Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neredeki Ve Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Paydaşlığın ve ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkeme 1086 Sayılı HUMK (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) md. 8/II-2. Maddesi uyarınca dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davalara bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk Mahkemesi idi.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda da bu hüküm aynen muhafaza edilmiştir. Buna göre taşınır veya taşınmaz mallar ile haklar üzerindeki ortaklığın giderilmesi ve paylaştırılması davalarına bakmakla görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Davaya coğrafi bakımdan neredeki mahkeme bakacaktır? Bu husus da yine yasada açıkça belirtilmiş olup ikili bir ayrım yapmak gerekmektedir. Buna göre üzerindeki ortaklığın giderilmesi istenilen şey (eşya) taşınmaz ise bu takdirde, taşınmazın bulunduğu yerdeki suh hukuk mahkemesinde açılacak olup bu yerdeki mahkeme kesin yetkilidir.Örneğin Gaziantep ilindeki bir taşınmazın örneğin arsa veya apartman dairesi üzerindeki ortaklığın giderilmesi davası Gaziantep Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılması gerekir.

Taşınır mallar açısından ise yasada öngörülen genel yetki kuralları geçerli olacaktır. Bu durumda; HMK. 6. Maddesi uyarınca davanın açıldığı tarihte davalının adresi mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır. Dava konusunun bir otomobil (taşınır eşya) olduğu ve davacının Gaziantep’te diğer ortağın ise Şanlıurfa ilinde ikamet ettiği bir örnekte, dava tarihinde davalının Şanlıurfa ilinde oturması ihtimali karşısında dava Şanlıurfa Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılacaktır.

Taşınmaz ve taşınırların davanın konusunu oluşturması ve taşınır ve taşınmaz malların ayrı yerlerde bulunması ihtimalinde yetkili mahkeme taşınmazlar için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi taşınırlar için ise genel yetkili dava tarihi itibariyle davalı ikametgahı mahkemesi olacaktır.

Mesela, taşınmazların Kahramanmaraş ilinde, Taşınır eşyaların Kilis ilinde, Davacının Gaziantep ilinde davalının ise Şanlıurfa’da ikamet ettiği bir örnekte, Taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için davacı Kahramanmaraş Sulh Hukuk Mahkemesi’nde davalıya karşı ortaklığın giderilmesi davası açacaktır.Taşınır mallar açısından ise davalının dava tarihindeki ikametgahı olan Şanlıurfa Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılması gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu