Ceza Hukuku

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Genel olarak :

18/06/2014 tarihinde kabul edilip 28/06/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı kanun ile Reşit Olmayan ile Cinsel ilişki suçunda köklü değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik öncesinde Reşit olmayan ile cinsel ilişki suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası iken değişiklik ile 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası şeklinde düzenlenmiştir.

Yine kanun koyucu çok yerinde olarak aralarında evlenme yasağı bulunan kişiler arasında yaşanan “ensest” ilişki olarak tabir edilen cinsel suçlarda, nitelikli hal olarak kabul edilmiş ve cezayı arttıran bir neden olarak kabul edilmiştir.

Yine kanun koyucu tarafından eklenen son madde ile Reşit olmayanla Cinsel ilişki suçunun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde ikinci fıkrada yer alan ve “ensest” ilişki gerçekleştiren kişilere verilecek cezanın uygulanacağını ve şikayet aranmayacağını hükme bağlamıştır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ile ilgili Yasal Düzenleme:

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 104. maddesinde düzenlenmiştir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki
Madde 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Tanımı:

Resit olmak rüşt kelimesinden gelir. Hukuksal olarak 18 yaşını ikmal etmek reşit olmak demektir. Ceza Hukuku bakımından ise 15 yaşını ikmal etmiş ancak henüz 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade etmektedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki ise 15 yaşını bitirmiş, fakat 18 yaşındını bitirmemiş olan kişilerle cebir, tehdit ve hile olmaksızın “cinsel ilişkide bulunmak” olarak tanımlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise suçun oluşumu için “cinsel ilişki”nin olması gerekmektedir.

Bu tanımdan yola çıkıldığında cinsel ilişkinin tehdit, cebir ve hile olmaksızın gerçekleştirilmesi gerekir. Eğer cebir, hile ve tehdit var ise bu takdirde Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil TCK. 103. maddede yer alan Çocukların cinsel istismarı suçu oluşur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri:

a) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişiler tarafından işlenmesi (Ensest ilişki)

Türk Medeni Kanunu’muzun 129. maddesinde aralarında evlenme yasağı bulunan kişileri düzenlemiştir.

“Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:
1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında”

olarak düzenlenmiştir.

b) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi

bu durumlarda faile verilecek ceza arttırılmakta ve şikayet aranmamaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası  ve Görevli Mahkeme:

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabidir.

Ensest ilişki halinde, yani Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Şikayet aranmaz. Re’sen soruşturma ve kovuşturma yürütülür. Görevli Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde,on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Şikayet aranmaz. Re’sen soruşturma ve kovuşturma yürütülür. Görevli Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu