Ceza HukukuSosyal Medya ve İnternet Hukuku

İnternet Vasıtasıyla Hakaret

İçindekiler

Ceza Avukatlarına yöneltilen en sık sorulardan bir tanesi de; özellikle sosyal paylaşım platformlarında Facebook, Twitter veya Youtube üzerinden kişilere yönelik aşağılayıcı sözler, hakaret ya da küfürler yapılmasının ceza hukukunda karşılığının olup olmadığıdır.

Yine böylesi bir durumda hakarete uğrayan kişinin ne yapması gerektiğidir.

Gerçekten de internette sayıları hızla artan ve hayatımıza daha da fazla giren adeta sanal bir dünya olan sosyal paylaşım siteleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Söz konusu paylaşım siteleri ile iletişim ve etkileşim hızlanmıştır. Haliyle bu durum insan iletişim ve etkileşiminin olumsuz sonuçlarından uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir.

Başta Anayasamız olmak üzere diğer yasalar ve özellikle ceza yasaları kişilere yönelik her türlü saldırıyı bertaraf etmek, olası bir saldırı halinde ise failin cezalandırılması için gerekli normatif düzenlemeyi hedeflemiştir.

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu,

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. ”

şeklinde düzenlenmiştir.

Yasal düzenlemenin metninden de anlaşılacağı üzere hakaretin sadece sövme şeklinde gerçekleşmesi gerekmemektedir. kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi dahi hakaret suçu oluşturmaktadır.

Internet Aracılığıyla Hakaret Suçu

Söz konusu eylemlerin internet üzerinden (örneğin facebook, twitter ya da youtube vs.) işlenmesi halinde suç oluşacaktır. Örneğin bir yorumda mağdura yönelik olarak yapılan yorumda sövme eylemini gerçekleştiren kişi hakaret suçundan cezalandırılabilecektir.

Bazen bu nitelikteki eylemler, kişinin başkası tarafından görülmemesi gereken giz alanına giren bir durumun ifşası şeklinde gerçekleşebilecektir. Örneğin bir kişinin uygunsuz bir fotoğrafının yayınlanması gibi.

Böylesi bir fotoğraf ya da videonun paylaşılması halinde kişinin şikayeti halinde özel hayatın gizliliği suçundan dolayı failin iki ayrı suçtan dolayı cezalandırılması mümkün olacaktır. Yine örneğin bir kişinin fotoğraf ya da görüntüsünün montajlamak suretiyle aşağılayıcı, rencide edici bir hale getirme halinde de hakaret suçunun unsurları oluşacaktır.

Bir kişiye ilişkin yorum olarak “köpek ” denilmesi halinde olduğu gibi, kişinin görüntüsünün gerek montajlama gerekse benzetme suretiyle bir hayvan olan köpeğe benzetilerek yayınlanması halinde de hakaret suçu oluşmuştur.

Sonuç itibariyle; İnternet ortamı bir çok yönüyle bireylere önemli kolaylıklar ve özgürlükler vermiştir. Ancak tüm hak ve özgürlükler gibi bu özgürlüğün de hukuk normlarına uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bu itibarla; internet ortamında kişiliğinize, onur ve saygınlığınıza yönelik bir saldırının gerçekleşmesi halinde en kısa zamanda konusunda uzman bir ceza avukatına müracaat ederek devam eden saldırının önlenmesi ve suç failinin cezalandırılması yönünde hukuki destek almanız gerekmektedir

Yine söz konusu suç nedeniyle uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararların tazmini için avukatınız aracılığıyla dava açmanız gerekmektedir. Böylesi bir suç aynı zamanda haksız fiil teşkil ettiğinden maddi ve manevi tazminat davası açılması mümkün olacaktır.

Facebook'ta Hakaret Edildiğinde Ne Yapmalıyım?

Facebook’ta size hakaret edilmesi halinde hemen ekran görüntülerini almalı, ilgili kişinin hesabını dondurma veya kapatması ihtimali karşısında size hakaret eden kişinin profil görüntüsünün de ekran görüntülerini alarak suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olmalısınız.

Suç Duyurusunu Nasıl Yapabilirim?

Kural olarak şikayetinizi sözlü olarak yapabileceğiniz gibi şikayet dilekçesi ile yapmanız mümkündür.  Ancak ceza avukatı olarak çalıştığımız süre boyunca tecrübelerle sabit olmuştur ki, şikayet dilekçesi ile ayrıntılı bir şikayet hazırlamanız ve bu şekilde müracaatta bulunmanız daha faydalı olacaktır.

En azından uzun sorular ile muhatap olmayacak şikayetinizi net bir şekilde dile getirmiş olacaksınız. Şikayetiniz ile birlikte ekran görüntülerini de sunmanız gerekir.

Suç Duyurusunu Nereye Yapabilirim?

Şikayetinizi en yakın karakola yapabilirsiniz. Ancak hemen işleme konulması açısından Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürolarına şikayet dilekçenizi sunarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Burada şikayet dilekçeniz doğrultusunda ifadeniz alınacak akabinde ilgili birimlere (örneğin siber suçlar bürosuna) dilekçeniz ve ifadeniz gönderilerek tahkikat yapılması istenecektir.

Şikayetçi Olduktan Sonra Şikayetimden Vazgeçebilir Miyim?

Hakaret suçu takibi şikayete bağlı suçlardandır. Dolayısıyla yargılamanın her aşamasında şikayetten vazgeçebilirsiniz. Henüz ceza davası açılmadan yani soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçme halinde şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasında “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” eğer dava açılmış ise “Düşme Kararı” verilecektir. 

Facebook, İnstagram, Twitter Ortamında Hakaret Etmenin Cezası Nedir?

Hakaret suçu gerek yüzyüze gerekse internet ortamında yapılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen Hakaret Suçunu oluşturmaktadır.

Hakaret Suçunun internet ortamında işlenmesi halinde cezayı arttırıcı bir neden olarak görülmemiş temel cezayı gerektirir basit hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Şu halde şüpheli/sanık hakkında “…üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca bir hapis cezası veya adli para cezası hükmedilecektir. 

Hakaret Suçu İle İlgili Daha Detaylı Bilgiye Nasıl Ulaşabilirim?

Sitemizde hakaret suçuna ilişkin olarak ayrıntılı bir makalemiz bulunmaktadır. Hakaret Suçu başlıklı yazımızı inceleyerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Hakaret Suçu Uzlaşmaya Tabi Bir Suç Mudur?

Evet. Hakaret suçu uzlaşmaya tabi bir suçtur. Dolayısıyla soruşturma aşamasında uzlaşmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Uzlaşma sağlanır ise şüpheli hakkındaki soruşturma dosyası davaya dönüşmeyecek ve kapanacaktır.

İnternet Ortamında Beddua Etmek Hakaret Midir?

Gerek yayınladığınız bir gönderi altında gerekse size mesaj olarak gelen bir iletide dinsel temenni veya beddua nitelikli sözler var ise bu sözlerin hakaret olmadığını belirtmek isteriz. Yargıtay dinsel temenni ve bedduanın Türk Ceza Kanunu 125 vd. maddelerinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturmadığını kabul etmektedir. 

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Merhaba ali bey ben kamu personeliyim ve bir videoda bize hakaret edici kelimeler kullanılmış 2017 yılında yeni gördüm tazminat davası acabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim

  2. Merhaba
    Diyetizyenin 1 ayda 20 kilo diyeti paylaşımı altına “bu nasıl diyet , ne kadar sağlıksız? “ yorumu yaptığımdan dolayı hukuki işlem başlayılmış. Bu yorumum ceZa kapsamına girer misiniz

    1. Merhaba,
      Hakaret olmadığı için suç unsuru bulunmadığı düşüncesindeyim. Kaldı ki kanaatimce 1 ayda 20 kilo şeklinde bir diyetin sağlıklı olmadığını bilmek için doktor olmaya da gerek yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu