Aile (Boşanma) Hukuku

KKTC. Mahkeme Kararları İçin Apostil Gerekir Mi?

Bilindiği üzere tanıma davaları yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de kesin hüküm olarak gücünü göstermesi açısından açılan yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olmasını sağlayan dava türüdür.

Yabancı Mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için gerekli olan şartlardan bir tanesi de, Yabancı Mahkeme Kararına apostil şerhinin eklenmesi ıslak mühür ve imzalı olması yine söz konusu apostil şerhinin diğer evraklar ile beraber Türkçe Tercümesinin de mahkeme dosyasına eklenmesi gerekir.

Gelen sorular üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarına apostil şerhinin gerekip gerekmediği hususunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

07 Ocak 2003 tarihli ve 24986 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzev Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan. Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği Anlaşması” nın 27/2. maddesinde apostil şerhi muafiyeti tanınmıştır.

Sözleşmenin 27/2. maddesinde “Taraflardan birinin ülkesinde düzenlenmiş veya onaylanmış ve resmi mühür taşıyan bilgeler, diğer tarafın yetkili makamları önündeki işlemlerde tasdikten muaf tutulacak ve Taraflardan birinin resmi makamlarınca düzenlenen belgeler, diğer Taraf ülkesindeki resmi belgeler ile aynı ispat gücüne sahip olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda KKTC mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ya da tenfizi için apostil şerhine ihityaç bulunmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu