Aile (Boşanma) Hukuku

Terk Sebebine Dayalı Boşanma Davası

Özel boşanma sebeplerinden bir tanesi de Terk Sebebidir. Türk Medeni Kanunu’muzun 164. maddesinde düzenlenen Terk olgusu özel boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Terk Sebebi mutlak boşanma sebebidir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’muzda Terk:

IV. Terk (1)
Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek
maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık,en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda
terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

şeklinde düzenlenmiştir.

Şu halde mahkemece terk sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için;
– Terk eden eşin ortak yaşamdan ayrılması,
– Terk eden eşin ortak yaşama son verme kastı ile ayrılması,
– Terk eden eşin ayrılığının meşru zeminin olmaması, ayrılığın hukuka aykırı olması,
– Diğer eşin, terk eden eşe ihtar koşulunun gerçekleşmiş olması gerekir.

İhtar mahkemeden ya da noter aracılığı ile yapılabilir.

Davacı eş, mahkemeye istemini içerir dilekçe ile müracaat ederek ihtar çekilmesini talep edecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus ihtar isteminde bulunmak için terk olayının üzerinden dört ay geçmiş olması gerekir. Dört ay geçmeden ihtar talebinde bulunulamaz.

İhtar koşulu yerine getirildikten sonra ihtarın karşı tarafa tebliğinden itibaren iki ay süre içerisinde ortak yaşam kurulmaz, terk eden eş ortak haneye gelmez ise bu takdirde Terk Sebebine dayalı boşanma davası açılabilecektir.

Yargıtay uygulamasında bağımsız bir eve davet edilmeyen davalı ihtara uymamakta haklıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu