Ceza Hukuku

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu Yasal Düzenleme:

Cinsel Taciz suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu’n 105. maddesinde düzenlenmiştir.

“Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Cinsel Taciz Suçunun Tanımı:

Cinsel taciz, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak fakat mağdurun veya mağdurenin vücuduna herhangi bir temas olmaksızın, cinsel yönden mağdur veya mağdureyi taciz etmeye elverişli her türlü hareket ve davranışlardır.

Bu hareketleri sınırlamak mümkün değildir. Ancak failin mağdura yönelik olarak müstehcen ifadeler kullanması, cinsel çağrışım yapan hareketlerde bulunması, söz atması, göz kırpması gibi her türlü rahatsız edici hareketlerde bulunması gerekir.

Failin bu hareketleri cinsel amaçla yapması gerekir.

Cinsel taciz suçunun oluşması için fiziksel temasın olmaması, mağdurun vücuduna temasın olmaması gerekir. Aksi takdirde mağdurun yaşına göre ya Cinsel Saldırı suçu ya da Cinsel istismar suçu oluşacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri:

a) Mağdurun çocuk olması,
b) Failin kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle suçu işlemesi,
c) Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi,
d) Suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi,
e) Suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi (suçun mail yoluyla, telefonla, whatsapp, facebook vs. erişim araçları ile işlenmesi bu madde kapsamına girmektedir.)
f) Cinsel taciz neticesinde mağdurun işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması,
nitelikli ve cezayı arttıran hal olarak düzenlenmiştir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme:

Cinsel Taciz suçunun yargılaması Asliye Ceza Mahkemeleri’nce görülür.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası ve Şikayet:

Cinsel Taciz suçunun temel şeklini alan TCK. 104/1. maddesi kapsamında kalan eylemler açısından fail üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suç açısından şikayete tabidir.

Suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde fail hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli halleri söz konusu olduğunda ise fail hakkında verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Cinsel taciz sonucunda mağdur eğer işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise bu takdirde verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan aşağı olamaz.

Suçun nitelikli halleri söz konusu olduğunda şikayetle bağlı değildir, re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu