecrübe

Boşanma avukatının yetkinliği, sahip olduğu deneyimle doğru orantılıdır. Ancak deneyim ile her zaman yaş faktörü olarak ele alınmamalıdır. Avukatlık alanında uzun zamandır faaliyetlerde bulunmuş olabilir, ancak boşanma davaları konusunda fazlaca çalışmamış olabilir.

Genç ama tecrübeli olunabilir mi?

İşte burada işler biraz karışıyor. Bu defa sorulması gereken soru: “Ne kadar genç?”

Hadi bir hesaplama yapalım…

Avukatımız ruhsatını aldı ve bürosunda faaliyete başladı. Ve hemen gelen müvekkil ile bir çekişmeli boşanma davası için anlaştı.

Çekişmeli boşanma davasının ilk derece mahkemesinde (Aile Mahkemesi) yargılaması ve karara bağlanması ortalama iki yıl sürüyor. ( Gerçi memlekette darbe, pandemi ve deprem oldu bu süreler daha da uzadı.)

Davayı kazanan avukatımız bu sefer de davalı tarafın istinaf başvurusu üzerine gerekli işlemleri yaptı ve dosya istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. İstinaf incelemesi ortalama 2 yıl sürüyor.

Dosya istinaf incelemesinden döndü. Ama davalı taraf hala haklı olduğunu iddia ediyor ve Temyiz kanun yoluna başvuruyor. Temyiz incelemesi de en az iki yıl.

Bu aşamalar arasında adli tatil, tebligat ve cevap süreleri de nazara alarak 6 ay daha ekleyelim.

Sonuç, çekişmeli bir boşanma davasında 6,5 yıl geçti ve genç avukatımız 6,5 yılı geride bırakarak davayı sonuçlandırdı. Bitti mi? Çoğunlukla hayır!

Malların Paylaşımı, Ziynet Eşyası Alacağı davaları duruyor bunlar için de 5-6 yıl diyelim.

Hesap ortada, tecrübeli ama genç avukatımızın meslekte en az 11 yılı tüketmiş olması ve tecrübe kazanmış olması gerekiyor. Dikkat ederseniz, sadece 1 (yazıyla bir) dosyadan  bahsediyorum.

Sanırım ne demek istediğimi anladınız…

3. İletişim Becerileri

Boşanma süreci, sadece hukuki ve teknik meseleleri değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik meseleleri de içerir. Bu nedenle, bir boşanma avukatının, müvekkillerine karşı anlayışlı, sabırlı ve empatik bir iletişim kurabilmesi gerekir. Boşanma avukatları profesyoneldir evet ama… Düşünsenize karşısında ağladığınız ve en mahrem konuları anlattığınız avukatın, size “sadece bir dosya” gözüyle bakmasını ister miydiniz?

Öte yandan iletişim becerisi demişken; Boşanma avukatınız bilgisiyle, ilgisiyle hitabetiyle önce sizi ikna edebilmelidir. Öyle ya, sizi ikna edemeyen bir avukatın mahkemeyi ikna edebileceğine inanır mısınız?

İşte bu iletişim becerisidir. Dava dosyasına ve duruşmaya hakimiyet diye nitelendirebileceğimiz bu yetkinlikte avukat; konuya hakim ve nazırdır. Usul hukuku ve maddi hukuka ilişkin tüm yasal argümanları kullanarak müvekkilini layıkıyla temsil etmeye çalışır.

4. Sürekli Güncellenme

Hukuk, sürekli evrilen, gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir.

Ama özellikle Aile Hukuku, yani boşanma davalarına ilişkin hususlar da sürekli bir değişim ve gelişim söz konusudur. Her gün haberlerde “Yargıtay …… boşanma sebebi saydı.” şeklinde bir haberle karşılaşmak mümkün.

Düşünsenize bundan 25 yıl öncesinde Facebook, instagram diye bir şey yoktu. Facebookta “ilişkisi yok” şeklinde durum bildiren eşin bu hareketi, haliyle boşanma sebebi de sayılmayacaktı. Sürekli olarak cep telefonu ile mesajlaşmak da bir boşanma sebebi değildi… değişim ve gelişimi örneklendirebildim sanırım. 

Söz konusu boşanma yani aile hukuku olunca yasal düzenlemelerde ve yargı kararlarında sürekli değişiklik olması muhtemeldir. Uzman bir boşanma avukatı, bu değişiklikleri yakından takip etmeli, hukuki birikimini güncellemeli ve buna göre müvekkillerine çözüm üretmelidir.

5. Müzakere ve Pazarlık Becerileri

Her Boşanma davası doğrudan çekişmeli boşanma davası olarak mahkemeye taşınmak zorunda değildir. Tecrübeli bir boşanma avukatı müvekkilinin kabul etmesi halinde Anlaşmalı Boşanma Davasının mümkün olup olmadığını irdeleyebilir ve müvekkilinden izin almak koşuluyla karşı taraf ile bunu müzakere edip, boşanmanın mali sonuçları konusunda pazarlık yapabilir.

Bazen de çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra karşı taraftan gelecek teklifleri müvekkiline iletebilir, onun talimatı ve şeffaflık esaslı olarak müvekkili adına müzakere edebilir. .

Kısaca özetlemek gerekirse, Boşanma avukatının yetkinliği, sadece hukuki bilgisi, yaşı ve deneyimle sınırlı değildir. İletişim, müzakere ve pazarlık becerileri ile bir avukatın, duygusal açıdan da süreci gözeterek, bütüncül bir yaklaşımı benimsemesi gerekir. Boşanma sürecinde doğru avukatı seçmek, boşanmanın çok daha hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlayabilir.

Doğru avukat

Boşanma Avukatının Rolü ve Önemi : “Doğru Avukatta Güç Var!”

“Bilgi, güçtür!” 

Hele tam ihtiyacınız olduğu zamanda edineceğiniz bilginin gücünü tartışmaya gerek bile yok. Boşanma avukatı sadece boşanma davası ile sınırlı hizmet sunmaz. Yani sadece vekiliniz değildir. Aynı zamanda hukuki danışman ve yol göstericinizdir. İşte, boşanma avukatının boşanma davasındaki temel rolleri;

1. Hukuki Danışmanlık

Boşanma avukatı, müvekkiline boşanma sürecinde nelerle karşılaşacağı konusunda bilgi verir.  Boşanmanın hukuki boyutları, işlemleri, hakları ve kısıtlamaları konusunda danışmanlık yapar. 

Boşanma davasını sadece duruşma salonundan ibaret diye düşünmeyin. Boşanma davası açılmadan önce, boşanma davası sürecinde ve boşanma davası sonuçlandığında ihtiyacınız olan danışmanlığı boşanma avukatından alacaksınız. 

2. Hakların Korunması

Boşanma avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve en iyi koşullarda taleplerine ulaşmasını sağlamaya çalışır. Boşanma avukatı hakları koruma adına ilk olarak müvekkiline sahip olduğu hakları detaylı bir şekilde anlatır.  Öyle ki, bu hakları müvekkili sormadan anlatmalıdır. Bu haklar ayrı yaşama, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, eşyalar ve mal paylaşımı gibi bir çok konuyu içine almaktadır.

Boşanma davalarına özgü tedbirleri tam olarak işletebilmelidir. Tedbiren velayet, tedbir nafakası, ortak konutun tarafınıza özgülenmesi, şiddet unsuru var ise 6284 sayılı yasa kapsamında alınması gereken koruma tedbirleri bunlardan sadece bir kısmıdır. 

Boşanma avukatı, boşanma sürecinde en iyi sonucu elde etmek için müvekkilini tam olarak aydınlatmalı ve hakların korunabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. 

3. Dilekçelerin Hazırlanması

Boşanma davası yazılı yargılama usulünün uygulandığı bir yargılama sistemine dahildir. Dolayısıyla, boşanma davalarında iddialar,  cevaplar, talepler, beyanlar hep dilekçe ile gerçekleşir.

Her ne kadar bu dilekçeler teknik ve hukuki olsa da, Boşanma avukatı, boşanma dava dilekçesinin hazırlanması, cevap dilekçesinin hazırlanması, delil dilekçesi ve beyan dilekçesinin hazırlanmasında müvekkili ile birlikte hareket etmeli ve  müvekkilinin onayını almalıdır.

4. Delillerin Toplanması

Eğer bir dava var ise, bu davaya konu iddiaların ispatlanması gerekir. İşte ispat araçlarına delil demekteyiz. Örneğin tanık, belge, fotoğraf, otel ya da resmi kayıtlar, tapu kayıtları vs.

Boşanma avukatı müvekkili ile müzakere ederek hangi delilleri kullanacağını belirledikten sonra delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması konusunda uzmanlığını kullanacaktır.

5. Müvekkilini Dava ve Duruşmalarda Temsil

Boşanma davaları sırasında avukat, müvekkilini mahkemede temsil eder.  Boşanma avukatının gerek yazılı gerekse sözlü olarak müvekkilini tam anlamıyla savunabilmesi, mahkemeyi ikna edebilmesi ve bu şekilde müvekkilini tam anlamıyla temsil etmesi gerekir.

Zaten yoğun duygusal baskı ve gelecek endişesi altında bulunan müvekkilinin dava ve duruşmalarda sesi olacaktır.  Fikir ve duygularının tercümanı olacaktır.

Avukatın bu süreçteki deneyimi ve becerisi, boşanma davasında müvekkilinin daha hızlı ve olumlu bir şekilde sonuca ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

6. Etkileyici Destek ve Yönlendirme

Boşanma süreci duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Avukat, bu süreçte sadece hukuki destek değil, aynı zamanda duygusal destek de sunar. Doğru avukat, müvekkilinin duygusal olarak bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmasına yardımcı olabilir.

Biraz açmak gerekirse, boşanma sürecinde desteğine en çok ihtiyaç duyduğunuz kişilerin başında avukatınız olacaktır. İyi bir boşanma avukatı ile süreci daha kolay atlatabileceğiniz ve zorlanmadan amacınıza ulaşacağınıza yönelik inancın oluşması halinde zaten bir çok sorunlarınızın ortadan kalktığını göreceksiniz. 

 Avukat niteliği itibariyle, psikolog ya da psikiyatrist değildir. Bu nedenle gerektiğinde müvekkilini, profesyonellere yönlendirebilir.

7. Tarafsız Bakış Açısı:

Boşanma süreci yoğun duygusal baskılar barındırır. Böylesi bir durumda duygusallık doğru karar vermeyi engeller. Avukatlar, duygusal yükten arınmış tarafsız bir bakış açısıyla süreci değerlendirecekler, profesyonel bir yaklaşım ile sonuca ulaşmaya çalışacaklardır.

İyi bir boşanma avukatı, göremediğinizi size gösterecek, içinde bulunduğunuz travmatik durum nedeniyle düşünemediğinizi size anlatacaktır. 

8. Zaman Tasarrufu:

Boşanma sürecinin yapılması gereken hukuki işlemler ve evrak işleri oldukça uzun. Avukat, bu yöntemleri hızlı ve etkili bir şekilde yürütür.

Boşanma avukatından ne beklemeli

Boşanma Sürecinde Avukat Seçimi: “Dikkat Edilmesi Gerekenler!”

Boşanma süreci, hem duygusal hem de hukuki olarak karmaşıklıkları içeren bir süreçtir. Bu nedenle, bu süreçte doğru avukatı bulmak kritik bir önem içerir. Şimdi size avukat seçimi konusunda bir kontrol listesi veriyorum.

İşte boşanma avukatı seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

1. Avukatınız Boşanma Davalarında Uzman Mı?

Avukatın boşanma davasında uzman olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Boşanma hukuku, kendi içinde birçok teknik ve hukuki özelliği barındıran bir alandır ve bu alanda bir avukatın, boşanma hususunda uzman olması çok önemlidir.

2. Avukatınız İle İletişim Konusunda Problem Yaşıyor Musunuz?

Boşanma süreci hassas bir süreç olduğu için avukatınızın sizinle açık ve etkili bir iletişim kurabilmesi gerekir. Avukatınızın, talep ve sorularınıza açık ve anlaşılır yanıtlar verip vermediğini değerlendirin.

3. Tavsiyeler ve Referansları Değerlendirdiniz Mi?

Avukat analizinde,  daha önceki müvekkillerinden referans almak veya tanıdıklarınızdan tavsiye istemek faydalı olabilir.

Çevrenizde boşanmış kimse olmayabilir. Ya da mahremiyeti itibariyle tanımadığınız bir avukat ile yol almak isteyebilirsiniz. Bu durumda avukat ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmalısınız. Çalışmaları konusunda bilgi sahibi olabilir. Çalışma alanının boşanma üzerinde yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını inceleyebilirsiniz. Kendisinden hizmet alanların yapmış olduğu yorumlardan da bir fikir edinebilirsiniz.

Bu, avukatın profesyonelliği ve deneyimi hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

4. Ücretlendirme ve Maliyet : Ucuz Avukat sorunsalı.

Avukatın Ücret ve yargılama giderleri konusunda şeffaf olup olmadığını kontrol edin.

Ancak şunu belirtmekte fayda var. Bir işi daha ucuza yapan her zaman bulunur.  Ancak size tavsiyemiz hayatının en önemli dönüm noktalarından birisinde ucuz avukat tercihinde bulunmanız belki hayatınızın sonuna kadar sürecek bir mağduriyete kapı açacaktır.

Kaliteli bir hizmet için makul ücret ilkesi ile hareket ediniz.

5. Yaklaşım ve Stratejileri Sizin İçin Uygun Mu?

Her dava bir mücadeledir. Mücadeleler strateji barındırmalıdır. Avukatınız ile müzakere ederek sizin için en uygun yaklaşım ve stratejiyi tespit etmeye çalışın.

Avukatınızın yaklaşımı ve stratejisi sizin için uygun olup olmadığını değerlendirin.

6. Karakter ve Kişilik

Avukatınızın karakteri ve yapısı, sizinle uyumlu olmalıdır. Çok zor bir süreçten geçtiğiniz için avukatınızın sizi anladığından emin olun.

7. Ulaşılabilirlik

Boşanma süreci, beklenmedik gelişmelere sahne olabilir. Bu nedenle, sizin avukatınıza,  avukatınızın da size ulaşabilmesi çok önemlidir.

Boşanma süreci, çoğunlukla sürprizler ile doludur. Boşanmaya karar verdikten sonra eşinizin evdeki eşyaları gece vakti başka bir yere götürdüğünü öğrendiniz… Çocuğunuzu alıp bir daha getirmediyse… Kapınıza gelip size tehditler savuruyorsa…. Eşinizin bir başkasıyla otel konaklamasını öğrendiniz…. örnekleri çoğaltmak mümkün. 

İşte hemen aksiyon alınması gereken sürpriz gelişmeler karşısında bir an önce avukatınız ile görüşmelisiniz. Peki avukatınıza ulaşabilecek misiniz?

8. Deneyim ve Geçmiş Başarılarını Araştırdınız Mı?

Avukatın önceki davalarında nasıl sonuç aldığına dair bir araştırma yapmak, onun deneyim düzeyi hakkında bilgi birikiminize yardımcı olabilir.

Boşanma sürecinde, size rehberlik edecek avukatın doğru kişi olması hayati bir yapıya sahiptir. Yukarıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak, sizin için en uygun avukat ile çalışmanız gerekir.

boşanma avukatının önemi

Boşanma Avukatından Ne Beklemelisiniz? “Doğru Avukat Seçimi”

Boşanma, duygusal yükü yüksek, stresli ve karmaşık bir süreç. Bu süreci daha anlaşılır ve kolay hale getirmek için bir boşanma avukatına başvurmak en iyi seçenektir. Peki, bir boşanma avukatından ne tür bir hizmet ve çözüm beklemelisiniz?

1. Profesyonellik ve Etik İlkeler

Avukatınızın, boşanma hukuku konusunda  yoğun ve profesyonel bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Aynı zamanda müvekkilin özel gizliliği gizli tutma ve etik gereği uygun hareket etme yükümlülüğü vardır.

2. Dinleyici Olmalı:

Avukat iyi bir hatip, konuşmacı ve yazar olmalı…. “Ama insanlar, konuştuğu esnada dinleyemez!”

Boşanma avukatınız, sizinle empati kurmalı ve düşüncelerinizi dinlemeli. Bu, sizin için en uygun stratejiyi belirlemede kritik bir rol oynar.

3. Net ve Anlaşılır Bilgi Alabilmelisiniz.

Avukatınız, boşanma işlemlerini, adımlarını, haklarınızı ve boşanmanın olası sonuçlarını size açık ve anlaşılır bir dilde açıklamalıdır. Bu konuda net olmalı.

Haklarınız ve boşanmanın olası sonuçları detaylı ve kapsamlı bir şekilde anlatılmalı ve bu konularda sorularınıza net ve anlaşılır cevaplar almalısınız.

4. Proaktif Yaklaşım:

Avukatınızın aktif bir şekilde hareket etmesi, olası sorunları belirleyerek gerekli önlemleri alması gerekir. Olası sonuçları belirtmek suretiyle sizi yönlendirmeli.  Örneğin şiddet mağduru iseniz 6284 sayılı yasa kapsamında koruma tedbirleri almalı, Çocuklar konusunda tedbir kararları almalı, eğer mallara ilişkin bir risk söz konusu ise bu hususta mahkemeden tedbir kararları almalıdır.

5. Avukatlık ücreti ve dava masrafları konusunda mali şeffaflık

Avukatınız, boşanma davası başlangıcında avukatlık ücretleri, dava masrafları ve diğer olası sonuçlar hakkında sizi bilgilendirmelidir.

6. Dürüst Tavsiyeler:

Avukatınıza karşı dürüst olun ve dürüst tavsiyeler bekleyin. Avukat duymayı istediğinizi değil, duymanız gerekeni söylemelidir.  Sürece ilişkin öngörüsünü, sizinle dürüstçe paylaşmalıdır.

Bazen en iyi seçenek dava açmak değil, uzlaşma yoluna gitmek tercih edilebilir. Avukatınız, sizin için en uygun olanı tavsiye etmeyi, gerçekçi beklentiler oluşturmanıza yardımcı olmalıdır.

7. İyi İletişim:

Boşanma sürecinde yaşanacak gelişmelerden zamanında haberdar olunması önemlidir. Avukatınızın, sürecinizle ilgili tüm bilgilendirmeleri eksiksiz ve zamanında yapması gerekir.

boşanma avukatıile görüşme

Boşanma Avukatı ile İlk Görüşme:

Gerekli araştırmaları yaptınız, referans ve tavsiyeleri değerlendirdiniz. Beraber yürümeyi düşündüğünüz bir boşanma avukatı belirlediniz. Peki boşanma avukatı ile görüşmeye gitmeden önce ne yapmalısınız. İşte boşanma avukatıyla ilk görüşme öncesi yapılması gerekenler:

1. Belgelerinizi hazırlayın.

Boşanma süreci hukuki bir süreç olduğu için belgeler önemlidir. Eğer mevcut ise, Evlilik sözleşmesi, mal varlığına dair belgeler, çocuklarla ilgili belgeler ve fotoğraflar, mesaj kayıtları vs. görüşmeye giderken yanınızda bulunsun.

Özellikle belirtmekte fayda var; yanınızda mutlaka e-devlet şifreniz olsun!

2. Sorularınızı Listeleyin.

Boşanma süreci hakkında merak ettikleriniz, talepleriniz veya boşanma sürecine dair endişeleriniz olabilir. Avukata sormak istediğiniz soruları önceden hazırlayın. Bir kağıda ya da telefonunuza kaydedebilirsiniz.  Bir çok konuyu konuşacağınızdan unutmamak adına bunları yazın.

Örneğin, “boşanma sürecinde faturaları kim öder?”, “boşanmadan önce bankadaki para çekilirse..”, “çocukların velayeti kimde kalacak?”, “eşime boşanma davası açmak istiyorum ama haklarım neler?”, “boşanma sürecinde evde kim kalacak kim gidecek” gibi sorularını hazırlayın.

3. Beklentilerinizi Belirleyin.

Boşanma süreci ile ilgili beklentilerinizi netleştirmelisiniz. Avukatınız ile görüşmenizde bu beklentilerinizi ve gerçekleşme olasılığını tartışınız. Örnek vermek gerekirse,

  • Boşanmak istiyorum.
  • Çocukların velayetini ben istiyorum.
  • Kendim için nafaka istiyorum.
  • Çocuklar için nafaka istiyorum
  • Maddi tazminat istiyorum.
  • Manevi tazminat istiyorum.
  • Evde ben kalmak istiyorum.
  • Altınlarımı aldı onları istiyorum.
  • vs.

bu listeyi uzatmak mümkün. Taleplerinizi ve beklentilerinizi belirleyin ve avukatınız ile görüşün.

4. Mali Durumunuza İlişkin Verileri Hazırlayın.

Boşanmanın sonuçlarından bir tanesi de mali sonuçlardır. Bu nedenle geliriniz, giderleriniz, borçlarınız ve mal varlığınıza dair bilgileri avukatınıza sunarak, mali olarak adil bir boşanma süreci için temel oluşturun.

5. Duygusal Hazırlık : Son Kararınız Mı?

Boşanma süreci duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Avukatınızla görüşmede duygusal olarak ne kadar hazır olduğunuzu değerlendirin ve objektif bir şekilde durumu avukata aktarmaya çalışın.

Unutmayın boşanmaya karar verecek olan sizsiniz. Eğer kararsız iseniz ve düşünmek istiyorsanız bu görüşmeyi erteleyebilirsiniz.

6. Ücretlendirme ve Anlaşma

Avukatın hizmet bedelini, yargılama harç ve masrafları ve ödeme planını ilk görüşmede netleştirmek önemlidir. Bu, ilerleyen süreçlerde karşınıza çıkabilecek mali sürprizleri engeller.

Bunun için avukatınız sizinle Avukatlık Ücret Sözleşmesi düzenleyecektir. Bu sözleşmeyi dikkatlice okuyun ve imzalı bir örneğini isteyiniz.

Boşanma avukatıyla birlikte ilk görüşme, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair önemli ipuçları verir. Bu görüşmeye en iyi şekilde hazırlanarak, en sağlıklı şekilde ilerlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

Avukatsız boşanılabilir mi?

Avukatsız Boşanma Mümkün mü? Riskleri nelerdir?

Bir çok ülkede olduğu gibi Ülkemizde de boşanma davası açabilmek için ve davaya ilişkin süreçleri yönetebilmek için avukat zorunluluğu yoktur.

Ama bunu yanlış anlamamak gerek.

Kendime ait bir çamaşır makinesini tamir etmeye çalışmak en doğal hakkımdır. Ya da bozulan arabayı tamir etmeye çalışabilirim. Ancak eğer tamirci değil isem büyük ihtimalle hüsranla sonuçlanacak bir çabaya girişmişimdir.

Boşanma davası avukat olmadan açılamaz mı? Pekala açılabilir. Ancak bir davanın açılabilir olması, kazanılacağı anlamına gelmez.

Evet, avukatsız boşanmak mümkün mü? Tabiki… Eğer hukuk fakültesi mezunu iseniz ve boşanma avukatı olarak faaliyet gösteriyorsanız boşanma davanızı kendiniz takip edebilirsiniz.

Aksi takdirde haklı olduğunuz bir davayı çok basit usulü ya da esasa ilişkin hatalar ile kaybeder ve hayatınız boyunca bunun sonuçlarıyla mücadele edersiniz.

Avukatsız boşanma yerine ücretsiz boşanma avukatı talep etmeniz daha mantıklı değil mi? Detaylar hemen aşağıda!

Ücretsiz Boşanma Avukatı

Hukuk ve adalet herkesin hakkıdır!

Maddi durumu kısıtlı olan ve bu nedenle avukat ücreti karşılayamayacak kişiler kendilerini ücretsiz bir şekilde avukat ile temsil etmeleri mümkündür. 

Bunun için yapmaları gereken şey, bulundukları yerdeki baroya müracaat ederek Adli Yardım kapsamında bir avukat görevlendirilmesini talep etmek olacaktır. 

Boşanma Avukatı Ücreti

Avukatlar, müvekkilleri ile avukatlık ücretini dilediği gibi kararlaştırabilirler. Ancak haksız rekabetin önlenmesi ve çalışma barışının sağlanması adına avukatlık ücretinin taban kısmı her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan avukatlık ücreti oluşturur.

Yani hiçbir avukat Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında bir meblağ karşılığında iş göremez. Ayrıca barolar kendi bünyesindeki avukatlar için tavsiye nitelikli ücretlendirme tarifesi yayınlayabilirler.

Ancak avukatlar kendi ücretlerini davaya harcayacağı emek ve mesaisini dikkate alarak avukatlık ücretlerini belirler.

2023 Boşanma Avukatı Ücretlerini merak ediyorsanız.  Boşanma avukatı olarak çalışmayı düşündüğünüz avukatı arayarak boşanma davası için avukatlık ücretini rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hemen uyaralım, yapacağınız en büyük yanlışlardan birisi de, ücrete göre avukat aramak olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Başa dön tuşu