İşçi Davaları

Askerlik Sebebiyle Kıdem Tazminatı

Bilindiği üzere zorunlu askerlik hizmeti, 20 yaşını doldurmuş olan her erkek Türk vatandaşının zorunlu biçimde yapması gereken bir vatandaşlık ödevidir. Buna muvazzaf askerlik de denilir.

4857 sayılı iş kanununun 120. Maddesi yollanmasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 3 numaralı bendinde,işçinin zorunlu askerlik görevi hizmeti sebebiyle iş sözleşmesinin feshi halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır.

İşçinin zorunlu askerlik görevi ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınması hali ise 4857 sayılı kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiş olup, bu durum, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde yer almadığından, işçinin kıdem hakkı bulunmamaktadır.

İki ay ya da en çok 90 gün süreyle işçinin iş sözleşmesi askıda olduğunda bu süre içinde bir fesihten söz edilemez. Ancak, zorunlu askerlik görevi ödevi dışında manevra veya bir başka neden silah altına alınma durumunda, bu süre iki ayı ( veya işçinin çalıştığı yıl için 2 gün eklendiğinde en çok 90 gün ) geçerse, kanunun 31. Maddesi hükmü uyarınca işverence fesih edilmiş sayılır. Söz konusu fesih, yasanın 25/ 2 maddesi uyarınca yapılan bir fesih sayılmayacağından, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi hükmüne göre, bu halede kıdem tazminatı ödenmelidir.

Ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışan işçinin zorunlu askerlik görevi sebebiyle ayrıldığı düşünülemez. İşçinin zorunlu askerlik görevi sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için yapılan feshin gerçekten zorunlu askerlik görevi nedenine dayanması gerekir.

İşçinin zorunlu askerlik görevi için celp döneminden makul bir süre önce ayrılması da mümkün görülmelidir. İşçinin zorunlu askerlik görevi sebebiyle iş sözleşmesini feshinde ihbar öneli tanınmasına gerek yoktur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu