Aile (Boşanma) Hukuku

İddet Süresinin Kaldırılması Davası

İddet süresi, Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi kapsamında incelenen ve hassas bir konu olan boşanma ya da eşin vefatı durumunda uygulanan bir süreçtir. Bu unsur, yasalarımız tarafından belirlenen bir süre boyunca kadının yeni bir evlilik yapmamasını gerektiren bir hükümdür. Ancak bazı durumlarda, özellikle hamilelik şüphesi taşımayan kadınlar için, bu sürenin kaldırılması talep edilebilir. İşte tam da bu noktada devreye İddet Süresinin Kaldırılması Davası girer. 

İddet süresinin kaldırılması, çeşitli sebeplerle gündeme gelebilen bir durumdur. Ancak bu durum, belirli prosedürler ve kanuni koşullar çerçevesinde değerlendirilir. Bu makale, iddet süresinin ne olduğunu, iddet süresinin kaldırılması davasının nasıl açılacağını ve bu sürecin hamile olmadığının tespiti adına boşanan ya da eşi ölen kadınları nasıl etkilediğini detaylı olarak ele alacaktır. 

İddet Süresi Nedir?

Tanım ve Amacı:

İddet süresi, kadının boşanma ya da eşinin ölümü sonrasında yeni bir evlilik yapmadan önce geçmesi gereken süre olarak tanımlanabilir. Türk Medeni Kanunu’nda bu süre, kadın için 300 gün olarak belirlenmiştir. İddet süresinin temel amacı, boşanmadan önceki eşten doğmuş olabilecek bir çocuğun kimliğini belirgin kılmaktır.

Tarihsel Kökeni:

İddet süresi, İslam hukukunda da yer bulan bir uygulamadır. Ancak Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenleme, dini normların bir yansıması olmaktan ziyade, hukuki ve toplumsal sebeplere dayandırılmıştır.

Hukuki Yönleri:

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma ya da eşin ölümü sonrası kadının 300 gün boyunca yeniden evlenemeyeceğini belirtir. Ancak bu süre, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlar ve kadının yeniden hamile kalmadığını bir sağlık raporuyla ispatlaması halinde bu süre kaldırılabilir.

Toplumsal Etkileri:

İddet süresi, toplumda farklı yorumlara ve eleştirilere neden olmuştur. Bazı kesimler, bu sürenin kadının özgürlüğüne kısıtlama getirdiğini savunurken, bazıları ise bu sürenin hukuki ve toplumsal gerekliliklerle uyumlu olduğunu belirtir.

İddet süresi, Türk Medeni Kanunu’nda kadının boşanma sonrası evlenmesiyle ilgili belirlenmiş bir süredir. Bu sürenin amacı, olası bir hamileliğin belirlenmesi ve çocuğun soybağının (Nesebinin) korunmasıdır.

İddet Süresi

İddet Süresinin Kaldırılması Davası:

Her ne kadar iddet süresi, boşanma ya da eşin vefatı durumlarında kadının yeni bir evlilik yapmaması amacıyla belirlenmiş olsa da, bazı durumlarda bu sürenin kadın üzerinde ciddi mağduriyetler yaratabileceği göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla, bu tür durumlarda, kadınların mağduriyetini önlemek adına iddet süresinin kaldırılması gündeme gelebilir. Bu noktada önemli olan, sürecin hukuki çerçevede ilerlemesidir. 

Yine de unutulmamalıdır ki, iddet süresinin kaldırılması davası, belirli yasal koşullar ve prosedürler dahilinde açılmalıdır. Bu süreç, dikkatli ve titiz bir şekilde yürütülmelidir. İşlem, yasal çerçeve dışında gerçekleştirildiğinde, adil ve hakkaniyetli bir sonuç elde etmek mümkün olmayabilir. Bu nedenle, iddet süresinin kaldırılması davası açmayı düşünenlerin, bu süreci bir boşanma avukatının hukuki yardımıyla takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

Boşanmanın Ardından Başka Bir Engel: 300 Günlük Bekleme Süresi

İddet süresi, Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi gereğince, boşanma ya da eşin ölümü durumunda bir kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süreyi belirtir. Bu süre, bir kadının hamile olup olmadığına dair kesinliğin sağlanabilmesi ve potansiyel bir çocuğun babasının belirlenebilmesi amacıyla konulmuştur. 

İddet Süresi Kaç Gün?

Boşanma ya da ölüm arasında bir fark olmayıp her iki durumda da kadın için yeniden evlenebilmesi için bekleme süresi 300 gündür. Bu süre ölüm halinde ölüm tarihinden, boşanma gerçekleşmiş ise boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. 

İddet Süresinin Kaldırılması Davası :

İddet süresinin kaldırılması davası, bir kadının hamile olmadığının tespit edilmesi durumunda, boşanan ya da eşi ölen kadınlar tarafından açılabilir. Bu dava, iddet süresini beklemek istemeyen bir kadın tarafından, kesin hamilelik testi sonuçları ve doktor raporu ile birlikte Aile Mahkemesine (Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine) başvurularak açılır. 

Kadın, iddet süresinin kaldırılması talebini ve hamile olmadığını tıbbi raporla ispatladığını belirten bir dilekçe ile mahkemeye başvurur. Mahkeme, sunulan belgeleri ve kanıtları inceler ve bir karar verir. Eğer mahkeme, kadının hamile olmadığına ve iddet süresinin kaldırılmasına yönelik talebinin hukuki ve tıbbi açıdan makul olduğuna kanaat getirirse, iddet süresinin kaldırılması yönünde hüküm verebilir.

Davanın kabul edilmesi durumunda, mahkeme iddet süresinin kaldırılmasına karar verir ve kadın, kararın kesinleşmesiyle birlikte yeni bir evlilik yapabilir. Ancak, davanın reddedilmesi durumunda, kadın iddet süresini tamamlamak zorunda kalır.

Netice itibariyle, iddet süresinin kaldırılması davası, kadının tekrar evlenme hakkının önündeki engeli ortadan kaldırmak için başvurduğu hukuki bir mekanizmadır. Ancak bu süreç, tıbbi ve hukuki belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması gerektirdiğinden, dikkatli ve hassas bir şekilde yürütülmelidir.

Delillerin Sunulması 

İddet süresinin kaldırılması talebinde bulunan kadın, hamile olmadığını kanıtlayacak delilleri mahkemeye sunmalıdır. Bu deliller genellikle bir tıbbi rapor şeklinde olup, kadının hamile olmadığını gösterir. Başka bir deyişle, bu rapor, kadının hamile olmadığına dair bir tıbbi tespittir. Raporun dikkatli bir şekilde hazırlanmış ve resmi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. 

Mahkeme Kararı 

Mahkeme, başvuru ve delilleri değerlendirdikten sonra, iddet süresinin kaldırılması konusunda karar verir. Eğer mahkeme, sunulan delilleri yeterli bulursa, iddet süresinin kaldırılmasına karar verir. Ancak, deliller yetersiz bulunursa, mahkeme iddet süresinin kaldırılması talebini reddedebilir. 

İddet Süresi

İddet Süresinin Kalkması Davası İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İddet süresinin kalkması davası, Türk Medeni Kanunu‘nun 132. maddesinde belirtilen süreçtir. Bu süreç, boşanan ya da eşi ölen bir kadının, hamile olmadığını belgelendirerek, yeniden evlenme hakkını daha hızlı bir şekilde elde etme yolunu açar. Ancak iddet süresinin kaldırılması davasının açılabilmesi için birtakım şartları yerine getirmek gerekmektedir. 

Hukuki Şartlar 

İlk olarak, iddet süresinin kalkması davasının açılabilmesi için hukuki bazı şartlar bulunmaktadır: 

Davanın açılabilmesi için, evliliğin boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle sona ermiş olması gerekmektedir.

Davayı açacak olan kadının, dava sürecinde hamile olmadığını doktor raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Ölüm ya da boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden 300 gün geçmemiş olması gerekir. Zaten 300 günlük süre dolmuş ise böyle bir dava açmaya da gerek bulunmamaktadır.

Adli Şartlar 

İkincil olarak, adli bazı şartlar sağlanmalıdır: 

Davayı açacak olan kadının, dava sürecinde Türkiye’de ikamet ediyor olması gerekmektedir. Dikkat edin! Dava süresince… Almanya da yaşayan kadın bir vekaletname göndererek  bu davanın görülmesini sağlayamaz mı? Hayır. Çünkü kadının mahkemeye gelmesi zorunludur. Hamilelik tespiti için gelmesi zorunludur. Bu nedenle zaten çok kısa süren bu davada Türkiye de bulunması gereklidir. 

Davayı açacak olan kadının, dava sürecinde hukuki ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki ve adli şartlar sağlandığı takdirde, iddet süresinin kalkması davası açılabilir. Ancak, bu dava sürecinin sonucu yine de mahkemenin takdirine bağlıdır ve mahkeme, başvuranın durumunu ve sunduğu belgeleri değerlendirerek bir karar verecektir.

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Sık Sorulan Sorular

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Aile mahkemesine verilecek bir dava dilekçesi ile açılır.

İddet Süresinin Kaldırılması Davası İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

İddet süresinin kaldırılması davası için:

  1. Kadının eşinin ölmüş olması ya da
  2. Kadının boşanmış olması (Boşanma Kararının kesinleşmiş olması)
  3. Kadının hamile olmadığının resmi sağlık kuruluşunca tespit edilmiş olması,

Şartlarının birarada olması gerekir.

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Ne Kadar Sürer?

Çok kısa sürmektedir. Mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekle beraber aynı gün veya bir hafta içerisinde karar verilebilmektedir.

İddet Süresinin Kaldırılması Davası İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

  • Ölüm halinde nüfus kaydı veya ölüm belgesi,
  • Boşanma halinde boşanmaya ilişkin mahkeme kararı ve mahkeme kararının kesinleşme şerhi
  • Kişinin kimlik belgesi
  • Dava dilekçesi,
  • Hamile olmadığına dair resmi sağlık kuruluşu raporu

İddet Süresinin Kaldırılması Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Türkiye de hiçbir dava türü için avukat zorunluluğu yoktur. Buradaki zorunluluk yasal zorunluluktur. Yani ben kendi davamı açıp kendim sonucuna katlanırım diyebilir ve avukatsız dava açabilirsiniz. Tercih sizin!

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Sonucunda Ne Olur?

Mahkeme davayı kabul ederse iddet süresinin kaldırılmasına, aksi takdirde davanın reddine karar verir. Davanın kabulüne dair karar ile evlenme işlemlerine başlayabilirsiniz.

Hamile Kadınlar İddet Süresi İçinde Evlenebilir Mi?

Hayır. İddet süresinin sona ermesi için hamileliğin sona ermesi gerekir. Zaten kanunda iddet süresinin kalkmasına ilişkin olarak “kadının doğurmakla” iddet süresinin sona ereceğini belirtiyor.

İddet süresi evlenme engelidir. Bu engel kalkmadan evlilik olmaz.

Boşanmış Kadınlar İddet Süresi İçinde Yeniden Evlenebilir Mi?

İddet süresinin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı verilmesi ya da iddet süresi içerisinde doğum yapmaları halinde doğum sonrası evlenebilirler.

Boşanan Kadınların İddet Süresi Ne Kadar? Kaç Gün?

TMK. madd132 uyarınca: boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün.

Eşi Ölen Kadınların İddet Süresi Ne Kadar Sürer?

İddet süresinin ölüm ya da boşanma yönünden bir farkı bulunmamaktadır. Bu süre kanunda 300 günlük süre olarak belirlenmiştir.

Eşi Ölen Kadınlar İddet Süresi İçinde Yeniden Evlenebilir Mi?

İddet süresinin kaldırılmasına dair mahkeme kararı olması halinde veya iddet süresi içerisinde doğum yapmaları halinde doğum sonrasında evlenebilirler.

Eşi Ölen Kadınlar İddet Süresinin Kaldırılması Davası Açabilir Mi?

Tabiki. Zaten iddet süresinin kaldırılması davasını ya eşi ölen kadınlar ya da boşanan kadınlar açacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu