Aile (Boşanma) Hukuku

Güven Sarsıcı Hareketler – Cinsel Sadakat Yükümlülüğü

Cinsel Sadakat Yükümlülüğü

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin karşılıklı olarak sadık kalma (bir diğer ifade ile sadakat) yükümlülüğü bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü en geniş ifadeyle eşlerin birbirlerine sadık kalmasını ifade etmektedir.

Bu husus Türk Medeni Kanunu’muzun Evliliğin Genel Hükümlerini düzenleyen 185/3. Maddesinde:

“Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.”

Hükmü ile düzenlenmiştir.

Söz konusu yasal düzenlemeye baktığımız zaman birbirine sadık kalmak her iki eş için zorunludur. Bu hüküm Yasa koyucu tarafından emredici (amir) hüküm olarak düzenlenmiştir.

Sadık kalma ya da sadakat kavramı dediğimiz zaman sadece cinsel sadakatin anlaşılmaması gerekir. Çünkü sadakat sadece cinsel anlamda değil Cinsel, Duygusal, Ekonomik, Sosyal, Fiziksel ve Görsel Sadakat olarak ayrıma tabi tutmak mümkündür.

Yargıtay sadakat yükümlülüğü konusunda “içten bağlılık” ilkesine yer vermektedir. Yani eşlerden birisinin davranışı içten bağlılığa aykırı ise bu sadakat yükümlülüğün ihlali anlamına gelecektir. Bir başka deyişle eşine içten bağlı kişinin yapmayacağı davranışları sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak kabul etmektedir.

Yargıtay’ın Türk Medeni Kanunu’nun 185/3. Maddesi uyarınca sadık kalma- sadakat yükümlülüğüne ilişkin uygulaması nazara alınarak bu yazımızda “cinsel sadakat yükümlülüğü”nü ayrıntılarıyla açıklayalım.

Evliliğin niteliği itibariyle eşlerin karşılıklı olarak cinsel sadakat yükümlülüğü vardır. Eşler evlilik birliği devam ettiği sürece başka birisiyle cinsel ilişkiye girmemelidir. Aksine bir tutum Cinsel Sadakat Yükümlülüğünün ihlali anlamına gelecektir.

Bu husus yasal düzenleme bulunmasaydı dahi evliliğin doğasından kaynaklanan en tabii sonuç olacaktır.

Ancak cinsel sadakati sadece eşlerin birbirleri dışında başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmemesi şeklinde kabul edilmesi, sadece cinsel ilişkiye indirgemek yanlış olacaktır.

Güven Sarsıcı Hareketler:

Yargıtay Cinsel Sadakat Yükümlülüğünün sadece eşlerden birisinin eşi dışındaki kişiyle cinsel ilişkiye girmesi olarak değil aynı zamanda eşlerin “güven sarsıcı hareketlerde bulunmama” yükümlülüğünü de kapsadığını kabul etmektedir.

Örneklemek gerekirse, eşlerden birisi başka birisi ile cinsel ilişkiye girmese de, aşağıda örneklediğimiz davranışlarda bulunur ise “güven sarsıcı davranışlarda” bulunduğu için cinsel sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilecektir.

  • Eski sevgilisi, eski nişanlısı, eski eşi ile görüşmek,
  • Karşı cinsten birisiyle el ele tutuştuğunun görülmesi,
  • Eski sevgilisini unutamadığını söylemesi, fotoğrafını saklaması, araştırması,
  • Parklarda vs. karşı cinsten birisiyle oturduğunun görülmesi,
  • Facebook, İnstagram, Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında kendisini bekar olarak tanıtması, başka birisiyle ilişkiye açık olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunması,
  • İletişim araçları ile (facebook, instagram, whatsapp, SMS gibi) karşı cinsten kişiler ile mesajlaşmalar, mutad olmayan telefon görüşmeleri ya da olağan olmayacak şekilde sık görüşmeler,

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere; bu davranışlara baktığımızda her ne kadar cinsel bir ilişki olmasa da “güven sarsıcı hareketler” olup; “ Sadakat Yükümlülüğü”nün ihlali olarak kabul edilmektedir.

Bir başka deyişle Yargıtay’ın kabul ettiği “içten bağlılık” ilkesi bakımından incelediğimizde yukarıdaki örneklerde “eşine içten bağlı olan bir kişi bu hareketleri yapamaz” bu nedenle bu davranışlar cinsel sadakat yükümlülüğünün ihlali niteliğindedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu