Aile (Boşanma) Hukuku

Tanıma Ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz davaları nedir?

Devletin hükümranlığı ilkesi uyarınca her ülke kendi sınırları içerisinde kendi mahkemesinin vermiş olduğu kararları geçerli saymaktadır. Bu durumda yurt dışında verilen mahkeme kararları doğrudan Türkiye’de işlerlik kazanması yürürlük kazanması söz konusu olamaz.

Yurt dışında boşanmış olabilirsiniz. Söz konusu boşanma Türkiye’deki benzer koşullarda da gerçekleşmiş olabilir. O ülkedeki mahkemece verilmiş usulüne uygun bir karar da olabilir. Ancak yurt dışında, yabancı mahkemede boşanmış olmanız, Türkiye’deki hukuki durumunuz itibariyle boşandığınız anlamına gelmemektedir.

İşte Yurt dışında verilen yabancı mahkeme kararlarının hükümlerinin Türkiye açısından da geçerli hale gelmesi için takip edilecek prosedür Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizi prosedürüdür. Kısaca Tanıma ve Tenfiz prosedürüdür. Bu hususta açılan davaya da Tanıma ya da Tenfiz Davası denilmektedir.

Tanıma ya da tenfiz davası bir boşanma davası değil, yabancı bir mahkemece usulüne uygun olarak verilmiş, Türk Kamu düzeni ile açıkça aykırılık teşkil etmeyen, kesinleşmiş mahkeme kararındaki hükümlerinin Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamak için açılan bir davadır.

Boşanma davası gibi maddi hukuka ilişkin konular irdelenmez. Yani tanık dinlenmez, deliller toplanmaz, keşif ya da bilirkişi incelemesi yapılmaz. Burada Tanıma ve Tenfiz için gerekli teknik konular irdelenir ve mahkeme kararı Türk Hukuku açısından işlerlik kazanması için tanınır ya da tenfizine karar verilir.

Tanıma ve tenfiz davalarında en önemli konu tebligat konusudur. Yurt dışına yapılacak tebligat açısından takip edilen prosedürün belli bir sürede tamamlandığı yine belli bir usulle yapıldığı göz önüne alındığında her iki tarafın kendilerini vekil ile tayin etmeleri halinde bu süreç bazen birkaç gün ya da bir haftalık süreye kadar kısalmaktadır.

Yine Tanıma ve Tenfiz için gerekli belgeler ile bu belgelerin haiz olacakları nitelikler dahi teknik bilgi gerektirmekte bu hususta bir profesyonelden yardım almanız gerekmektedir.

Hukuk büromuz Yurt dışındaki gerek Türk vatandaşların gerekse yabancı ülke vatandaşların kişisel hallerine (ahvali şahsiyye) ilişkin mahkeme kararlarının tanınması ya da tenfizi için işlemleri en kısa sürede yerine getirmekte, müvekkillerine davada temsil ve hukuki danışmanlık yapmak suretiyle hizmet vermektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu