Aile (Boşanma) Hukuku

Eve Habersiz Misafir Getirme Boşanma Sebebidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkek eşin sürekli yemeğe habersiz erkek misafir getirmesini boşanma sebebi olarak kabul etti.

Karara konu olay şu şekilde:

Davacı N.., davalı kocası M…’nın sürekli erkek arkadaşlarını yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki yıl önce boşanma davası açtı.

G… Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadını haklı görerek, çiftin boşanmasına karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından emsal nitelikte bir karar verilerek, eşlerin diğerinin rızası olmaksızın ve habersiz misafir getirmesini kusurlu davranış olduğunu, diğer eş açısından boşanma için haklı bir sebep olduğuna dair karar vermiştir.

İşte Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15.02.2018 Tarihli 2016/10936 Esas 2018/1949 Karar sayılı içtihadı :

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, tazminatların reddi, tedbir nafakalarının başlangıç tarihleri ve nafakalarının miktarları yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına yönelik tanık beyanlarının soyut olduğu, erkeğe yüklenen yatak odası sırlarını başkalarına anlatma ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uygulama vakıalarına davacı kadın tarafından dayanılmadığı ve fakat mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50’şer TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu