Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davası aşamasında müvekkillerimizin hemen hemen hepsinde geleceğe yönelik kaygılar görmekteyiz. Sonuçta kimse boşanmak için evlenmemiştir ve evlenirken de  boşanma ihtimalini düşünmemiştir.

Ancak söz konusu müvekkiller kadın olunca durum daha da kırılgan ve girift bir hale gelmektedir.

Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu nazara alındığında evli kadınların boşanma öncesinde haklı olarak kaygılar ve belirsizlikler yaşamaktadırlar. Çünkü çoğu kadın henüz ekonomik özgürlüğüne sahip olmadığı gibi sadece kendisi için değil çocuğu için de bir gelecek endişesi taşımaktadır.

Bu durum özellikle eşi (kocası) dışında bir ekonomik kaynağı bulunmayan kadınlar için daha da zor bir dönem olmaktadır.

Özellikle ekonomik geleceği açısından kaygılar yaşan kadın müvekkillerimiz, haklı olarak paniklemekte ve boşanma öncesinde sahip oldukları hakları sormaktadırlar.

Şunu öncelikle ifade etmek isteriz ki; Aile Hukukuna ilişkin mevzuatımız incelendiğinde hemen hemen her konuda kadını ve çocuğu koruyucu hükümlerin mevcut olduğunu rahat bir şekilde ifade edebiliriz.

Şimdi gelin hep beraber boşanma sürecinde kadının sahip olduğu hakları ve neleri talep edebileceğini inceleyelim.

Kadının Ayrı Yaşama Hakkı

Ayrı Yaşama Hakkı:

Eşler evli oldukları süre içerisinde kural olarak birlikte yaşamak zorundadırlar. Bunun için ortak konut belirler ve rızaya dayalı ayrı yaşamalar (iş gereği, çalışma koşulları gereği, tatil vs.) gibi hariç birlikte yaşamak ve evlilik birliğinin yükümlülüğünü birlikte üstlenmek durumdadırlar.

Eşlerden birisinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemek adına müşterek haneden ayrılması ve  yasada öngörülen süre (6 ay)  ve usuli koşullarının (terk ihtarı) yerine gelmesi halinde, diğer eşin Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açma hakkı vardır.

İşte boşanma davası açılması halinde eşlere tanınan en önemli haklardan bir tanesi “Ayrı Yaşama Hakkı”dır.  Boşanma davasının açılması halinde kadın artık ayrı yaşama hakkına sahip olacaktır.

Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı:

Ayrı yaşama hakkına sahip kadına bazen kin ve intikam duygularıyla bazen de boşanma sürecinde yıpratmak kastıyla ortak konutu terketmeye zorlayıcı eylemler olabilmektedir.

Örneğin iki çocuğuyla birlikte kadının evden çıkmasını, babaevine gönderme şeklinde bir çaba görülebilmektedir.

İşte konusunda uzman bir boşanma avukatı yardımıyla boşanma davası ile birlikte ortak konutun kadın ve çocuklara özgülenmesini talep etme imkanı bulunmaktadır.

Bu şekilde yaşanılan evde kadın ve çocuklar kalmaya devam edebilecek, erkek eş tarafından ortak konuttan uzaklaştırma önlenecektir.

Kadının Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı

Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı:

Eşler boşanma sürecinde bazen akıl almaz işler yapabilmektedirler. Boşanma avukatı olarak bir çok olaya şahit olmuşuzdur.

Bazen çocuğun anne yanında kalması yaşamsal nitelikte bir zorunluluktur. örneğin henüz bir kaç aylık olan emzirme dönemindeki çocuklar gibi. İşte bu yaşamsal zorunluluğa rağmen müşterek çocuk baba tarafından alıkonulmakta ya da başka bir yere götürülmek suretiyle anne ile irtibatı kesilmektedir.

Keza yine henüz anne bakımına ve şefkatine muhtaç durumunda bulunan çocukların annelerinden alıkonulması halinde çocuklar için telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilmektedir.

İşte bu gibi durumlarda kadın açmış olduğu boşanma davasında “Çocuğun Kendisine Teslim Edilmesini” talep etme hakkına sahiptir.

Boşanma avukatınız olsun olmasın mutlaka böylesi bir durumda boşanma dilekçesinde bu husus vurgulanmalı ve her şeyden önce bu konuda bir karar verilmesi mahkemeden istenilmelidir.

Kadının, çocuğun geçici (tedbiren) velayet hakkı

Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı:

Boşanma davasının açılması halinde eşler ayrı yaşama hakkına sahip olacaklardır. Peki böylesi bir durumda çocuk dava süresince hangi eşin yanında kalacaktır? İşte bu sorunun çözümü “Tedbiren Velayet” kurumu ile çözülmeye çalışılır.

Dava süresince çocuğun hangi eş yanında kalacağı ve himaye edileceği hususunda mahkemece verilen karara “Tedbiren Velayet” ya da “Çocuk İçin Geçici Himaye Tedbiri” denilmektedir.

Boşanma davasında kadının en temel haklarından bir tanesi dava süresince “Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı” dır.

Tedbiren velayete ilişkin detaylı bilgiye https://www.alideniz.av.tr/bosanma-davasi-sirasinda-tedbiren-gecici-velayet/ linkinde yer alan yazımızı inceleyerek sahip olabilirsiniz.

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı:

Eğer çocuğun velayeti gerek dava süresince tedbiren gerek davası sonrasında hükmen babaya verilmiş ise, kadın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir.

Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, velayet hakkı kendisine verilmeyen eşe tanınan bir haktır. Bu şekilde çocuklarını görebilmek, çocuğuyla zaman geçirmek, etkileşimde bulunmak hakkı tanınmaktadır.

Ancak bu eşler için olduğu kadar çocuk için de bir haktır. Çocukla kişisel ilişki tarih ve şekli hakim tarafından belirlenir.

Sitemizde yer alan çocuk ile kişisel ilişki kurma konusunda oldukça kapsamlı yazımıza https://www.alideniz.av.tr/esin-cocukla-kisisel-iliski-kurma-hakki/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı:

Boşanma davası açılması halinde kadının en önemli haklarından bir tanesi “Kadın İçin Tedbir Nafakası”dır.

Boşanma davasının açılması halinde kadın,  barınması ve geçinmesi için diğer eşten kendisine nafaka verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Burada dikkat edilecek husus kadının tedbir nafakasına ihtiyacı olmasıdır. Kadının ekonomik yönden hiçbir gelirinin olmaması gerekmez.

Tedbir nafakasına ilişkin daha detaylı  bilgi almak isterseniz https://www.alideniz.av.tr/bosanma-davasinda-tedbir-nafakasi/ linkinde yer alan kapsamlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kadının, Çocuk İçin Tedbir Nafakası Talep Etme Hakkı

Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı:

Eğer müşterek yani boşandığınız eşiniz ile ortak bir çocuğunuz var ise, çocuğun velayetinin davanın devamı boyunca sizde olmasını istiyorsanız; çocuk için tedbir nafakası talep edebilirsiniz.

Velayet kendisine verilmeyen eş tarafından davanın devamı süresince çocuğun barınması ve geçinmesi için ödemek zorunda kaldığı nafaka türüne “Çocuk İçin Tedbir Nafakası” denilmektedir.

Aslında sizin bu konuda bir talepte bulunmanıza gerek dahi yok. Yani mahkeme hakimi müşterek çocuğun velayetinin dava süresince tedbiren size vermiş ise, müşterek çocuk için tedbir nafakası belirlemek ve karşı tarafı buna ödemekle yükümlü tutması gerekmektedir. Çünkü bu kanunun emredici bir hükmüdür.

Ancak yine de; çocuğun velayetini isteyen kadının, nafaka miktarını da belirtmek suretiyle, dava süresince çocuk için tedbir nafakası talep edebileceğini belirtelim.

Kadının, Çocuk İçin İştirak Nafakası Talep Etme Hakkı

İştirak Nafakası Hakkı:

İştirak nafakası, boşanma kararı kesinleştikten sonra ve  çocuk ergin oluncaya kadar ödenmesi gereken bir nafaka türüdür.

İştirak nafakasını velayet kendisine verilmeyen eş ödemek zorundadır. Yine kanunun emredici hükmü gereği, iştirak nafakasını hakim kendiliğinden incelemeli ve karara bağlamalıdır.

Yine burada da, çocuk için istenilen iştirak nafakası miktarı belirtilmek suretiyle çocuğun velayetiyle birlikte iştirak nafakası talep edilmelidir.

İştirak nafakası konusunda sitemizde yer alan kapsamlı yazımızda aklınıza takılan hemen hemen bütün sorulara cevap bulabileceksiniz. İncelemek için https://www.alideniz.av.tr/istirak-nafakasi-cocuk-icin-nafaka-nedir/  linkini tıklayınız.

Kadın İçin Yoksulluk Nafakası Hakkı

Yoksulluk Nafakası Hakkı:

Boşanma davasında kadının belki de en önemli haklarından bir tanesi de; yoksulluk nafakasıdır.

Yoksulluk nafakası boşanma ile yoksulluğa düşmesi muhtemel olan eşe, diğer eş tarafından ödenmesi gereken, hakim tarafından belirlenen parasal katkıdır.

Yoksulluk nafakası alabilmek için kadının boşanma dilekçesinde mutlaka miktarı belirtmek suretiyle talebinin bulunması gerekmektedir.

Yoksulluk nafakası konusunda kapsamlı yazımıza https://www.alideniz.av.tr/yoksulluk-nafakasi-davasi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Kadının Velayet Hakkı

Kadının Velayet Hakkı:

Söz konusu kadınlar olunca boşanma süresince en çok endişelendikleri husus çocuğun velayetinin kime verileceği sorunudur.

Dolayısıyla kadının boşanma sürecinde talep hakkı olduğu hususu konulardan bir tanesi de çocuğun velayetidir.

Genel olarak çocuğun velayeti konusunda akla gelen ilk aday kadın eş olsa da, velayet hususunda bir çok kriter bulunmaktadır. Örneğin çocuğun yaşı, çocuğun eğitim durumu, sağlık durumu gibi özellikler yanında çocuğun kimin yanında kalmak istediği ve çocuğun üstün yararı ilkeleri velayetin kime verileceği konusunda temel ve belirleyici kriterlerdir.

Özellikle ekonomik gücü olmayan kadın müvekkillerimizden sıklıkla “kocam çok zengindir” ya da “kocam çok güçlüdür” şeklindeki velayet konusundaki endişelerini görmekteyiz.

Ancak hemen burada şunu belirtmek gerekir ki, ekonomik güç yada zenginlik velayet konusunda belirleyici bir kriter değildir. Boşanma Avukatınız sizi velayet konusunda bilgilendirecektir.

Kadının Maddi Tazminat Hakkı

Kadının Maddi Tazminat Hakkı:

Boşanma Davasında kadının, diğer eşin kusurlu eylemleri nedeniyle Maddi Tazminat Talep Edebilme hakkı bulunmaktadır.

Maddi tazminat isteyebilmek için, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda az kusurlu ya da kusursuz olması gerekmektedir.

Kadının Manevi Tazminat Hakkı

Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı :

Boşanmaya sebebiyet veren olaylar çoğu zaman diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

İşte boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz ya da az kusurlu olan kadın, diğer eşten manevi tazminat isteyebilecektir.

Bunun için boşanma dilekçesinde istediği tazminat miktarını belirtmek suretiyle manevi tazminat talep etmelidir.

Kadının Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı

Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı:

Ziynet eşyası alacağı, esasen boşanma davasının fer’isi niteliğinde değildir. Ancak boşanma davası ile birlikte açılması mümkündür.

Ancak bunun için boşanma davasına ilişkin harçlardan ayrı olmak üzere talep ettiği ziynet eşyasına ilişkin nisbi nitelikli harcı ödemek zorundadır.

Düğünde takılan ziynet eşyalarını, bunların kendisinden alındığını ispatlayan kadın ziynet eşyasını aynen yada bedelini talep edebilir.

Kadının Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Hakları

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar:

Eşlerin evlilik süresi içerisinde edinmiş oldukları taşınır ya da taşınmaz mallar boşanma davası sonrasında mal rejiminin tasfiyesine konu olacak ve buna ilişkin hak ve alacaklar ayrı bir dava konusu olacaktır.

Bir başka deyişle boşanma davası ile mal rejiminden kaynaklı hak ve alacaklara ilişkin davalar aynı davada görülemez. Boşanma davasının sonuçlanması ve boşanma kararının kesinleşmesi gerekir.

Kadının, Aile Konutu Şerhi Verilmesini Talep Etme Hakkı

Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı:

Boşanma aşamasında bazen kötü niyetli eylemler olabilmektedir. Örneğin eşlerden biri adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaz boşanmanın mali sonuçlarından kurtulma amacıyla, olası bir icra takibini sonuçsuz bırakma kastıyla başkasına devredilebilmektedir.

İşte kadının,  kocası adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kadının ve Çocukların Korunması İçin Tedbir Kararı Verilmesini Talep Etme Hakkı

6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı:

Boşanma sürecinde kadınlara yönelik şiddet olaylarını medyadan veya bizatihi öğrenmekteyiz.

Boşanma sürecinde kadına veya çocuklara yönelik bir şiddet eylemi olması halinde (fiziksel şiddet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, rahatsızlık verme vs.) kadın 6284 Sayılı Kanun gereğince koruyucu tedbirlerin alınmasını talep edebilecektir.

Mahkemece verilecek koruyucu tedbir kararları sayesinde erkek eşten gelecek her türlü (fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal vs.) şiddet türleri önlenebilecektir.

Boşanma avukatınıza bu konudaki çekincelerinizi ve olasılıkları anlatmanız halinde size uygun koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.

Kadının Ücretsiz Avukat İsteme Hakkı

Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı:

Ülkemizde çoğu kadının belki de boşanma davası açmamasının temelinde ekonomik zorluklar yer almaktadır.

Gerek dava masraflarını gerekse boşanma avukatı ücreti karşılayamayacak durumda bulunan kadın, bulunduğu il Barosuna müracaat ederek kendisine Adli Yardım kapsamında ücretsiz bir avukat görevlendirilmesini ve bu görevlendirilen avukat aracılığıyla boşanma davasının açılmasını isteme hakkına sahiptir.

Kadının kendi eşyalarını talep hakkı

Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı:

Tarafların evlenirken konuta getirdiği çeyiz eşyalarını aynen iadesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yine kadının kendisine ait, yani maliki olduğu eşyaları da isteme hakkı bulunmaktadır.

Uygulamada Eşya Alacağı davası şeklinde görülen bu dava ile kadının eşyalarına kavuşması mümkün olabilecektir.

Kadınlar Haklarını Nasıl Koruyabilir?

Kadınlar Haklarını Nasıl Koruyabilir?

Haklarınızı koruyabilmek ve kullanabilmenin ilk koşulu, haklarınızın neler olduğunu bilmektir. Bu yazımızda bir nebze yardımcı olmaya çalıştık. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, haklarınız sadece bu sayılanlar ile de sınırlı değildir.

Boşanma sürecinde kadının haklarını kullanabilmesi ve koruyabilmesi için mutlaka konusunda uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alması gerekmektedir.

Bunu ısrarla ve altını çizerek yinelemekte fayda görüyoruz “Sağlıklı bir yargılama, Avukatsız olamaz!”

Eğer ekonomik gücünüz yok ise Barodan ücretsiz avukat görevlendirilmesini isteyiniz, maddi olanaklarınız mevcut ise iyi bir boşanma avukatının hukuki yardımından yararlanın. Aksi takdirde hayatınız boyunca peşinizi bırakmayacak mağduriyetlere maruz kalabilirsiniz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhaba,
   Velayet hususu bir çok değişkene göre hakim tarafından değerlendirilmektedir. Çocukların yaşı, sağlık ve eğitim durumu gibi hususlar nazara alınarak hükme bağlanmaktadır.
   Eşlerin çoğu davada çocukların velayeti hususunu koz olarak kullandığına şahit olmaktayız.
   Size tavsiyem bir boşanma avukatına müracaat ederek haklarınızı öğrenmeniz ve boşanma davasına ilişkin stratejinizi belirlemek olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı