Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanma Avukatı Yardımıyla Hızlı ve Sorunsuz Boşanma

Boşanma davası açmayı düşünenlerin aklına ilk olarak “boşanma davası ne kadar sürüyor?“, “boşanma avukatına ihtiyacım var mı?” sorusu gelmektedir.

Boşanma davaları; daha önce yayınladığımız yazılarda da belirttiğimiz üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yazılı yargılama usulü ile görülüp karara bağlanmaktadır.

Yazılı yargılama usulünde ise
* Tarafların karşılıklı olarak iki defa dilekçe ile talep ve iddialarını ileri sürme hakkının bulunduğu dilekçeler teatisi aşaması,

* Uyuşmazlığın tespit edildiği ön inceleme aşaması,

* Tarafların delillerinin toplandığı, tanıkların dinlendiği, keşif yapılan ve bilirkişi incelemesinin yapıldığı tahkikat aşaması,

* Tarafların davanın esasına ilişkin sözlü yargılama aşaması

* ve son olarak Mahkeme hakiminin uyuşmazlığın çözümüne yönelik kararını açıklayıp gerekçelendirdiği karar aşaması,

bulunmaktadır

Karar verildikten sonra yine tarafların temyiz yani üst mahkemece denetlenmesi için yapmış olduğu başvurular temyiz incelemesinin kimi zaman yıllar sürdüğü de nazara alındığında boşanma sürecinin zorlu, teknik ve uzun soluklu bir süreç olduğu anlaşılacaktır.

En Hızlı Şekilde Boşanmak İçin Ne Yapılmalı?

Her şeyden önce en hızlı boşanma şekli tarafların boşanma ve boşanmanın diğer sonuçları (nafaka, velayet, kişisel ilişki, tazminat, eşya paylaşımı vs.) konularda tam bir anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır.

Gerçekten de eşler arasındaki evliliğin 1 (bir) yıl sürmüş olması, eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanma ve boşanmanın diğer sonuçları konusunda anlaşmış olması halinde mahkemece tarafların boşanmalarına karar verilir..

Bu durumda yukarıda özetlediğimiz aşamalar beklenmeksizin genel itibariyle kimi zaman 2-3 gün içerisinde davanın açılarak sonuçlandırılması ve tarafların boşanmaları sağlanabilmektedir.

Ancak bu sürenin kısalığı (altını çizerek belirtiyorum) konusunda uzman, başarılı bir boşanma avukatı ile mümkün olabilecektir. Aksi takdirde sadece mahkeme kararının yazımı ve taraflara tebliği ve kanun yollarının beklenmesi süreci  2-3 ay sürmektedir.

Sürenin kısaltılarak amaca ulaşılması açısından boşanma davaları konusunda, özellikle anlaşmalı boşanma konusunda uzman iyi bir boşanma avukatı ile hareket etmeniz ve dava sürecini yönetmeniz gerekecektir.

Kaldı ki boşanma avukatınız eğer konusunda tecrübeli ve başarılı ise çekişmeli boşanma davalarının (anlaşmalı boşama dışındaki boşanma davaları)yargılama sürecinin daha da kısalmasına olanak sağlayacak tedbirleri alacaktır. Bu durumda davanız çekişmeli de olsa, daha kısa sürede boşanacaksınız demektir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu