İşçi Davaları

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışmasının Hesaplanması

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışmasının Hesaplanması

a. İşçinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde Çalıştırılması Durumunda Ücreti 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47. maddesinde

Genel tatil ücreti

MADDE 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde hükmü ile işçi tatil gününde çalışırsa, bir iş karşılığı olmaksızın yasa gereği kazandığı bir günlük ek olarak o güne ait çalışmasının karşılığı olan ücrete yani toplamda iki günlük ücrete hak kazanacaktır. Genel tatil ve ulusal bayram günlerinde yapılan çalışmalarda işçi iki günlük ücrete hak kazanır.

Ayrıca Yargıtay’ın artık istikrar kazanan içtihatlarına göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücreti hesaplanırken devre devre ve işçinin hangi devre için isteniyorsa o devrede hak edilen ücret esas alınarak hesaplanması gerekir. Bir başka deyişle ulusal bayrak ve genel tatil ücretleri işçinin son ücretine göre değil bu çalışmayı yaptığı dönemde hak ettiği ücrete göre belirlenir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesindeki işçiye ücret ödenmesi yönündeki hüküm mutlak emredici bir kural olarak öngörülmüştür. Bu nedenle ulusal bayram ve genel tatil günü çalışan işçiye ücret ödeme yerine başka bir gün izin kullandırılması mevzuata uygun değildir. Yani işveren her durumda işçiye Ulusal Bayram ve Genel Tatili ücreti ödemek zorundadır.

b. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününün Hafta Tatiline Rastlaması halinde işçi bu gün çalıştırılırsa işçiye günlük ücretinin iki buçuk katı ücret ödenecektir. Yani eğer günlük 100 TL. ile yevmiye ile çalıştırılıyor ise 250 TL. ücret ödenmesi gerekecektir.

c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretine Dahil Olmayan Ödemeler 4857 sayılı İş Kanunu’nda Tatil ücretine girmeyen kısımlar başlıklı 50. maddesinde

MADDE 50 – Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.

hükmüne yer verilmiştir.

Buradan yola çıkılarak Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti hesaplamasında her tatil günü için işçinin bir günlük çıplak ücreti esas alınacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu