Aile (Boşanma) Hukuku

Akıl Hastalığı Nedenine Dayalı Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedenine Dayalı Boşanma Davası özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen özel boşanma sebeplerinden bir tanesi de Akıl Hastalığı sebebidir. Eşlerden bir tanesinin akıl hastalığına maruz kalması halinde bu durum diğer eş açısından çekilmez hal alması halinde ve dava konusu yapması halinde boşanmaya karar verilir.
Ancak burada şu hususu özellikle vurgulamak gerekir ki; evlenmeden önceki akıl hastalığı boşanma sebebi değil diğer koşullarının da bulunması şartıyla evliliğin iptali sebebidir. Burada konumuz evlendikten sonra eşlerden bir tanesinin akıl hastalığına maruz kalması durumudur.
Ancak burada akıl hastalığına ilişkin olarak,
  • Akıl hastalığının iyileşmesine imkan bulunmaması,
  • Hastalığın iyileşmesine olanak bulunmadığı hususunun Resmi Sağlık Kurulu raporuyla tespit edilmesi
olmazsa olmaz unsurdur.
İyileşme olanağının bulunması halinde hastalığın ne kadar süreceği bu dava türü açısından bir anlam ifade etmemektedir. Dolayısıyla sağlık kurulu raporunda kişinin iyileşmesinin mümkün olduğunun belirtilmesi halinde mahkemece davanın reddine karar verilecektir.
Bu dava türünün diğer bir özelliği de davalının akıl hastası olduğu anlaşılması üzerine derhal mahkemece davalıya vasi tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine bildirimde bulunacaktır.
Akıl Hastalığı Nedenine Dayalı Boşanma Davasında , eşlerden birinde mevcut Akıl hastalığının diğer eş için çekilmez hal olduğu, diğer eşin müşterek hayatı çekilmez hale getirdiğini ispatlamak zorundadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu