Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanma Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Türk Medeni Kanunu’muzun 174. maddesinde yer alan Boşanma Sebebiyle manevi tazminat talepleri boşanmanın mali sonuçlarından bir tanesidir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinin 2. fıkrasında:
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
şeklinde düzenlenmiştir.
Boşanma davasında manevi tazminat isteminin ayrıca ve açıkça istenmesi zorunludur. Ayrıca istenen tazminat tutarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Boşanmanın fer’isi niteliğinde bulunan manevi tazminat istemi mahkemece re’sen nazara alınamaz. Bu yönde bir talep olmaksızın mahkeme hakimi kendiliğinden tazminata hükmedemez.
Yine boşanmaya bağlı, fer’i nitelikli bir talep olduğundan boşanma kararı verilmeden manevi tazminata hükmedilemez. Boşanma kararı kesinleşmeden manevi tazminata ilişkin mahkeme hükmü de kesinleşemez.
Boşanma sebebiyle manevi tazminat istemleri boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasından ayrı bir şekilde de dava yoluyla istenmesi mümkündür.
Ancak boşanma davasından ayrı olarak istenen manevi tazminat istemlerinde önce bir boşanma kararının varlığı ve kesinleşmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak burada bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Şöyle ki; boşanma davasında boşanmaya karar verildiğinde bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde manevi tazminat davasının açılması gerekmektedir. Bir yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra dava açılması halinde davalı tarafın zamanaşımı definde bulunması halinde açılacak dava reddolunabilir.
Boşanma davası dışında bağımsız olarak manevi tazminat isteminde bulunulmuş ise bu takdirde harca tabi olacaktır.
Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararına ilişkin hüküm ile ilgili tenfiz kararı verilmesi halinde bu tenfiz kararının kesinleşmesinden itibaren yine bir yıl içerisinde boşanma sebebiyle manevi tazminat davası açılması mümkündür.
Mahkeme hakimi maddi tazminatı takdir ederken Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü ile kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın mağduriyeti nazara alarak manevi tazminat tutarına hükmedecektir.
Manevi tazminat davaları teknik niteliği itibariyle konusunda uzmanlaşmış tecrübeli bir boşanma avukatının yardımından mutlaka yararlanmalısınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu