Ceza Hukuku

Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçuna İlişkin Yasal Düzenleme:

Kişilerin huzur ve Sükununu Bozma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesinde düzenlenmiştir.

“Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Kişilerin huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Tanımı:

Kişilerin huzur ve Sükununu Bozma suçunda fail, ısrarla, zaman dilimi gözetmeksizin telefon etmek, gürültü yapmak veya aynı maksatla hukuka aykırı bir davranışta bulunmak suretiyle mağdurun huzur ve sükununu bozmaktadır.

Suçun oluşabilmesi için bu hareketlerin bir defaya mahsus olmaması, ısrarla tekrarlanması gerekir. Yine failin amacı belirli bir kişi olmalı ve amacının hedeflediği bu kişilerin huzur ve sükununu bozmak olmalıdır.

Kanun koyucu bu davranışları sadece telefon etmek ya da gürültü yapmak suretiyle sınırlamamıştır. Maddede geçen “aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunması” şeklinde bu hareket tiplerinin çeşitli şekilde gerçekleşebileceğini belirtmiştir.

Bu bağlamda “sürekli olarak kapının ziline basıp kaçmak”, “aslı olmayan bir ilanda mağdurun telefonunu vermek suretiyle rahatsız olmasına sebebiyet vermek”, “mağduru araçla takip etmek” gibi hareketler huzur ve sükunu bozucu nitelikte hareketlerdir.

Kişilerin huzur ve Sükununu Bozma suçunun takibi şikayete bağlıdır.

Kişilerin huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Cezası:

Kişilerin huzur ve Sükununu Bozma suçunun cezası üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezasıdır.

Son olarak, Kişilerin huzur ve Sükununu Bozma suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu