Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanma Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Boşanmanın mali sonuçlarından bir tanesi de Türk Medeni Kanunu’muzun 174. maddesinde yer alan Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminattır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinin 1. fıkrasında
“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir” hükmüne yer vermiştir.
Boşanmanın fer’isi niteliğinde bulunan maddi tazminat istemi mahkemece re’sen nazara alınamaz. Bu nedenle maddi tazminatın ayrıca ve açıkça istenmesi gerekmektedir. Bu yönde bir talep olmaksızın mahkeme hakimi kendiliğinden tazminata hükmedemez. Ayrıca istenen tazminat tutarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
Yine fer’i nitelikli bir talep olduğundan boşanma kararı verilmez ise bu takdirde maddi tazminat istenemez.
Boşanma sebebiyle maddi tazminat istemleri boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasından ayrı bir şekilde de istenmesi mümkündür.
Ancak boşanma davasından ayrı olarak istenen maddi tazminat istemlerinde önce bir boşanma kararının varlığı ve kesinleşmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak burada bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Şöyle ki; boşanma davasında boşanmaya karar verildiğinde bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi tazminat davasının açılması gerekmektedir. Bir yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra dava açılması halinde davalı tarafın zamanaşımı definde bulunması halinde açılacak dava reddolunabilir.
Boşanma davası dışında bağımsız olarak maddi tazminat isteminde bulunulmuş ise bu takdirde harca tabi olacaktır.
Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararına ilişkin hüküm ile ilgili tenfiz kararı verilmesi halinde bu tenfiz kararının kesinleşmesinden itibaren yine bir yıl içerisinde boşanma sebebiyle maddi tazminat davası açılması mümkündür.
Mahkeme hakimi maddi tazminatı takdir ederken Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alarak maddi tazminat tutarına hükmedecektir.
Gerek boşanma davası ile birlikte gerekse bağımsız boşanma sebebine dayalı maddi tazminat davalarında dava konusunun teknik bilgi içermesi nedeniyle konusunda uzman boşanma avukatı yardımından yararlanmanızı tavsiye ediyoruz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu