Aile (Boşanma) HukukuSosyal Medya ve İnternet Hukuku

Facebook’ta Eşine Hakaret Etmek Boşanma Sebebidir.

Yargıtay Kararı: Facebook’ta eşine hakaret eden kişi ağır kusurlu olup, eylemi boşanma sebebidir.

Karara konu olay, Aile Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Bor Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada gerçekleşmiştir.

Davacı Erkek tarafından terk nedenine dayalı olarak boşanma davası açılmıştır. Açılan bu davaya karşı kadın eş tarafından Karşı dava açılmıştır. Mahkemece erkek eş tarafından açılan davanın kabulüne, davalı kadın tarafından açılan davanın ise reddine karar verilmiştir.

Ancak Yargıtay, erkeğin dava tarihinden önce Facebook ortamından eşine yönelik hakaretlerinin olduğundan, bu durumun ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve evlilik birliğinin devamına imkan veremeyecek nitelikte bir geçimsizlik olduğunu kabul ederek kadın eşin haklı olduğuna karar vererek mahkeme kararını bozmuştur.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/6685 Esas ve 2015/21443 karar sayılı 16/11/2015 tarihli kararı :
“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; erkeğin terk hukuki sebebine bağlı dava tarihinden sonra davalı-davacı kadının boşanma dava tarihinden önce davacı-karşı davalı erkeğin facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden eşine yönelik hakaretlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davalı-karşı davacı kadın dava açmakta haklıdır. Davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple davalı-karşı davacı kadının reddedilen boşanma davası yönünden BOZULMASINA, bozma nedenine göre yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu