Aile (Boşanma) Hukuku
Trend

Boşanan Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanan Kadının Hakları

Boşanan kadının hakları, Türk Medeni Kanunu‘nda yer alan Aile Hukuku hükümleri tarafından kadın eşe  tanınan hakları ifade eder.

Boşanma davası aşamasında müvekkillerimizin hemen hemen hepsinde geleceğe yönelik kaygılar görmekteyiz. Sonuçta kimse boşanmak için evlenmemiştir ve evlenirken de  boşanma ihtimalini düşünmemiştir.

Ancak söz konusu müvekkiller kadın olunca durum daha da kırılgan ve girift bir hale gelmektedir.

Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu nazara alındığında kadın eş, boşanma öncesinde haklı olarak kaygılar ve belirsizlikler yaşamaktadır. Çünkü çoğu kadın henüz ekonomik özgürlüğüne sahip olmadığı gibi sadece kendisi için değil çocuğu için de bir gelecek endişesi taşımaktadır.

Bu durum özellikle eşi (kocası) dışında bir ekonomik kaynağı bulunmayan kadınlar için daha da zor bir dönem olmaktadır.

Özellikle ekonomik geleceği açısından kaygılar yaşan kadın müvekkillerimiz, haklı olarak paniklemekte ve boşanma öncesinde sahip oldukları hakları sormaktadırlar.

Şunu öncelikle ifade etmek isteriz ki; Aile Hukukuna ilişkin mevzuatımız incelendiğinde hemen hemen her konuda kadını ve çocuğu koruyucu hükümlerin mevcut olduğunu rahat bir şekilde ifade edebiliriz.

Şimdi gelin hep beraber boşanma sürecinde kadının sahip olduğu hakları ve neleri talep edebileceğini inceleyelim.

Kadının Ayrı Yaşama Hakkı

Ayrı Yaşama Hakkı:

Eşler evli oldukları süre içerisinde kural olarak birlikte yaşamak zorundadırlar. Bunun için ortak konut belirler ve rızaya dayalı ayrı yaşamalar (iş gereği, çalışma koşulları gereği, tatil vs.) gibi hariç birlikte yaşamak ve evlilik birliğinin yükümlülüğünü birlikte üstlenmek durumdadırlar.

Eşlerden birisinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemek adına müşterek haneden ayrılması ve  yasada öngörülen süre (6 ay)  ve usuli koşullarının (terk ihtarı) yerine gelmesi halinde, diğer eşin Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açma hakkı vardır.

İşte boşanma davası açılması halinde eşlere tanınan en önemli haklardan bir tanesi “Ayrı Yaşama Hakkı”dır.  Boşanma davasının açılması halinde kadın artık ayrı yaşama hakkına sahip olacaktır.

Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı:

Ayrı yaşama hakkına sahip kadına bazen kin ve intikam duygularıyla bazen de boşanma sürecinde yıpratmak kastıyla ortak konutu terketmeye zorlayıcı eylemler olabilmektedir.

Örneğin iki çocuğuyla birlikte kadının evden çıkmasını, babaevine gönderme şeklinde bir çaba görülebilmektedir.

İşte konusunda uzman bir boşanma avukatı yardımıyla boşanma davası ile birlikte ortak konutun kadın ve çocuklara özgülenmesini talep etme imkanı bulunmaktadır.

Bu şekilde yaşanılan evde kadın ve çocuklar kalmaya devam edebilecek, erkek eş tarafından ortak konuttan uzaklaştırma önlenecektir.

Kadının Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı

Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı:

Eşler boşanma sürecinde bazen akıl almaz işler yapabilmektedirler. Boşanma Avukatı olarak bir çok olaya şahit olmuşuzdur.

Bazen çocuğun anne yanında kalması yaşamsal nitelikte bir zorunluluktur. örneğin henüz bir kaç aylık olan emzirme dönemindeki çocuklar gibi. İşte bu yaşamsal zorunluluğa rağmen müşterek çocuk baba tarafından alıkonulmakta ya da başka bir yere götürülmek suretiyle anne ile irtibatı kesilmektedir.

Keza yine henüz anne bakımına ve şefkatine muhtaç durumunda bulunan çocukların annelerinden alıkonulması halinde çocuklar için telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilmektedir.

İşte bu gibi durumlarda kadın açmış olduğu boşanma davasında “Çocuğun Kendisine Teslim Edilmesini” talep etme hakkına sahiptir.

Boşanma avukatınız olsun olmasın mutlaka böylesi bir durumda boşanma dilekçesinde bu husus vurgulanmalı ve her şeyden önce bu konuda bir karar verilmesi mahkemeden istenilmelidir.

Kadının, çocuğun geçici (tedbiren) velayet hakkı

Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı:

Boşanma davasının açılması halinde eşler ayrı yaşama hakkına sahip olacaklardır. Peki böylesi bir durumda çocuk dava süresince hangi eşin yanında kalacaktır? İşte bu sorunun çözümü “Tedbiren Velayet” kurumu ile çözülmeye çalışılır.

Dava süresince çocuğun hangi eş yanında kalacağı ve himaye edileceği hususunda mahkemece verilen karara “Tedbiren Velayet” ya da “Çocuk İçin Geçici Himaye Tedbiri” denilmektedir.

Boşanma davasında kadının en temel haklarından bir tanesi dava süresince “Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı” dır.

Tedbiren velayete ilişkin detaylı bilgiye https://www.alideniz.av.tr/bosanma-davasi-sirasinda-tedbiren-gecici-velayet/ linkinde yer alan yazımızı inceleyerek sahip olabilirsiniz.

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı:

Eğer çocuğun velayeti gerek dava süresince tedbiren gerek davası sonrasında hükmen babaya verilmiş ise, kadın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir.

Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, velayet hakkı kendisine verilmeyen eşe tanınan bir haktır. Bu şekilde çocuklarını görebilmek, çocuğuyla zaman geçirmek, etkileşimde bulunmak hakkı tanınmaktadır.

Ancak bu eşler için olduğu kadar çocuk için de bir haktır. Çocukla kişisel ilişki tarih ve şekli hakim tarafından belirlenir.

Sitemizde yer alan çocuk ile kişisel ilişki kurma konusunda oldukça kapsamlı yazımıza https://www.alideniz.av.tr/esin-cocukla-kisisel-iliski-kurma-hakki/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı:

Boşanma davası açılması halinde kadının en önemli haklarından bir tanesi “Kadın İçin Tedbir Nafakası“dır.

Boşanma davasının açılması halinde kadın,  barınması ve geçinmesi için diğer eşten kendisine nafaka verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Burada dikkat edilecek husus kadının tedbir nafakasına ihtiyacı olmasıdır. Kadının ekonomik yönden hiçbir gelirinin olmaması gerekmez.

Tedbir nafakasına ilişkin daha detaylı  bilgi almak isterseniz https://www.alideniz.av.tr/bosanma-davasinda-tedbir-nafakasi/ linkinde yer alan kapsamlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kadının, Çocuk İçin Tedbir Nafakası Talep Etme Hakkı

Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı:

Eğer müşterek yani boşandığınız eşiniz ile ortak bir çocuğunuz var ise, çocuğun velayetinin davanın devamı boyunca sizde olmasını istiyorsanız; çocuk için tedbir nafakası talep edebilirsiniz.

Velayet kendisine verilmeyen eş tarafından davanın devamı süresince çocuğun barınması ve geçinmesi için ödemek zorunda kaldığı nafaka türüne “Çocuk İçin Tedbir Nafakası” denilmektedir.

Aslında sizin bu konuda bir talepte bulunmanıza gerek dahi yok. Yani mahkeme hakimi müşterek çocuğun velayetinin dava süresince tedbiren size vermiş ise, müşterek çocuk için tedbir nafakası belirlemek ve karşı tarafı buna ödemekle yükümlü tutması gerekmektedir. Çünkü bu kanunun emredici bir hükmüdür.

Ancak yine de; çocuğun velayetini isteyen kadının, nafaka miktarını da belirtmek suretiyle, dava süresince çocuk için tedbir nafakası talep edebileceğini belirtelim.

Kadının, Çocuk İçin İştirak Nafakası Talep Etme Hakkı

İştirak Nafakası Hakkı:

İştirak nafakası, boşanma kararı kesinleştikten sonra ve  çocuk ergin oluncaya kadar ödenmesi gereken bir nafaka türüdür.

İştirak nafakasını velayet kendisine verilmeyen eş ödemek zorundadır. Yine kanunun emredici hükmü gereği, iştirak nafakasını hakim kendiliğinden incelemeli ve karara bağlamalıdır.

Yine burada da, çocuk için istenilen iştirak nafakası miktarı belirtilmek suretiyle çocuğun velayetiyle birlikte iştirak nafakası talep edilmelidir.

İştirak nafakası konusunda sitemizde yer alan kapsamlı yazımızda aklınıza takılan hemen hemen bütün sorulara cevap bulabileceksiniz. İncelemek için https://www.alideniz.av.tr/istirak-nafakasi-cocuk-icin-nafaka-nedir/  linkini tıklayınız.

Kadın İçin Yoksulluk Nafakası Hakkı

Boşanan Kadının Yoksulluk Nafakası Hakkı:

Boşanma davasında kadının belki de en önemli haklarından bir tanesi de; yoksulluk nafakasıdır.

Yoksulluk nafakası boşanma ile yoksulluğa düşmesi muhtemel olan eşe, diğer eş tarafından ödenmesi gereken, hakim tarafından belirlenen parasal katkıdır.

Yoksulluk nafakası alabilmek için kadının boşanma dilekçesinde mutlaka miktarı belirtmek suretiyle talebinin bulunması gerekmektedir.

Yoksulluk nafakası konusunda kapsamlı yazımıza https://www.alideniz.av.tr/yoksulluk-nafakasi-davasi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Kadının Velayet Hakkı

Kadının Velayet Hakkı:

Söz konusu kadınlar olunca boşanma süresince en çok endişelendikleri husus çocuğun velayetinin kime verileceği sorunudur.

Dolayısıyla kadının boşanma sürecinde talep hakkı olduğu hususu konulardan bir tanesi de çocuğun velayetidir.

Genel olarak çocuğun velayeti konusunda akla gelen ilk aday kadın eş olsa da, velayet hususunda bir çok kriter bulunmaktadır. Örneğin çocuğun yaşı, çocuğun eğitim durumu, sağlık durumu gibi özellikler yanında çocuğun kimin yanında kalmak istediği ve çocuğun üstün yararı ilkeleri velayetin kime verileceği konusunda temel ve belirleyici kriterlerdir.

Özellikle ekonomik gücü olmayan kadın müvekkillerimizden sıklıkla “kocam çok zengindir” ya da “kocam çok güçlüdür” şeklindeki velayet konusundaki endişelerini görmekteyiz.

Ancak hemen burada şunu belirtmek gerekir ki, ekonomik güç yada zenginlik velayet konusunda belirleyici bir kriter değildir. Boşanma Avukatınız sizi velayet konusunda bilgilendirecektir.

Kadının Maddi Tazminat Hakkı

Kadının Maddi Tazminat Hakkı:

Boşanma Davasında kadının, diğer eşin kusurlu eylemleri nedeniyle Maddi Tazminat Talep Edebilme hakkı bulunmaktadır.

Maddi tazminat isteyebilmek için, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda az kusurlu ya da kusursuz olması gerekmektedir.

Kadının Manevi Tazminat Hakkı

Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı :

Boşanmaya sebebiyet veren olaylar çoğu zaman diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

İşte boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz ya da az kusurlu olan kadın, diğer eşten manevi tazminat isteyebilecektir.

Bunun için boşanma dilekçesinde istediği tazminat miktarını belirtmek suretiyle manevi tazminat talep etmelidir.

Kadının Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı

Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı:

Ziynet eşyası alacağı, esasen boşanma davasının fer’isi niteliğinde değildir. Ancak boşanma davası ile birlikte açılması mümkündür.

Ancak bunun için boşanma davasına ilişkin harçlardan ayrı olmak üzere talep ettiği ziynet eşyasına ilişkin nisbi nitelikli harcı ödemek zorundadır.

Düğünde takılan ziynet eşyalarını, bunların kendisinden alındığını ispatlayan kadın ziynet eşyasını aynen yada bedelini talep edebilir.

Kadının Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Hakları

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar:

Eşlerin evlilik süresi içerisinde edinmiş oldukları taşınır ya da taşınmaz mallar boşanma davası sonrasında mal rejiminin tasfiyesine konu olacak ve buna ilişkin hak ve alacaklar ayrı bir dava konusu olacaktır.

Bir başka deyişle boşanma davası ile mal rejiminden kaynaklı hak ve alacaklara ilişkin davalar aynı davada görülemez. Boşanma davasının sonuçlanması ve boşanma kararının kesinleşmesi gerekir.

Kadının, Aile Konutu Şerhi Verilmesini Talep Etme Hakkı

Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı:

Boşanma aşamasında bazen kötü niyetli eylemler olabilmektedir. Örneğin eşlerden biri adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaz boşanmanın mali sonuçlarından kurtulma amacıyla, olası bir icra takibini sonuçsuz bırakma kastıyla başkasına devredilebilmektedir.

İşte kadının,  kocası adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kadının ve Çocukların Korunması İçin Tedbir Kararı Verilmesini Talep Etme Hakkı

6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı:

Boşanma sürecinde kadınlara yönelik şiddet olaylarını medyadan veya bizatihi öğrenmekteyiz.

Boşanma sürecinde kadına veya çocuklara yönelik bir şiddet eylemi olması halinde (fiziksel şiddet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, rahatsızlık verme vs.) kadın 6284 Sayılı Kanun gereğince koruyucu tedbirlerin alınmasını talep edebilecektir.

Mahkemece verilecek koruyucu tedbir kararları sayesinde erkek eşten gelecek her türlü (fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal vs.) şiddet türleri önlenebilecektir.

Boşanma Avukatınıza bu konudaki çekincelerinizi ve olasılıkları anlatmanız halinde size uygun koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir.

Kadının Ücretsiz Avukat İsteme Hakkı

Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı:

Ülkemizde çoğu kadının belki de boşanma davası açmamasının temelinde ekonomik zorluklar yer almaktadır.

Gerek dava masraflarını gerekse boşanma avukatı ücreti karşılayamayacak durumda bulunan kadın, bulunduğu il Barosuna müracaat ederek kendisine Adli Yardım kapsamında ücretsiz bir avukat görevlendirilmesini ve bu görevlendirilen avukat aracılığıyla boşanma davasının açılmasını isteme hakkına sahiptir.

Kadının kendi eşyalarını talep hakkı

Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı:

Tarafların evlenirken konuta getirdiği çeyiz eşyalarını aynen iadesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yine kadının kendisine ait, yani maliki olduğu eşyaları da isteme hakkı bulunmaktadır.

Uygulamada Eşya Alacağı davası şeklinde görülen bu dava ile kadının eşyalarına kavuşması mümkün olabilecektir.

Kadınlar Haklarını Nasıl Koruyabilir?

Kadınlar Haklarını Nasıl Koruyabilir?

Haklarınızı koruyabilmek ve kullanabilmenin ilk koşulu, haklarınızın neler olduğunu bilmektir. Bu yazımızda bir nebze yardımcı olmaya çalıştık. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki, haklarınız sadece bu sayılanlar ile de sınırlı değildir.

Boşanma sürecinde kadının haklarını kullanabilmesi ve koruyabilmesi için mutlaka konusunda uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alması gerekmektedir.

Bunu ısrarla ve altını çizerek yinelemekte fayda görüyoruz “Sağlıklı bir yargılama, Avukatsız olamaz!”

Eğer ekonomik gücünüz yok ise Barodan ücretsiz avukat görevlendirilmesini isteyiniz, maddi olanaklarınız mevcut ise iyi bir boşanma avukatının hukuki yardımından yararlanın. Aksi takdirde hayatınız boyunca peşinizi bırakmayacak mağduriyetlere maruz kalabilirsiniz.

Boşanma sürecindeki haklarınızı tam anlamıyla öğrenmek ve online hukuki danışmanlık almak için bize ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

102 Yorum

  1. Merhaba,
   Velayet hususu bir çok değişkene göre hakim tarafından değerlendirilmektedir. Çocukların yaşı, sağlık ve eğitim durumu gibi hususlar nazara alınarak hükme bağlanmaktadır.
   Eşlerin çoğu davada çocukların velayeti hususunu koz olarak kullandığına şahit olmaktayız.
   Size tavsiyem bir boşanma avukatına müracaat ederek haklarınızı öğrenmeniz ve boşanma davasına ilişkin stratejinizi belirlemek olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalr avukat beyefendi cok yakın tanıdığımız bosanma aşamasında eşi onu oyuna getirmiş onu kızdırıp kızdırıp cok ağır küfürlere zorlayıp ses kaydı almis simdi her iki taraf boşanma davası açtı kadin 7 aylik hamile evleri ise kizin annesinin kirada oturuyorlardı simdi eşi babası gülde kalıyor kadin annesinde karı kocanın kaldığı evi kiz abisi ve yengesine vermiş ikisi oturuyor eşyaları herşeyi kullanıyor daha boşanma olmadan boyle birsey yapti bunun bi cezası yada tazminat hakkı olurmu sonucta kocasından ayrılmadılar daha ve eşyaları altinalri hep kocası almıştı bu durumda nasil olacak acaba erkeğin namahrem odasında abisi ve yengesinin olması ne kadar dogru nasil bi yol izlemeliler lütfen yardimci olur musunuz cok teskkur ederim iyi calismalar

   2. Merhaba 6 ve 5 yasinda kizlarim var esim 6 yasindaki kzimi verisen anlasmali bosanirz diyor.siddetli gecimsizlik hakaret psikolojik siddet var evde ama mesajlar disinda ispatim yok.coxuklari mahkeme bana verir dimi anne olarak.birde ikcede yasiyorum ucretsiz avukat icin nereye kime basvurmaliym

  2. Anlaşmalı boşanalım dedik bir kolyenin peşine düştü . Şimdi de ben ayrılmıyorum mahkemeye ver diyor . 7 senedir evliyim babasına para yolluyordu bankadan babasınin arsası vardı ev yapılıyor dediler ama ortada ev de yok ev yapılmadı çok zor da görünüyor bunun hakkını alabilir miyim

 1. Merhaba iyi günler 8yıllık evliyim ve iki oğlum var 7 ve 5 yaşlarında eşim tarafından aldatıldım 2kere yazışmaları nı yakaladım ama üstünden 2 3 sene geçti.Biz ailesiyle birlikte yaşıyoruz ve bu benim psikolojimi çok olumsuz etkiliyor artık boşanmak istiyorum devam etmek istemiyorum.Eşim memur 4.500 maaş alıyor ben çalışmıyorum.Çocuklarımın velayetini almam sorun olur mu?Birde onlar için ne kadar nafaka talep edebiliyorum yardımcı olabilirmisiniz?

  1. Merhabalar 8 yıllık evliyim eşimle cinsel beraberligimiz evliliğimiz boyunca çok sorunlu oldu ,benlik bir problem bulunmaksızın tamamen eşimin kacmasiyla en son çareyi eşimi bir doktora yonlendirmekte buldum ,doktor muayene ve testleri sonucunda fiziksel bir sorunu olmadığını fakat psikolojik bir problemi olduğu teşhisi kondu eşimin bu konuyla ilgili hiç bir mücadelesi olmayıp içimden gelmiyor gibi bir açıklamanın ardına sığınması sonucu boşanmaya karar verdim bir çocuğum var ,pskolojik olarak çok yıprandım ,çünkü zaman zaman hastalığını bana belli etmemek için sürekli beni farklı sevenlerle suçlayıp pskolohimi alt üst etti ..sizlerden öğrenmek istediğim ben bu konuda nasıl bir tazminat talep edebilirim

 2. Ben 0 ildir aldatild8gimi ogrendim kadin tarafindan esime uzaklastirma aldim esimin babasinin evinde oglumla beraber oturuyorum hic bir matti gelirimde yok bosanasiya kadar nerden ne sekil bir yardim alabilirim hic calismadim c9k carsizim

   1. Merhaba,
    Bulunduğunuz ilde baroya müracaat ederek adli yardım kapsamında ücretsiz avukat talep edin.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

    1. merhabalar ali bey ben 28 yasindayim 8 aylik hamileyim ikinci cocuguma bir oglum var 7 yasinda esin erkeklerle iliskiye girdigini ogrendim bosanma davasi acmak istiyorum ancak hem cocuklarin velayetini alamamaktan korkuyorum hemde bunu ispatlamak icin elimde delil yok neyapmaliyim LUTFEN CEVAPLAYİN!!!!

     1. Merve.Benim bir yakınım 2920 şubat ayında kesin boşanma jari verildi oturdug7 evi bıraktı hanıma ve yeterli nafaka.simdi u adam bir arsa aldı 6 ay önce 2021 mayis ayinda.simdi boşandığı eşi kadın bu arsaya icra çıkartmış arsa üzerine bir miktat belirlemişler yetkili mahkeme ve yari parasını talep ediyor benim bu yakınım icra yoluyla gelen bu miktarı Ödemek zorundamı.Not arsabosandiktam 1 yıl sonra alındı.cevap cmverirseniz sevinirim.saygilarimla

    2. Ankara avukat derneğinden alabilir miyim? (Ücretsiz avukat)
     Fakir olan ve sürekli şiddete maruz kalan bizler için, fakir olduğumuz için boşanma davası açmaya korkuyoruz.

 3. Merhaba Ali Bey,
  Ben erkek arkadaşımla sözlendikten sonra nikah yaptık ama bu nikahı erkek tarafı istediği için yaptık imam nikahı kıyılabilmesi için ama resmi nikah yaptıktan sonra imam nikahı kıyılmadı gerek kalmadı dediler . Nikahtan sonra kayınvalide beni sürekli temizliğe çağırıyordu cam silmeye, tül yıkamaya,evini temizlettirmeye vs bende yapmak zorunda olmadığım için gitmek istemiyordum . Ben gitmeyince gelip anneme babama şikayet ediyordu hakaret ediyordu benim ruh hastası olduğumu tedavi görmem gerektiğini söylüyordu . Şakayla karışık incitici laf söylüyordu bizi küçümseyip aşağılayıcı bi şekilde konuşuyordu alay eder gibi hiç tanımadığım annem için bana bazı şeyler söylüyordu zoruma gidiyordu. Herşeyde hep kendilerini doğru, haklı buluyorlardı. Biz hep haksızdık suçluyduk yanlışdık onlara göre ve bu durum benim erkek arkadaşımla olan ilişkimize de yansıyordu. Artık oda bana bazı incitici laflar söylüyordu. Ve ben bu durumu git gide kaldıramamaya başladım onlar yüzünden intihar teşebbüsünde bulundum benimle yine alay ettiler onlar yüzünden değil de kendi ailem yüzünden intihar ettiğimi söylediler. Daha sonra kayınvalidenin benim hakkımda orda burda konuştuğunu duydum söylediği şeyler kulağıma geldi. Olaylar böyleyken erkek arkadaşım benimle ayrılmak istediğini
  ‌ evlilikten soğuduğunu söyledi bende inatla bende ayrılamazsın dedim sonuçta kaybetmiş olduğum bi bekaretim vardı . Oda ısrarla ayrılmak istediğini söyledi. Daha sonra babası yurtdışından geldiğinde bizi konuşmaya çağırdılar orda da sürekli hep beni suçluyorlardı herşeyde beni haksız buluyorlardı tartışma büyüğünce erkek arkadaşım herkesin içinde benim bakire olmadığımı iddia etti o an yerin dibine girmiştim herkesin içinde kendi ailesinin önünde benim ailemin önünde bana çok büyük bi iftira atmıştı. Ben ne yapacağımı bilemeden ortamı ağlayarak terk etmiştim. Zaten o aksamdan sonra kimse kimseyle görüşmedi. Aradan bi kaç ay geçtikten sonra avukat arkadaşı babamı aramış işte bu işi aramızda sessiz sedasız halledelim kimse duymasın gibisinden babamda boşanacak olan kimse onu arayın beni niye arıyorsunuz avukat da sizde babasısınız sizinle konuşalım demiş daha sonrasında babamda telefonu kapatmış. Bu konuşmada yılbaşından önce oluyor . Simdi Ali bey cevap vereceğinizi umarak size sormak istiyorum ben bu durumda ne yapmalıyım nasıl bi yol izlemeliyim ben bu kişiden hem boşanmak istiyorum hemde maddi manevi tazminat haklarımın hepsini almak istiyorum birde bende nişanda takılan altınlar var onları geri alırlar mı? Veya ben mihir denilen şeyi alabilir miyim?. Dava açmak istiyorum ama bazı büyüklerim sana attıkları iftirayı kabul mu edeceksin diye soruyorlar sizce dava açmak suçluluğu haksızlığı kabul etmek midir? Son 1 yıldır psikolojim inanın çok bozuldu önceden insanlar düğün ne zaman diye sorarken şimdi ise ne zaman boşanıyorsun diye soruyorlar. Yıkıldım yıprandım psikolojim yerle bir oldu canıma kastettim bu insanlar yüzünden ailemle bile aram açıldı. Allah rızası için nolur bi cevap verin nasıl bir yol izlemem gerekir.

 4. İyi günler eşimin ailesi arayıp bana hakaret küfür ettiği için kavga ettik oda bana boşanma davası açtı evi terk etti ben öğrenciliğim devam ediyor üniversite de ev hanımıyım bana evde hakkın yoktur diyor istanbulda oturuyoruz ailem malatya da yaşıyor ben evimden çıkmam dedim davası sürecin de hakkım var mı evde kalmak ile ilgi

  1. Merhaba,
   Evin mülkiyeti konusunda bilgi vermemişsiniz. Ancak açılan boşanma davasında evin tarafınıza özgülenmesini talep edebilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 5. 20 yıllık evliyim 4 tane çocuğum var 2 yetişkin 2 de çocuk herşeyden kısarak mal varlığımiz oldu şimdi tam rahat edelim diyorum halen aç gözlü doyumsuz iki kuruşu esirgiyor bizden ve en Son bana dediği şey sen yaptinki demeşi çok zoruma gitti artık tak etti canıma ayrılmak istiyorum o veremedigi iki kuruşu ondan söke soke almak istiyorum ne gibi taleplerde bulunmaliyim bu konularda bilgi m yok sizden rica ediyorum

  1. Merhaba bende yıllardır çekiyorum çocuklarım için ben çalışıyorum eşim benim sürekli kazanımı benden çalıyor. Evimin bütün eşyasını ben aldım. Ev eşimin babasının ben bu evden eşyalarımı ve çocuklarımla başka biryere taşınıp düzen kurup uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorum. Babasının evi olduğu için gitmiyor bende eşyaları taşıyamıyorum tehdit ediyor. Kanunen ne yapa bilirim.

  2. Ankara avukat derneğinden alabilir miyim? (Ücretsiz avukat)
   Fakir olan ve sürekli şiddete maruz kalan bizler için, fakir olduğumuz için boşanma davası açmaya korkuyoruz.

 6. Evelndigimiden beri esimin annesiyle birlikte oturuyorum o da yetmezmis gibi nenesi teyzesj ve teyze kızıyla da oturmak zorunda bırakıldım evlatlarim için dayandim halen kayanayla beraber oturuyoruz iki ev var ikiside kayinvalidemin uzerine ev alinirken bendeki altınlarda alınarak ev alındı ama tapu esimin annesinin ustune çıkartıldı.simdi esimden boşanmak istiyorum dayanacak gucum kalmadi kaynanayla 20 yil oturmak cok zor esim ayri ev acmayi kabul etmiyor bosanirsin sana zirnik vermem gerekirse isten cikar nafakani bile odemem diyor çocuklarım 9 14 ve 18 yaşlarinda artik büyüdüler tek istedigim kaynanasız bir hayat yasamak her tartişmada kaynanaama aha kapı cık git diyor mağdurum
  ama eşimin üstüne hic bir mal varligi yok ama esim tek çocuk tek mirasci benim ne gibi bir hakkim olur nolur yardim edin…bir hak idda edebilirmiyim..

  1. Merhaba,
   Kaynana ile birlikte yaşamak zorunda değilsiniz. Eşinizin sizi buna zorlaması bir boşanma sebebidir.
   Ancak bu sebeple boşanmak zorunda da değilsiniz. Hakimin evliliğe müdahalesi gereğince Aile Mahkemesine müracaat ile mahkemece bu konuda bir karar verilmesini isteyebilirsiniz.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 7. Eşime sen annele otur ama bana ve çocuklarıma ayri ev aç diyorum yapmıyor cıkmazın icindeyim haklarımı bana söyleyin nolur kayananayla oturmak Allah düşmanıma bile vermesin

 8. Esimin maliyeye borcu olduğu için bütün mal varlığı başkasının üstüne şuan ayri yaşıyorum kizim bende hicbirsekilde maddi manevi kizimla ilgilenmiyor neyapmam lazim yardımcı olurmusunuz

  1. Funda hanım merhaba,
   Maalesef ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi kayıt dışılık. Sıklıkla rastladığımız üzere kişiler kendi üzerine mal almamakta söz konusu malı başkası üzerine almaktadır.
   Ancak yargılamanın konusu maddi hakikate ulaşmaktır. Dolayısıyla başkası üzerine taşınmazlar edinse de geliri düşük görülse de yaşam biçimi nazara alınarak hakim tarafından nafaka, tazminat tutarları belirlenmektedir. Burada en büyük görev size ve boşanma avukatına düşmektedir.
   Öte yandan kişinin nafaka yükümlülüğünden kurtulabilmesi için hiçbir şekilde gelir elde edememesi bu elde edememesinin sakatlık, cezaevinde bulunma ya da muvazzaf askerlik gibi çok önemli bir mazeretinin bulunması gerekmektedir. Kayıtlarda hiçbir geliri olmasa da çalışmaya engel bir sağlık durumu ya da hükümlü, tutuklu ya da muvazzaf asker değil ise nafaka ödemekle yükümlüdür.
   Detaylı bilgiyi boşanma avukatınızdan alabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

   1. Merhabalar efendim size kısa ve öz bir kaç sorum olacak eşim 3 sene önce cezaevine girmeden önce aldatmalar yalan dolanlar vesayre bussuru olaylar yaşadım ve ben 9 aylık kızımı alarak aileme geldim kendimi toplamam için kendime zaman verdim aradan baya bir zaman geçti kızım 3 yaşına geldi ve kararımi verdim bosanma davası açtım şuan kızım 4 yaşında amaliyat ettirdim çok şeyler yaşadım ne aradılar nede sordular Birgün haber geldi eşim cezaevinden çıkmış akraba evliliği yapmış bu evliliği yapmadan önce defalarca beni rahatsız etti tehditler başka kadınlarla olması beni arayıp küfür ağza alınmayacak sözlerde hitamda bulundu benim tek isteğim kızımın velayeti bir an önce boşanmak hiç bir hak talep etmedim kafamı kurcaliyan babalık yapmadı emek vermedi artı herşey dünyaya getirmek değil Birgün olsun öldük mü yasiyomuz soran olmadı beni arayıp kızımı alırım kelimesi kullanıyordu bende tehdit ettim nafaka elimde olan bütün ispatlari sunarım dedim heryerden engeledim ama kızımın velayetini benim avukata vermiş annesine veriyorum diye boşanma bitsin kabul ediyorum diye dilekçe vermiş benim tek derdim korkularım evladım 4 yaşına kadar hem anne hem baba oldum iyi kötü buzamana geldim çalışmıyorum anne babam var kardeşlerim var çok şükür kimseye muhtaç değiliz sadece ara sıra tarla işine gidiyorum tek bilmek isteğim kızımı alabilir mi sabıkası bile var eminim beni anlamışsınızdır teşekürler

    1. Cahide hanım merhaba,
     Kızınızın yaşı itibariyle anne yanında kalması uygun olacaktır. Korkmanızı gerektirir bir durum yok. Ancak mutlaka bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
     İyi günler ve esenlikler dileriz.

 9. Ali bey iyi günler eşimle 21 senelik evliligimizi bitirmek üzereyiz abimin eşiyle aldattıgını ögrendim ve martın 7 de ayrıldık 3 çocugum var oglum 20 yaşında kızım 17 yaşında bide 3 yaşında kızım var. Eşim tır şoferi 4.000tl maaş alıyor ama sigortasız çalışıyor ben kendim özel bir şirkette temizlik çay işinde çalışıyorum ne kadar nafaka alabilirim tahminen bide benim üzerime kendi paramla aldıgım arabam var eşim arabanın üzerenden hak idda edebilirmi ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz

  1. Ali bey merhaba size bisey danismak istiyorum ben esimden bosanmaya korkuyorum yani beni tehdit ediyo bosanirsan ailene zarar veririm 7 sene ailesiyle altli ustlu kaldim ve bana hayati cehenneme cevirdiyani iki yuzlubi kisiligi vardi esimin yaninda normal esim gittikten sonra boyle konusmalariyla beni konusmaya tesvif ederdi ilk evlendigimiz zamanlarda evimde oturmama izin vermezdi yukari yanimiza gel derdi bende ilk evliyim daha yeni evimde durmak istryince kavga cikartirdi elektrik su parasi gelmesim diye bi mahremiyetim yoktu evime cat kapi girerdi gelen misafirlerini evime assaga getirirdi bunu ben aldim bunu ben aldim derdi 1+1 di ev bi koseli takim bide tv unitesi babamda yatak odasi takimimi almisti yani habire gururumu kirardi uzulurdum babamin o zamanlar durumu yoktu evlendikten sonra butun ihtiyaclarima kosuyolardi ailem maddi manevi bu sefer annesi kiskanirdi annemlere kizardi artik sizin kiziniz degil ne gelip gidiyosunuz derdi sonra kac kere hamileyken dayak yedim annesinin sacma konusmalari yuzunden tek geliniydim ama beni heryerde kotulerdi ben duyardim soylerdim neden boyle yapiyosun derdim inkar ederdi sonra oglunun sorumsuzluklari basladi eve gelmiyodu surekli bi arakdasiyla beraberdi boyle devam etti bu bizim hocbirsekilde 7 senedir hicbir irtibatimiz yok esimle hic bir dedigimi yapmaz ozgurlugumu kisitladi 3 tane evladim var bana siddet cocuklarima bagirma kufur suan bile yasiyoruz 2 ay once millet yardim cigliklarima 2 tane polis gonderdi korkudan bisey yapamadim suan hala kotuyuz cocuklariyla ilgilenmez ailemi 2.5 aydir goremiyorum cok kotuyum ne yapacagimi bilmiyorum suan bile kafamda deli sorular acaba bosansam nolur ailem zarar gorur mu cocuklarim zarar gorur mu 6 yasindaki kizim bile anne biz bu adamiistemiyoruz sana vuruyo bize bagiriyo kotu davraniyo hatta vuruyo sasirdim kaldim daha bu anlattiklarimin yarisi ne yapacagimi bilmiyorum cocuklarimi elimden alir diye korkuyorum ben 3 cocugumla daha saglikli bembeyaz bi sayfa acmak istiyorum ama cocuklarimi elimden alir diye korkuyorum ve benim hakkimda mahkemede akli dengesi yerinde degil gibi bi idda atarsa diyede korkuyorum raabime sukurler olsun ben cocuklarima ozgurlugumuz alindi evet 4 duvar aradinda elimden geldigince bisiler yapmaya calisiyorum onlarin mutlu olsun diye kizim bana anne babam niye bizi biyere goturmuyo falan diyince kaliyorum oyle uzuluyorum sosyal yasantimiz sifir aktivite yok 4 duvar arasinda olmeyi bekliyoruz resmn nolur bana yardim edin bi yol gosterin ne yapmam gerek

   1. Emine hanım merhaba,
    Öncelikle sitemizde hukuki danışmanlık kapsamı dışında kalan genel nitelikli bilgiler paylaştığımızı belirtmek istiyoruz.
    Ancak durumunuz nazara alındığında barodan adli yardım talebi kapsamında sizin için bir avukat görevlendirilmesini isteyiniz.
    Avukatınız ile birlikte başta koruyucu tedbirler olmak üzere gerekli prosedürü takip ederseniz amacınıza ulaşibilirsiniz.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

  1. Huriye hanım merhaba,
   Mahkemece son duruşmanın yapıldığı ve karar verildiği anlamına geliyor.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

    1. Merhaba,
     Konusunda uzman bir boşanma avukatına müracaat etmeniz gerekiyor. Mal Rejiminin Tasfiyesine ilişkin tedbirler için müracaat etmelisiniz.
     İyi günler

 10. Merhaba Ali bey ,
  6yillik evliyim 24 yaşındayım erken. Bir evlilik yaptım bbu evlilikten biri 6diger 5 yaşında iki çocuğum var eşimin sürekli ihanetine maruz kaldım şuan hayatında bir kız var kızda evli olduğunu bile bile gorusuyo ben çocuklarım için boşanmak istemiyorum benim sorum ben bu kızdan şikayetçi olma şansım varmı kız benim kocamla aramdaki herşeye karışıyor kızda daha bekar hiç evlenmmis ne yapabilirim ?

  1. Merve hanım merhaba,
   Siz sadece kendi eşinize karşı boşanma davası açabilirsiniz. Bahsi geçen kadın ise üçüncü kişi konumundadır. Bu nedenle eşiniz ile görüşüyor diye bu kişiye karşı dava açma imkanınız bulunmamaktadır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 11. Merhaba ALİ bey. ben yaklaşık 2.5 senelik evliyim fakat eşimle son 1 2 aydır bazı sıkıntılar yaşıyoruz ve bunları aşamıyoruz ve ortak kararımızla medeni bir şekilde konuşarak ayrılmaya karar verdik. Eşim
  kamu dairesinde çalışıyor ve geliri var. Ben anlaşmalı bosanma yoluyla ayrılmak istedim. Bankada düğünden kalma müşterek hesapta takılarımız var.ve ben belli bir kısmını talep ettim.sıcak bakmadı. Bu durumda mahkemede nasıl bir hak talep edebilirim.? Böyle bir hakkım varmı nihayetinde eşim mağdur değil.çalışmaya devam edecek. Mahkeme genel olarak bu duruma ne yönde karar verebiliyor.?teşekkürler saygılar…

  1. Mehmet Bey merhaba,
   Düğünde taraflara takılan altınlara ziynet diyoruz. Düğünde takılan altınlar konusunda eğer niteliği itibariyle kadına ait olduğu anlaşılan altınlar var ise (yüzük, küpe, bilezik vs. ) kadına ait, erkek kol saati erkek yüzük vs. ise erkeğe aittir.
   Bir boşanma avukatına müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 12. Merhabalar Ali bey size sorum şu 4yasinda kızım var aileme geldiğimde kızım 1 yaşında bile sayılmazdı buzamana kadar kendi ayaklarımın üzerinde durdum hayatla yaşam arasında kaldım kızım için tarla işi temizlik işi demeden çalıştım eşim cezaevine girmeden önce beraberken ihanetle yalan yanlış arasindaydim hep asalandim ailesi dahil eşimle bir olup gurumla oynadılar elimde herşey ispat delil mevcut eşim cezaevine girdi bende aileme sığındım kimse sahip çıkmadı o sırada kendimi toplamak ve doğru yanlışı bilmek kızıma düzenli bir hayat kurmaya başladım aradan zaman geçince eşim haber salmisti boşanma açsın diye bende dünden razıydım kendim açtım ve şuan boşanma aşamasındayız eşim çıktıktan sona bana ulaştı tehyitlet herşey birbaska kadınlarla bana küfürler yağdırdılar ve kızımın velayetini vermiş boşanmayı bekliyoruz nafaka hiç birşey talep etmedim yeterki bitsin kızımın velayetini almak kaldığım yerden başlamak ve bu şahıs akraba evliliği yaptı şuan ailesiyle yaşıyor bana kızı alcam senden deyip duruyordu bende heryerden engeledim şuan hiç bir sıkıntı yok anlaşmamız o bana kızımın velayetini vericek bende elimde olan hiç bir delili ve nafaka talebinde bulunmuycagim demek istediğim bu adam kızımı benden alabilirmi ben baktım büyüttüm bu zamana kadar getirdim ve tanımıyor kişiyi sizden öğrenmek istediğim kızımı alabilir mi saygılar

  1. Merhaba,
   Dört yaşında bir çocuk anne bakım ve şefkatine muhtaçtır. Bu yaştaki çocuğun kural olarak anneye verilmesi gerekir.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 13. Slm aleykum ailibey ben 21 senelik evlim 3cocuk var 19 14 10 yaslarinda esim ile aramizda hic birsey yok tu babasini evine misafir olarak gitti geri gelmiyor bosanacam diyor ailesi nin etkisi altina kaldi babasi abisi ne dese onlari dinliyor ben de bosanmak istemiyorum esim seviyorum cocuk lari m anesi eyer israrla dava acarsa ne tur mudafa ederim ayrilmak istemiyorum cocuk lar da benim yanimda onlarda istemiyor sayet bosansa bende nafaka alirmi saygilar

  1. Hikmet bey merhaba,
   sitemizde genel nitelikli ve hukuki danışmanlık kapsamı dışında kalan bilgiler verilmektedir. Hukuki danışmanlık için mutlaka bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 14. Ben 4 yıldır evliyim iki oğlum var biri 3.5. Biri de 1.5 yaşında eşimden şiddet gördüm ve yer ve yer hergun hakaretleri eşim ailesinden gelen haksızlıklar yüzünden dayanamayıp evden kaçtım başka şehire geldim. Şimdi çocukları almak için ve bütün altinlarimi alıp yedikleri için bir dava acicam sizce çocuklarımı bana verirler mi evden çıkıp gitmemi on plana alıp vermeme gibi durumları olur mu

  1. Melek hanım merhaba,
   Çocuklarınız yaşları itibariyle anne bakım ve şefkatine muhtaç durumda bu nedenle sizinle ilgili çok olağandışı bir durum yok ise gerek tedbiren gerekse hükmen çocukların velayeti verilir. Çocukların size teslimi sağlanır.
   Ancak bunun için öncelikle bir boşanma avukatına, maddi durumunuz yok ise baroya adli yardım başvurusunda bulunmalısınız.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 15. Merhaba ali bey ; annem ve babam yaklaşık 3 senedir ciddi sorunlar yasiyor . Biz 4 kardesiz en büyük benim 24 yaşındayım diger kardeşlerim 19 yasinda en küçüğümüz 9 yasinda .hayatında başka bi kadın vardı. Ve biz hâla olduğunu düşünüyoruz ama kanıtıdır yok geçmiş zamanda ki olayda annemin kadına atmış olduğu daha dogrusu karşılıklı diyaloğun olduğu WhatsApp konuşmaları var 3 sene öncesinin . Ve o zamandan bize uyguladığı şiddet var şehitlerimiz de var . Sesleri duyan insanlar yani . Ve su anda annem dün gece babamın baska bi kadınla WhatsApp üzerinden görüntülü konuştuğunu görmüş ama bunada kanitimiz yok çünkü apar topar aramayı sonlandırmis bugün boşanmaya karar verdiler. Annem 2 yil once daha çok ailevi sorunlar yüzünden beyin kanaması geçirdi. Su qnda çalışmıyor zaten . Bosanma davasını annem önce açmak istemiyor kulaktan duyma bilgiler yüzünden. Haklarını kaybedeceğini düşünüyor. Sizin buraya yazacağınız cevabı ben ona gostercem ve bir nebzede olsa tabularını yıkcam. Buraya yazma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler.

  1. Birsen hanım merhaba,
   Öncelikle sitemizin amacı genel anlamda bilgilendirme yapmaktır. Bunu yaparken de Avukatlık Kanunu’nun bize yüklediği bir takım yükümlülüklere dikkat etmemiz gerekmektedir. Yazımızın içeriğinin danışmanlık hizmeti niteliğinde olmaması da bu ilkelerden bir tanesidir.
   Bir boşanma avukatı ile görüştüğünüzde detaylı bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 16. Ben 2 yıldır evliyim eşim ailemin yanına gitmemi istemiyr sürekli kendi ailesinin yanına gitmemizi istiyor. Benim düşüncelerimi fikirlerimi önemsemiyor her en ufak tartışmada incitici sözler kullaniyr ve ailemi kötülüyr bir türlü anlasamiyrz hiçbir konuda orta yol bulamıyorum bir çocuğum var beni çocuğumla tehdit ediyor sana bırakmam diye

 17. Hocam eşimle 1 Temmuz 2018 de evlendik . Bi süre geçtikten sonra eşimle aramda onun ailesiyle sorunlar olmaya başladı . Eşim beni değil onları dinler oldu bana her tartıştığımızda benim itim olacaksın , köpeğim oasaksın ailemin iti olacaksın bunları yapmıyorsan istemiyorum seni dedi ben sustum hocam yuvam tıkılmadın diye yapmaya çalıştım kızım İÇİN ama daha fazla üstüme gelmeye başladı ailesi ne derse ona inanıp bana söz bile vermiyordu konuşmam İÇİN zaman geçmeye başladı hocam evde oturmamaya başladı sonra geç saatte gelirdi . Şuan artık şiddet te görmeye başladım kızınıda al git babanın evine sizi istemiyorum benden boşan dedi nasıl yapacağımı bilmiyorum hocam ne olur bana yardım edin çocuğumu çok seviyorum ben onun babasız büyümesini istemiyorum ama babası bizi istemiyor şuan çok çaresizim bana yardım edin …???

 18. Esimden bosanmak istiyorum Ancak evim uzerime kalsin istiyorum tapu benim uzerime
  Fakat ev uzerine cekmis oldugu kredi var yani ev borclu Bunun disinda kendinden hic bir mal talebim yok

 19. Merhaba Ali Bey,
  Eşimle anlaşmalı boşanmanın arifesindeyiz gelecek ay duruşmamız olacak fakat vazgeçmek üzereyim çünkü kayınvalidem ve eşim tarafından psikolojik şiddet görüyorum.2çocuğum var ve kendimize ait evimizde kiracı var biz annesine ait evde oturuyoruz.Çekişmeli boşanma talebinde bulanacağım fakat size sormak istediğim bir konu var.Kendi evimizde kiracı olduğu için şuan oturduğum evden çıkmama talebinde bulunabilir miyim? Dava sonuçlanana kadar oturma hakkım var mıdır?

  1. Merhaba,
   Müşterek konutun dava sonuna kadar tarafınıza özgülenmesini isteyebilirsiniz mahkemeden. Daha detaylı bilgi için avukatınıza müracaat ediniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 20. Merhaba Ali Bey iyi çalışmalar dilerim.
  4.5 yıldır mutlu bir şekilde sürdürdüğümüz evliliğimiz var. Lakin son zamanlarda çok çekişmeli kavgalar ve psikolojik şiddet gördüğümü söyleyebilirim. İkiz evlatlarımız var 3 yaşındalar. İki tarafta artık boşanmak istiyor. Lakin eşim çocukları kesinlikle vermeyeceğini söylüyor ve bende aynı şekilde asla vermek istemiyorum. Kendisi çalışıyor ayrı olarak ek çalışmalara gidiyor. Ben daha önce çalışıyordum çocuklarımı kendim büyütmek istediğim için işimden ayrıldım. Şimdi merak ediyorum evlatlarımın vekaletini ben alabilir miyim? Nafaka alabilir miyim? Yaşadığımız evimiz eşimin babasının üzerine, ev hakkında ne yapabilirim oturabilmek için? Teşekkür ederim.

  1. Sultan hanım merhaba,
   Çocukların yaşları itibariyle anne yanında kalması gerekmektedir. Velayet bu yaştaki çocuk için kural olarak anneye verilecektir.
   Eşinizin babası üzerine kayıtlı olan bir evde herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değil.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 21. Mrb.benim biri 4 diğeri 10 yaşında oğlum var 10 yaşındaki oğlum bana annesinden kaçtı geldi çocuklarıma şiddet uyku ilacı ve merdiven altı zayıflama ilacı veriyomus bunu büyük oğlum söyledi ve gitmek istemiyor.velayet davası actim.4 yaşındaki oglumu alabilirmiyim banada cola ve suyuna ilaç veriyormuş büyük oglumun yanında bunlardan haberim yoktu büyük oğlum anlatdi.ve dava açtık ve sahitlerimde var tanık olarak büyük oglum.4 yaşındaki cocugumun velayetini bana verirmi hakim

  1. Merhaba,
   İddialarınız ciddi iddialar eğer ispatlayabilirseniz neden olmasın.
   İyi günler

   1. Ali bey bilirkisi büyük oğlumu bana verdi kucuk oğlum orda olduğu için ve burdaki bilirkişi küçük oğlumu ve anneyi gormedigi için anneye yönelik yazmış.bir buçuk ay oldu hakim karar vermedi.ispat olarak 10 yaşındaki oğlum olmak üzere 4 sahitim var.annenin piskolojik hap kullandina dahi resmi kanitda var.

 22. Merhaba annem ve babamın boşanmasını istiyoruz sürekli tartışıyolar aralarında saygı kalmadı babam sürekli hakaret ediyoo şiddette var .annemde boşanmak istiyor ama babam hiçbirsey alamazsın diyor maddi anlamda. Alınan hersey annemin biriktirmesiyle annemin fedakarlıklarıyla oldu. Boşandıklarında annem maddi anlamda birsey alabilirmi

  1. Merhaba,
   Bir boşanma avukatına müracaat etmeniz halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Anneniz bir avukat aracılığıyla tüm haklarını alacaktır
   İyi günler ve esenlikler dilerim.

  2. Merhaba 3 yillik evliyim. 2 yasinda oglum var. Esimle aramizda en ufak bir tartisma baslasa bana surekli sozlu siddette bulunuyor ve beni kiskirtiyor. Her konuda surekli yalan soyluyor. Bunlarin belgeleri elimde mevcut.Cocugumuz icin ihtiyac olan birsey istesem alip sonrasinda surekli maddi lafini yapiyor onu aldirdin bana vs. Gibi. Hic bir sekilde gecinemiyoruz. Bosanmak istiyorum ama cocugumunda duzeni bozulmasin istiyorum. Oturdugumuz ev kira.Bosanma sonrasinda da ayni mulkiyette oturma hakkim var midir?

   1. Merhaba,
    Şu an oturduğunuz evde boşanma davası sırasında oturma hususunda üstün bir yararınız olduğunu ispatlamanız halinde hakim müşterek konutun size özgülenmesine karar verebilir. Örnek vermek gerekirse, müşterek çocukların geçici velayetinin sizde olması ve müşterek çocuğun okulunun eve yakın olması halinde bu hususu belirtmek suretiyle müşterek konutun dava süresince size özgülenmesini talep edebilirsiniz.
    Zaten boşanma davası için müracaat edeceğiniz boşanma avukatınıza durumu anlattığınızda gerekli müracaatı yapacak ve taleplerinizi mahkemeye iletecektir.
    İyi günler ve esenlikler dileriz.

 23. Kendim sigortalı olarak çalışan biriyim boşanmak isteyen benim boşanma konusunda eşimin sorun çıkartacağını düşünmüyorum çocuk velayatinde bulunmayacam kızım evli oğlum reşit bunlarda sorun olmaz yanlız boşandıktan sonra mal varlığında , nafaka ,tazminat alma hakkına sahipmiyim

  1. Fadime Hanım Merhaba,
   Bunları bir boşanma avukatı ile görüşmelisiniz. Çünkü elde hiçbir veri yok iken yorum yapılamaz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 24. Eşim boşanma aşamasında cezaevine girdi oturdugumuz evde yaklaşık 9yıldır yaşamaktayız ama ev kayınpederimin üzerine evlenmeden önce alınmış…Bu süreçte dava sonuclanana kadar eve şerh koydurabilirmiyiz…Kayınpederim evi satıcam borcm var diyor..Cocuklarım 8 ve 7 yasında….

 25. Merhaba ben 6 yıllık evliyim ikiz erkek çocuklarım var 5 yaşında eşim psikolojik şiddet uyguluyor seni aldatıcam gibi tehditler ediyor . Evi otel gibi kullanıyor aylık 20₺ verir onunda üstünü ister benden neyse uzatmayacağım ben lise 3 e kadar okudum hayatımda hiç çalışmadım maddi desteğimde yok boşanmak istiyorum fakat her kadın gibi ikizlerimin velayetinin bende olmasını istiyorum fakat eşim hayır bende olucak diyor eşim küfürbaz bi insandır egoludur annesine babasına bile saygısı olmayan çocuklarına her ne kadar ilgili olsada küfürlü konuşan biridir benim gidecek yerimde kalıcak bi yerimde yok boşanırsam sıfırdan bir hayat kurmam gerekiyor.
  1.sorum okudugum lise istanbuldaydı bense başka şehirdeyim okula gitmeden belgemi alabilirmiyim yada nasıl alabilirim istanbula gitme imkanım yok (lise 3 terkim )
  2. Sorum devletimizin verdiği yardım ne kadar bi kadını ve 2 cocuğu gecindirebilir mi ?
  3.sorum velayeti ne gibi durumlar etkiler benim kız arkadasımın evine bir süreliğine sığınmam falan etkiler mi ?
  4. Sorum telefondan bilgi verebilir misiniz sizi arasam telefonda konussak daha sorucağım cok soru var en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum artık dayanamıyorum 24 yaşımda hayatım eridi bitti .

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 26. Merhabalar ben ay dır evlıyım ama eşim çok kıskanç beni herkesten kıskanıyo bu ikinci evlolıgım ve ilk evlılıgımden bır oğlum var o da 12 yaşında bizimle yaşıyordu onun da evlilik dışı bir oğlu var velayeti babasında ve benim oğlum la onun kinin arasında ayrım oluyordu benim oğlum eşimin yanında beni öpemiyordu gece yatarken kapıyı kilitleyip anahtarı saklıyordu yalnız bi dışarı çıkmamı istemıyordu ayrıca eşimin bir hocası vardı etkiler buyuler yaptırıyordu ona sormadan adım dahi atmıyor du psikolojik sorunları vardı ve bir gün bunaldım ve evden ayrıldım annemin yanına geldim ve 2 aydır annemin yanındayım bana evlenırken mehir yazdırdı ve almadı elinde olan mehir kağıdını kaybettim dedı bunlar için ne yapmam lazım cvplarsanız çok teşekkür ederim ha bu arada bana para vermıyordu hocasına her ay para yatırıyordu şuanda mağdur kaldım

  1. Mrb eşim asker 3 senedir gelmiyor ben ailesiyle yaşıyorum beni ailesi istemiyor evlenmemizi istemediler cocuk yok calışıyorum ayrılmak istiyorum ne kadar nafaka alabiiitim

 27. Iyi akşamlar.2019 haziran ayında evlendik.Esimle severek görüşerek evlendik.Lakin eşim bazı konularda saygısız ve tehdit edici konuşmalar yapmakta.Ufak bir tartışmada konuyu ayrılmaya getiriyor bende susuyorum ve diyorum ki her defasında böyle yapma madem boşanmak istiyorsun tamam yazalım dilekçe diyorum ama yok.evin a dan z ye bütün eşyalarını ben aldım.simdi kalkmış diyorki öyle kolay değil göreceksin diyor..!?En az 3 ayı geçkin sigortalı olarak çalışıyor lakin hiç bir maddi desteği de olmadı.Memleketinde tanıdık av.ile görüşme sağlıyor.ben ise ne yapacağımı bilemiyorum. Bu arada önceki evliligimden çocuğuma nafaka ödemekteyim 2 yıldır. Lütfen yardım edin izmir den sevgi ve saygılarımla…

  1. Merhaba,
   Sitemizin amacı hukuki danışmanlık kapsamında kalan genel nitelikli hukuki makale paylaşımıdır.
   Sorduğunuz soru ise hukuki danışmanlık kapsamındadır.
   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca bir avukatın ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi yasaktır.
   Online danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz. Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 28. Mrb eşim asker 3 senedir gelmiyor ben ailesiyle yaşıyorum beni ailesi istemiyor evlenmemizi istemediler cocuk yok calışıyorum ayrılmak istiyorum ne kadar nafaka alabiiitim

 29. Merhabalar Ali bey, 3 evliyim ve birtane kizim var 2 yasinda. Suan bosanma asamasindayiz. Esimin ellinde mesajlar ve görseler var evliligimizin cok iyi gittigine fakat bana hakaret etti ailesinin bana kufurler soyledi ve bunun bende bir kaydi yok. Maddi ve manevi tazminat talep ettim. Sizce davayi kazanamazmiyim ellimde deliler olmazsa. Soyle bir durumda var ses kaydida var onu sunsam hakim benden yana olurmu?

  Tskler

  1. Merhaba,
   Hukuki danışmanlık kapsamında kalan sorunuza cevap veremiyoruz.
   Büromuzu arayarak hukuki danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 30. Merhaba
  Annemle babam 10 seneden fazladır ayrı yaşıyorlar ama resmen boşanmadılar. Annem boşanma davası açsa babamdan para alabilir mi. Hiç bir geliri yok annemin. Bide babasının emekli maaşı var onu da anneannem alıyor . Ordan da para alabilir mi

 31. Ali Bey merhaba. Ben 15 yıllık evliliğim boyunca kendi masraflarimi odedikten sonra onun hesabına para gonderdim. Şimdi boşandık. Ben o ödediğim.paraları geri alabilir miyim

 32. Yeni dogum yaptim eşimin hep hamileykende sözlü şiddetine maruz kaldım evdende kovaladı ben evimden gitmek istemiyorum polise gidip uzaklaştırma alsam evimde kalabilirmiyim ve boşanma davası açsam nafaka talep edebilirmiyim yeni dogum yaptimmm hicbisey alamazsın dio

 33. Merhaba,
  Boşanma arefesinde iken eş kendisine ait konutu bağış şeklinde diğer eşe verir ise konut üzerinde hiç bir hakkı kalmaz mı? Ya da hakkı olmaması için ne yapılmalıdır acaba?

 34. merhaba iyi gunlerdilerim Ali deniz bey ben 28 yasindayim 8aylik hamileyim ikinci cocuguma biroglum var 7 yasinda esimin erkeklerle iliski yasdigini ogrendim bosanmak istiyorum fakat hem cocuklarin velayetlerini alamamaktan hem de bu olayi ispatlamak icin elimde delil olmadigindan neyapicagimi bilemiyorum neyapmaliyim LÜTFEN CEVAP VERİN LÜTFEN!!!

  1. bir boşanma avukatına müracaat ile strateji belirlemelisiniz. Hangi hususu ne şekilde ispatlayacağınızı beraber kararlaştırmalısınız.

 35. Merhaba Ali bey ben 4 sene önce eşimden zinadan dolayı anlaşmalı bi şekilde boşandım mal para vs.hic birşey talep etmedim.Cocugumun velayeti bendeydi ama maddi sıkıntı yüzünden eski eşime verdik ama çocuğumu benden soğutmak için ve uzak tutmak için sürekli bana hem maddi hem manevi zorluk çıkarıo ben de bu durumda dava açıp velayeti geri alacağımı söyledim bunun üzerine bana hakaret ve küfür edip zinadan dolayı bana şantaj yapıp tazmibsnat davası açacağını soylerek beni tehdit ediyor böyle bi hakkı varmi?4 sene önce anlaşmalı boşandık birde ben şantajına ve küfürlerine karşı tazminat davası açabilir miyim? Lütfen yardımcı olun

 36. Merhaba Ali Bey. 11 aylık evli iken hamile kaldım ve eşim çocuğu istemediğini, aldırmak istediğini söyledi. Ben başta bunu kabul etmedim. Kabul etmeyince bana kötü davranmaya başladı. Sürekli evde kavga, hakaret. Bende evliliğimiz adına istemeyerekte olsa kabul ettim. Çocuğu aldırdık fakat çocuk gittikten sonrada tekrar bunun için tartışmaya başladık ve ben psikolojik çöküntüye uğradım. Evi terk ettim. Bu durumda ne yapabilirim.

 37. Merhaba,
  Boşanma arefesinde iken eş kendisine ait konutu bağış şeklinde diğer eşe verir ise konut üzerinde hiç bir hakkı kalmaz mı ya da hakkı olmaması için ne yapılmalıdır acaba?

 38. Merhaba Ali Deniz bey benim sorum eşimle anlaşmalı boşanma davası acicaktik fakat dava açarsak evimden çıkıp gideksin diye beni zorluyor yoksa anlaşmalı dava açmam diyor anlaşmalı yada tek taraflı dava açılırsa evimden çıkmam gerekiyor mu lütfen yardım edin

 39. Şu an boşanma davası yargıtayda. İlk mahkeme ve istinaf boşanma verdi. İlk mahkeme eşit kusur, istinaf erkek tarafı kusurlu diye 40 biin maddi ve manevi tazminat verdi. enim sorum evlılilik içinde aldığımız konut.
  şu anda erkek oturuyor. Konut benim adıma kayıtlı. boşanma davası bitince satabilirmiyim. yada nasıl çıkarırım. (tüm haklarını mal paylaşım davasında vererek)

 40. Merhaba ben 17 yıllık evliyim eşim tarafından aldatıldım.Zina sebebiyle boşanma davası açmak için evde bulduğum prezervatif yeterli bir delil olurmu?

 41. Merhaba kendi üzerime yapılan evi kızımın üstüne devrettim. Eşimle boşandıktan sonra ondan yada benden bu evi hak talep edebilir mi?

 42. Merhaba benim eşimin ailesinde bipolar bozukluk asabiyet olduğu aşikardır
  Eşim beni babamın evine göndermekle bana haklarımı vermemekle çocuğum büyüdüğünde (şu an iki yaşında) benden uzaklaştırmak ve ailesine götürmekle tehdit ediyor
  Bunun yanında telefonlarımı dinlediğini mesajlaşmalarımı okuduğunu söyleyip beni tehditler ediyor
  Ben ailesinin çocuğuma yaklaşmasını bensiz onlara gitmesini asla istemiyorum
  Bunun için ne yapabilirim

 43. Merhaba
  eşimle boşanma sürecindeyiz kendisi sigortasız çalışan olduğu için benim sigortamdan faydalanıyor beni ve o zaman 17 yaşında olan kızımızı 3 sene önce terk etti hiç aramadı bu süreçte sigortamdan faydalandı hala faydalanıyor bunun iptali ve geriye dönük karşılığını talep edebilir miyim. normalde dışardan genel sağlık ödemesi yapsa aylık 150 tl civarı sanırım…… teşekkür ederim….

 44. Merhaba avukat bey.
  Ben 5 ay önce evlendim eşim ailemin evine geldi burada yaşamaya başladık evlendikten sonra ve benim mobil bankacılığımdan 15 bin TL kredi çekmiş evliyiz öder diye birşey demedim SSK nın babadan maaş alan kız çocuklarına evlilik hibesi 15 bin TL yi de çektik 2 bin lik kredi kartımı da bitirdi para bitince yok yere bir bahane sundu bana ve gitti zaten sürekli beni bırakıp bırakıp gidip geliyordu gittiğinden sonra benimle hiç bir şekilde iletişime geçmedi maddi ve manevi anlamda çok yıprandım sizce ilk celse de hakim boşayabilir mi? Ve maddi manevi tazminatla birlikte nafaka da isticem çekişmeli açıcam baro dan avukat talep ederek o şuan hayatım da değil napıyor bilmiyorum 20 gündür geçimimi hiç bir şekilde sağlayamıyoruz ailem olmasa aç kalıcam resmen.Ve son olarak ta ilçe de barodan avukat talep ediyebiliyor mu ile mi gitmek gerekir lütfen bir cevap verirseniz çok minnettar olurum…

 45. 6 numara bebek bezi, ıslak mendil, süt ihtiyacım var. Para istemiyorum. Bebek bezinin paketini kesebilirsiniz. Dolandırıcı değilim. Allah korkusu olan insanım. Haram yemeyi nasip etmesin rabbim. Külli nefsin zaikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Ahirette mahşer günü cenneti hediye edeceği kul olmayı nasip etsin rabbim. Yazmış olduğum mesajı görmemezlikten gelmeyin. Elinizi ayağınızı öpüyorum. Ne olmuşum dememeli ne olacağım demeli insan. eylem345817@gmail.com

 46. Merhabalar 2012 yılında kendi adıma kredi çekerek ortak bir ev aldık.Esimin ailesi bir müddet sonra yardım amaçlı kredi ara ödemesi yaptı bir süre sonra da eşim tazminatını alarak kredi borcunu çekilen süre zarfından önce kapattı.Simdi boşanmak istiyorum ama eşimin ailesi eve yaptığı yardımı geri istiyor alma ihtimalleri var mı acaba?

 47. İyi akşamlar eşim sürekli ailesi için beni zor durumda koyuyor kaynım benim boşanmamı istiyor bana şiddet uyguluyorlar eşim mal varlığı iyi iş yeri var bana sen hiçbişey alamassın diyorlar cocuğumuda vermek diyorlar nasıl geldiysen öyle gidersin diyorlar benim hakkım nedir

 48. Ali bey merhaba, 4 yıllık evliyim. Evlendikten sonra eşimin kendi evim dediği ama tapusu aile derdine ait olan bir evde yaşamaya başladık. 1 yıl sonra o evden taşındık ama yeni aldigimiz ev annesinin üzerine alındı. O gün satış yapılırken ben de oradaydım bana hiç kimse bir şey sormadan ev kayın valide min üzerine alındı. Aradan 4 yıl geçti. Halen bu evde oturuyoruz. Bu esnada eşime dedesinden miras yoluyla daire payı düştü. O ev eşimin üzerine alındı. Şimdi orada kiracı oturuyo. Gecimsizligimiz mevcut ve boşanma durumu gündeme geliyor zaman zaman. 5 yıldır yolunda gitmeyen bir cinsel yaşam da var. Hukuka göre sanırım aile konutu dediğimiz konutta sadece yasal hakkım var. Diğer konut yazlık vs gibi gösterilirse hakkım bulunmuyor. Aile konutu da kayınvalidemin üzerinde. Bu durumda talep edecek hiç bir hakkım yok müdür? Eşime bir kaç defa oturduğumuz ev neden senin üzerinde değil biz yetişkin insanlarız diye sordum ama aile içinde senin benim yoktur gibi cevaplar verdi. Boşanma durumunda 5 yıldır evli bir eş olarak ikamet ettiğim konutta bir hakkım bulunmamakta mıdır? Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.

 49. Merhabalar
  8 senelik evliyim, 2 çocuk annesiyim
  Eşimle iki senedir tamamen kopuk bir hayatımız var. Eşlik görevi tamamen bitti. Boşanmak istiyoruz ancak şuan için işsizim gelirim yok. Evimiz kira. Eşim bu evde ben kalırım sen gidersin diyor.
  Çocuklarla beraber ben bu evde kalmak istiyorum. Bunun İçin ne yapmam gerekiyor bilgi verirseniz çok sevinirim

  1. Merhaba,
   Öncelikle bulunduğunuz ilde Baroya müracaat ederek ücretsiz boşanma avukatı görevlendirilmesini talep edin.
   Akabinde sizin için görevlendirilen avukat ile hazırlayacağınız boşanma dilekçesinde konutun çocuklar ile size tahsis edilmesini (konutun özgülenmesi) talep ediniz.
   İyi günler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu