Tazminat HukukuTüketici Hukuku

Adınıza Hat Çıkarıldıysa Tazminat Davası Açabilirsiniz.

Haberiniz Olmadan Adınıza Çıkarılan GSM Hattı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Açabilirsiniz.

Yargıtay, habersiz bir şekilde kendi adına açılan hat nedeniyle hem GSM bayisi hem de GSM operatörü hakkında açılan manevi tazminata ilişkin güncel bir karar vermiştir.

Karara konu olayda ; A…’da bir kadının haberi olmadan adına üç ayrı hat açan hem gsm bayisinin yetkilisi hem de gsm şirketi hakkında …-liralık manevi tazminat davası açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme hakimi, ” Davalılar arasındaki hukuksal ve eylemli ilişki değerlendirildiğinde ticari nitelikte ve kar amacına dayalı eylemler kapsamında davacıya yönelik icra takibinde bulunulmasına neden olunmakla takibin ilamsız oluşu ve haciz girişiminde bulunulmadığı şeklinde düşünülerek davacının basit bir ödeme emrinin tebliği işleminde bile aile yaşantısının da iş yeri ve çevresinde maddi ve manevi zarar doğuracak şekilde sosyal yaşamında, aile yaşantısında ve iş yaşamında olumsuzluklar yaşayabileceği, haksız tepki ve eleştirilere uğrayabileceği, ilişkilerinin bozulabileceği hayatın olağan gelişimi içinde sık rastlanılan olaylardandır. ceza mahkemesi kararıyla kesinleşmiş sahtecilik eylemlerinde her iki davalının da birbirinin bayilik ilişkileri, abonelik sözleşmelerinin kurulumu ve yürütülüşünde denetim görevinin bulunuşu ve kar paylaşımı unsurları gözetildiğinde davacı zararından her iki davalının sorumlu olduğu görüş ve sonucuna varılmıştır.” demiştir.

Yerel mahkemenin verdiği bu kararda …-lira manevi tazminatı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından da onanmıştır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 20.04.2016 Tarihli 2015/6997 Esas 2016/5389 Karar sayılı kararı ile onanan Yerel Mahkeme kararı aşağıdaki şekilde gerekçelendirilmiştir.

“Dava, manevi tazminat taleplidir.

Davacı tarafça verilen dava dilekçesi ile, davalılardan … AŞ tarafından kendilerine yönelik Adana 6. İcra 2011/7469 sayılı icra takibine girişildiği, bilgileri dışında telefon hatları açılarak borç tahakkuk ettirildiği, itiraz sonucu takibin durdurulduğu, yaptıkları şikayet sonucu Adana 6. ASCM 2012/429-2013/452 E.K. sayılı dosyada diğer davalı A. S. hakkında özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet kararı verilip kesinleştiği, kendilerinin bilgi ve rızası dışında kimlik bilgileri kullanılarak abonelik sözleşmesi düzenleyen bayii sahibi A. S.’in hukuka aykırı işlemleri nedeni ile iş ve aile hayatında manevi zarara uğranıldığı, davalıların haksız fiilden müteselsil sorumlu olduğu iddiası ile 20.000,00.TL manevi tazminat talep edilmektedir.

Davalılara ayrı ayrı tebligat ve taraf teşkili sağlanmakla davanın reddi savunulmuştur.

Dava dilekçesine ekli itiraz dilekçesi, mahkeme ilamları, Yargıtay kararları niteliğindeki belge suretleri incelenmiştir.

Adana 6. icra 2011/7469 sayılı icra takip dosyasıyla Adana 6. ASCM 2012/429- 2013/452 EK. sayılı dosyası da delil olarak getirtilip değerlendirilmiştir.

Dosya kapsamı itibarıyla davalılardan A. S.’in haksız eylem niteliğindeki kesinleşen mahkeme kararıyla sabittir.

İcra takip dosyası kapsamı gözetildiğinde davacıya yönelik faturalara dayalı alacak talebinde bulunulduğu da açıktır.

Ceza dosyası kapsamındaki abonelik kayıtları ve sözleşmeler ve bunların dayanakları gözetildiğinde davalılardan .. AŞ’nin savunma ve itirazlarının somut çekişmeye uymadığı, hukuki sınırlar içinde alacak tahsiline yönelik eylemde bulunulduğu, diğer davalının eylemiyle fiili ve hukuksal bağlantı bulunmadığı, haksız saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediği yolundaki itirazlar yerinde bulunmamıştır.

“Davalılar arasındaki hukuksal ve eylemli ilişki değerlendirildiğinde ticari nitelikte ve kar amacına dayalı eylemler kapsamında davacıya yönelik icra takibinde bulunulmasına neden olunmakla takibin ilamsız oluşu ve haciz girişiminde bulunulmadığı şeklinde düşünülerek davacının basit bir ödeme emrinin tebliği işleminde bile aile yaşantısının da iş yeri ve çevresinde maddi ve manevi zarar doğuracak şekilde sosyal yaşamında, aile yaşantısında ve iş yaşamında olumsuzluklar yaşayabileceği, haksız tepki ve eleştirilere uğrayabileceği, ilişkilerinin bozulabileceği hayatın olağan gelişimi içinde sık rastlanılan olaylardandır. ceza mahkemesi kararıyla kesinleşmiş sahtecilik eylemlerinde her iki davalının da birbirinin bayilik ilişkileri, abonelik sözleşmelerinin kurulumu ve yürütülüşünde denetim görevinin bulunuşu ve kar paylaşımı unsurları gözetildiğinde davacı zararından her iki davalının sorumlu olduğu görüş ve sonucuna varılmıştır.

Bütün bu nedenlerle davacı manevi zararının giderilmesi konusunda talebinin kısmen kabulüyle eylem ve dava tarihiyle zararla orantılı paranın satın alma gücü ve ekonomik koşullar, tarafların sosyoekonomik durumları, davalı ..A.Ş’nin basiretli bir tacir sorumluluğu zenginleşme aracı olmayacak miktarda bulunuşu, her iki davalı arasındaki hukuksal ilişkilerin kurulup sürdürülmesinde daha özenli davranış gerekliliğini sağlamaya yönelik amaçlar da birlikte değerlendirildiğinde davacı yararına 4.000,00 TL. lik manevi tazminata hükmetmek gerekmiş, dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanarak fazlaya ilişkin istemin reddi gerekmiştir.”

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Benim adımada 20 tane hat açılmış aradan 10 sene geçmiş savcılığa verdim davacı olacak nekadar tazminat davası açabilirm

  1. Ferhat bey merhaba,
   Tazminat davası açılabilmesi için bir çok sorunun cevabının bilinmesi gerekmektedir. Belirtmiş olduğunuz hususlara dayalı olarak sağlıklı bir bilgi vermemiz mümkün değildir.
   Bulunduğunuz yerde tazminat davaları konusunda uzmanlaşmış bir avukat ile görüşmenizi önermekteyim.
   İyi günler ve esenlikler dileriz

 2. Merhabalar Ali Bey, benimde adıma 3 farklı operatörden de faturalı hat ve ev ve iş yerlerine internet aboneliği yapılmış e devletten kontrol ettiğimde farkettim sözleşme bilgilerini operatörlerden istediğimde aynı sözleşmelerde bile imza farklılıklarının olduğu girilen bilgilerin yanlış olduğu (anne kızlık soyadı, adres ve meslek bilgileri gibi) tüm sözleşmelerde farklı yazılmış ve bilgim ve rızam dışımda açılmış hepsi şimdi icraya vermişler 4 ay önce savcılığa dilekçe verdim sonuç çıkmadı ne yapmam gerekir acaba yardımcı olursanız sevinirim tazminat kazanabilir miyim ?

  1. Merhaba,
   Bir avukata müracaat etmeniz halinde soruşturma dosyalarınız, icra dosyalarınız açacağınız tazminat davalarını takip etmeniz mümkün olacaktır.
   İyi günler ve esenlikler dileriz.

 3. merhaba
  bir kaç gün önce benim adıma 2hat bilgim dışında açılmış
  daha öncesinde de benim kendi kullandığım hat ,her iki veya üç ayda bir kere farklı öperatore taşınıyor ve ben tekrar gidip taşıma işlemi yeniden yaptırıp hattımı geri alıyorum (yaklaşık 15 kere böyle operator taşıma işlemi yaptılar)

  şimdi onların süçü sabittir ,ve onun için dava mı açmam gerekiyor ?
  sonra nasıl tazminatımı alabiliyorum ?
  yardımcı olur musunuz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu