İşçi Davaları

Memur Olmak İçin İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

İş yasasında kural olarak istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. İstifa eden işçi bazı istisnalar dışında tazminat alamamaktadır.

Bu istisnalardan bir kaçı olarak,

1- İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle istifa etmesi,

2- Evlenen bayan işçinin evlenme sebebiyle istifa etmesi,

3- İlk sigorta giriş tarihi 08/09/1999 tarihinden önce olan ve sigorta prim gün sayısı toplamı 3600 günolan işçinin istifa etmesi, şeklinde sıralayabiliriz.

Bu durumda memur olarak ataması yapılan, memuriyete hak kazanan bir işçinin memur olmak için işyerinden ayrılmasının hukuki durumu nedir.

Gerek iş yasasında açıkça istisnalar arasında sayılmamış olması, gerekse Yargıtay’ın yıllardır istikrarlı olaraksüren uygulamasına göre işçinin memur olmak için istifa etmesine ayrı bir hukuki sonuç eklememiştir. Şu halde işçinin memur olmak için istifa etmesi ile keyfi olarak istifa etmesi arasında bir ayırım bulunmamaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26/04/2012 tarih ve2010/6655 Esas , 2012/14620 karar sayılı kararında “
….Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, davacı işçinin kendi isteği ile memuriyete geçmek için 25.08.2003 tarihli dilekçesiyle başvuruda bulunması sonucu memur statüsüne geçtiği anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davacının iş akdini haklı nedene dayanmadan eylemli olarak feshettiği anlaşıldığından kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”

Sonuç itibariyle:Memur olmak için istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Sağlık bakanlığı 4D li işçi statüsünde yerleştirildim aynı zamanda zabıta memurluğu kazandım. Sağlık bakanlığı evrak tesliminden sonra zabıta memurluğuna kazandığım için hastaneye yerletirildikten sonra feragat edebilirsin dediler. Şimdi sorum zabitaliga geçerken sıkıntı yaşar mıyım?

  2. Kısacası kamuda çalışan sürekli işçi, kpss ile memurluk kazanırsa istifa edip geçebilir mi? İstifa ettiğinde bir bekleme süresine tabi tutulurmu 6 ay vb. Gibi şimdiden teşekkürler cevaplar için ?????

  3. Kıdem tazminatı alma şartlarından 3 numaralı istisnayı sağlayan bir vatandaş,

    (İlk sigorta giriş tarihi 08/09/1999 tarihinden önce olan ve sigorta prim gün sayısı toplamı 3600 günolan işçinin istifa etmesi, şeklinde sıralayabiliriz.)

    sözleşmeli olarak çalışırken şartları taşıdığı için istifa ederek kıdem tazminatını aldıktan sonra yine KPSS ile sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayabilir mi? Teşekkürler

  4. Sigortalı çalışıyorum seçimlerde muhtar adayı olacağım seçilirsem işten istifa edince tazminat alirmiyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu